Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Петленко Ірина Валеріївна. 


Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ващенко Олександр Віталійович. 


Координаційні сполуки ураніл-іону на основі похідних 1,2,4-триазолів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖЛУДЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ. 


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Cо-Ni ТА Cо-Fe СИСТЕМ У РЕАКЦІЇ МЕТАНУВАННЯ СО2

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чопей Мар'яна Ігорівна. 


Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Струтинська Наталія Юріївна. 


Складнооксидні фосфати одно-, дво-, тривалентних металів та титану: закономірності утворення, синтез, будова та властивості

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кац Світлана Василівна. 


СИНТЕЗ МАКРОБІЦИКЛІЧНИХ ТА ПСЕВДОМАКРОБІЦИКЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 3d-МЕТАЛІВ З ПІРАЗОЛОКСИМНИМ РЕБЕРНИМ ФРАГМЕНТОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛИШКІН ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ. 


ВПЛИВ МЕЛАНІНУ ТА НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ НА СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКУ ТА РЕАКЦІЮ КОРИ НАДНИРНИКІВ ЗА УМОВ ДІЇ ГОСТРОГО СТРЕСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОБОЛЄВА МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА. 


НЕЦІНОВІ МЕТОДИ КОНКУРЕНЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Самчук Володимир Андрійович. 


Філософія прагматизму Джорджа Герберта Міда (історико-філософський аналіз)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Вахтель Андрій Ігорович. 


Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛИШЕНА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА. 


КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кармадонова Тетяна Миколаївна. 


АДАПТАЦІЙНІ ТА ДЕЗАДАПТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАКОЛОДЯЖНИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ. 


ІННОВАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Маєвська Марина Миколаївна. 


Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Вдовиченко Георгій Валерійович . 


Філософія культури як напрям філософської думки України 20-30-х рр. ХХ ст. (Історико-філософський аналіз)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коцюба Максим Петрович. 


Феноменологічно-антропологічне прояснення досвіду етичного

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бондар Олег Володимирович. 


Спекулятивне обґрунтування принципу суб’єктивності

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕЧІТАЙЛО ІРИНА СЕРГІЇВНА. 


СИСТЕМНО-КОДОВА КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСВІТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ляшенко Дмитро Олексійович. 


Теоретико-методологічні основи картографування міжнародних зв’язків України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Осипов Валерій Валерійович. 


Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок (на прикладі р. Головесня)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕЗСМЕРТНЮК ТАРАС ПЕТРОВИЧ. 


ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАНОВ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ. 


ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКІ СИСТЕМИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ФУНКЦІОНУВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пласкальний Володимир Віталійович. 


АНАЛІЗ МІРИ АНТРОПІЗАЦІЇ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Охрей Артем Геннадійович. 


Міжпівкульна взаємодія головного мозку у музикантів та немузикантів у стані спокою та при розумовій діяльності.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНДРУЩЕНКО Катерина Анатоліївна. 


ПРАВОВА ПРИРОДА КОНЦЕПЦІЇ «MARGIN OF APPRECIATION»

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

 НАУМЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА. 


СУЧАСНИЙ АНГЛОМОВНИЙ БІЗНЕС-ДИСКУРС: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНЕ ТА ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНДРІЙЧУК ТЕТЯНА РОСТИСЛАВІВНА. 


БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РАДІАЦІЙНО–ІНДУКОВАНОГО АПОПТОЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕНІСОВА Людмила Леонтіївна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕВЧЕНКО Наталія Миколаївна. 


СУБ’ЄКТИ ОХОРОННИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕРКУНОВ Олександр Віталійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТИХА Аліна Павлівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗМІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЦЮК Володимир Ярославович. 


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА У СИСТЕМІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАГРІЙ Василь Андрійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОДАТКОВОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Рахметов Анар Джамалович. 


БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ СПЕЦИФІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БІЛКІВ ПЕРОКСИРЕДОКСИНІВ З КРЕАТИНФОСФОКІНАЗОЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ ЗА ДІЇ СТРЕСОРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФЕДОРЕНКО ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. 


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ, КАТАЛІТИЧНІ ТА ГАЗОЧУТЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ ДО МЕТАНУ Pt, Pd-ВМІСНИХ СЕНСОРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ SnO2

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сидорова Олена Миколаївна. 


Володимир Міяковський (1888-1972): життєвий шлях, діяльність та наукова спадщина

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЛАДУН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРИПСИНОПОДІБНОГО ТА ФІБРИНОГЕНОЛІТИЧНОГО ФЕРМЕНТІВ З АНТАРКТИЧНОГО МОРСЬКОГО ГРЕБІНЦЯ ADAMUSSIUM COLBECKI

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пархоменко Ірина Ігорівна. 


ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ КУЛЬТУРИ: ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Захарків Ігор Богданович. 


Мікроекстракційне концентрування і газохроматографічне визначення ряду фталатів і аліфатичних альдегідів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОШКІНА ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА. 


ЧИННИКИ, ПАРАМЕТРИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ РІЧКИ ДЕСНА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бувайло Галина Ігорівна. 


Сполуки купруму, кобальту, нікелю та кальцію з поліоксомолібдатами та N-донорними лігандами: підходи до синтезу, будова та властивості

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТРОХИМЕЦЬ ВЛАДЛЕН МИКОЛАЙОВИЧ. 


СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ УГРУПОВАНЬ ЛІТОРАЛЬНОГО ЗООПЛАНКТОНУ ЯК ПОКАЗНИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОСИСТЕМ ВОДОСХОВИЩ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стрельник Олена Олександрівна. 


Материнство як соціальна практика: структурно-діяльнісна концепція

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Рудюк Андрій Валентинович. 


Розвиток територіальної та муніципальної геральдики в Україні (1991-2016 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шулима Сергій Ігорович. 


Кластероутворення в магнітній рідинній системі гас-магнетит

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФЕДОРЕНКО КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


МЕТОДИ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ФУНКЦІЙ У ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чернюх Богдан Васильович. 


Функціональна семантика аспектуальності в латинській мові

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Прищепа Оксана Володимирівна. 


Керовані системи з обмеженим числом повторів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛОУС АННА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ЛОГІКО-РИТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОНИЩЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРОЦЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСВІТЯНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ В УКРАЇНСЬКІЙ СРР У 1920-ТІ РР.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧАЮК  ТЕТЯНА  АНДРІЇВНА. 


ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ КОНЦЕПТІВ В АНГЛОМОВНІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СКРИПНИК ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА. 


ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МЕГАКОНЦЕПТУ ХВОРОБА В ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОРБЕНЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА. 


ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ ЛАТИНСЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ У ТВОРЧОСТІ КАТУЛЛА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дорошенко Ольга Юріївна. 


Відтворення особливостей художнього дискурсу Х.Кортасара в українському перекладі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИЦУН ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тищенко Микита Валерійович. 


Особливості формалізації контекстів аргументації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАКСИМОВИЧ РОМАН ОЛЕГОВИЧ. 


КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕНЬШОВ ОЛЕКСАНДР ІГОРЕВИЧ. 


ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНЕТИЗМУ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ В ГЕОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ, ҐРУНТОЗНАВСТВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛОУС СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА. 


НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО ПЕРСУАЗИВНОГО МОВЛЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯСАКОВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА. 


КАТЕГОРІЯ ПЕРСОНАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУЛАХ МАЙЯ БОГДАНІВНА. 


КОМУНІКАТИВНИЙ СТАТУС ПЕРИФРАЗУ В МЕДІА: СТИЛІСТИЧНА АСПЕКТОЛОГІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Катрій Тетяна Богданівна  . 


ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ХВОРОБИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТОКАРЄВА ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


КОНЦЕПТИ ТА НАРАТИВИ СЕРБСЬКОЇ ПРОЗИ 60-90-Х РР. ХХ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коржик Анна Олександрівна. 


СЕМІОСФЕРА ТРАПЕЗИ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХОЖАІЖ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


КОМУНІКАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА ЗАГАЛЬНОПИТАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мокросноп Вікторія Михайлівна. 


ВПЛИВ ЕТАНОЛУ НА КЛІТИНИ EUGLENA GRACILIS ЗА УМОВ МІКСОТРОФНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Савич Ірина Миколаївна. 


Асимптотичні властивості оцінок Коенкера-Бассетта параметра нелінійної регресії з сильно залежним випадковим шумом

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАЗЕР ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ. 


ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОМІЧНОГО У ВЕЛИКІЙ ПРОЗІ ЛУЇДЖІ ПІРАНДЕЛЛО

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мунчак Євгенія Юріївна. 


Функціональні граничні теореми та їх застосування до фінансових ринків з дискретним та неперервним часом

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТИМЧЕНКО ІННА ПЕТРІВНА. 


СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ ХОЛДИНГІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРОЛЬ ЛЕСЯ ВІКТОРІВНА. 


МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ В НИРКАХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АКІМОВА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СИНТЕЗ ВІЗУАЛЬНОГО ТА ВЕРБАЛЬНОГО У КИТАЙСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іванова Євгенія Олегівна. 


СІМЕЙНІ СТОСУНКИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІДЛІТКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЛОБОДЯНІК МАРИНА МИКОЛАЇВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЗОРОВОЇ ПОЕЗІЇ: РЕЦЕПТИВНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУРЕНКО МАР’Я АНАТОЛІЇВНА. 


ІНВЕСТИЦІЙНІ ДОГОВОРИ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОРОШЕНКО Каріна Сергіївна. 


ПОЕТИКА МОВНИХ ІГОР (на матеріалі сучасної української поезії)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЖАЛІЛОВА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА. 


ЗНАЧУЩІСТЬ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦЮРА ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ. 


ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАБІЙ АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ОДНОСТОРОННЯ ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОРЛЕНКО БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ. 


ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИЛЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАВИДОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ І США

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Петренко Віктор Іванович. 


Структура та фізичні властивості магнітних рідинних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЕГІДА Катерина Юріївна. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ГЕОДЕМОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШКУРОВ ЄВГЕН ВЛАДЛЕНОВИЧ. 


АНТРОПОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Харченко Оксана Георгіївна. 


Синтез та дослідження нових мономерів та полімерів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАКАЛЮК АННА ВАСИЛІВНА. 


МОДИФІКУВАННЯ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Hal-, N- ТА S-ВМІСНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКОН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бригадир Ярослава Олександрівна. 


Український ретродетектив початку ХХІ століття: генеза і жанрові особливості

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОПЛАК ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


ЕЛЕКТРОННА І ЯДЕРНА СПІНОВА ДИНАМІКА В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНО - ТА ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Остапенко Віталій Іванович. 


Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Боднарчук Ірина Миколаївна. 


Регулярність розв’язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Андрійченко Юлія Валеріївна. 


ДИНАМІКА ГЕНДЕРНИХ ЗМІН В ІСПАНОМОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТАНІСЛАВ ОЛЬГА ВАДИМІВНА. 


ДИНАМІКА КОГЕЗІЇ ТА СЕПАРАТИЗАЦІЇ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛОТА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА. 


БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ КИШКОВОГО БАР’ЄРУ У ВІДДАЛЕНІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ЦЕФТРИАКСОНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕТРОВИЧ ОЛЕСЯ ЗІНОВІЇВНА. 


ПОЛЕЗАХИСНІ ЛІСОСМУГИ ЯК РЕЗЕРВАТИ РІЗНОМАНІТТЯ СУДИННИХ РОСЛИН (TRACHEOPHYTA) ТА ПТАХІВ (AVES) У ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шерепітко Анастасія Сергіївна. 


КОГНІТИВНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ВІЧНОСТІ У РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАНФІРОВА Тетяна Анатоліївна. 


СВОБОДА ПРАЦІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАПОН ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ. 


СТРУКТУРА МАГНІТНИХ РІДИННИХ СИСТЕМ НА ГРАНИЦІ ПОДІЛУ З ТВЕРДИМ ТІЛОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АРТЮХ Юлія Ігорівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДИБАНЬ Максим Петрович. 


ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 701 — 800 з 3023
Початок | Поперед. | 6 7 8 9 10 | Наст. | Кінець Всі