Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

ОСЕЦЬКА ДІАНА ВАЛЕРІЇВНА. 


ФІСКАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРАСІЛЬНИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЛІСКО ОЛЬГА ІГОРІВНА. 


ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВИЙ ЛЕВЕРИДЖ СУЧАСНИХ ТНК

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРАЖЕВСЬКА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РЕНТНИХ ВІДНОСИН У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Черняк Євген Олександрович. 


Міжнародна трудова міграція у формуванні конкурентоспроможності країн

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТРОЙНІЧ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ. 


КОМПЛЕКСНА ІНВЕРСІЯ ДАНИХ СЕЙСМО- ТА ГРАВІРОЗВІДКИ МЕТОДОМ ОДНОЧАСНОЇ ІТЕРАТИВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бондаренко Марина Олександрівна. 


Вплив природи одно- та полівалентних металів на будову та властивості складнозаміщених фосфатів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАМІНСЬКА ІЛОНА ВАСИЛІВНА. 


НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДУ ЯК ЗАСАДА ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕРОДА-БЕРЕЗКА КАТЕРИНА ІГОРІВНА. 


ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА ТРАНСФЕРТУ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ВИРОБНИЦТВА ТНК

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАГОРНЮК-ДАНИЛЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


СПЕЦІАЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шилін Сергій Ігорович. 


Вивчення надпровідності класичного і некласичного типів у халькогенідах під високим тиском

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОНДАРЕНКО СВІТЛАНА ПЕТРІВНА. 


СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ МІМЕТИКІВ БЕНЗОПІРОНОВИХ АЛКАЛОЇДІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Даниленко Роман Михайлович. 


Червоний терор в Україні в 1918 - 1921 рр.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУЗЬ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА. 


СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З РАДОЮ ЄВРОПИ (1991 – 2014 рр.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛІТВІНЯК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ВНЕСОК ПРОФЕСОРА ЮРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ЖЛУКТЕНКА В РОЗВИТОК ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА І КОНТРАСТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХАРИТОНОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА. 


ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЧУЖІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУРДА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ. 


МІСЦЕВІ РАДИ УСРР В УТВЕРДЖЕННІ МОНОПОЛІЇ БІЛЬШОВИКІВ НА ДЕРЖАВНУ ВЛАДУ (1920-ТІ РР.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Козачук Наталія Олександрівна. 


ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ТВОРЧОМУ МИСЛЕННІ У ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОКЗ РІЗНИМИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Головань Вікторія Олегівна. 


Модерація категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європарламенту)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУДІНА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В БІЛОРУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ГРУДЕНЬ 1918 – ГРУДЕНЬ 1922 РР.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яценко Анастасія Дмитрівна. 


Рекреаційне лісокористування у Північно-Західному Приазов'ї

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шульгач Андрій Сергійович. 


Ландшафтно-екологічне обґрунтування національного природного парку "Лісова пісня"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОБОНІ МАР’ЯНА ІВАНІВНА. 


ДОМІНАНТНІ РИСИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ПАВЛА БІЛЕЦЬКОГО-НОСЕНКА (на основі рукописних матеріалів)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СІТКО Анна Іванівна. 


РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ УКРАЇНИ СПОРІВ ЩОДО РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СУМ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Деркачова Ольга Сергіївна. 


Еволюція стильових систем в українській поезії другої проловини ХХ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОШОВИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ. 


РЕФОРМИ ШАН ЯНА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛИХОГРАЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СКИБИЦЬКА ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОСТМОДЕРНОЇ ПОЕТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМИ МЕЖІ ХХ–ХХІ СТОЛІТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАСИЛЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


СИМВОЛІЗМ ЯК «КОНКРЕТНА МЕТАФІЗИКА» У ФІЛОСОФІЇ П. ФЛОРЕНСЬКОГО

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Загороднюк Вячеслав Валерійович. 


Еволюція концепту «ідея» у британській філософії XVII-XVIII ст.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІЛЬЇН ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ. 


КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ МОРІВ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОЛІВКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА. 


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ УСПІШНОСТІ ВКЛЮЧЕННЯ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іваненко Дмитро Олександрович. 


Асимптотичні властивості оцінок параметрів марковських процесів з пуассоновими шумами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Зикова Ольга Ігорівна. 


Трансформація доларизації в країнах Латинської Америки в умовах глобалізації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВІЦЬКА ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ У РОСЛИННИЦТВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Задоянчук Оксана Олександрівна. 


Особливості сприйняття УПЦ в засобах масової інформації України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яроцька Ольга Володимирівна. 


Сучасні чинники секуляризації: релігієзнавчий аналіз

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВКОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА. 


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНДРІЙЧУК Ольга Вікторівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бані Насер Фаді. 


Міжнародно-правові аспекти регіональної безпеки на Близькому Сході в контексті мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРЖОВ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ. 


ГІДРОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОНИЗЗЯ ДНІПРА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Скотаренко Федір Миколайович. 


Розробка математичних методів групування інформації з матричними ознаками

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Григоренко Олена В’ячеславівна . 


РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛИСЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШУКУ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕХОВУЮТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СУДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАЖАНОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА. 


ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Римкіна Марина Сергіївна. 


Управління соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЙЛО ІВАН ЮРІЙОВИЧ . 


ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЗЮБА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА. 


ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ЖУРНАЛИ В СИСТЕМІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Апалькова Вікторія Валеріївна. 


РОЗВИТОК РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Магдич Ігор Петрович. 


Управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємств

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДРОГУШЕВСЬКА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА. 


НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОЛЬХОВАЯ ЮЛІЯ ІГОРІВНА. 


ВІЙСЬКОВО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МИРОТВОРЧИХ МІСІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Марцафей Анна Сергіївна. 


Чисельне моделювання гідродинамічних процесів з використанням багатопроцесорних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЮДКО ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА. 


КОНЦЕПТ ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ДИСКУРСІ СПЕЦСЛУЖБ (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛАН  Надія  Іванівна. 


СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТЕОРІЯ, ЕВОЛЮЦІЯ, МОДЕЛІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОПИЛОВА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА. 


РЕЦЕПЦІЯ КОСМІЧНОГО У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАПРОСТОРІ: НАУКОВИЙ ТА ПАРАНАУКОВИЙ ДИСКУРСИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАПОРЕНКО ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА РАДІОРЕКЛАМА: ТИПОЛОГІЯ ЖАНРІВ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТОПАЛОВА ОЛЕСЯ ІЛЛІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АДАПТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ващук Людмила Вікторівна. 


«Ренесансний правитель: образ Франциска І Валуа за його ордонансами та свідченнями сучасників»

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГВОЗДКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ. 


ЕВОЛЮЦІЯ ПОЗИЦІЇ США ЩОДО ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РОСІЇ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ (1991-2014 РР.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Прусенко Галина Євгеніївна. 


Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЗНЄЦОВА МАР’ЯНА ЮРІЇВНА. 


«МЕТАБОЛІЧНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЗА ДІЇ ЕКСТРАКТУ ЛУШПИННЯ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ (PHASEOLUS VULGARIS) В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1 ТИПУ»

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІБРАХІМ СУФЯН СААД. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ НОРМИ ПРО ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ЖІНОК ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В АРАБСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВЕЛИЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ВІДНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ НІМЕЧЧИНИ В 1945 – 1949 РР.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Рибалкін Сергій Валерійович. 


Поезія Магрибу ХХ ст.: національна ідентичність, художня специфіка

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Григор’єв Олександр Миколайович. 


ІДІОСТИЛЬ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВЛАДИКА Світлана Анатоліївна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРЧЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА . 


МОРФОЛОГІЧНА ТА ІМУНОЦИТОХІМІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛІТИН СПЕРМИ В ОБ‘ЄКТАХ СУДОВО - БІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мікічурова Ольга Володимирівна. 


Принцип взаємної вигоди в міжнародному економічному праві

Автореферат: завантажити

	

ПАВЛЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТРАНСКОРДОННИМ ЗЛОЧИНАМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тугай Андрій Васильович. 


ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ҐРУНТОВІ МІКРОМІЦЕТИ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОДОРОЖНІЙ Євген Юрійович. 


ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕТРЕНКО Ольга Анатоліївна. 


ЗАБОРОНИ ТА САНКЦІЇ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРПУШОВА Олена Віталіївна. 


ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ СУДДІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЛИНЕЦЬ Владислав Володимирович. 


ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН В ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІРЮКОВА Алевтина Геннадіївна. 


ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ГАЛУЗЕЙ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЕЛЬЧУК ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ. 


ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОЛОГІЧНОГО І ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМУ РІЧОК ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гуляницький Андрій Леонідович. 


Якісний аналіз і чисельне моделювання систем з пам'яттю

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Джалілов Азар Ягуб огли. 


Фрагментація міжнародного виробництва транснаціональних корпорацій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕСТЕРОВА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СУЧАСНІ КОГНІТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНТЕКСТИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОВБИНЧУК ТАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА. 


МЕХАНІЗМ ДІЇ АНТИБІОТИКІВ ГРУПИ ЦЕФАЛОСПОРИНІВ НА ТРАНСПОРТ ВОДИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТІВ ЧЕРЕЗ ЕПІТЕЛІЙ ТОВСТОЇ КИШКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОНДОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ПІЗНАВАЛЬНИЙ СТАТУС ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ» В ОБ`ЄКТИВІСТСЬКИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ ХХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АКУЛЬШИНА НАТАЛІЯ ТАРАСІВНА. 


СУЧАСНА ВІЙСЬКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ: КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ВИМІРИ (на матеріалі перської, української та англійської мов)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОСАДЧА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА  . 


КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СВІТУ В ТВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ ФАНТАСТИКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПИШНА ЛЮДМИЛА ГЕОРГІЇВНА. 


ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Біловол Марта Валеріївна. 


Міжнародно-правове регулювання торгівлі сировинними товарами

Автореферат: завантажити

	

Зубар Інна Валентинівна. 


Розвиток універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Швець В'ячеслав Михайлович. 


Преса болгарської національної меншини в Україні (1986–2015): становлення, розвиток, проблематика

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЮШКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ЕМОТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ В ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМАХ (НА ПРИКЛАДІ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ «ГОЛОС КРАЇНИ», «Х-ФАКТОР» ТА «ФОЛЬК-MUSIC»)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕСТОР Віталій Романович. 


КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ ТА ЛИТОВСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИЧУК Олег Петрович. 


ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРЕДКО ДЕНИС ЄРОФЕЙОВИЧ. 


РЕЛІГІЙНІ ПОЧУТТЯ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Єдаменко Дар'я Вікторівна. 


Розділення і визначення біологічно активних органічних речовин методом тонкошарової хроматографії з використанням міцелярних рухомих фаз

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Комаха Лариса Григорівна. 


Логічний аналіз дискурсу аргументації у філософії

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДУБНЯК КАТЕРИНА АНДРІЇВНА. 


СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Антоненко Вікторія Володимирівна. 


Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Зінченко Артем Юрійович. 


Комп’ютерне моделювання детермінованого хаосу в процесах з квадратичною нелінійністю

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кнопова Вікторія Павлівна. 


Локальні властивості розподілу та траекторій процесу типу Леві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛУК’ЯНЧУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА. 


ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СВЄЖЕНЦЕВА ІЛОНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІТИН ЕРИТРОЇДНОЇ ТА ГРАНУЛОЦИТО-МАКРОФАГАЛЬНОЇ ЛАНОК ГЕМОПОЕЗУ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ МІЄЛОЇДНОЮ ЛЕЙКЕМІЄЮ У КУЛЬТУРІ КЛІТИН IN VITRO ТА IN VIVO ПРИ ТЕРАПІЇ ІНГІБІТОРАМИ ТИРОЗИНКІНАЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 801 — 900 з 2703
Початок | Поперед. | 7 8 9 10 11 | Наст. | Кінець Всі