Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Скок Лілія Володимирівна. 


Нотаріальний та судовий порядок спадкування майна: Німеччина і Україна

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАМРАЄВА Валентина Михайлівна. 


СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИНАХ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТАТАРИНОВ ІВАН ЄВГЕНОВИЧ. 


МОБІЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ БЕССАРАБСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 – 1917 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гнатюк Олена Маратівна. 


Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні форми

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОМАХ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПРОДУКУВАННЯ ТРИВОЖНОСТІ ТА СТРАХУ В МЕДІАТЕКСТАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кінаш Анастасія Володимирівна. 


Дисипативність неавтономних систем з марковськими переключеннями

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Михальська Ольга Валеріївна. 


ПОЛІКОДОВІ ЗАГОЛОВКИ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ВЕБ-САЙТІВ У ЛІНГВОСЕМІОТИЧНОМУ ВИМІРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Охріменко Олександр Святославович. 


ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ МІСТ АНГЛІЇ ХІ-ХІІІ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛЕНКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА. 


АНТРОПОГЕНІЗАЦІЯ ЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ У ХV – ХIХ СТОЛІТТЯХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОРБОВ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВУШКІН ДМИТРО ІГОРОВИЧ. 


МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЕКОНОМІКИ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЧЕРНЮК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ЧАСОПИС «РІДНИЙ КРАЙ» В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ (1905 – 1916 РР.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛОВАЧОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА. 


ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАНЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТРАХУВАННІ ТА ПЕРЕСТРАХУВАННІ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИРИЧОК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ. 


УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Наквасюк Юлія Анатоліївна. 


Усереднення варіаційних нерівностей в густих з'єднаннях

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВЛАСЮК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ. 


“ОБОВ’ЯЗОК ЗАХИСТИТИ” В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЖУРИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ. 


ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРИСАК ЛАРИСА ВАСИЛІВНА. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пишнограєв Іван Олександрович. 


Оптимальне керування та мінімаксне оцінювання для параболо-гіперболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРОБКО МАРГАРИТА ІГОРІВНА. 


ЕТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ФІЛОСОФІЇ ОБ’ЄКТИВІЗМУ» АЙН РЕНД

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Степух Віталій Васильович. 


Централізатори елементів і абелеві підалгебри в алгебрах Лі диференціювань

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Зубарук Олеся Валеріївна. 


Про класифікацію пар потентних матриць з додатковими співвідношеннями

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ніколайчук Геннадій Геннадійович. 


Особливості взаємозв'язку спорту і політики

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФЕЛІНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ. 


АНОМАЛЬНА ДИСПЕРСІЯ ТА ВІДБИТТЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ В ДІЕЛЕКТРИЧНИХ КРИСТАЛАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАПЛЕТНЮК МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ. 


ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ У 1990-Х РОКАХ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Олійник Світлана Леонтіївна. 


Суспільно-географічні аспекти дослідження формування самоорганізації населення в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАЗОВ  ОЛЕКСАНДР  ВІКТОРОВИЧ. 


ЮРИСДИКЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сорока Наталія Євгенівна. 


Міжнародно-правовий захист авторського права в рамках Європейського Союзу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кукурба Віктор Романович . 


Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАСИЛЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ. 


НЕОГЕНОВИЙ МАГМАТИЗМ В СИСТЕМІ ЗАКАРПАТСЬКОГО ГЛИБИННОГО РОЗЛОМУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕТРЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА. 


ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ (ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Горська Катерина Олександрівна. 


Медіаконтент цифрової доби: трансформації та функціонування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛОВА Оксана Павлівна. 


ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ У СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАШОВА НАДІЯ ПЕТРІВНА . 


КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПІДРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТОПОЛОГІЙ НА СКІНЧЕННИХ МНОЖИНАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РУДНІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ. 


МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ ПРОЕКТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАТИШЕВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


МАТРІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ ТИПОВИХ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОТОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ. 


ДИФРАКЦІЙНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНОГО ХВИЛЬОВОГО ФРОНТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОСЕНЦОВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА. 


МЕТОДИ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ В ІНТЕГРАЛЬНІЙ ПОСТАНОВЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Салахатдінова Ельміна Шаміліївна. 


Семантизація крилатих слів і зворотів у російській лексикографії

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білявська Вікторія Сергіївна. 


"Мемуаристика Єви Фелінської: проблематика, ейдологія, генологія"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЛІГАЧ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНЕ СТРАТЕГІЧНЕ МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАНЕЦЬ ІВАН ПЕТРОВИЧ. 


ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СФЕРІ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУШНЕРИК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ . 


ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО РОЗСЛІДУВАННЯМ ГРАБЕЖІВ ТА РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЛОШИНА ВІТА АНАТОЛІЇВНА. 


НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАЛАК ОЛЬГА АНДРІЇВНА. 


СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВОВА)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАСЛОВА СВІТЛАНА ЯКІВНА. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ВИНОРОБІВ НА ЗАСАДАХ КОНТЕКСТНО-ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ляшко Любов Петрівна. 


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ «ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕСТЕТИКИ» (А.БЕРЛЕАНТ, Е. БРЕЙДІ, А. КАРЛСОН, Ю. СЕПАНМАА, Р.ХЕПБЕРН)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гурська Оксана Вікторівна. 


Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАЗОРЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА. 


НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАТЕМАТИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-КВЕСТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУРАВКОВА АНТОНІНА ГЕННАДІЇВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ СХІДНОАЗІЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ США

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОРЖЕЦЬКА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА. 


ФОРМИ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРАВОВІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сокових Євгеній В'ячеславович. 


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ, КАТАЛІТИЧНІ ТА СЕНСОРНІ ВЛАСТИВОСТІ Pd-ВМІСНИХ НАНОРОЗМІРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ SnO2

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯРЕМА Валерій Анатолійович. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ СУДДІВ У КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОГІЛЕВСЬКИЙ Леонід Володимирович. 


СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НОЖЕНКО Каріна Володимирівна. 


ПРИНЦИПИ ТА СУБ’ЄКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАНОВА Ганна Сергіївна. 


ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПРОСТУПОК ЯК ПІДСТАВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖИГАЛКІН ІВАН ПАВЛОВИЧ. 


СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕНИСЮК Олексій Олексійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТВОРЧИХ ВІДПУСТОК В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВТУН Олександр Сергійович. 


КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОНИСЕНКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА. 


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕВЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ В ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАЛІЦИНА Наталя Вікторівна. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЕВЧИК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА. 


РІДИННЕ МІКРОЕКСТРАКЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ РЯДУ БЕНЗОФЕНОНІВ І ПАРАБЕНІВ З ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНИМ ДЕТЕКТУВАННЯМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЙЦЕВА Марія Василівна. 


ВЗАЄМОДІЯ КРАЇН БРІКС У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ: СТРУКТУРА, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАШКІВ-ВАЩУК ОРИСЛАВА ВАСИЛІВНА. 


МОВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ІДИЛІЙ ТЕОКРІТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

УСТИМЕНКО МАРІЯ ВІКТОРІВНА. 


ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУКЛО ОЛЬГА ЄВГЕНІЇВНА. 


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Трунов Олександр Олексійович. 


ПОШИРЕННЯ ХВИЛЬ У ВИГНУТИХ ХВИЛЕВОДНИХ СТРУКТУРАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лехніцька Світлана Іванівна. 


ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ НОМЕНКЛАТУРІ ГРЕЦЬКО-ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ: ОНОМАСІОЛОГО-ДЕРИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗЕЛЕНСЬКА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА. 


ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ СВІТЛОПОГЛИНАЛЬНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ЛАЗЕРНОМУ ЗБУДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕТРУНЬОК НАДІЯ ІВАНІВНА. 


ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ АНАРХІЗМ ПОЛА К. ФЕЄРАБЕНДА: ІСТОРИЧНИЙ, МЕТОДОЛОГІЧНИЙ І ДИСЦИПЛІНАРНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Косаревич Катерина Вікторівна. 


Системний аналіз у задачах конкуренції виробників з випадковими змінними

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Каряка Наталія Сергіївна. 


КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ЛАНТАНОЇДІВ З ЛІГАНДАМИ КАРБАЦИЛАМІДОФОСФАТНОГО ТИПУ – СЕНСИБІЛІЗАТОРАМИ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАПРАН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОГО РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ У ВИМІРАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОЛОДКИЙ ЄВГЕНІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


ПЕТРОФІЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ ПІВНІЧНОГО БОРТУ ДДЗ (НА ПРИКЛАДІ ОСТРОВЕРХІВСЬКОЇ, ЄВГЕНІЇВСЬКОЇ, НАРІЖНЯНСЬКОЇ, ЮЛІЇВСЬКОЇ ПЛОЩ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мисечко Аліна Олександрівна. 


Інформаційна телепрограма в Україні: традиції і трансформації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Фуртат Юрій Олегович. 


Методи і засоби інформаційно-технологічної підтримки персоналізованої адаптивної взаємодії оператора з автоматизованою системою

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чорноморденко Дмитро Іванович. 


Динамічність міждисциплінарних зв’язків у сучасній екології: методологічний аналіз

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХОМЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ІНСТРУМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Фісуненко  Андрій Леонідович. 


Побудова генератора геометричних об'єктів із заданими властивостями на площині

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кушнір Анатолій Степанович. 


ПРИРОДНІ УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ЛЮДИНИ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОГО ЛІВОБЕРЕЖНОДНІПРОВСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ У ПІЗНЬОМУ ПЛЕЙСТОЦЕНІ – ГОЛОЦЕНІ (ЗА ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНТОНЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


БЕЛІГЕРАТИВНІ ЛАНДШАФТИ ПОДІЛЛЯ: СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЯ, РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СІПКО Олена Миколаївна. 


МОДЕЛІ ТА ЕВОЛЮЦІЙНИЙ МЕТОД СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЄРЬОМІНА ОЛЕНА ЮРІЇВНА. 


КОМПОЗИЦІЯ У СЛОВОТВОРІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ ТА СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Міхелі Сергій Володимирович. 


Становлення і розвиток українського ландшафтознавства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЬОВОЧКІНА ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛІВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КНР ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРИХОДЬКО Дмитро  Федорович. 


КОЛИВАННЯ КОНСОЛЬНОГО СТРИЖНЯ ІЗ ЗАКРИТИЧНИМ СТАТИЧНИМ СТАНОМ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНІЙ ВІБРАЦІЇ ЗАКРІПЛЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ніконова Вікторія Віталіївна. 


ВПЛИВ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ НА НЕЛІНІЙНУ ДИФУЗІЮ В МОЛЕКУЛЯРНИХ РОЗЧИНАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛІН ДАР’Я ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПОНТАННОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВІЦІ РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Груб'як Оксана Михайлівна. 


ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТОРОЖУК АННА ПЕТРІВНА. 


ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМІРИ СМИСЛУ В ПОСТНЕКЛАСИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МІНЕНКО РОМАН ВАДИМОВИЧ. 


ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ СТІЙКИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ОБЕРНЕНИХ ЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ГРАВІМЕТРІЇ ТА МАГНІТОМЕТРІЇ З УТОЧНЮЮЧИМИ ІТЕРАЦІЙНИМИ ПОПРАВКАМИ (на прикладі руднопошукових задач)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кужільна Оксана Олександрівна. 


ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В НАУКОВІЙ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ» В ПРАЗІ (1925 – 1948 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Колюх Валерій Вікторович. 


СУЧАСНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ (політологічний аналіз)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Слободяник Людмила Олександрівна. 


РОЛЬ СІРКОВОДНЮ ТА МОНООКСИДУ АЗОТУ У РЕГУЛЯЦІЇ КРОВООБІГУ В ПЕЧІНЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЄНА МАРИНА СЕРГІЇВНА. 


МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТОВСТОЇ КИШКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ПОХІДНИХ ПІРОЛУ У НОРМІ ТА ПРИ ВИРАЗКОВОМУ КОЛІТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖИГУН ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА. 


ФОРМАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ІНТЕРФІКСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Литвин Іван Володимирович. 


"Приватноправове регулювання благодійної діяльності в країнах Європи"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНАНОВА ІВАННА ВАЛЕНТИНІВНА. 


ОСОБИСТІСНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Золотарьова Яна Iгорiвна. 


Права людини у полiтицi США щодо СРСР (1970-тi - початок 1990-х рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 801 — 900 з 2583
Початок | Поперед. | 7 8 9 10 11 | Наст. | Кінець Всі