Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Ткач Тетяна Ярославівна. 


Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коперльос Руслана Юріївна. 


КОНЦЕПТ “СКЛАДНІСТЬ” В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тимошкевич Тарас Дмитрович. 


Геометричні властивості ймовірнісних мір в лінійних просторах та функціональні нерівності

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ. 


ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОДНІПРОВ’Я В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУР СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШПАРИК НАЗАР ЯРОСЛАВОВИЧ. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ ЯК ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТРОХИМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ НІМЦІВ В КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАСТРАКОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА. 


ВПЛИВ СТИЛЮ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ягіяєв Ілля Ігорович. 


ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ АТЕЇСТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Божко Юлія Петрівна. 


МОТИВАЦІЙНО-КОГНІТИВНІ КОРЕЛЯТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУВЕРЕННОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПРОГРАМІСТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лавриненко Вікторія Євгенівна. 


Біологічний вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на курячі ембріони

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВЧЕНКО  ОЛЕНА  ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


ПСИХОЛОГІЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Москальчук Марина Миколаївна. 


Соціально-антропологічний вимір в сучасному світському гуманізмі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Незабитовський Георгій Вадимович. 


Логіко-методологічні засади евристики в науковій аргументації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

 ПОЛІЩУК МАРІЯ ЯРОСЛАВІВНА. 


МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іващенко Ольга Андріївна. 


ІДЕНТИФІКАЦЯ ВІРУСУ РЕПРОДУКТИВНОГО ТА РЕСПІРАТОРНОГО СИНДРОМУ СВИНЕЙ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ЙОГО МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОДОБНА ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


КОНТЕНТ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1838-1917 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кодинець Анатолій Олександрович. 


Цивільно-правове регулювання зобов'язальних інформаційних відносин: методологія, теорія, практика

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРНАУХ ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН В ЄС ТА УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЙТОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ. 


КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білик Олександра Олегівна. 


ІНСТИТУТ ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мартинович Дар'я Євгенівна. 


Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Крицун Катерина Ігорівна. 


"Економіко-математичне моделювання динаміки фінансових індикаторів"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бірюкова Марина Василівна. 


Суб’єктно-праксиологічна концепція соціального проектування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛЮК ПАВЛО КОСТЯНТИНОВИЧ. 


ФЛУОРОВМІСНІ АМІНОКИСЛОТИ, АМІНИ ТА ДІАЗОАЛКАНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛЯРЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ. 


МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ В ПІВНІЧНОМУ ПРИАЗОВ’Ї

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Полянська Катерина Валентинівна. 


ДЕСНЯНСЬКІ РІЧКОВОДОЛИННІ ЛАНДШАФТИ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ТА ОБ’ЄКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАЛАГАН ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ. 


ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИАВТОМАГІСТРАЛЬНИХ ГЕОСИСТЕМ СПОЛУКАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Меженська Олена Володимирівна. 


ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ ЯК ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА. 


АВТОРСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЦТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШИРКОВ БОГДАН ІВАНОВИЧ. 


ТРИВИМІРНА ГЕОЕЛЕКТРИЧНА МОДЕЛЬ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ ШОВНОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОНЧАРЕНКО БОГДАНА БОГДАНІВНА. 


МОДЕЛІ ПОЛЬСЬКОГО ПОЗИТИВІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Спиридонова Кіра Олександрівна. 


Теорія і практика формування міжнародних спільнот безпеки (на прикладі ОБСЄ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИЦЕНКО МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА. 


МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЇ НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ РІЗНОВІКОВОЇ АУДИТОРІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЯЧУК Людмила Сергіївна. 


СУЧАСНА ФРАНЦУЗЬКА ЖІНОЧА ПРОЗА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЬОМОЧКО Марта Сергіївна. 


ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РЕСПУБЛІКИ ПІВДЕННИЙ СУДАН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СВАРИЧ НАДІЯ ЗІНОВІЇВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОШУКІВ ІВАНА АНДРУСЯКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Циркунова Ірина Володимирівна. 


Засоби відтворення іронії в українських перекладахіспанської літератури ХХ та ХХІ століть

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Юрченко Оксана Олександрівна. 


Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV- на початку XVIII століть

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Скрипник Наталія Вікторівна. 


Нечіткі диференціальні рівняння та включення: асимптотичні методи

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕСТА Дмитро Олександрович. 


ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ У ВИПАДКУ МАСОВОГО ВИВІЛЬНЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жучок Юрій Володимирович. 


Напівгрупи ендоморфізмів алгебраїчних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕНШІЙ Аліса Миколаївна. 


«ШКОЛА» М. КОЦЮБИНСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ПОСТІМПРЕСІОНІЗМІ: РУХ СТИЛЬОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Баженов Михайло Ігорович . 


ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Прищепа Тетяна Миколаївна . 


Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878 – 1915 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ. 


ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ТА СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГНЕЯ ПОМПЕЯ ВЕЛИКОГО

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МІНГАЗУТДІНОВА ГАЛИНА ІГОРІВНА. 


ПОЛІТИТКА США ЩОДО ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ (1993 – 2015 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Карамушка Тарас Вікторович. 


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ АСПІРАНТІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Грод Іван Миколайович. 


Якісний аналіз розширень динамічних систем на многовидах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Соболєвський Павло Андрійович. 


Логіко-філософський аналіз інференційної прагматики Пола Грайса

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАДЖИЄВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ТЕОРЕТИКО-ІГРОВИЙ ПІДХІД В ЛОГІЦІ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гайдук Вікторія Андріївна. 


Реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Івчук Юлія Юріївна. 


СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИВАТНИХ І ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Резнік Ігор Сергійович. 


Функціонування банківської системи у контексті соціально-економічних і суспільно-політичних трансформацій в Україні (кін. 1990-х – 2015 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іваненко Євген Ігорович. 


Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Оліянчук Андрій Михайлович. 


Козацтво Лівобережжя України: соціальний статус і військові повинності (початок – 60-ті рр. ХІХ ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жучок Юлія Володимирівна. 


Відносно вільні тріоїди

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СПІЦИНА Ганна Олександрівна. 


СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯЦКЕВИЧ Іван Іванович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБОЮ ПРАВА НА ПРАЦЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Карпусь Андрій Олегович. 


Хіральні калікс[4]арени з фероценільними та фосфоровмісними групами в асиметричному каталізі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОКОШКО МИРОСЛАВА ВАСИЛІВНА. 


ПРОКУРОР У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛОСКУТОВ ТИМУР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧОРНОУСЬКО МИРОСЛАВА ВІКТОРІВНА. 


ЗДІЙСНЕННЯ ПРОКУРОРОМ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Попов Георгій Володимирович. 


ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ У ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ДІТЕЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Нахлік Олеся Степанівна. 


УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНО-АКСІОЛОГІЧНА РЕЦЕПЦІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЦИБОК-СТАРОДУБ Наталія Олександрівна. 


ХУДОЖНЯ МОДЕЛЬ СВІТУ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ МІЖВОЄННОГО ДВАДЦЯТИЛІТТЯ (ІРИНА ВІЛЬДЕ, ОЛЬГА-ОЛЕКСАНДРА ДУЧИМІНСЬКА, ДАРІЯ ВІКОНСЬКА)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Єщенко Марина Юріївна. 


Поетика абсурду в сучасній новелі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Крупко Яна Михайлiвна. 


Правовi засади розподiлу коштiв мiж бюджетами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лактіонова Анна Валеріївна. 


Філософія дії та активності: нова перспектива теоретичних і практичних філософських дисциплін

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Буцикін Єгор Сергійович. 


ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕТИЧНОГО

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦЕКАЛОВА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА. 


МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Локтєва Ірина Іванівна. 


КРИТЕРІЇ БАГАТОВИМІРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНО ВІДТОРГНУТИХ ГРУП

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИРИЛОВА ВІРА АНДРІЯНІВНА. 


ВІДТВОРЕННЯ ЛІНГВОПОЕТИКИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО У ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЛЄШАКОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА. 


ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛІНОВСЬКА ДАР’Я КОСТЯНТИНІВНА. 


ОБЛІК І АУДИТ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТАЩЕНКО АННА ЮРІЇВНА. 


КУЛЬТУРНІ КОДИ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ПОВСЯКДЕННИХ ПРАКТИКАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОСЕЦЬКА ДІАНА ВАЛЕРІЇВНА. 


ФІСКАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРАСІЛЬНИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЛІСКО ОЛЬГА ІГОРІВНА. 


ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВИЙ ЛЕВЕРИДЖ СУЧАСНИХ ТНК

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРАЖЕВСЬКА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РЕНТНИХ ВІДНОСИН У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Черняк Євген Олександрович. 


Міжнародна трудова міграція у формуванні конкурентоспроможності країн

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТРОЙНІЧ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ. 


КОМПЛЕКСНА ІНВЕРСІЯ ДАНИХ СЕЙСМО- ТА ГРАВІРОЗВІДКИ МЕТОДОМ ОДНОЧАСНОЇ ІТЕРАТИВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бондаренко Марина Олександрівна. 


Вплив природи одно- та полівалентних металів на будову та властивості складнозаміщених фосфатів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАМІНСЬКА ІЛОНА ВАСИЛІВНА. 


НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДУ ЯК ЗАСАДА ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕРОДА-БЕРЕЗКА КАТЕРИНА ІГОРІВНА. 


ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА ТРАНСФЕРТУ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ВИРОБНИЦТВА ТНК

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАГОРНЮК-ДАНИЛЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


СПЕЦІАЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шилін Сергій Ігорович. 


Вивчення надпровідності класичного і некласичного типів у халькогенідах під високим тиском

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОНДАРЕНКО СВІТЛАНА ПЕТРІВНА. 


СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ МІМЕТИКІВ БЕНЗОПІРОНОВИХ АЛКАЛОЇДІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Даниленко Роман Михайлович. 


Червоний терор в Україні в 1918 - 1921 рр.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУЗЬ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА. 


СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З РАДОЮ ЄВРОПИ (1991 – 2014 рр.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛІТВІНЯК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ВНЕСОК ПРОФЕСОРА ЮРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ЖЛУКТЕНКА В РОЗВИТОК ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА І КОНТРАСТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХАРИТОНОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА. 


ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЧУЖІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУРДА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ. 


МІСЦЕВІ РАДИ УСРР В УТВЕРДЖЕННІ МОНОПОЛІЇ БІЛЬШОВИКІВ НА ДЕРЖАВНУ ВЛАДУ (1920-ТІ РР.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Козачук Наталія Олександрівна. 


ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ТВОРЧОМУ МИСЛЕННІ У ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОКЗ РІЗНИМИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Головань Вікторія Олегівна. 


Модерація категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європарламенту)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУДІНА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В БІЛОРУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ГРУДЕНЬ 1918 – ГРУДЕНЬ 1922 РР.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яценко Анастасія Дмитрівна. 


Рекреаційне лісокористування у Північно-Західному Приазов'ї

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шульгач Андрій Сергійович. 


Ландшафтно-екологічне обґрунтування національного природного парку "Лісова пісня"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОБОНІ МАР’ЯНА ІВАНІВНА. 


ДОМІНАНТНІ РИСИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ПАВЛА БІЛЕЦЬКОГО-НОСЕНКА (на основі рукописних матеріалів)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СІТКО Анна Іванівна. 


РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ УКРАЇНИ СПОРІВ ЩОДО РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СУМ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Деркачова Ольга Сергіївна. 


Еволюція стильових систем в українській поезії другої проловини ХХ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 901 — 1000 з 2884
Початок | Поперед. | 8 9 10 11 12 | Наст. | Кінець Всі