Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

ПАНАРІН ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ. 


МІГРАЦІЯ РОСІЙСЬКИХ СТАРООБРЯДЦІВ (друга половина XVII – початок ХХ століття)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАПОТОЦЬКА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЖИТЛА КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТРЄЛЬЦОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА. 


КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Удовиченко Вікторія Віталіївна. 


Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кузьменко Наталія Олегівна. 


Рішення органів місцевого самоврядування в механізмі правового регулювання земельних відносин

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕРЕДНІЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ АНГЛІЙСЬКОГО ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІСТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛОВАЧОВА Аліна Олександрівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУБСЬКА Олена Анатоліївна. 


ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАРЕНИК Олександр Сергійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИСИК ОКСАНА АНДРІЇВНА. 


ЕТНІЧНА ОСНОВА ТРОПЕЇЧНОЇ СИСТЕМИ ІГОРЯ КАЛИНЦЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЛИНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ. 


НАНОЧАСТИНКИ ЗОЛОТА ТА СРІБЛА ЯК МОДУЛЯТОРИ КІССПЕПТИН- ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ САМЦІВ ЩУРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Попов Олексій Юрійович. 


РЕАКЦІЙНИЙ СИНТЕЗ ТА СТРУКТУРНЕ КОНСТРУЮВАННЯ БОР-МІСТКИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яковенко Олена Сергіївна. 


Вплив зовнішніх чинників на формування фізичних властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУСАК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА. 


ПРИНЦИПИ СУДОЧИНСТВА В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЩЕТИНІНА ГАННА СЕРГІЇВНА. 


МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ДЛЯ УКРАЇНИ Х-ВІРУСУ ХОСТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Зубровська Ольга Миколаївна. 


ЛІПІДИ ТА ВТОРИННІ МЕТАБОЛІТИ КУТИКУЛИ ЛИСТКІВ У АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЯХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ЗА ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лаврова Ольга Євгенівна. 


Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на часових шкалах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Козлова Надія Олександрівна. 


Нетерові крайові задачі для інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАНИЛЬЧЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА. 


ПСИХОЛОГІЯ СУБ’ЄКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гриньків Марія Володимирівна. 


Вплив релігійних організацій на політичний процес в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дзятківський В’ячеслав В’ячеславович. 


ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ МОРАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФАРИННИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ. 


ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЬВОВ БОГДАН ЮРІЙОВИЧ. 


НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ГОСПОДАРСЬКО - ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУЛАТ ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА. 


ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОСТІР

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ковальчук Юлія Андріївна. 


Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей ІХ - початку ХХ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Феделеш Еміль Михайлович. 


Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: господарсько-правовий аспект

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ганул Антон Миколайович. 


Адміністративно-господарська діяльність генерала Івана Хорвата в Новій Сербії (1751–1786)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРАБОВИЧ ТАДЕЙ БРОНІСЛАВОВИЧ. 


МІФОПОЕТИКА НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХАРЧЕНКО ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ. 


РЕЧОВІ ПРАВА У ЗАКОНОДАВСТВІ, ДОКТРИНІ ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Овденко Валерія Миколаївна. 


Синтез та дослідження нових біс-азометинвмісних метакрилатів для оптоелектроніки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОТЛЯРОВ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ . 


ГУМАНІСТ І РЕФОРМАТОР: ОСВІТНІ, РЕЛІГІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРАКТИКИ ФІЛІПА МЕЛАНХТОНА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОГДАН ОЛЬГА ДМИТРІВНА. 


РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФЛІССАК КОСТЯНТИН АНДРІЙОВИЧ. 


Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРИКАЗЮК НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА. 


РОЗВИТОК СТРАХОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТЕФАНЧУК МАРИНА МИКОЛАЇВНА . 


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОКУРАТУРОЮ УКРАЇНИ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОСАУЛЕНКО Ігор Анатолійович. 


МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СТРУКТУРАМИ В СИСТЕМІ НАУКА – БІЗНЕС – ДЕРЖАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Смолин Ярослав Васильович. 


Особливості правового регулювання міжнародних факторингових операцій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВКО ЯНА АНАТОЛІЇВНА. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ В АРКТИЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХОПТА СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ. 


ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІ ТА ЇЇ РОЛЬ В УХВАЛЕННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВЧУК СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Петленко Ірина Валеріївна. 


Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ващенко Олександр Віталійович. 


Координаційні сполуки ураніл-іону на основі похідних 1,2,4-триазолів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖЛУДЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ. 


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Cо-Ni ТА Cо-Fe СИСТЕМ У РЕАКЦІЇ МЕТАНУВАННЯ СО2

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чопей Мар'яна Ігорівна. 


Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Струтинська Наталія Юріївна. 


Складнооксидні фосфати одно-, дво-, тривалентних металів та титану: закономірності утворення, синтез, будова та властивості

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кац Світлана Василівна. 


СИНТЕЗ МАКРОБІЦИКЛІЧНИХ ТА ПСЕВДОМАКРОБІЦИКЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 3d-МЕТАЛІВ З ПІРАЗОЛОКСИМНИМ РЕБЕРНИМ ФРАГМЕНТОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛИШКІН ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ. 


ВПЛИВ МЕЛАНІНУ ТА НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ НА СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКУ ТА РЕАКЦІЮ КОРИ НАДНИРНИКІВ ЗА УМОВ ДІЇ ГОСТРОГО СТРЕСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОБОЛЄВА МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА. 


НЕЦІНОВІ МЕТОДИ КОНКУРЕНЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Самчук Володимир Андрійович. 


Філософія прагматизму Джорджа Герберта Міда (історико-філософський аналіз)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Вахтель Андрій Ігорович. 


Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛИШЕНА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА. 


КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кармадонова Тетяна Миколаївна. 


АДАПТАЦІЙНІ ТА ДЕЗАДАПТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАКОЛОДЯЖНИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ. 


ІННОВАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Маєвська Марина Миколаївна. 


Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Вдовиченко Георгій Валерійович . 


Філософія культури як напрям філософської думки України 20-30-х рр. ХХ ст. (Історико-філософський аналіз)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коцюба Максим Петрович. 


Феноменологічно-антропологічне прояснення досвіду етичного

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бондар Олег Володимирович. 


Спекулятивне обґрунтування принципу суб’єктивності

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕЧІТАЙЛО ІРИНА СЕРГІЇВНА. 


СИСТЕМНО-КОДОВА КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСВІТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ляшенко Дмитро Олексійович. 


Теоретико-методологічні основи картографування міжнародних зв’язків України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Осипов Валерій Валерійович. 


Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок (на прикладі р. Головесня)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕЗСМЕРТНЮК ТАРАС ПЕТРОВИЧ. 


ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАНОВ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ. 


ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКІ СИСТЕМИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ФУНКЦІОНУВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пласкальний Володимир Віталійович. 


АНАЛІЗ МІРИ АНТРОПІЗАЦІЇ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Охрей Артем Геннадійович. 


Міжпівкульна взаємодія головного мозку у музикантів та немузикантів у стані спокою та при розумовій діяльності.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНДРУЩЕНКО Катерина Анатоліївна. 


ПРАВОВА ПРИРОДА КОНЦЕПЦІЇ «MARGIN OF APPRECIATION»

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

 НАУМЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА. 


СУЧАСНИЙ АНГЛОМОВНИЙ БІЗНЕС-ДИСКУРС: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНЕ ТА ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНДРІЙЧУК ТЕТЯНА РОСТИСЛАВІВНА. 


БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РАДІАЦІЙНО–ІНДУКОВАНОГО АПОПТОЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕНІСОВА Людмила Леонтіївна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕВЧЕНКО Наталія Миколаївна. 


СУБ’ЄКТИ ОХОРОННИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕРКУНОВ Олександр Віталійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТИХА Аліна Павлівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗМІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЦЮК Володимир Ярославович. 


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА У СИСТЕМІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАГРІЙ Василь Андрійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОДАТКОВОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Рахметов Анар Джамалович. 


БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ СПЕЦИФІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БІЛКІВ ПЕРОКСИРЕДОКСИНІВ З КРЕАТИНФОСФОКІНАЗОЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ ЗА ДІЇ СТРЕСОРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФЕДОРЕНКО ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. 


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ, КАТАЛІТИЧНІ ТА ГАЗОЧУТЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ ДО МЕТАНУ Pt, Pd-ВМІСНИХ СЕНСОРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ SnO2

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сидорова Олена Миколаївна. 


Володимир Міяковський (1888-1972): життєвий шлях, діяльність та наукова спадщина

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЛАДУН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРИПСИНОПОДІБНОГО ТА ФІБРИНОГЕНОЛІТИЧНОГО ФЕРМЕНТІВ З АНТАРКТИЧНОГО МОРСЬКОГО ГРЕБІНЦЯ ADAMUSSIUM COLBECKI

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пархоменко Ірина Ігорівна. 


ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ КУЛЬТУРИ: ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Захарків Ігор Богданович. 


Мікроекстракційне концентрування і газохроматографічне визначення ряду фталатів і аліфатичних альдегідів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОШКІНА ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА. 


ЧИННИКИ, ПАРАМЕТРИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ РІЧКИ ДЕСНА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бувайло Галина Ігорівна. 


Сполуки купруму, кобальту, нікелю та кальцію з поліоксомолібдатами та N-донорними лігандами: підходи до синтезу, будова та властивості

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТРОХИМЕЦЬ ВЛАДЛЕН МИКОЛАЙОВИЧ. 


СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ УГРУПОВАНЬ ЛІТОРАЛЬНОГО ЗООПЛАНКТОНУ ЯК ПОКАЗНИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОСИСТЕМ ВОДОСХОВИЩ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стрельник Олена Олександрівна. 


Материнство як соціальна практика: структурно-діяльнісна концепція

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Рудюк Андрій Валентинович. 


Розвиток територіальної та муніципальної геральдики в Україні (1991-2016 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шулима Сергій Ігорович. 


Кластероутворення в магнітній рідинній системі гас-магнетит

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФЕДОРЕНКО КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


МЕТОДИ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ФУНКЦІЙ У ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чернюх Богдан Васильович. 


Функціональна семантика аспектуальності в латинській мові

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Прищепа Оксана Володимирівна. 


Керовані системи з обмеженим числом повторів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛОУС АННА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ЛОГІКО-РИТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОНИЩЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРОЦЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСВІТЯНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ В УКРАЇНСЬКІЙ СРР У 1920-ТІ РР.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧАЮК  ТЕТЯНА  АНДРІЇВНА. 


ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ КОНЦЕПТІВ В АНГЛОМОВНІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СКРИПНИК ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА. 


ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МЕГАКОНЦЕПТУ ХВОРОБА В ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОРБЕНЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА. 


ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ ЛАТИНСЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ У ТВОРЧОСТІ КАТУЛЛА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дорошенко Ольга Юріївна. 


Відтворення особливостей художнього дискурсу Х.Кортасара в українському перекладі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИЦУН ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тищенко Микита Валерійович. 


Особливості формалізації контекстів аргументації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАКСИМОВИЧ РОМАН ОЛЕГОВИЧ. 


КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕНЬШОВ ОЛЕКСАНДР ІГОРЕВИЧ. 


ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНЕТИЗМУ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ В ГЕОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ, ҐРУНТОЗНАВСТВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛОУС СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА. 


НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО ПЕРСУАЗИВНОГО МОВЛЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 201 — 300 з 2547
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі