Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

ЯСАКОВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА. 


КАТЕГОРІЯ ПЕРСОНАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУЛАХ МАЙЯ БОГДАНІВНА. 


КОМУНІКАТИВНИЙ СТАТУС ПЕРИФРАЗУ В МЕДІА: СТИЛІСТИЧНА АСПЕКТОЛОГІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Катрій Тетяна Богданівна  . 


ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ХВОРОБИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТОКАРЄВА ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


КОНЦЕПТИ ТА НАРАТИВИ СЕРБСЬКОЇ ПРОЗИ 60-90-Х РР. ХХ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коржик Анна Олександрівна. 


СЕМІОСФЕРА ТРАПЕЗИ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХОЖАІЖ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


КОМУНІКАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА ЗАГАЛЬНОПИТАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мокросноп Вікторія Михайлівна. 


ВПЛИВ ЕТАНОЛУ НА КЛІТИНИ EUGLENA GRACILIS ЗА УМОВ МІКСОТРОФНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Савич Ірина Миколаївна. 


Асимптотичні властивості оцінок Коенкера-Бассетта параметра нелінійної регресії з сильно залежним випадковим шумом

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАЗЕР ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ. 


ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОМІЧНОГО У ВЕЛИКІЙ ПРОЗІ ЛУЇДЖІ ПІРАНДЕЛЛО

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мунчак Євгенія Юріївна. 


Функціональні граничні теореми та їх застосування до фінансових ринків з дискретним та неперервним часом

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТИМЧЕНКО ІННА ПЕТРІВНА. 


СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ ХОЛДИНГІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРОЛЬ ЛЕСЯ ВІКТОРІВНА. 


МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ В НИРКАХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АКІМОВА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СИНТЕЗ ВІЗУАЛЬНОГО ТА ВЕРБАЛЬНОГО У КИТАЙСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іванова Євгенія Олегівна. 


СІМЕЙНІ СТОСУНКИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІДЛІТКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЛОБОДЯНІК МАРИНА МИКОЛАЇВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЗОРОВОЇ ПОЕЗІЇ: РЕЦЕПТИВНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУРЕНКО МАР’Я АНАТОЛІЇВНА. 


ІНВЕСТИЦІЙНІ ДОГОВОРИ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОРОШЕНКО Каріна Сергіївна. 


ПОЕТИКА МОВНИХ ІГОР (на матеріалі сучасної української поезії)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЖАЛІЛОВА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА. 


ЗНАЧУЩІСТЬ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦЮРА ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ. 


ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАБІЙ АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ОДНОСТОРОННЯ ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОРЛЕНКО БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ. 


ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИЛЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАВИДОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ І США

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Петренко Віктор Іванович. 


Структура та фізичні властивості магнітних рідинних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЕГІДА Катерина Юріївна. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ГЕОДЕМОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШКУРОВ ЄВГЕН ВЛАДЛЕНОВИЧ. 


АНТРОПОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Харченко Оксана Георгіївна. 


Синтез та дослідження нових мономерів та полімерів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАКАЛЮК АННА ВАСИЛІВНА. 


МОДИФІКУВАННЯ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Hal-, N- ТА S-ВМІСНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКОН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бригадир Ярослава Олександрівна. 


Український ретродетектив початку ХХІ століття: генеза і жанрові особливості

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОПЛАК ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


ЕЛЕКТРОННА І ЯДЕРНА СПІНОВА ДИНАМІКА В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНО - ТА ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Остапенко Віталій Іванович. 


Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Боднарчук Ірина Миколаївна. 


Регулярність розв’язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Андрійченко Юлія Валеріївна. 


ДИНАМІКА ГЕНДЕРНИХ ЗМІН В ІСПАНОМОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТАНІСЛАВ ОЛЬГА ВАДИМІВНА. 


ДИНАМІКА КОГЕЗІЇ ТА СЕПАРАТИЗАЦІЇ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛОТА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА. 


БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ КИШКОВОГО БАР’ЄРУ У ВІДДАЛЕНІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ЦЕФТРИАКСОНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕТРОВИЧ ОЛЕСЯ ЗІНОВІЇВНА. 


ПОЛЕЗАХИСНІ ЛІСОСМУГИ ЯК РЕЗЕРВАТИ РІЗНОМАНІТТЯ СУДИННИХ РОСЛИН (TRACHEOPHYTA) ТА ПТАХІВ (AVES) У ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шерепітко Анастасія Сергіївна. 


КОГНІТИВНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ВІЧНОСТІ У РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАНФІРОВА Тетяна Анатоліївна. 


СВОБОДА ПРАЦІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАПОН ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ. 


СТРУКТУРА МАГНІТНИХ РІДИННИХ СИСТЕМ НА ГРАНИЦІ ПОДІЛУ З ТВЕРДИМ ТІЛОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АРТЮХ Юлія Ігорівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДИБАНЬ Максим Петрович. 


ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОБАЛЬ Михайло Іванович. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МУСТЕЦА Ігор Васильович. 


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИСЕЛЬОВА Олена Іванівна. 


СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО, ДЕРЖАВНОГО ТА ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕНЧ Назар Володимирович. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ У СФЕРІ СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ ТА ЮСТИЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Манзюк Марина Вадимівна. 


Йодометричне визначення благородних металів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОРОФЕЄВА Маргарита Сергіївна. 


СИНЕРГЕТИКА ПЕРЕКЛАДУ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕКСТІВ (німецько-український напрямок)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОВЧАН БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ОБРАЗНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ: ЕВОЛЮЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ПРИНЦИПІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЦИК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ. 


ВПЛИВ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ В МОЛЕКУЛЯРНИХ БІНАРНИХ РОЗЧИНАХ НА ДИФУЗІЮ ТА ІНФРАЧЕРВОНІ СПЕКТРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТРІЛЬКО Валентина Юріївна. 


НОТАРІАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОЙКО Інна Олександрівна. 


ФУНКЦІОНАЛЬНА СФЕРА АПЕЛЯТИВНОСТІ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ РОЗМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АЛЬ-ГХАНІМІ КАБАС ДЖАМІЛЬ РАШІД. 


НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНИХ АКАДЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАПЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 


УКРАЇНСЬКИЙ СОКІЛЬСЬКИЙ РУХ У ГАЛИЧИНІ (1890 – 1930-ТІ РР.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Маринич Олександр Віталійович. 


Граничні теореми для випадкових процесів з регенерацією

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОНУФРІВ АНДРІАНА РОСТИСЛАВІВНА. 


ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ У ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ УСНОМУ СПІЛКУВАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТРИКАШНА ЮЛІЯ ІВАНІВНА. 


ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТЕНТИЧНОГО ХУДОЖНЬОГО ФІЛЬМУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бондаренко Олег Олегович. 


СЕМАНТИКА ЗЛА В ЛІТЕРАТУРНОМУ ТЕКСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛУЗОВІЦЬКА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА . 


СТІК РОЗЧИНЕНИХ РЕЧОВИН Р. ДЕСНА ТА РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тарануха Володимир Юрійович. 


Моделі та алгоритми обробки природномовних текстів для флективних мов

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОБОДОВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ГІДРОМОРФОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РУСЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІЧОК ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ ТИСИ (В МЕЖАХ УКРАЇНИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬЧУК МАРІЯ ВІКТОРІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ XVI СТ. НА ОСНОВІ СУЛТАНСЬКИХ КАНУН-НАМЕ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТУРАНЛИ ФЕРГАД ҐАРДАШКАН ОГЛУ. 


КОЗАЦЬКА ДОБА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ПИСЕМНИХ ДЖЕРЕЛАХ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI – ПЕРША ЧВЕРТЬ XVIII СТОЛІТТЯ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОШІЛЬ ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ЖИТЛОВО-ГОСПОДАРСЬКЕ БУДІВНИЦТВО В СЕЛАХ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мохаммед Карам Джасім Мохаммед. 


РОЗШИРЕННЯ ТАБЛИЧНИХ АЛГЕБР МНОЖИННИМ УСПАДКУВАННЯМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕВЧУК КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА. 


АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЕСТЕТИЧНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ В ПОЛЬСЬКІЙ ЕСТЕТИЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЄЛІНСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА. 


ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ АНТИПУХЛИННИХ І АНТИАНЕМІЧНИХ СПОЛУК ПОХІДНОГО МАЛЕІМІДУ ТА ГЕТЕРОПОЛІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОРОКА Оксана Станіславівна. 


КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ НА ВІЛЬНИЙ РОЗВИТОК СВОЄЇ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Заболотна Людмила Володимирівна. 


Механізм адміністративно-правового забезпечення діяльності державного службовця дипломатичної служби України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТАВНІЙЧУК Анастасія Петрівна. 


МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЯК ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗДІЙСНЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дирів Михайло Ярославович. 


НЕЛІНІЙНО-ОПТИЧНЕ ПІДСИЛЕННЯ СВІТЛА НА ФОНІ СТОКСОВОГО ШУМУ В КВАРЦОВИХ ВОЛОКНАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВІТРЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШУДЛЯК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СВЯТИНІ ТА СВЯТІ МІСЦЯ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ ПОДІЛЛЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РУСОВА Ольга Сергіївна. 


КРАЇНИ «ВЕЙМАРСЬКОГО ТРИКУТНИКА» В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА БЕЗПЕКОВИХ ПРОЦЕСАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гриник Лілія Ігорівна. 


Зміна та розірвання кредитного договору

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Олексів Леся Вікторівна. 


НОВІ ПОХІДНІ АЗОЛІДОНІВ У МОЛЕКУЛЯРНІЙ АБСОРБЦІЙНІЙ СПЕКТРОСКОПІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИЛИМЧУК АННА АНАТОЛІЇВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН КИТАЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АТАМАН ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САКРАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ ПОДІЛЛЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Куліцька Софія Вікторівна. 


ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ) ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ СУДОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕМИДЮК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Годлевський Максим Сергійович. 


СИЛОВІ І НЕСИЛОВІ ЗАСОБИ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ АДМНІСТРАЦІЙ БАРАКА ОБАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОТІХА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА. 


ДИЗАЙН ТА СИНТЕЗ АЗАГЕТЕРОЦИКЛІВ НА ОСНОВІ α,β-НЕНАСИЧЕНИХ g-ГАЛОГЕНОКАРБОНІЛЬНИХ СПОЛУК

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЛАЧ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ. 


МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУБЯВКА МИКОЛА БОГДАНОВИЧ. 


МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ СУПРОВОДЖЕННЯМ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАСПАРЯН АРГАМ ЛЕОНІДОВИЧ. 


БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Романюк Ярослав Михайлович . 


ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СУХАРЕВСЬКА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА. 


КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОСУВАННІ ЛАКШЕРІ-БРЕНДІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВЕРГУН ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


СОЦІОКУЛЬТУРНІ КОНТЕКСТИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТУ ІМІДЖУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАДЕНКО Наталія Ігорівна. 


ВПЛИВ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ЧИННИКА НА ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ (НА ПРИКЛАДІ НІДЕРЛАНДІВ, ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сідей Марія Іванівна. 


Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Грабська Анна Володимирівна. 


Суспільно-правовий іномовник DW (Deutsche Welle): особливості німецького досвіду

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕВЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 


СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ В УКРАЇНІ (теорія та практика досліджень наукових шкіл)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОБОДОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕВЗЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЧЕХІВ, СЛОВАКІВ І ЛУЖИЦЬКИХ СЕРБІВ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРУКЕВИЧ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА. 


ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШИРШОВА ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА. 


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ: ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сисоєв Дмитро Олександрович. 


Синтез та дослідження фотохромних перемикачів на основі діарилетенів та азобензенів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФОМІНА Ліна Олександрівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОНДРАТОВА АННА МИКОЛАЇВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ОБ'ЄКТІВ СПАДЩИНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Розуван Тамара Станіславівна. 


ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І ЕЛЕКТРОННА БУДОВА ПОВЕРХНЕВИХ НАНОСТРУКТУР З РІЗНИМ ТИПОМ АТОМНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛУЦЮК Павло Сергійович. 


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 301 — 400 з 2547
Початок | Поперед. | 2 3 4 5 6 | Наст. | Кінець Всі