Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

ВОЛГІНА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ЗМІНИ СТИЛІСТИЧНОГО МАРКУВАННЯ У ФРАНЦУЗЬКИХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОНОТОП ГЛІБ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ У КРАЇНАХ З НОВИМИ РИНКОВИМИ ЕКОНОМІКАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖУРАВЛЬОВА ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА. 


ПОЛІТИКА США ЩОДО КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (1989 – 2012 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХАЙДЕР Єлена Мирославівна. 


ВІДТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ Г. ГЕССЕ У ПЕРЕКЛАДАХ УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дем'янчук Ілона Петрівна. 


КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОРИСОВ АРСЕНІЙ АНДРІЙОВИЧ. 


АКУМУЛЯЦІЯ ТА ВИВІЛЬНЕННЯ ГЛУТАМАТУ НЕРВОВИМИ ТЕРМІНАЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ФЕРИТИНУ ТА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СИДОР РОМАН ІГОРОВИЧ. 


ІМУНОМОДУЛЯТОРНІ ЕФЕКТИ ОПІОЇДНИХ ТА НЕСТЕРОЇДНИХ АНАЛЬГЕТИКІВ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ВИДАЛЕННІ ПУХЛИНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОПАНАСЮК Ольга Іванівна. 


ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТІВ, ФОРМ І МЕТОДІВ СУЧАСНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕСТЕРЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ВИГУКИ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ: ТИПОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бабій Світлана Володимирівна. 


ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСІВ ГРИПУ ТИПУ А ТА В ДО ІНГІБІТОРІВ НЕЙРАМІНІДАЗИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬЧУК ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА. 


ПОЕТИКА ВЕСІЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРУ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ (РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЗЬМЕНКО Володимир Володимирович. 


ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дринь Дарія Олегівна. 


БІОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ TRPC4 І TRPV4 КАНАЛІВ ТА ЇХ РОЛЬ У РЕГУЛЯЦІЇ СКОРОЧЕННЯ ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕЛЮГА Тетяна Володимирівна. 


СЕЛО ЯК ФОЛЬКЛОРНИЙ ТОПОС В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ І ДУХОВНОМУ СВІТІ УКРАЇНИ (РОМАНІВКА НА ЖИТОМИРЩИНІ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРАЧОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ НА УНІВЕРСАЛЬНОМУ РІВНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОНОВАЛЬЧУК СВІТЛАНА АНДРІЇВНА. 


МЕТОДИКА ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯНКОВСЬКА Жанна Олександрівна. 


ФОЛЬКЛОРИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ПРОЗИ ДОБИ РОМАНТИЗМУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

 ПЛЮЩ БОГДАНА ОЛЕСІВНА. 


ПРЯМИЙ ТА НЕПРЯМИЙ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ АНГЛІЙСЬКОЮ, НІМЕЦЬКОЮ, ІСПАНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРТИНЮК Ольга Василівна. 


ЗАДАЧА КОШІ ТА НЕЛОКАЛЬНІ БАГАТОТОЧКОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ЗА ЧАСОВОЮ ЗМІННОЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РАРИЦЬКИЙ  Олег  Анатолійович. 


ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНА ПРОЗА УКРАЇНСЬКИХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ: ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА І ПОЕТИКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОМЕЛЬЧУК  ІГОР  ВІКТОРОВИЧ. 


ПЛЮРАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ФІЛОСОФІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОНСЕВИЧ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА. 


ТЕМА УКРАЇНИ У ПОЛЬСЬКИХ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ТИЖНЕВИКАХ «POLITYKA», «NEWSWEEK POLSKA», «WPROST»

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ковінько Марина Володимирівна. 


Авторська маска в сучасній українській та російській малій прозі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЛЕГЕНЬ ЛЮДИНИ ЗА УМОВ ПРОГРЕСУВАННЯ У НИХ ТУБЕРКУЛЬОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Нікітюк Олена Миколаївна. 


ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ У ЦИВІЛІСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПУХАЛЕНКО ВЛАДИСЛАВА ПАВЛІВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сугакова Олена Володимирівна. 


Адаптивні методи статистичного аналізу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Михайлов Дмитро Євгенович. 


Взаємозв’язок людини і техніки у сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРЕЧКОСІЙ Руслан Миколайович. 


КОНЦЕПТ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕННЯХ Ф. НІЦШЕ ТА Е. ФРОММА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Русіна Аліна Володимирівна. 


Наближені регулятори для нескінченновимірних систем зі швидко коливними коефіцієнтами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Світіна Ганна Миколаївна. 


ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ПЛАЦЕНТИ ЩУРА І ЛЮДИНИ ТА ВПЛИВ ЇХ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ НА КАНЦЕРОГЕНЕЗ ТОВСТОЇ КИШКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАХОНЄВА Тетяна Миколаївна. 


ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ (ТВОРЧОЇ) ПРАЦІ В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУРЛАКА Ольга Станіславівна. 


ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, СІМ’Ї, ДИТИНСТВА, МАТЕРИНСТВА ТА БАТЬКІВСТВА В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАНИЛОВ Максим Олександрович. 


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кузьменко Тетяна Миколаївна. 


ЕФЕКТИВНА ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ОСАДОВОГО ЧОХЛА КАРКІНІТСЬКОГО ПРОГИНУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ НАФТОГАЗОПОШУКОВИХ ЗАДАЧ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Цвігун Вікторія Олександрівна. 


РІЗНОМАНІТТЯ ВІРУСІВ РОСЛИН РОДИНИ CUCURBITACEAE НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кирилюк Ольга Василівна. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Рапопорт Юрій Григорович. 


ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В ШАРУВАТИХ НЕЛІНІЙНИХ І АКТИВНИХ МЕТАМАТЕРІАЛАХ, ГІРОТРОПНИХ І ПЛАЗМОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦЕПКАЛО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МАШИНОБУДУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФРАНСКЕВИЧ ДАР’Я ВОЛОДИМИРІВНА. 


БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ЦИСПЛАТИНУ ТА ФУЛЕРЕНУ С60 НА НОРМАЛЬНІ ТА ЗЛОЯКІСНО ТРАНСФОРМОВАНІ КЛІТИНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Козачук Наталія Олександрівна. 


ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРАВАМИ НА ПАТЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИВАТНИХ СТАНДАРТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОРБАЧОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ГІДРОЛОГО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВОДНОГО СТОКУ РІЧОК УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОГНОЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Суровцев Олександр Олександрович. 


ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА СИСТЕМУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гаврилюк Анна Мирославівна. 


МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІМУНОЗАЛЕЖНОГО НЕПЛІДДЯ В ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ З ОРГАНОСПЕЦИФІЧНИМИ ТА СИСТЕМНИМИ АУТОІМУННИМИ ХВОРОБАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛОШИЦЬКА ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


КОМУНІКАТИВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ (на матеріалі аналітичних статей українських, англійських та французьких масмедіа)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чумаченко Василь Анатолійович. 


РОЗГАЛУЖЕНІ ВОДОРОЗЧИННІ ПОЛІМЕРИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МЕТАЛОВМІСНИХ НАНОСИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОЙ АРІНА ТИМУРІВНА. 


ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ У МІЖНАРОДНІЙ СПІВПРАЦІ КРАЇН РЕГІОНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЧЕР ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА. 


ТЕОРІЯ ДОВЕДЕННЯ У ЦИВІЛІСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАРЦЕВСЬКА СОФІЯ ВАСИЛІВНА. 


БЛОК-КОПОЛІМЕРИ НА ОСНОВІ ПОЛІЕТИЛЕНОКСИДУ, ПОЛІКАПРОЛАКТОНУ І ПОЛІАКРИЛАМІДУ ТА ЇХ МІЦЕЛЯРНІ НАНОКОНТЕЙНЕРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білоус Оксана Іванівна. 


Аномальні данамічні властивості бінарних розчинів в околі їх особливих точок

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАШКУЄВ  МАГОМЕД  АХМЕДОВИЧ. 


ІННОВАТИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖ КРАЇН СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Олешко Юлія Леонідівна. 


СТАРОУКРАЇНСЬКА ПРОПОВІДЬ XVII СТ. У КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНОМУ ВИМІРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТРОХЛЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 


РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВЕДЕННЯ ВИНУВАТОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАПОВАЛ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА . 


КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Андріяш Микола Михайлович. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З ЄС (на прикладі України, Грузії та Молдови)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАХАРЧУК ОЛЬГА ІГНАТІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ФОРМИ РАБСТВА: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИЩЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА. 


ФОЛЬКЛОРНІ КОГНІТИВНІ ПАТЕРНИ: МІЖЕТНІЧНИЙ ПОЛІЛОГ У НАРОДНІЙ ПРОЗІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРБАН АЛІНА АНАТОЛІЇВНА. 


ДИНАМІКА ЕПІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В НАРОДНІЙ ПРОЗІ ПРО ГОЛОДОМОР 1932-1933 РР.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУРЛАКА ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ МОДЕЛІ ОБРАЗУ ПРАВИТЕЛЯ В УКРАЇНСЬКИХ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ І БАРОКОВИХ ЛІТОПИСАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Будаш Галина Володимирівна. 


ОЦІНКА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛЮРИПОТЕНТНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ТА ЇХ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ У НАПРЯМКУ КАРДІОМІОЦИТІВ В КУЛЬТУРІ КЛІТИН IN VITRO

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бака Віталій Олександрович. 


СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ ТА ЇЇ РОЗПАД (ГРУДЕНЬ 1989 – 1992 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЗЛОВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА. 


ПРИНЦИП ІКОНІЧНОСТІ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В ЛЕКСИЦІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАМОВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Король Юрій Юрійович. 


Обмежені розв'язки та інтегральні многовиди диференціальних рівнянь з виродженнями

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕЛЕСТОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ У ТВОРЧОСТІ ПАВЛА ГЛАЗОВОГО

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЖУС ОЛЕНА ІВАНІВНА. 


МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУР ТРАНСФОРМОВАНИХ КЛІТИН ПРИ ДІЇ МОДУЛЯТОРІВ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЕМАШКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА. 


МОВНА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ СЕНСОРНОГО СПРИЙНЯТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКОЛАЄНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА. 


АНГІОГЕННИЙ ПРОФІЛЬ КУЛЬТИВОВАНИХ ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ В УМОВАХ МОДИФІКАЦІЇ МІКРООТОЧЕННЯ ПРО- ТА АНТИАНГІОГЕННИМИ ФАКТОРАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гримська Марта Ігорівна. 


КРАЙНІ ПРАВІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ: ІДЕОЛОГІЧНИЙ ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ ВИМІРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦИРЮК ОЛЕНА ІВАНІВНА . 


МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕКРЕТОРНОГО АПАРАТУ ШЛУНКА В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ ГІПЕРГАСТРИНЕМІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЯКОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ. 


ГНОСЕОЛОГІЧНА І ПРАВОВА ПРИРОДА ВИПРАВДУВАЛЬНОГО ВИРОКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Панова Наталя Юріївна. 


ДИСКУРС САМОГУБСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЛОШЕНКО Інна Олександрівна . 


БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРНЄЄВ Віталій Михайлович. 


СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Охріменко Віталій Олександрович. 


ОНОМАТОПЕЇЧНА ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Басиста Альбіна Володимирівна. 


Захист прав людей з інвалідністю в практиці ООН та Ради Європи

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЕРАСИМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА. 


ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шурин Олена Андріївна. 


Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають у зв'язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРНІЄНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА. 


АБРЕВІАЦІЯ У СУЧАСНІЙ ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ: ДЕРИВАЦІЙНИЙ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЯШЕНКО Надія Анатоліївна. 


ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ РОЗГЛЯДІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Перестюк Юрій Миколайович. 


Дослідження одного класу розривних динамічних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ібрагім Муслем Х.. 


Фрактальні властивості випадкових величин з незалежними Q*-символами та їх застосування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Паустовська Анастасія Сергіївна. 


Методи молекулярної спектрометрії для визначення мікрокількостей флуориду, оксалату і тартрату в об'єктах різного походження

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чернова Анастасія Олександрівна. 


Лінгвопрагматика сучасної французької соціальної реклами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕБАНОВА ВІТАЛІЯ ІГОРІВНА. 


ПСИХОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХОТИНСЬКА-НОР Оксана Зіновіївна. 


ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кучук-Яценко Сергій Вікторович. 


Відсутність арбітражу та оцінювання опціонів у моделях фінансових ринків зі стохастичною волатильністю

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИНЮК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ . 


ФУНКЦІЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПРАВОВІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАГАНЕЦЬ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ . 


ДОКАЗУВАННЯ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 


ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дорошенко Оксана Віталіївна. 


ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТИПАЖ DER DEUTSCHE BÜRGER(на матеріалі німецьких художніх творів XVIII – XX ст., преси та інтернет-форумів)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШКАРЛУТА Тетяна Миколаївна. 


МІСТИФІКАЦІЯ «ПОРФИРІЙ ГОРОТАК» В ЕМІГРАЦІЙНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ 1940-х РОКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДРОЗД Олексій Юрійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ ТРУДОВОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОКОЛОВА Олена Анатоліївна. 


ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАЗАРЕНКО ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА. 


ІГРОВІ СТРАТЕГІЇ АЛЬМАНАХУ «ЛІТЕРАТУРНИЙ ЯРМАРОК» У КОНТЕКСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1920-30-х РОКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЙЦЕХОВСЬКА ІРИНА МИХАЙЛІВНА. 


ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕСТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мазурець Юрій Олександрович. 


ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МІРОШНИЧЕНКО Надія Леонідівна. 


СТРУКТУРОТВІРНА РОЛЬ МІФУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОТРИЧ Андрій Іванович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Огієнко Олег Сергійович. 


Палеогеографічні обстановки формування верхньочетвертинних відкладів в Західному секторі Антарктики за даними діатомового аналізу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХУДЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 501 — 600 з 2620
Початок | Поперед. | 4 5 6 7 8 | Наст. | Кінець Всі