Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

МІНЕНКО РОМАН ВАДИМОВИЧ. 


ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ СТІЙКИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ОБЕРНЕНИХ ЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ГРАВІМЕТРІЇ ТА МАГНІТОМЕТРІЇ З УТОЧНЮЮЧИМИ ІТЕРАЦІЙНИМИ ПОПРАВКАМИ (на прикладі руднопошукових задач)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кужільна Оксана Олександрівна. 


ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В НАУКОВІЙ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ» В ПРАЗІ (1925 – 1948 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Колюх Валерій Вікторович. 


СУЧАСНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ (політологічний аналіз)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Слободяник Людмила Олександрівна. 


РОЛЬ СІРКОВОДНЮ ТА МОНООКСИДУ АЗОТУ У РЕГУЛЯЦІЇ КРОВООБІГУ В ПЕЧІНЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЄНА МАРИНА СЕРГІЇВНА. 


МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТОВСТОЇ КИШКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ПОХІДНИХ ПІРОЛУ У НОРМІ ТА ПРИ ВИРАЗКОВОМУ КОЛІТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖИГУН ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА. 


ФОРМАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ІНТЕРФІКСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Литвин Іван Володимирович. 


"Приватноправове регулювання благодійної діяльності в країнах Європи"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНАНОВА ІВАННА ВАЛЕНТИНІВНА. 


ОСОБИСТІСНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Золотарьова Яна Iгорiвна. 


Права людини у полiтицi США щодо СРСР (1970-тi - початок 1990-х рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХАН КСЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА . 


Лінгвомедійні характеристики російськомовних інформаційно-аналітичних інтернет-текстів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коробко Ірина Ігорівна. 


Міжнародно-правові стандарти благополуччя тварин

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАПЛЕТНЮК ОЛЬГА АНДРІЇВНА. 


ЦАРСЬКА ВЛАДА В ЄГИПТІ ПЕРІОДУ ПРАВЛІННЯ ЕХНАТОНА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Міщенко Марина Сергіївна. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗAПОБІГAННЯ СИНДРОМУ EМОЦІЙНОГО ВИГОРAННЯ У МAЙБУТНІХ ПРAКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Криволап Андрій Володимирович. 


Побудова та дослідження програмних логік

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРИВОНОС МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ. 


ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЧАН КАТЕРИНА ЄВГЕНІВНА. 


НЕОЯЗИЧНИЦТВО ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЗЕПОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА. 


МОВНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ЛЮДИНИ В ПЕРСЬКОМУ ЛІНГВОМЕНТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРАСЬ Борис Олександрович. 


РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ УКРАЇНИ СПОРІВ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОКОЛАН ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРАНАТ ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ. 


CИНТЕЗ ПІРАЗОЛО[3,4-d]-4,5-ДИГІДРОПІРИМІДИНІВ [5+1] ЦИКЛІЗАЦІЄЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАНОВ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ. 


ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕТИЛСИЛІЛХЛОРИДУ В КОМБІНАТОРНОМУ СИНТЕЗІ АЗОМЕТИНІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білограць Христина Романівна. 


"Студентська періодика в Україні: історія становлення та проблеми функціонування"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Андрусенко Дмитро Анатолійович. 


Особливості фототермоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватого кремнію

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФАРИНА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ. 


ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОРОНІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ІМПЕРАТОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА (1834–1919 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАГОРНЯК ЯНА ПАВЛІВНА. 


РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кулай Ігор Володимирович. 


СИНТЕЗ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ НОВИХ ГЕТЕРОЕЛЕМЕНТВМІСНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ДЛЯКОНТРОЛЬОВАНОЇ РАДИКАЛЬНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мажара Ольга Олександрівна. 


ПРОГРАМНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗРОБКИ ПРОДУКЦІЙНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТАРЕНЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ . 


КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСНИКА ЯК СУБ’ЄКТА ДОКАЗУВАННЯ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МІРОШНИЧЕНКО ЛІЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА. 


ПРОЕКЦІЇ СКЕПТИЦИЗМУ В СУЧАСНОМУ БРИТАНСЬКОМУ РОМАНІ: ҐЕНЕЗА, ТРАДИЦІЯ, ПОЕТИКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Парубець Олена Миколаївна. 


«Періодична преса ХХІ століття: проблеми та перспективи»

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Микуляк Василь Васильович. 


Молекулярна динаміка тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis та формування метастабільних елементів в активному центрі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОКУР СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ . 


ЛОБІСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АЙДИНЯН АНЖЕЛА ВАСИЛІВНА   . 


ФАКТИЧНА ПОМИЛКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ: ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВІКУЛОВА Альона Олегівна. 


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАСТОВЕЦЬ Марія Юріївна. 


ЛІНГВОПОЕТИКА ЛАТИНСЬКОМОВНИХ АВТОРІВ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVII–ПОЧАТКУ XVIII СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Галушка Олена Михайлівна. 


Конкурентна девальвація валюти як прояв неопротекціонізму в сучасному світовому господарстві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Поливач Вікторія Олександрівна. 


Особливості розгляду справ, що виникають з кредитних правовідносин в цивільному процесі України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НОВИК НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА . 


УЧАСТЬ ОРГАНІВ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЛЕПЧЕНКО АНЖЕЛА АНАТОЛІЇВНА. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЕКОЛОГІЧНУ ОСВІТУ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лукач Ірина Володимирівна. 


Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні проблеми

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАРАКУДА Ірина Вікторівна. 


ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕКАВСЬКА ЯНА ОЛЕГІВНА. 


ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕКШТУРІНА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА. 


РУНІЧНИЙ ЗНАК ЯК ЗАСІБ СИМВОЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Прушковська Ірина Віталіївна. 


Турецька драматургія другої половини хх - початку ххі ст.: генеза, еволюція, поетика

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іванісік Анатолій Іванович. 


Динаміка нелінійно-оптичних процесів у керівських рідинах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕРНЕНКО НІНА АНАТОЛІЇВНА. 


ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ЛАТИНСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Авраменко Валерія Вікторівна. 


Європейський вимір зовнішньої політики Франції

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЩЕРБИНА МАРІЯ СЕРГІЇВНА. 


ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ДОЛІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ, ЯКІ НА НІЙ РОЗТАШОВАНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Цолін Дмитро Васильович. 


СИНТАКСИЧНІ ОСНОВИ ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ. НА МАТЕРІАЛІ ЮДЕЙСЬКОЇ ЛІТУРГІЙНОЇ ПОЕЗІЇ АРАМЕЙСЬКОЮ МОВОЮ II-VIII СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мойсеєнко Владислав Анатолійович. 


НЕРЕЗОНАНСНЕ ОБЕРНЕННЯ ХВИЛЬОВОГО ФРОНТУ СПІНОВИХ ХВИЛЬ ТА КОРЕЛЯЦІЙНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В ПЛІВКАХ ЗАЛІЗО-ІТРІЄВОГО ГРАНАТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Якуненко Костянтин Вікторович. 


РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЕНЕРГЕТИЧНИМ СПІВТОВАРИСТВОМ (НА ПРИКЛАДІ ВУГІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Битюк Інна Вікторівна. 


Моральна паніка як технологія впливу в системі соціальних комунікацій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІЛЬЧЕНКО АНТОН ВІКТОРОВИЧ. 


ПОЗОВ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ СТРАХОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Литвиненко Раїса Олександрівна. 


Імуномодуляторні властивості біологічно активних речовин медичної п’явки в умовах гірудовпливу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОЯЛЬСЬКА ОКСАНА ГЕННАДІЇВНА. 


ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ГРІ ТА МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІРУСІВ ГРИПУ ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЙ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЄДЕЛЄВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ. 


ДIЯЛЬНICТЬ МIЖНАPОДНИХ ОPГАНIЗАЦIЙ У CФEPI ПPАВОВОГО PEГУЛЮВАННЯ ТPУДОВИХ ВIДНОCИН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШТЕЛЬМАШЕНКО АНАСТАСІЯ ДМИТРІЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ДЕРЖАВИ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Федорченко Людмила Миколаївна. 


Магнітопружне деформування гнучких ортотропних оболонок обертання

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стьопкін Андрій Вікторович. 


Распознавание графов с помощью коллектива агентов.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПИРОГОВСЬКА Віра Олександрівна. 


ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХВЕСЮК Валерія Іллівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Віталій Миколайович . 


ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ЗА КОНКУРСОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЕНКО Руслан Іванович. 


ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОНЧАРУК Лілія Миколаївна. 


ЖАНРОВІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ ФРАНКОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БРЯЩЕЙ Руслан Ігорович. 


ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ЯК ФОРМА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕАГУВАННЯ НА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кологойда Олександра В'ячеславівна. 


Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дмитренко Оксана Петрівна. 


Радіаційно-стимульовані перетворення у вуглецевих наноструктурах та нанокомпозитах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Данилова Юлія Юліанівна. 


РОЗВИТОК ПОСТКРИЗОВОЇ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКОЛАЙЧУК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ. 


ГЕТЬМАНЩИНА У РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ВІЙНАХ ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ПОЛНОГО СОБРАНИЯ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕТРЕНКО ІВАН ЄВГЕНОВИЧ . 


ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ УРЯДІВ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ (1917 – 1920 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кучмієнко Ольга Володимирівна. 


Зловживання правом у корпоративних правовідносинах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШВИДЧЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА. 


Перший Зимовий похід Армії УНР в контексті національно-визвольної революції 1917 – 1921 років

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРЧАГІН МАКСИМ ПАВЛОВИЧ. 


ДОБРОСОВІСНЕ НАБУТТЯ МАЙНА, ВІДЧУЖЕНОГО НЕУПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білоцький Сергій Дмитрович. 


Міжнародно-правове регулювання у сфері екологічно орієнтованої енергетики

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТОРОЖУК ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА   . 


УКРАЇНСЬКА МОВА В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ СУБСТРАТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПУЗІКОВА АННА ВАЛЕНТИНІВНА. 


ТЕОРІЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ В ТАБЛИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Острянська Інна Юріївна. 


Геолого-економічна та гемологічна оцінка проявів карбонатних оніксів Волино-Поділля

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛОПАТИНСЬКА ОЛЬГА ГРИГОРІВНА. 


ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАЗМОННО-БІОМОЛЕКУЛЯРНИХ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Au ТА Ag

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білоус Артем Олексійович. 


Трансформація міжнародної управлінської діяльності компаній залізничного машинобудування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Слабошпицька Уляна Олександрівна. 


"Сучасні тенденції в уніфікації правового регулювання міжнародних спадкових відносин"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РЯБІКІН ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ. 


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА ЗА ДОГОВОРОМ МІЖНАРОДНОГО МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жураковський Богдан Михайлович. 


Виявлення прихованих періодичностей в моделях регресії з локально перетвореним гаусівським стаціонарним шумом

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лікарчук Дар’я Сергіївна. 


Особливості парламентських конфліктів у сучасній Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАЧИНСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Черних Геннадій Андрійович. 


"Відображення суперечностей індивідуалізації соціальних практик в сучасних соціологічних теоріях"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Виноградов Олександр Миколайович . 


Антропологізація географічного простору в прозі Жоржа Перека ("Речі", "W, або спогад дитинства", "Життя спосіб використання")

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВІНІЙЧУК  Ольга  Миколаївна. 


ДРАМАТУРГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЗИГМУНТА КРАСІНСЬКОГО (ТРАГІЗМ, ІСТОРІОСОФІЯ, ХРИСТИЯНІЗМ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білик Катерина Аркадіївна. 


Семантика сакрального простору в поетичній картині світу Р.М.Рільке

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУРМАЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ. 


ПОШУК in Silico ЛІГАНДІВ ДЛЯ ДОМЕНІВ SH2

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Печенюк Дмитро Олександрович. 


КОНЦЕПЦІЯ СИЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ БЕНДЖАМІНА БАРБЕРА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТИЩУК Тетяна Володимирівна. 


СПІВІСНУВАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ КУСКОВО-СТАЛИХ РОЗВ’ЯЗКІВ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ СТРАТЕГІЙ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ ТЕКСТІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛИСЕЙКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА. 


НОРМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОГО ПЕРІОДУ

Автореферат: завантажити

	

РОГАЧОВ Юрій Миколайович. 


ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити

	

Бунас Аліна Анатоліївна. 


Особливості прогностичної компетентності осіб з різними рівнями схильності до ризикової поведінки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жилінська Оксана Іванівна. 


РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРІЯ і ПРАКТИКА АКТИВІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКОЛАЄНКО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕГІВНА. 


КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ У КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАТІЄВИЧ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ УНОРМОВАНОСТІ НАУКОВОГО ПИСЕМНОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЗИКІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 601 — 700 з 2289
Початок | Поперед. | 5 6 7 8 9 | Наст. | Кінець Всі