Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

МЕЛЬНИК Ірина Валеріївна. 


ПРОВОКАЦІЙНЕ МОВЛЕННЯ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ВИМІР (на матеріалі сучасної англійської мови)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАДИКА  ОЛЬГА  ВОЛОДИМИРІВНА. 


ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ AMERICAN DREAM (ДІАХРОННИЙ ПІДХІД)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Зінабадінова Сабріє Серверівна. 


Біологічний вплив волокнистих токсикантів різної хімічної природи на курячі ембріони

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШУМ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ВІДТВОРЕННЯ ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИХ ДОМІНАНТ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕКЛАДАЧАМИ-ЕМІГРАНТАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІНЖИЄВСЬКА Леся Анатоліївна. 


ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ АРТ-ЗАСОБАМИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тараненко Юлія Вадимівна. 


Економіко-математичне моделювання логістичних процесів на підприємстві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Куліченко Вадим Анатолійович. 


Синтез і властивості складних оксидів на основі РЗЕ, лужноземельних металів та нікелю

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Крайлюк Анна Ігорівна. 


Вплив батьківських настанов на вибір шлюбного партнера

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Голубенко Ірина Ігорівна. 


Інвестиційні спори в міжнародному приватному праві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гулько Ганна Олександрівна. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРИВОЖНОГО СПЕКТРУ В СИТУАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОЗДЕМІР ДУРСУН АЛІ. 


ФРАНЦУЗЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чернолевська Єлизавета Анатоліївна. 


Кластерна структура одноатомних спиртів у конденсованому стані

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тарадій Кирил Володимирович. 


Вплив радіаційного опромінення на параметри фазової рівноваги рідинних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРІЇВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ (1917–1939 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОКСАК АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА. 


ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГНАТЮК НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ПРОЕКЦІЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ТА КІЛЬКОСТІ ОПАДІВ В УКРАЇНІ В ХХІ СТОЛІТТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РАДЧЕНКО ЛАРИСА ВАСИЛІВНА. 


АНТИГЕННА ТА ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІРУСІВ ГРИПУ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ У 2012-2015 РОКАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Клевчук Іван Іванович. 


ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМПТОТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дрозд Андрій Олександрович. 


Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОПОВ РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ. 


ПРОЦЕСУАЛЬНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ВІДПОВІДАЧІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

УГЛЯЙ ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА. 


ПСИХОЛОГІЗМ ПРОЗИ ТОНІ МОРРІСОН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФАРТУШОК Тарас Богданович. 


ЗАХИСТ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЧМА Ольга Леонідівна. 


СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУРОВА Аліна Анатоліївна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИПИНЕННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛІЧЕНКО Іван Сергійович. 


ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНДРУСЯК Ірина Володимирівна. 


ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РУДА Наталія Вікторівна. 


СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СУХАРЄВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ПОЛЬСЬКА ТА УКРАЇНСЬКА ПОЛЬСЬКОМОВНА ПРОЗА XVII СТ.: РИТОРИКА, ЖАНРИ, ІНТЕРТЕКСТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОКРОВСЬКА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА. 


ДІАЛЕКТИКА РЕЛІГІЙНОГО І СВІТСЬКОГО В ТУРЕЦЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОЛІЩУК ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЮБИМОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА. 


ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ МОДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОРДЕНЮК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ. 


ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ СІЛ, СЕЛИЩ ТА МІСТ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЙНА МАРИНА ОЛЕКСІЇВНА. 


ХУДОЖНЯ ПРОЗА ЦАНЬ СЮЕ: ПСИХОАНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЛІШ Тетяна Вікторівна. 


ПАРАНОЯЛЬНА РИТОРИКА В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПІДГРУШНА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА. 


ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ГУМОРУ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Костяшкін Іван Олександрович. 


ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДУХНЕВИЧ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ. 


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОД СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бойніцька Ольга Сергіївна. 


"Англійський історіографічний роман помежів'я ХХ–ХХІ ст.: генеза та жанрові модифікації"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОБЕРЕЖНИК АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЗНЄЦОВА Катерина Ігорівна. 


ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШПЕНЮК Ірина Євгенівна. 


ЕТИКЕТНІ МОВЛЕННЄВІ СТЕРЕОТИПИ АМЕРИКАНСЬКОГО НАУКОВО-АКАДЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕДРИЧ Ярослава Вадимівна. 


КАТЕГОРІЯ ІНКЛЮЗИВНОСТІ У МОВІ НАУКИ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОГНІТИВНІ ТА ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (на матеріалі англо-американських статей у галузі інформаційно-комунікаційних технологій)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАМАЛИГА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА. 


ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Затула Дмитро Васильович. 


Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів та їх застосування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ткач Тетяна Ярославівна. 


Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коперльос Руслана Юріївна. 


КОНЦЕПТ “СКЛАДНІСТЬ” В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тимошкевич Тарас Дмитрович. 


Геометричні властивості ймовірнісних мір в лінійних просторах та функціональні нерівності

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ. 


ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОДНІПРОВ’Я В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУР СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШПАРИК НАЗАР ЯРОСЛАВОВИЧ. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ ЯК ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТРОХИМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ НІМЦІВ В КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАСТРАКОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА. 


ВПЛИВ СТИЛЮ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ягіяєв Ілля Ігорович. 


ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ АТЕЇСТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Божко Юлія Петрівна. 


МОТИВАЦІЙНО-КОГНІТИВНІ КОРЕЛЯТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУВЕРЕННОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПРОГРАМІСТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лавриненко Вікторія Євгенівна. 


Біологічний вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на курячі ембріони

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВЧЕНКО  ОЛЕНА  ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


ПСИХОЛОГІЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Москальчук Марина Миколаївна. 


Соціально-антропологічний вимір в сучасному світському гуманізмі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Незабитовський Георгій Вадимович. 


Логіко-методологічні засади евристики в науковій аргументації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

 ПОЛІЩУК МАРІЯ ЯРОСЛАВІВНА. 


МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іващенко Ольга Андріївна. 


ІДЕНТИФІКАЦЯ ВІРУСУ РЕПРОДУКТИВНОГО ТА РЕСПІРАТОРНОГО СИНДРОМУ СВИНЕЙ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ЙОГО МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОДОБНА ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


КОНТЕНТ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1838-1917 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кодинець Анатолій Олександрович. 


Цивільно-правове регулювання зобов'язальних інформаційних відносин: методологія, теорія, практика

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРНАУХ ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН В ЄС ТА УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЙТОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ. 


КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білик Олександра Олегівна. 


ІНСТИТУТ ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мартинович Дар'я Євгенівна. 


Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Крицун Катерина Ігорівна. 


"Економіко-математичне моделювання динаміки фінансових індикаторів"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бірюкова Марина Василівна. 


Суб’єктно-праксиологічна концепція соціального проектування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛЮК ПАВЛО КОСТЯНТИНОВИЧ. 


ФЛУОРОВМІСНІ АМІНОКИСЛОТИ, АМІНИ ТА ДІАЗОАЛКАНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛЯРЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ. 


МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ В ПІВНІЧНОМУ ПРИАЗОВ’Ї

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Полянська Катерина Валентинівна. 


ДЕСНЯНСЬКІ РІЧКОВОДОЛИННІ ЛАНДШАФТИ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ТА ОБ’ЄКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАЛАГАН ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ. 


ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИАВТОМАГІСТРАЛЬНИХ ГЕОСИСТЕМ СПОЛУКАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Меженська Олена Володимирівна. 


ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ ЯК ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА. 


АВТОРСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЦТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШИРКОВ БОГДАН ІВАНОВИЧ. 


ТРИВИМІРНА ГЕОЕЛЕКТРИЧНА МОДЕЛЬ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ ШОВНОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОНЧАРЕНКО БОГДАНА БОГДАНІВНА. 


МОДЕЛІ ПОЛЬСЬКОГО ПОЗИТИВІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Спиридонова Кіра Олександрівна. 


Теорія і практика формування міжнародних спільнот безпеки (на прикладі ОБСЄ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИЦЕНКО МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА. 


МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЇ НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ РІЗНОВІКОВОЇ АУДИТОРІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЯЧУК Людмила Сергіївна. 


СУЧАСНА ФРАНЦУЗЬКА ЖІНОЧА ПРОЗА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЬОМОЧКО Марта Сергіївна. 


ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РЕСПУБЛІКИ ПІВДЕННИЙ СУДАН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СВАРИЧ НАДІЯ ЗІНОВІЇВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОШУКІВ ІВАНА АНДРУСЯКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Циркунова Ірина Володимирівна. 


Засоби відтворення іронії в українських перекладахіспанської літератури ХХ та ХХІ століть

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Юрченко Оксана Олександрівна. 


Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV- на початку XVIII століть

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Скрипник Наталія Вікторівна. 


Нечіткі диференціальні рівняння та включення: асимптотичні методи

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕСТА Дмитро Олександрович. 


ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ У ВИПАДКУ МАСОВОГО ВИВІЛЬНЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жучок Юрій Володимирович. 


Напівгрупи ендоморфізмів алгебраїчних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕНШІЙ Аліса Миколаївна. 


«ШКОЛА» М. КОЦЮБИНСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ПОСТІМПРЕСІОНІЗМІ: РУХ СТИЛЬОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Баженов Михайло Ігорович . 


ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Прищепа Тетяна Миколаївна . 


Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878 – 1915 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ. 


ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ТА СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГНЕЯ ПОМПЕЯ ВЕЛИКОГО

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МІНГАЗУТДІНОВА ГАЛИНА ІГОРІВНА. 


ПОЛІТИТКА США ЩОДО ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ (1993 – 2015 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Карамушка Тарас Вікторович. 


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ АСПІРАНТІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Грод Іван Миколайович. 


Якісний аналіз розширень динамічних систем на многовидах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Соболєвський Павло Андрійович. 


Логіко-філософський аналіз інференційної прагматики Пола Грайса

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАДЖИЄВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ТЕОРЕТИКО-ІГРОВИЙ ПІДХІД В ЛОГІЦІ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гайдук Вікторія Андріївна. 


Реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Івчук Юлія Юріївна. 


СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИВАТНИХ І ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Резнік Ігор Сергійович. 


Функціонування банківської системи у контексті соціально-економічних і суспільно-політичних трансформацій в Україні (кін. 1990-х – 2015 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іваненко Євген Ігорович. 


Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Оліянчук Андрій Михайлович. 


Козацтво Лівобережжя України: соціальний статус і військові повинності (початок – 60-ті рр. ХІХ ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жучок Юлія Володимирівна. 


Відносно вільні тріоїди

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 601 — 700 з 2620
Початок | Поперед. | 5 6 7 8 9 | Наст. | Кінець Всі