Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

ГОНЧАРЕНКО БОГДАНА БОГДАНІВНА. 


МОДЕЛІ ПОЛЬСЬКОГО ПОЗИТИВІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Спиридонова Кіра Олександрівна. 


Теорія і практика формування міжнародних спільнот безпеки (на прикладі ОБСЄ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИЦЕНКО МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА. 


МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЇ НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ РІЗНОВІКОВОЇ АУДИТОРІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЯЧУК Людмила Сергіївна. 


СУЧАСНА ФРАНЦУЗЬКА ЖІНОЧА ПРОЗА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЬОМОЧКО Марта Сергіївна. 


ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РЕСПУБЛІКИ ПІВДЕННИЙ СУДАН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СВАРИЧ НАДІЯ ЗІНОВІЇВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОШУКІВ ІВАНА АНДРУСЯКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Циркунова Ірина Володимирівна. 


Засоби відтворення іронії в українських перекладахіспанської літератури ХХ та ХХІ століть

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Юрченко Оксана Олександрівна. 


Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV- на початку XVIII століть

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Скрипник Наталія Вікторівна. 


Нечіткі диференціальні рівняння та включення: асимптотичні методи

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕСТА Дмитро Олександрович. 


ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ У ВИПАДКУ МАСОВОГО ВИВІЛЬНЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жучок Юрій Володимирович. 


Напівгрупи ендоморфізмів алгебраїчних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕНШІЙ Аліса Миколаївна. 


«ШКОЛА» М. КОЦЮБИНСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ПОСТІМПРЕСІОНІЗМІ: РУХ СТИЛЬОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Баженов Михайло Ігорович . 


ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Прищепа Тетяна Миколаївна . 


Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878 – 1915 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ. 


ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ТА СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГНЕЯ ПОМПЕЯ ВЕЛИКОГО

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МІНГАЗУТДІНОВА ГАЛИНА ІГОРІВНА. 


ПОЛІТИТКА США ЩОДО ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ (1993 – 2015 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Карамушка Тарас Вікторович. 


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ АСПІРАНТІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Грод Іван Миколайович. 


Якісний аналіз розширень динамічних систем на многовидах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Соболєвський Павло Андрійович. 


Логіко-філософський аналіз інференційної прагматики Пола Грайса

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАДЖИЄВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ТЕОРЕТИКО-ІГРОВИЙ ПІДХІД В ЛОГІЦІ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гайдук Вікторія Андріївна. 


Реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Івчук Юлія Юріївна. 


СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИВАТНИХ І ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Резнік Ігор Сергійович. 


Функціонування банківської системи у контексті соціально-економічних і суспільно-політичних трансформацій в Україні (кін. 1990-х – 2015 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іваненко Євген Ігорович. 


Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Оліянчук Андрій Михайлович. 


Козацтво Лівобережжя України: соціальний статус і військові повинності (початок – 60-ті рр. ХІХ ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жучок Юлія Володимирівна. 


Відносно вільні тріоїди

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СПІЦИНА Ганна Олександрівна. 


СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯЦКЕВИЧ Іван Іванович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБОЮ ПРАВА НА ПРАЦЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Карпусь Андрій Олегович. 


Хіральні калікс[4]арени з фероценільними та фосфоровмісними групами в асиметричному каталізі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОКОШКО МИРОСЛАВА ВАСИЛІВНА. 


ПРОКУРОР У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛОСКУТОВ ТИМУР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧОРНОУСЬКО МИРОСЛАВА ВІКТОРІВНА. 


ЗДІЙСНЕННЯ ПРОКУРОРОМ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Попов Георгій Володимирович. 


ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ У ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ДІТЕЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Нахлік Олеся Степанівна. 


УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНО-АКСІОЛОГІЧНА РЕЦЕПЦІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЦИБОК-СТАРОДУБ Наталія Олександрівна. 


ХУДОЖНЯ МОДЕЛЬ СВІТУ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ МІЖВОЄННОГО ДВАДЦЯТИЛІТТЯ (ІРИНА ВІЛЬДЕ, ОЛЬГА-ОЛЕКСАНДРА ДУЧИМІНСЬКА, ДАРІЯ ВІКОНСЬКА)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Єщенко Марина Юріївна. 


Поетика абсурду в сучасній новелі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Крупко Яна Михайлiвна. 


Правовi засади розподiлу коштiв мiж бюджетами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лактіонова Анна Валеріївна. 


Філософія дії та активності: нова перспектива теоретичних і практичних філософських дисциплін

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Буцикін Єгор Сергійович. 


ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕТИЧНОГО

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦЕКАЛОВА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА. 


МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Локтєва Ірина Іванівна. 


КРИТЕРІЇ БАГАТОВИМІРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНО ВІДТОРГНУТИХ ГРУП

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИРИЛОВА ВІРА АНДРІЯНІВНА. 


ВІДТВОРЕННЯ ЛІНГВОПОЕТИКИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО У ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЛЄШАКОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА. 


ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛІНОВСЬКА ДАР’Я КОСТЯНТИНІВНА. 


ОБЛІК І АУДИТ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТАЩЕНКО АННА ЮРІЇВНА. 


КУЛЬТУРНІ КОДИ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ПОВСЯКДЕННИХ ПРАКТИКАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОСЕЦЬКА ДІАНА ВАЛЕРІЇВНА. 


ФІСКАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРАСІЛЬНИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЛІСКО ОЛЬГА ІГОРІВНА. 


ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВИЙ ЛЕВЕРИДЖ СУЧАСНИХ ТНК

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРАЖЕВСЬКА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РЕНТНИХ ВІДНОСИН У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Черняк Євген Олександрович. 


Міжнародна трудова міграція у формуванні конкурентоспроможності країн

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТРОЙНІЧ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ. 


КОМПЛЕКСНА ІНВЕРСІЯ ДАНИХ СЕЙСМО- ТА ГРАВІРОЗВІДКИ МЕТОДОМ ОДНОЧАСНОЇ ІТЕРАТИВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бондаренко Марина Олександрівна. 


Вплив природи одно- та полівалентних металів на будову та властивості складнозаміщених фосфатів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАМІНСЬКА ІЛОНА ВАСИЛІВНА. 


НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДУ ЯК ЗАСАДА ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НЕРОДА-БЕРЕЗКА КАТЕРИНА ІГОРІВНА. 


ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА ТРАНСФЕРТУ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ВИРОБНИЦТВА ТНК

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАГОРНЮК-ДАНИЛЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


СПЕЦІАЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шилін Сергій Ігорович. 


Вивчення надпровідності класичного і некласичного типів у халькогенідах під високим тиском

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОНДАРЕНКО СВІТЛАНА ПЕТРІВНА. 


СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ МІМЕТИКІВ БЕНЗОПІРОНОВИХ АЛКАЛОЇДІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Даниленко Роман Михайлович. 


Червоний терор в Україні в 1918 - 1921 рр.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУЗЬ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА. 


СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З РАДОЮ ЄВРОПИ (1991 – 2014 рр.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛІТВІНЯК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ВНЕСОК ПРОФЕСОРА ЮРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ЖЛУКТЕНКА В РОЗВИТОК ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА І КОНТРАСТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХАРИТОНОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА. 


ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЧУЖІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУРДА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ. 


МІСЦЕВІ РАДИ УСРР В УТВЕРДЖЕННІ МОНОПОЛІЇ БІЛЬШОВИКІВ НА ДЕРЖАВНУ ВЛАДУ (1920-ТІ РР.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Козачук Наталія Олександрівна. 


ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ТВОРЧОМУ МИСЛЕННІ У ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОКЗ РІЗНИМИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Головань Вікторія Олегівна. 


Модерація категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європарламенту)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУДІНА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В БІЛОРУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ГРУДЕНЬ 1918 – ГРУДЕНЬ 1922 РР.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яценко Анастасія Дмитрівна. 


Рекреаційне лісокористування у Північно-Західному Приазов'ї

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шульгач Андрій Сергійович. 


Ландшафтно-екологічне обґрунтування національного природного парку "Лісова пісня"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОБОНІ МАР’ЯНА ІВАНІВНА. 


ДОМІНАНТНІ РИСИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ПАВЛА БІЛЕЦЬКОГО-НОСЕНКА (на основі рукописних матеріалів)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СІТКО Анна Іванівна. 


РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ УКРАЇНИ СПОРІВ ЩОДО РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СУМ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Деркачова Ольга Сергіївна. 


Еволюція стильових систем в українській поезії другої проловини ХХ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОШОВИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ. 


РЕФОРМИ ШАН ЯНА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛИХОГРАЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СКИБИЦЬКА ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОСТМОДЕРНОЇ ПОЕТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМИ МЕЖІ ХХ–ХХІ СТОЛІТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАСИЛЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


СИМВОЛІЗМ ЯК «КОНКРЕТНА МЕТАФІЗИКА» У ФІЛОСОФІЇ П. ФЛОРЕНСЬКОГО

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Загороднюк Вячеслав Валерійович. 


Еволюція концепту «ідея» у британській філософії XVII-XVIII ст.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІЛЬЇН ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ. 


КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ МОРІВ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОЛІВКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА. 


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ УСПІШНОСТІ ВКЛЮЧЕННЯ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іваненко Дмитро Олександрович. 


Асимптотичні властивості оцінок параметрів марковських процесів з пуассоновими шумами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Зикова Ольга Ігорівна. 


Трансформація доларизації в країнах Латинської Америки в умовах глобалізації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВІЦЬКА ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ У РОСЛИННИЦТВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Задоянчук Оксана Олександрівна. 


Особливості сприйняття УПЦ в засобах масової інформації України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яроцька Ольга Володимирівна. 


Сучасні чинники секуляризації: релігієзнавчий аналіз

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВКОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА. 


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНДРІЙЧУК Ольга Вікторівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бані Насер Фаді. 


Міжнародно-правові аспекти регіональної безпеки на Близькому Сході в контексті мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОРЖОВ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ. 


ГІДРОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОНИЗЗЯ ДНІПРА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Скотаренко Федір Миколайович. 


Розробка математичних методів групування інформації з матричними ознаками

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Григоренко Олена В’ячеславівна . 


РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛИСЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШУКУ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕХОВУЮТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СУДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАЖАНОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА. 


ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Римкіна Марина Сергіївна. 


Управління соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЙЛО ІВАН ЮРІЙОВИЧ . 


ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЗЮБА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА. 


ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ЖУРНАЛИ В СИСТЕМІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Апалькова Вікторія Валеріївна. 


РОЗВИТОК РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Магдич Ігор Петрович. 


Управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємств

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДРОГУШЕВСЬКА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА. 


НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОЛЬХОВАЯ ЮЛІЯ ІГОРІВНА. 


ВІЙСЬКОВО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МИРОТВОРЧИХ МІСІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Марцафей Анна Сергіївна. 


Чисельне моделювання гідродинамічних процесів з використанням багатопроцесорних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЮДКО ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА. 


КОНЦЕПТ ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ДИСКУРСІ СПЕЦСЛУЖБ (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛАН  Надія  Іванівна. 


СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТЕОРІЯ, ЕВОЛЮЦІЯ, МОДЕЛІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 601 — 700 з 2547
Початок | Поперед. | 5 6 7 8 9 | Наст. | Кінець Всі