Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

МОСЕНЦОВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА. 


МЕТОДИ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ В ІНТЕГРАЛЬНІЙ ПОСТАНОВЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Салахатдінова Ельміна Шаміліївна. 


Семантизація крилатих слів і зворотів у російській лексикографії

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білявська Вікторія Сергіївна. 


"Мемуаристика Єви Фелінської: проблематика, ейдологія, генологія"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЛІГАЧ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНЕ СТРАТЕГІЧНЕ МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАНЕЦЬ ІВАН ПЕТРОВИЧ. 


ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СФЕРІ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУШНЕРИК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ . 


ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО РОЗСЛІДУВАННЯМ ГРАБЕЖІВ ТА РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЛОШИНА ВІТА АНАТОЛІЇВНА. 


НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАЛАК ОЛЬГА АНДРІЇВНА. 


СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВОВА)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАСЛОВА СВІТЛАНА ЯКІВНА. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ВИНОРОБІВ НА ЗАСАДАХ КОНТЕКСТНО-ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ляшко Любов Петрівна. 


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ «ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕСТЕТИКИ» (А.БЕРЛЕАНТ, Е. БРЕЙДІ, А. КАРЛСОН, Ю. СЕПАНМАА, Р.ХЕПБЕРН)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гурська Оксана Вікторівна. 


Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАЗОРЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА. 


НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАТЕМАТИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-КВЕСТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУРАВКОВА АНТОНІНА ГЕННАДІЇВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ СХІДНОАЗІЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ США

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОРЖЕЦЬКА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА. 


ФОРМИ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРАВОВІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сокових Євгеній В'ячеславович. 


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ, КАТАЛІТИЧНІ ТА СЕНСОРНІ ВЛАСТИВОСТІ Pd-ВМІСНИХ НАНОРОЗМІРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ SnO2

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯРЕМА Валерій Анатолійович. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ СУДДІВ У КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОГІЛЕВСЬКИЙ Леонід Володимирович. 


СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НОЖЕНКО Каріна Володимирівна. 


ПРИНЦИПИ ТА СУБ’ЄКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАНОВА Ганна Сергіївна. 


ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПРОСТУПОК ЯК ПІДСТАВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖИГАЛКІН ІВАН ПАВЛОВИЧ. 


СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕНИСЮК Олексій Олексійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТВОРЧИХ ВІДПУСТОК В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВТУН Олександр Сергійович. 


КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОНИСЕНКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА. 


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШЕВЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ В ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАЛІЦИНА Наталя Вікторівна. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЕВЧИК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА. 


РІДИННЕ МІКРОЕКСТРАКЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ РЯДУ БЕНЗОФЕНОНІВ І ПАРАБЕНІВ З ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНИМ ДЕТЕКТУВАННЯМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЙЦЕВА Марія Василівна. 


ВЗАЄМОДІЯ КРАЇН БРІКС У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ: СТРУКТУРА, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАШКІВ-ВАЩУК ОРИСЛАВА ВАСИЛІВНА. 


МОВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ІДИЛІЙ ТЕОКРІТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

УСТИМЕНКО МАРІЯ ВІКТОРІВНА. 


ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУКЛО ОЛЬГА ЄВГЕНІЇВНА. 


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Трунов Олександр Олексійович. 


ПОШИРЕННЯ ХВИЛЬ У ВИГНУТИХ ХВИЛЕВОДНИХ СТРУКТУРАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лехніцька Світлана Іванівна. 


ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ НОМЕНКЛАТУРІ ГРЕЦЬКО-ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ: ОНОМАСІОЛОГО-ДЕРИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗЕЛЕНСЬКА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА. 


ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ СВІТЛОПОГЛИНАЛЬНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ЛАЗЕРНОМУ ЗБУДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПЕТРУНЬОК НАДІЯ ІВАНІВНА. 


ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ АНАРХІЗМ ПОЛА К. ФЕЄРАБЕНДА: ІСТОРИЧНИЙ, МЕТОДОЛОГІЧНИЙ І ДИСЦИПЛІНАРНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Косаревич Катерина Вікторівна. 


Системний аналіз у задачах конкуренції виробників з випадковими змінними

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Каряка Наталія Сергіївна. 


КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ЛАНТАНОЇДІВ З ЛІГАНДАМИ КАРБАЦИЛАМІДОФОСФАТНОГО ТИПУ – СЕНСИБІЛІЗАТОРАМИ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАПРАН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОГО РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ У ВИМІРАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОЛОДКИЙ ЄВГЕНІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


ПЕТРОФІЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ ПІВНІЧНОГО БОРТУ ДДЗ (НА ПРИКЛАДІ ОСТРОВЕРХІВСЬКОЇ, ЄВГЕНІЇВСЬКОЇ, НАРІЖНЯНСЬКОЇ, ЮЛІЇВСЬКОЇ ПЛОЩ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мисечко Аліна Олександрівна. 


Інформаційна телепрограма в Україні: традиції і трансформації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Фуртат Юрій Олегович. 


Методи і засоби інформаційно-технологічної підтримки персоналізованої адаптивної взаємодії оператора з автоматизованою системою

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чорноморденко Дмитро Іванович. 


Динамічність міждисциплінарних зв’язків у сучасній екології: методологічний аналіз

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХОМЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ІНСТРУМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Фісуненко  Андрій Леонідович. 


Побудова генератора геометричних об'єктів із заданими властивостями на площині

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кушнір Анатолій Степанович. 


ПРИРОДНІ УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ЛЮДИНИ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОГО ЛІВОБЕРЕЖНОДНІПРОВСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ У ПІЗНЬОМУ ПЛЕЙСТОЦЕНІ – ГОЛОЦЕНІ (ЗА ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНТОНЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


БЕЛІГЕРАТИВНІ ЛАНДШАФТИ ПОДІЛЛЯ: СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЯ, РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СІПКО Олена Миколаївна. 


МОДЕЛІ ТА ЕВОЛЮЦІЙНИЙ МЕТОД СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЄРЬОМІНА ОЛЕНА ЮРІЇВНА. 


КОМПОЗИЦІЯ У СЛОВОТВОРІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ ТА СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Міхелі Сергій Володимирович. 


Становлення і розвиток українського ландшафтознавства

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЬОВОЧКІНА ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛІВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КНР ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРИХОДЬКО Дмитро  Федорович. 


КОЛИВАННЯ КОНСОЛЬНОГО СТРИЖНЯ ІЗ ЗАКРИТИЧНИМ СТАТИЧНИМ СТАНОМ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНІЙ ВІБРАЦІЇ ЗАКРІПЛЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ніконова Вікторія Віталіївна. 


ВПЛИВ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ НА НЕЛІНІЙНУ ДИФУЗІЮ В МОЛЕКУЛЯРНИХ РОЗЧИНАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛІН ДАР’Я ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПОНТАННОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВІЦІ РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Груб'як Оксана Михайлівна. 


ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТОРОЖУК АННА ПЕТРІВНА. 


ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМІРИ СМИСЛУ В ПОСТНЕКЛАСИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МІНЕНКО РОМАН ВАДИМОВИЧ. 


ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ СТІЙКИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ОБЕРНЕНИХ ЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ГРАВІМЕТРІЇ ТА МАГНІТОМЕТРІЇ З УТОЧНЮЮЧИМИ ІТЕРАЦІЙНИМИ ПОПРАВКАМИ (на прикладі руднопошукових задач)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кужільна Оксана Олександрівна. 


ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В НАУКОВІЙ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ» В ПРАЗІ (1925 – 1948 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Колюх Валерій Вікторович. 


СУЧАСНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ (політологічний аналіз)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Слободяник Людмила Олександрівна. 


РОЛЬ СІРКОВОДНЮ ТА МОНООКСИДУ АЗОТУ У РЕГУЛЯЦІЇ КРОВООБІГУ В ПЕЧІНЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЄНА МАРИНА СЕРГІЇВНА. 


МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТОВСТОЇ КИШКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ПОХІДНИХ ПІРОЛУ У НОРМІ ТА ПРИ ВИРАЗКОВОМУ КОЛІТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖИГУН ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА. 


ФОРМАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ІНТЕРФІКСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Литвин Іван Володимирович. 


"Приватноправове регулювання благодійної діяльності в країнах Європи"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНАНОВА ІВАННА ВАЛЕНТИНІВНА. 


ОСОБИСТІСНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Золотарьова Яна Iгорiвна. 


Права людини у полiтицi США щодо СРСР (1970-тi - початок 1990-х рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХАН КСЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА . 


Лінгвомедійні характеристики російськомовних інформаційно-аналітичних інтернет-текстів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коробко Ірина Ігорівна. 


Міжнародно-правові стандарти благополуччя тварин

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАПЛЕТНЮК ОЛЬГА АНДРІЇВНА. 


ЦАРСЬКА ВЛАДА В ЄГИПТІ ПЕРІОДУ ПРАВЛІННЯ ЕХНАТОНА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Міщенко Марина Сергіївна. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗAПОБІГAННЯ СИНДРОМУ EМОЦІЙНОГО ВИГОРAННЯ У МAЙБУТНІХ ПРAКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Криволап Андрій Володимирович. 


Побудова та дослідження програмних логік

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРИВОНОС МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ. 


ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЧАН КАТЕРИНА ЄВГЕНІВНА. 


НЕОЯЗИЧНИЦТВО ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЗЕПОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА. 


МОВНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ЛЮДИНИ В ПЕРСЬКОМУ ЛІНГВОМЕНТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРАСЬ Борис Олександрович. 


РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ УКРАЇНИ СПОРІВ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОКОЛАН ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРАНАТ ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ. 


CИНТЕЗ ПІРАЗОЛО[3,4-d]-4,5-ДИГІДРОПІРИМІДИНІВ [5+1] ЦИКЛІЗАЦІЄЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАНОВ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ. 


ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕТИЛСИЛІЛХЛОРИДУ В КОМБІНАТОРНОМУ СИНТЕЗІ АЗОМЕТИНІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білограць Христина Романівна. 


"Студентська періодика в Україні: історія становлення та проблеми функціонування"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Андрусенко Дмитро Анатолійович. 


Особливості фототермоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватого кремнію

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФАРИНА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ. 


ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОРОНІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ІМПЕРАТОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА (1834–1919 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАГОРНЯК ЯНА ПАВЛІВНА. 


РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кулай Ігор Володимирович. 


СИНТЕЗ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ НОВИХ ГЕТЕРОЕЛЕМЕНТВМІСНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ДЛЯКОНТРОЛЬОВАНОЇ РАДИКАЛЬНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мажара Ольга Олександрівна. 


ПРОГРАМНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗРОБКИ ПРОДУКЦІЙНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СТАРЕНЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ . 


КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСНИКА ЯК СУБ’ЄКТА ДОКАЗУВАННЯ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МІРОШНИЧЕНКО ЛІЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА. 


ПРОЕКЦІЇ СКЕПТИЦИЗМУ В СУЧАСНОМУ БРИТАНСЬКОМУ РОМАНІ: ҐЕНЕЗА, ТРАДИЦІЯ, ПОЕТИКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Парубець Олена Миколаївна. 


«Періодична преса ХХІ століття: проблеми та перспективи»

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Микуляк Василь Васильович. 


Молекулярна динаміка тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis та формування метастабільних елементів в активному центрі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОКУР СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ . 


ЛОБІСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АЙДИНЯН АНЖЕЛА ВАСИЛІВНА   . 


ФАКТИЧНА ПОМИЛКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ: ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВІКУЛОВА Альона Олегівна. 


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛАСТОВЕЦЬ Марія Юріївна. 


ЛІНГВОПОЕТИКА ЛАТИНСЬКОМОВНИХ АВТОРІВ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVII–ПОЧАТКУ XVIII СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Галушка Олена Михайлівна. 


Конкурентна девальвація валюти як прояв неопротекціонізму в сучасному світовому господарстві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Поливач Вікторія Олександрівна. 


Особливості розгляду справ, що виникають з кредитних правовідносин в цивільному процесі України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НОВИК НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА . 


УЧАСТЬ ОРГАНІВ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЛЕПЧЕНКО АНЖЕЛА АНАТОЛІЇВНА. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЕКОЛОГІЧНУ ОСВІТУ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лукач Ірина Володимирівна. 


Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні проблеми

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАРАКУДА Ірина Вікторівна. 


ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕКАВСЬКА ЯНА ОЛЕГІВНА. 


ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕКШТУРІНА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА. 


РУНІЧНИЙ ЗНАК ЯК ЗАСІБ СИМВОЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Прушковська Ірина Віталіївна. 


Турецька драматургія другої половини хх - початку ххі ст.: генеза, еволюція, поетика

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іванісік Анатолій Іванович. 


Динаміка нелінійно-оптичних процесів у керівських рідинах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 801 — 900 з 2547
Початок | Поперед. | 7 8 9 10 11 | Наст. | Кінець Всі