Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

БРЕУС СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ. 


КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ: НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОЗЕР Майя Євгеніївна. 


МАРКЕТИНГОВИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Волік Наталія Анатоліївна. 


Динаміка жанрів елегії та урочистої оди в російській літературі XVIII століття: аспект риторичного дискурсу.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стефанська Неля Олександрівна. 


Перетворення Фур'є загальних стохастичних мір та його застосування

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Серебрянська Ірина Миколаївна. 


Концепт ОСВІТА в дискурсивних вимірах.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Таранець Роман Михайлович. 


Якісний аналіз нелінійних параболічних рівнянь та систем високого порядку

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Найдьонов Іван Михайлович. 


Інформаційна технологія формалізації голосової інформації в системах диспетчерського контролю за рухом автотранспорту.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сем'ян Наталія Василівна. 


Формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Волков Андрій Ігорович. 


Геоінформаційні моделі і системи підтримки прийняття рішень оцінки та контролю рівня техногенного навантаження на довкілля

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Михалюк Марина Михайлівна. 


Етнокультурний потенціал єврейського етносу малих містечок Столичного суспільно-географічного району України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Валентон Інна Василівна. 


Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Біла-Кисельова Анна Анатоліївна. 


Узгодження універсальних і регіональних стандартів прав людини в судочинстві України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гаврилів Любомир Ігорович. 


КАЙНОЗОЙСЬКІ ДАЙКИ АРГЕНТИНСЬКИХ ОСТРОВІВ (ЗАХІДНА АНТАРКТИДА): СКЛАД, УМОВИ УТВОРЕННЯ ТА ГЕОЛОГІЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кравченко Андрій Олександрович. 


Методика диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Романов Ігор Ігорович. 


Методика диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пашаєв Техрун Горхмаз огли. 


Інструменти фінансової підтримки регіонального економічного розвитку в ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПІКУЛЬ Володимир Павлович. 


ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Григоренко Олександр Олегович. 


ЦИКЛІЧНІ АМІНОКИСЛОТИ, ЇХ ПОХІДНІ ТА АНАЛОГИ – ДЖЕРЕЛА СПОЛУК ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дуденко Маргарита Анатоліївна. 


Метричні базиси графів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яцишин Марта Юріївна. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦІРАТ ГАННА ВІТАЛІЇВНА. 


УНІФІКАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПОВІТРЯНОГО ПРАВА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДІДОВЕЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАВРИЛЮК Володимир Олегович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЖУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КІЯНИЦЯ КАТЕРИНА ЮРІЇВНА. 


ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ РЕАЛІЙ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ПЕРЕКЛАДАХ ХХ – поч. ХХІ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИЯНИЦЯ Леонід Леонідович. 


ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ РЕАЛІЙ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ПЕРЕКЛАДАХ ХХ – поч. ХХІ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛИТОВЧЕНКО ДАНІІЛ СЕРГІЙОВИЧ. 


СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ МУСУЛЬМАН В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРИСАЛЬНА ЮЛІАНА ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


КОГНІТИВНІ МОДИФІКАЦІЇ РЕЛІГІЙНИХ КОНЦЕПТІВ В СУЧАCНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ (на матеріалі англійської мови)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Левчук Тереза Петрівна. 


Критерії художності літератури: дихотомія змісту і форми в контекстах епох

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХОМЕНКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА. 


АДАПТИВНІ РЕАКЦІЇ РОСЛИН САЛАТУ (ЬАЄТиЄА 8АТІУА К) ЗА ДІЇ ЙОНІВ КАДМІЮ ТА НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЦЕЛЮХ ІВАННА АНДРІЇВНА. 


ГЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (ІХ – ХVІІ ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ярмолінська Марина Валеріївна. 


ТИПОЛОГІЯ ЗАСОБІВ МИЛОЗВУЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЕВОЛЮЦІЯ І КОДИФІКАЦІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

УШКАЦ СВІТЛАНА ЮРІЇВНА. 


КОНДЕНСАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІРІАЛЬНИХ РОЗКЛАДІВ В МОДЕЛІ ҐРАТКОВОГО ГАЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЩЕРБАКОВ КРІСТІАН МЕСЕЛЕ. 


ПРОСТОРОВО-МОДУЛЬОВАНІ ФАЗИ, НАВЕДЕНІ ФЛЕКСОЕЛЕКТРИЧНИМ ЕФЕКТОМ У ФЕРОЇКАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СУЛИМЕНКО ОЛЬГА РУСЛАНІВНА. 


СИНХРОНІЗАЦІЯ ТА ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИГНАЛІВ У СПІНТРОННИХ МАГНІТНИХ НАНОСТРУКТУРАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шакері Мобараке Пуйан. 


АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ КОЛИВАНЬ ДЛЯ ПРУЖНИХ ПЛАСТИН НЕКАНОНІЧНОЇ ФОРМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РИБАК Наталія Василівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАНИЛОВА Мальвіна Володимирівна. 


ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ОХОРОННИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАДАЛКА Антоніна Олександрівна. 


ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АВРАМЕНКО Анастасія Володимирівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЩОДО ОБІГУ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКА В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шелег Тетяна Володимирівна. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОНОМАРЬОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ПРАВОВИЙ СТАТУС КАСАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ У СКЛАДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТКАЧ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА. 


РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОЧКОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА. 


ПОЧАЇВСЬКИЙ ДУХОВНИЙ ОСЕРЕДОК В ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ XVIII – 30-Х РОКІВ XIX СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛІТВИНЧУК ТАЇСА ВІКТОРІВНА. 


ТОПОС СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІСТА В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, РАЇСА ІВАНЧЕНКО, ПЕТРО УГЛЯРЕНКО)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЕВЧИШИНА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА. 


РОЗГЛЯД ТА ВИРІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ САМОРЕГУЛІВНИХ ПРОФЕСІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШИШКАНОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ВІДМІННОГО ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧУГАЄВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ. 


ЕКОНОМІЧНА СИЛА КРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВЧЕНКО АЛЛА СЕРГІЇВНА. 


МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КИТАЙСЬКОМУ ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЕНКО МАРІЯ СЕРГІЇВНА. 


СТРЕСТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ПОСУХИ РОСЛИН РОДУ TRITICUM L. ЗА ПАРАМЕТРАМИ БІОХІМІЧНОГО ФЕНОТИПУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХЛЕВНА Юлія Леонідівна. 


МЕТА-МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА МОДЕЛЯХ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИК ПАВЛО ОЛЕГОВИЧ. 


КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УРСР (1960–1991 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛОБАНОВА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТУЇЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕГТЯРЕНКО МАРИНА ОЛЕКСІЇВНА. 


КОМУНІКАТИВНА ПОВЕДІНКА БІЗНЕСМЕНІВ В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІЙНОМУ ІНТЕРВ’Ю

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОЧЕРНЮК НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА. 


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20–30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ У ВЗАЄМОДІЇ З ОБРАЗОТВОРЧИМ МИСТЕЦТВОМ: ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ДИСКУРС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВІТЬКО ДАНІЇЛ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ НА АГРАРНИХ РИНКАХ ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОНЧАРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ . 


ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМНОГО АДВОКАТА В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОПАНАСЕНКО ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ. 


КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФАЛЬСИФІКАЦІЮ ДОКАЗІВ: ОСОБЛИВОСТІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРАВЧЕНКО СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ. 


КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШУЛЬГА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА . 


ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗБОЇВ, ВЧИНЕНИХ ІЗ ПРОНИКНЕННЯМ У ЖИТЛО

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЯРНА ІННА СЕРГІЇВНА. 


МЕТОДИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО АРГУМЕНТАТИВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРКЕЛОВА АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА. 


ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕТНОСИМВОЛІКИ В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКИХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Алієв Аббас Мамед огли. 


СЕРВІСНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУРМАЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


МЕТАБОЛІЧНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ КЛІТИН МІКРОГЛІЇ ЩУРІВ В УМОВАХ РОСТУ ГЛІОМИ С6 ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ АГОНІСТОМ ТОЛЛ- ПОДІБНОГО РЕЦЕПТОРА 3

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВІРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ. 


РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОНЧАРУК ІННА ВАСИЛІВНА. 


ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК БАГАТОСТОРОННІХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАУМЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АПАНАСЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НЕЧІТКИХ ДАНИХ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВИЛІНСЬКИЙ Святослав Іванович. 


«М’ЯКА СИЛА» У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА ЩОДО ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ральченко Костянтин Володимирович. 


Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТКАЧУК ОЛЕНА ПЕТРІВНА. 


МУЛЬТИКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ДЖОЗЕФА КОНРАДА: КРИТИЧНО-ТИПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОГОРІЛА Наталя Олександрівна. 


ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА США В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШКОЛА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА. 


ФОЛЬКЛОРИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ 20–30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЛІПЕЦЬ АЛІНА АНАТОЛІЇВНА. 


СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІЗОМОРФНОЗАМІЩЕНИХ ОРТОВАНАДАТІВ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУДРЯВСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА . 


СТРАХОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Захарченко Борис Володимирович. 


КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ПАЛАДІЮ(ІІ) З 5-ЗАМІЩЕНИМИ-3-(2-ПІРИДИЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАНЕЧКО Олена Миколаївна. 


ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Герасимович Вадим Анатолійович. 


ПЕРЕГОВОРИ ЯК СПОСІБ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧИРКІН АНТОН ДМИТРОВИЧ. 


ПРОЦЕСИ ТЕРМІЧНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Хоменко Вікторія Олександрівна. 


Припинення господарських товариств у цивільному праві України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОСТОВЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА. 


РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАКУХА Юрій Володимирович. 


ІНТЕГРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ КРАЇН АСЕАН В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЕНЧУК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ. 


НАБУТТЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ОФІЦІЙНІ НАЗВИ ДЕРЖАВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОРОПАХА СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ. 


ІНТЕГРАЦІЯ РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (1992 – 2013 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ковальов Андрій Вікторович. 


КОНЦЕПЦІЯ ДЕЛІБЕРАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ ДЖЕЙМСА ФІШКІНА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АФАНАСЬЄВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА. 


ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕТЕЛЬНИХ ДОМЕНІВ ДНК ПРИ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНАХ КЛІТИН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХАРИТОНОВА ДАР’Я ДМИТРІВНА. 


УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС: КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАКОМУНІКАТИВНІ ВИМІРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИСНИК БОГДАН ВІКТОРОВИЧ. 


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МУЛЬТИАГЕНТНА ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРАВИЛОВА ОКСАНА ІГОРІВНА . 


ДРАМАТУРГІЯ ЦИПРІАНА КАМІЛЯ НОРВІДА: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Петренко Ігор Ігорович. 


АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ЯК СУБ'ЄКТИ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧЕРЕДНИК НАТАЛІЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА. 


ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУРЄЄВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА. 


МЕТОДИКА ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УСНОМУ ДВОСТОРОННЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ (АНГЛІЙСЬКА ТА УКРАЇНСЬКА МОВИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОГИЛКО ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА. 


НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА КОРЕЙСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕДВЕДЧУК АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАЛЬЦЕВА Тетяна Олексіївна. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАЛЬНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ДОРОСЛИХ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРОСЯНИК ОКСАНА ПЕТРІВНА. 


НАУКОВА КОНЦЕПЦІЯ Ф. ДЕ СОССЮРА: ДОСВІД РЕІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Вавілова Альона Сергіївна. 


ДЕСТРУКТИВНИЙ ПЕРФЕКЦІОНІЗМ ЯК ЧИННИК ТРИВОЖНО- ДЕПРЕСИВНИХ ПАТЕРНІВ У ПІДЛІТКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Антонова Ольга Костянтинівна. 


РЕФЛЕКСІЯ БАЛКАНСЬКОЇ КРИЗИ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ У СУЧАСНІЙ СЕРБСЬКІЙ ПРОЗІ (ПІСЛЯ 2000 РОКУ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Васильченко Ольга Миколаївна. 


Смисловий вимір міждержавного конфлікту

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РИК МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ. 


СИМВОЛІЗМ У ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ: РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЕРАСИМЕНКО Костянтин Васильович. 


ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОДАВЛЕННЯ ЗАВАД СУПУТНИКОВІЙ РАДІОНАВІГАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ НА ОСНОВІ АДАПТИВНОЇ ПРОСТОРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 301 — 400 з 3143
Початок | Поперед. | 2 3 4 5 6 | Наст. | Кінець Всі