Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Якубовський Віталій Ігорович. 


Український вертеп: інтертекстуальний аспект


	

Яковенко Анатолій Іванович. 


Релігійна філософія і християнська теорлогія: проблема аксіологічного взаємозв'язку


	

Якимець Наталія Романівна. 


Соціалько-етичний вимір філософії Кароля Войтили


	

Юхименко Віталій Васильович. 


Властивості плазми суміші повітря з вуглеводнями в динамічних газорозрядних системах атмосферного тиску


	

Щур Наталія Олександрівна. 


Драматургія і театральна публіцистика Я.А. Мамонтова в контексті ідейно-ететичних пошуків доби


	

Щербюк Наталія Юріївна. 


Диференціація регулювання трудових відносин в Україні


	

Щербіна Артем Михайлович. 


Аналіз даних вибіркових обстежень з неповною інформацією


	

Щербина Людмила Францівна. 


Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, механізми, технологія розвитку


	

Щербатюк Володимир Михайлович. 


Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років: українська історіографія


	

Щербань Леся Володимирівна. 


Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками


	

Шушарін Юрій Вікторович. 


Аналіз стійкості та оптимізація лінійних динамічних систем із марковськими перемиканнями


	

Шперун Христина Всеволодівна. 


Правовий статус Міжнародного валютного фонду


	

Шпакович Ольга Миколаївна. 


Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій


	

Шкуліпа Павло Альфредович. 


Інформаційні технології для створення автономних автоматизованих систем технічного діагностування радіоелектронних блоків


	

Шиянова Ірина Михайлівна. 


Засоби відтворення функціональної перспективи речення в іспансько-українському перекладі


	

Шишкіна Олена Олегівна. 


Синтез та функціоналізація 1Н-ізотіохромен-4(3Н)-он-2,2-діоксиду


	

Шестопал Ольга Григорівна. 


Театрально-ігровий чинник в іспанській інтелектуальній прозі прозі другої половини ХХ столітті


	

Шендеровський Костянтин Сергійович. 


Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем


	

Шевчук Зося Ігорівна. 


Зміст та реалізація права на судовий захист за трудовим законодавством України


	

Шевченко Марина Василівна. 


Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти


	

Шевченко Анна Сергіївна. 


Телепортаж як інструмент інмутації сприйняття реальності засудженими


	

Швець Ольга Ігорівна. 


Випадкові еволюції з рівновагою на зростаючих інтервалах часу


	

Шараєвська Тетяна Анатоліївна. 


Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні


	

Шавардова Олена Юріївна. 


Мова як засіб політичної комунфкації


	

Шаблій Олена Анатоліївна. 


Теоретичні та методологічні засади німецько-українського юридичного перекладу


	

Чумак Наталія Михайлівна. 


Палеографічні умови Пригорганського Передкарпаття у голоцені (за палінологічними даними)


	

Чорна Мар'яна Василівна. 


"Особливі відносини" ВеликоїБританії та США за правління лейбориських урядів (1997 - 2010 рр.)


	

Чолій Сергій Васильович. 


Формування австро-угорських збройних сил у внутрішній політиці Габсбурзької Монархії (1868-1914 рр.)


	

Чир Надія Вікторівна. 


Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та оптимізація


	

Чигирик Інна Іванівна. 


Регулювання академічного статусу студентства Університету Св. Володимира 1834-1919 рр.


	

Чигир Олександр Миколайович. 


Міжособистісна взаємодія в банківській сім'ї як чинник фінансової поведінки молоді


	

Черцова Оксана Валеріївна. 


Еволюція демократизаційного впливу США на постбіполярну міжнародну систему


	

Чернищук Наталія Володимирівна. 


Вплив зарубіжних наукових шкіл на розвиток етнологічних знань в україні (друга половина ХІХ ст. - 1920-ті рр.


	

Чернецька Олена Вікторівна. 


Механізм лібералізації енергетичного ринку Європейського Союзу (на прикладі ринків електроенергії та газу)


	

Черненко Наталія Павлівна. 


Вегетативне забезпечення розумової діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності


	

Черкас Богдан Олександрович. 


Дарфурський конфлікт як чинник міждержавних відносин у Північно-Східній Африці


	

Черінько Ігор Павлович. 


Політика Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу (1997-2010 рр.)


	

Цюкало Юрій Вікторович. 


Принципи здійснення суб'єктивних цивільних прав


	

Цвігун Тарас Богданович. 


Доларизація економіки України в умовах фінансових дисбалансів


	

Хоменко Руслан Володимирович. 


Ультрадетальна магнітометрія характернихагроландшафтів Лісостепової зони України


	

Хоменко Михайло Михайлович. 


Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами


	

Хоменко Ілля Андрійович. 


Художнє радіомовлення у системі соціальних комунікацій


	

Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна. 


АНАЛІЗ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІСЦЕВОСТІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК В РАЙОНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


	

Хімка Уляна Теодорівна. 


Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими переключеннями


	

Хименко Олександр Анатолійович. 


Правовідносини з організаці та управління працею


	

Хворостяний Ігор Григорович. 


Концепти "свобода" та "свобода волі" як чинник формування системи образів у прозі Панаса Мирного


	

Хайрова Ніна Феліксівна. 


Лінгвістичні технології ідентифікації знань у слабкоструктурованій текстовій інформації


	

Хайнекер Хаген Петер Фрідріх. 


Правове співробітництво держав-членів Євросоюзу у боротьбі з організованою злочинністю


	

Фоменко Євген Олександрович. 


Сучасна стратегія діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку фінансових послуг


	

Фільваркова Аліна Вікторівна. 


Інститут уповноважених як інструмент здійснення більшовицької політики в українському селі (1928-1933 рр.)


	

Філатов Максим Володимирович. 


Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001 - 2009 рр.)


	

Фищук Ірина Миколаївна. 


Еволюція механізму первинного розміщення акцій українських підприємств на міжнародних фондових ринках


	

Федунь Марія Романівна. 


Поетика західноукраїнської мемуаристики першої половини ХХ століття


	

Федотова Олександра Семенівна. 


Правовий режим земель річкового та морського транспорту України


	

Федорець Антон Володимирович. 


Психологічні чинники самоставлення особливості спортсмена


	

Федоренко Максим Ігорович. 


Ринкова трансформація банківської системи КНР


	

Утюж Ірина Геннадіївна. 


Сучасні освітні парадигми: соціально-філософський контекст


	

Урсуленко Олександр Вікторович. 


Економіко-математичне моделювання розвитку ринку нерухомості в умовах асиметричної інформації


	

Уманців Юрій Миколайович. 


Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції


	

Ульянов Костянтин Євгенович. 


Монополізація ринків та її регулювання в умовах глобалізації


	

Турка Тетяна Вікторівна. 


Будова напівгруп відповідностей


	

Трушківська Леся Вікторівна. 


Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв'язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України)


	

Троцан Дарина Юріївна. 


Образ дороги в системі традиційних уявлень українців (ХІХ - початок ХХ ст.)


	

Трохименко Вікторія Іванівна. 


Еволюція ринку банківських послуг за умов глобалізації


	

Третьяков Дмитро Олегович. 


Фізико-хімічні властивості систем сіль літію (LiBF4, LiClO4, LiNO3, LiSO3CF3, LiN(SO2CF3)2) – апротонний диполярний розчинник ((CH3)2SO2, (C2H5)2SO2, (CH3)2SO, C3H4O3, C8H18O4)


	

Тонких Олексій Григорович. 


Георегіональні виміри міжнародної конкурентноспроможності України


	

Томенюк Олена Михайлівна. 


Наукові ідеї Юрія Полянського та їхній вплив на розвиток геоморфології і палеогеографії в Україні


	

Толкунов Андрій Анатолійович. 


Геолого-економічна оцінка та інвестиційна привабливість нафтогазоперспективних об'єктів східної частини українського сектору Чорного моря


	

Ткаченко Ольга Андріївна. 


Лінгвокультурні витоки та розвиток оніричної лексики (на матеріалі української, англійської та латинської мов)


	

Ткаченко Надія Олексіївна. 


Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку


	

Ткаченко Валентина Василівна. 


Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за Кримінальним кодексом України


	

Титаренко Олена Яківна. 


Аспектуальна категорія фазовості і граматична семантика виду дієслова в сучасній російській мові


	

Тимченко Марина Дмитрівна. 


Імунологічні аспекти моделювання хронічного катарального риніту


	

Тимошенко Марії Олександрівна. 


Участь системи глутатіонгу в кспериментальному гастроканцерогенезі


	

Теремко Василь Іванович. 


Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій


	

Теленик Сергій Сергій. 


Правове регулювання казначейського виконання місцевих бюджетів в україні (проблеми теорії та практики)


	

Тарнавська Сніжана Вікторівна. 


Реорганізація та розвиток вищої освіти в УРСР (1920-ті - початок 1930-х років)


	

Тарангул Ірина Леонідівна. 


Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти)


	

Сухомлинов Олексій Миколайович. 


Художні етнокультурні моделі літератури польсько-українського пограниччя ХХ століття


	

Суховий Денис Іванович. 


Фінансування державних соціальних гарантій на регіональному рівні


	

Супрун Надія Тарасівна. 


Логіка як практична дисципліна в Київській духовній академії (1819-1920 рр.)


	

Супрун Людмила Вікторівна. 


Комунікаційна система "Літературно-Наукового Вісника" ("Вістника"): мовноментальні детермінанти


	

Стрєлкова Юлія Олександрівна. 


Філософсько-релігієзнавчий аналіз теорії віри в творчості слов’янофілів (О. Хомяков, І. Кіреєвський)


	

Стешенко Григорій Миколайович. 


Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів


	

Стахнюк Наталія Олександрівна. 


"Щоденники" Стефана Жеромського: генологія, поетика, рецепція.


	

Стасенко Аліна Анатоліївна. 


“Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань”


	

Сорочак Андрій Михайлович. 


спін-хвильові резонатори мм-діапазону на основі одновісних гексаферитів


	

Сорокіна Любов Валеріївна. 


Функціонування мітохондрій клітин експериментальних пухлин у динаміці росту та за введення натрію дихлорацетату


	

Сокольський Георгій Володимирович. 


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ АСПЕКТИ УТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ МАНГАНУ (IV)


	

Соболєвський Ярослав Андрійович. 


"Християнський персоналізм ХХ ст. (Е. Муньє, К. Войтила)"


	

Соболєва Олена Володимирівна. 


графостилістичні особливості текстів інтерв'ю (на матеріалі французьких журналів для жінок)


	

Смольницька Ольга Олександрівна. 


Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця ХІХ - початку ХХ ст.


	

Сливка Тетяна Олександрівна. 


Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної власності


	

Склярук Ірина Петрівна. 


Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємств (на прикладі пивоварної промисловості)


	

Скляренко Олеся Богданівна. 


Жанрово-стилістична домінанта оповідань Інгеборг Бахманн


	

Сківка Лариса Михайлівна. 


Імуномодулярні ефекти бактеріальних біополімерів за пухлинного росту


	

Сіренко Ольга Олександрівна. 


Алгебраїчні методи аналізу стійкості блокових симетричних криптоалгоритмів


	

Сіренко Василь Олександрович. 


Комп'ютерне моделювання та чисельний аналіз детермінованого хаосу в неідеальних гідродинамічних системах


	

Сіньова Людмила Миколаївна. 


Правове регулювання соціального захисту остарбайтерів


	

Сінькевич Олег Володимирович. 


Ближньопольова мікрохвильова інтроскопія діелектриків з урахуванням просторового розподілу поля зонда


Автореферати 2901 — 3000 з 3305
Початок | Поперед. | 28 29 30 31 32 | Наст. | Кінець Всі