Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

ЗАЛІЗКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА. 


ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З МІЖНАРОДНИХ ПРИВАТНИХ СПОРТИВНИХ ВІДНОСИН СПОРТИВНИМ АРБІТРАЖНИМ СУДОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВЕРБИЦЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА. 


ТВІР АРХІТЕКТУРИ ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стецюк Олег Миколаєвич. 


СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ГОМО- І ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 3d- МЕТАЛІВ З N- ТА N,O-ДОНОРНИМИ ЛІГАНДАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Щербина Богдан Сергійович. 


Абсолютні цивільні права: реалізація та захист.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лихачов Нікіта Сергійович. 


Парламентські процедури у сфері формування і діяльності уряду в Україн і та державах - членах Європейського Союзу.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Степанець Інна Олександрівна. 


РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гіренко Анна Тимофіївна. 


Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Фесенко Галина Григорівна. 


Культурфілософські дискурси міських ландшафтів.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шпак Марія Мирославівна. 


Психологічні основи розвитку емоційного інтелекту молодших школярів.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Саф'янова Інна Сергіївна. 


МЕТАЛОКРАУНИ НА ОСНОВІ ПІКОЛІН- ТА ХІНОЛІНГІДРОКСАМОВИХ КИСЛОТ, ЩО МІСТЯТЬ КУПРУМ(ΙΙ) АБО КОБАЛЬТ(ΙΙ/ΙΙΙ) В МЕТАЛОМАКРОЦИКЛІЧНОМУ КОНТУРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СИНКОВЕЦЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА. 


РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ КООПЕРАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ РОБОЧОЇ СИЛИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАТИЧЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА. 


КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ ТА КЛІРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЕМЕНІЙ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА. 


ЗМІСТ ТА МЕЖІ ПЕРЕВІРКИ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Богуш Марина Костянтинівна. 


ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мешкіні Фар Сеїд Реза. 


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Ni-Fe МАСИВНИХ ТА НАНЕСЕНИХ НА Al2O3 КАТАЛІЗАТОРІВ У РЕАКЦІЇ МЕТАНУВАННЯ СО2

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАЖЕНОВА Олена Володимирівна. 


ЗОВНІШНЯ СТІЙКІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ і ПРАКТИКА МОДЕЛЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРЕЧКО Оксана Юріївна. 


ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Телешун Ярослав Сергійович. 


ФІНАНСОВО-ПОЛІТИЧНІ ГРУПИ В НЕСТАБІЛЬНОМУ ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гринюк Діана Юріївна. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОРЛИК СВІТЛАНА ВЛАДИСЛАВІВНА. 


ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ В ГАЛИЧИНІ ТА БУКОВИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 -1917 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЖАМАН ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ. 


РОЗВИТОК ЕТНОТУРИЗМУ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ МІСТІ (на прикладі м. Чернівці)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Пономарьова Оксана Андріївна. 


СМИСЛОТВОРЧА РОЛЬ НАЗВ ЛЮДИНИ ЗА РОДОМ ЗАНЯТЬ У ВНУТРІШНЬОФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ (на матеріалі української, англійської та німецької мов)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кизима Олена Анатоліївна. 


СТРУКТУРА І МЕХАНІЗМИ АГРЕГАЦІЇ ТА КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ В РІДИННИХ СИСТЕМАХ З ФУЛЕРЕНАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОНДАУРОВА ХРИСТИНА ВАДИМІВНА. 


ЛАТИНСЬКОМОВНИЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ ДОКУМЕНТ: ВІД ПАПСЬКОЇ БУЛЛИ ДО ГЕТЬМАНСЬКОГО УНІВЕРСАЛУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іванова Ілона Ігорівна. 


Неокорпоративізм у політичній практиці Скандинавських країн

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬЧУК МАРІЯ СЕРГІЇВНА. 


ПРАВОВА ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ В УКРАЇНІ, ФРАНЦІЇ ТА ІТАЛІЇ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


МОДИФІКОВАНІ ВУГІЛЬНО-ПАСТОВІ ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОАКТИВНИХ СПОЛУК ІНДОЛЬНОГО РЯДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Роїк Олександр Сергійович. 


АТОМНА СТРУКТУРА РОЗПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ З 3d- МЕТАЛАМИ (Mn, Fe, Co, Ni, Cu) ТА КРЕМНІЄМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЦІОН ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ЖИТТЯ І СМЕРТЬ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬ ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА. 


ПРОТЕОЛІТИЧНА ДЕГРАДАЦІЯ БІЛКІВ ЯК ФАКТОР МЕТАБОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЗА КИСЛОТНОГО ОПІКУ СТРАВОХОДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яковенко Ніна Дмитрівна. 


ДИНАМІЧНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ТІЛ З НЕПРУЖНИХ МАТЕРІАЛІВ З МІКРОСТРУКТУРНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ТЕРМОМЕХАНІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОДУСТ ГАЛИНА ПЕТРІВНА. 


ПРОВІДНІСТЬ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО ZnSe ПРИ РЕНТГЕНІВСЬКОМУ ЗБУДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТІХОВА ЄЛИЗАВЕТА ВОЛОДИМИРІВНА. 


БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕОАРТРОЗУ ЩУРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАЛЯН ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЛАДКА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА  . 


ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ЗАСАДИ ТВОРЕННЯ НЕОФРАЗЕОЛОГІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКІФОРОВА ЄВГЕНІЯ ЮРІЇВНА. 


ТИПИ ВІРТУАЛЬНИХ МОВНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ У ФОРУМНОМУ ПРОСТОРІ (на матеріалі англійської мови)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВЕЛЮК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА. 


ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ ОСОБИСТІСТЮ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЗНІЧЕНКО ОЛЬГА ІГОРІВНА. 


ФРАНЦУЗЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У ТУНІСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ АРАБСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ДВОМОВНОСТІ (на матеріалі сучасних словників діалектної лексики)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧИК ДЕНИС ЧАБОВИЧ. 


ЖАНРОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ XVIII – СЕРЕДИНИ ХІХ СТ.: ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ ТА ПОЕТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФОКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


ПОЕТИКА ПІДТЕКСТУ В ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ СИСТЕМАХ СХОДУ І ЗАХОДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРЧЕНКО МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ У ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

 ДЕНИСИК БОГДАН ГРИГОРОВИЧ. 


РЕКРЕАЦІЙНІ ОСЕРЕДКИ ТА ГЕОЕКОТОНИ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВЕНКОВА ВЛАДИСЛАВА ГЕННАДІЇВНА. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОКИРКО АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА. 


ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАНЬ ХУДОЖНИКІВ УСРР (1920-ТІ – ПОЧАТОК 1930-Х РР.): СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОНИПАЛЯК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ. 


ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШИНСЬКИХ І ПІДСТАРШИНСЬКИХ ШКІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ (1943 – 1946 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АФАНАСЬЄВА НАТАЛЯ ЄВГЕНІВНА. 


ПСИХОЛОГІЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дьякова Євгенія Олександрівна. 


УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Петров Антон Михайлович. 


КРИЗА ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Воробйова Ганна Юріївна. 


ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІТИЧНИХ МЕТАФОР

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АВЄКІН ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


МОРФОГЕНЕЗ ТА РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ РАРИТЕТНИХ КАУДЕКСОПОДІБНИХ СУКУЛЕНТІВ В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУЯДЖИ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА. 


Довірча власність і трастоподібні конструкції: імплементація міжнародних стандартів у цивільне право України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЛИБОВЕЦЬ Андрій Миколайович. 


АГЕНТНО-БАЗОВАНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ ПОШУКУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛЬЦЕВА ВАЛЕНТИНА ЄВГЕНІВНА. 


ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУДОВИ ХРЕБТОВОГО РУХОВОГО СЕГМЕНТУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕЛЕМЕЦЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА . 


ВИДИ РОДУ SPIRAEA (ROSACEAE) ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ УКРАЇНИ (таксономія, біоекологічні особливості, поширення, використання)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ситар Ганна Василівна. 


Синтаксичні фразеологізми в українській мові: структурно-семантичний, прагматичний і прикладний виміри

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦІЛЕНКО Валерій Анатолійович. 


ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НОВІКОВ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ: ДОСВІД ДЛЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЛОНТИР ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ПОЛІТИКА ПОЛЬСЬКОЇ ВЛАДИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ (1921–1939 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧАБАК ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА. 


ПРОЕКТИВНІ АЛГОРИТМИ ДЛЯ ВАРІАЦІЙНИХ НЕРІВНОСТЕЙ ТА ЗАДАЧ РІВНОВАЖНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кохановський Велеонін Олексійович. 


Зобов’язання у сфері туризму

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Круковес Валерія Володимирівна. 


ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПРОЖИВАННЯ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ БЕЗ ШЛЮБУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЖЕНЧЕНКО МАРИНА ІВАНІВНА. 


ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ

Автореферат: завантажити

	

ЛУКАШЕНКО АЛІСА ІВАНІВНА. 


ДУАЛІСТИЧНІ РЕЛІГІЙНІ УЯВЛЕННЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ ЄВРОПИ (IV – СЕР. XVII ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коцур Максим Петрович. 


АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛІВ ВІД РОЗВ’ЯЗКІВ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Хорольський Олексій Вікторович. 


Структурні та нерівноважні властивості розчинів полівінілового спирту у диметилсульфоксиді та воді

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Цірат Катерина Геннадіївна. 


Автономія волі сторін у Гаазьких Принципах вибору права у міжнародних комерційних договорах.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Терехова Тетяна Андріївна. 


Міжнародно-правове регулювання діяльності засобів масової інформації в європейському інформаційному просторі.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Єфименко Вікторія Антонівна. 


Жанрові трансформації та мультимодальність сучасних казкових наративів (на матеріалі англійської мови).

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Антонюк-Кириченко Соломія Андріївна. 


Тактильні прикметники латинської мови: структурно - системний вимір (на матеріалі поетичних творів Горація, Вергілія, Овідія).

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кудрявцева Наталя Сергіївна. 


Лінгвістична відносність філософських термінів та їх перекладних еквівалентів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Павліченко Лариса Василівна. 


Сучасний англомовний дискурс досудового слідства: комунікативно - прагматичний аспект.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кобченко Наталя Віталіївна. 


Явища подвійності й перехідності в системі синтаксичних зв'язків сучасної української мови

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Синєгуб Ярослава Володимирівна. 


Формування української соціологічної термінології.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кулешова Олена Олександрівна. 


Циклічні 2- азагетарил -3- енамінонітрили в синтезі функціоналізованих азагетероциклів, металокомплексів та зондів.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Цімболинець Руслана Федорівна. 


Бімономіальні матриці над комутативними кільцями

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Буханько Валерій Олександрович. 


Двофотонна активація вивільнення нітроген ( ІІ ) оксиду з рутеній - нітрозильних комплексів, що містять ліганди різної електронодонорної здатності.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сисак Катерина Ярославівна. 


Локально нiльпотентнi алгебри Лi диференцiювань комутативних кiлець.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Оліх Олег Ярославович. 


Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-бар'єрних кремнієвих та арсенід-ґалієвих структурах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Саєнко Галина Володимирівна. 


ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ В БІНАРНИХ І БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ АМОРФНИХ СПЛАВАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТЕМПЕРАТУРНО-ЧАСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сікорський Юрій Миколайович. 


ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОБІЛЬНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В ТНК.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іщенко Анастасія Іванівна. 


Історія становлення українського телебачення: виникнення телевізійних професій та апробація жанрів екранного мистецтва (1939 – 1969 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шатіло Володимир Анатолійович. 


Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Давидова Людмила Вікторівна. 


Організаційно - структурна і функціональна специфіка університетського видавництва

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гуменюк Ярослав Миколайович. 


Диверсифікація зовнішньоторговельних звязків аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шапошніков Антін Олегович. 


КВАЗІДЕРЖАВА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РИБАК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Нестор Яна Володимирівна. 


КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДУБОВИК ОЛЬГА ІГОРІВНА. 


ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОДЕЛЕЙ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Воровка Володимир Петрович. 


ПРИАЗОВСЬКА ПАРАДИНАМІЧНА ЛАНДШАФТНА СИСТЕМА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОЖКО ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА. 


НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЄЛІКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРИФЕРІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАШІКА ГАННА ВАСИЛІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МА МІНЬ. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УСНОГО КИТАЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАПУТЬКО  СВІТЛАНА  ВОЛОДИМИРІВНА. 


ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ ЩОДО СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУРЛАКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛІЧЕНКО Володимир Миколайович. 


ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жовнич Олеся Володимирівна. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ЗАСОБАМИ БЛОГ-ТЕХНОЛОГІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОНОМАРЕНКО Євген Юрійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІ З ПОСАДИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИБАН Інна Олександрівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ СУДДІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 501 — 600 з 3078
Початок | Поперед. | 4 5 6 7 8 | Наст. | Кінець Всі