Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Третьяков Дмитро Олегович. 


Фізико-хімічні властивості систем сіль літію (LiBF4, LiClO4, LiNO3, LiSO3CF3, LiN(SO2CF3)2) – апротонний диполярний розчинник ((CH3)2SO2, (C2H5)2SO2, (CH3)2SO, C3H4O3, C8H18O4)


	

Тонких Олексій Григорович. 


Георегіональні виміри міжнародної конкурентноспроможності України


	

Томенюк Олена Михайлівна. 


Наукові ідеї Юрія Полянського та їхній вплив на розвиток геоморфології і палеогеографії в Україні


	

Толкунов Андрій Анатолійович. 


Геолого-економічна оцінка та інвестиційна привабливість нафтогазоперспективних об'єктів східної частини українського сектору Чорного моря


	

Ткаченко Ольга Андріївна. 


Лінгвокультурні витоки та розвиток оніричної лексики (на матеріалі української, англійської та латинської мов)


	

Ткаченко Надія Олексіївна. 


Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку


	

Ткаченко Валентина Василівна. 


Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за Кримінальним кодексом України


	

Титаренко Олена Яківна. 


Аспектуальна категорія фазовості і граматична семантика виду дієслова в сучасній російській мові


	

Тимченко Марина Дмитрівна. 


Імунологічні аспекти моделювання хронічного катарального риніту


	

Тимошенко Марії Олександрівна. 


Участь системи глутатіонгу в кспериментальному гастроканцерогенезі


	

Теремко Василь Іванович. 


Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій


	

Теленик Сергій Сергій. 


Правове регулювання казначейського виконання місцевих бюджетів в україні (проблеми теорії та практики)


	

Тарнавська Сніжана Вікторівна. 


Реорганізація та розвиток вищої освіти в УРСР (1920-ті - початок 1930-х років)


	

Тарангул Ірина Леонідівна. 


Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти)


	

Сухомлинов Олексій Миколайович. 


Художні етнокультурні моделі літератури польсько-українського пограниччя ХХ століття


	

Суховий Денис Іванович. 


Фінансування державних соціальних гарантій на регіональному рівні


	

Супрун Надія Тарасівна. 


Логіка як практична дисципліна в Київській духовній академії (1819-1920 рр.)


	

Супрун Людмила Вікторівна. 


Комунікаційна система "Літературно-Наукового Вісника" ("Вістника"): мовноментальні детермінанти


	

Стрєлкова Юлія Олександрівна. 


Філософсько-релігієзнавчий аналіз теорії віри в творчості слов’янофілів (О. Хомяков, І. Кіреєвський)


	

Стешенко Григорій Миколайович. 


Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів


	

Стахнюк Наталія Олександрівна. 


"Щоденники" Стефана Жеромського: генологія, поетика, рецепція.


	

Стасенко Аліна Анатоліївна. 


“Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань”


	

Сорочак Андрій Михайлович. 


спін-хвильові резонатори мм-діапазону на основі одновісних гексаферитів


	

Сорокіна Любов Валеріївна. 


Функціонування мітохондрій клітин експериментальних пухлин у динаміці росту та за введення натрію дихлорацетату


	

Сокольський Георгій Володимирович. 


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ АСПЕКТИ УТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ МАНГАНУ (IV)


	

Соболєвський Ярослав Андрійович. 


"Християнський персоналізм ХХ ст. (Е. Муньє, К. Войтила)"


	

Соболєва Олена Володимирівна. 


графостилістичні особливості текстів інтерв'ю (на матеріалі французьких журналів для жінок)


	

Смольницька Ольга Олександрівна. 


Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця ХІХ - початку ХХ ст.


	

Сливка Тетяна Олександрівна. 


Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної власності


	

Склярук Ірина Петрівна. 


Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємств (на прикладі пивоварної промисловості)


	

Скляренко Олеся Богданівна. 


Жанрово-стилістична домінанта оповідань Інгеборг Бахманн


	

Сківка Лариса Михайлівна. 


Імуномодулярні ефекти бактеріальних біополімерів за пухлинного росту


	

Сіренко Ольга Олександрівна. 


Алгебраїчні методи аналізу стійкості блокових симетричних криптоалгоритмів


	

Сіренко Василь Олександрович. 


Комп'ютерне моделювання та чисельний аналіз детермінованого хаосу в неідеальних гідродинамічних системах


	

Сіньова Людмила Миколаївна. 


Правове регулювання соціального захисту остарбайтерів


	

Сінькевич Олег Володимирович. 


Ближньопольова мікрохвильова інтроскопія діелектриків з урахуванням просторового розподілу поля зонда


	

Сидоренко Марина Олегівна. 


Спеціалізовані програмні застосунки автоматичної обробки метаданих і збагачення контенту для розширення сервісів Semantic Web


	

Середюк Вікторія Володимирівна. 


Юридична відповідальність в правовій науці України та Польщі


	

Сенько Володимир Вікторович. 


Інституціоналізація громадської освіти в сучасних демократичних суспільствах


	

Сенчило Надія Олексіївна. 


Соціальна турецька новела першої половини ХХ століття: жанрові особливості, типологія героїв


	

Сенчик Ганна Андріївна. 


Каркасні координаційні полімери на основі 1,2,4-тріазоліл функціоналізованих адамантанів та діамантанів


	

Семикрас Василя Васильовича. 


Філософсько-методологічні основи правового вчення Б.Кістяківського


	

Семенченко Федор Григорович. 


Ціннісний вимір політичної діяльності


	

Семенко Тетяна Миколаївна. 


Облік та аудит податку на додану вартість на цукрових заводах


	

Семеніст Іван Васильович. 


Українсько-японський союз безпеки в постбіполярний період (1991-2001 роки)


	

Седлерова Аліна Ігорівна. 


Мовний та позамовний контекст перекладацького доробку В. Підмогильного (на матеріалі перекладів з французької мови)


	

Сахно Людмила Михайлівна. 


Асимптотичні та спектральні методи для статистичного оцінювання випадкових процесів та полів


	

Саратова Юлія Миколаївна. 


Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти


	

Саліх Хіва Тахір. 


Інформаційна та композиційно-графічна модель щоденних періодичних видань Швеції (на прикладі газети "Афтонбладет)"


	

Салівон Анастасія Георгіївна. 


Дослідженя адаптації та відновлення в умовах іонізуючої радіації та важких металів на модельну екосистему


	

Сайтарли Інна Анатоліївна. 


Історичні типи соціальної культури


	

Савенков Сергій Миколайович. 


Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера


	

Саванець Людмила Михайлівна. 


Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект


	

Рябчук Анастасія Миколаївна. 


Структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності


	

Рябчич Ярослав Євгенович. 


Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків


	

Русін Руслан Мирославович. 


Історична трансформація художнього образу у пластичному мистецтві (європейський контекст)


	

Рудська Антоніна Ігорівна. 


Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів


	

Рудницька Ганна Валеріївна. 


Зовнішній вектор соціальної комунікації на матеріаліх італійської преси


	

Руднєва Марина Григорівна. 


Географія виноробних кластерів світу


	

Руденко Сергій Валерійович. 


Методологічні засади сучасних концепцій дослідження історії української філософії


	

Рощин Дмитро Георгійович. 


Смисловжиттєва диспозиція особистості: теоретична інтерпретація в межах постструктуралістського підходу в соціології


	

Россада Тетяна Володимирівна. 


Формалізація, дослідження та застосування методів номінації у мовах специфікації програм


	

Романченко Наталя Володимирівна. 


Міфологічні мотиви весільної драми українців Правобережного Полісся


	

Романова Вікторія Олександрівна. 


Інститути глобального управління постбіполярної системи міжнародних відносин


	

Розанцев Георгій Михайлович. 


Поліоксометалат-аніони d-елементів V і VI груп в розчині та в складі солей


	

Решетняк Олена Марківна. 


Інтерпретативно-просторовий підхід у вивченні церковного розколу в полі релігії


	

Рагуліна Олена Юріївна. 


Функціональні властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії та їх застосування


	

Рабенко Сергій Львович. 


Захист прав суб’єктів господарювання міжнародним комерційним арбітражем


	

Пронюк-Возна Наталія Петрівна. 


Творча спадщина Івана Труша в контексті культуротворчих процесів в Україні (межі ХІХ - ХХ століття)


	

Прогонюк Людмила Юріївна. 


Особливості припинення трудового договору за п.3 ст.40 Кодексу законів про працю України


	

Прийменко Олександр Сергійович. 


Правове регулювання відносин, що виникають у разі втрати годувальника (в солідарній пенсійній системі)


	

Приймак Олег Миколайович. 


Соціальна історія селянства Півдня України кінця ХІХ - початку ХХ століть


	

Призіглей Марії Олександрівна. 


Особливості політичної участі в умовах демократичної трансформації суспільства


	

Попов Сергій Анатолійович. 


Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних металів Українського Щита і його прогностичне значення (на прикладі Побужжя і Приазов'я)


	

Попов Андрій Валерійович. 


Асимптотичні наближення розв’язків крайових та спектральних задач в тонких областях


	

Полякова Анастасія Ігорівна. 


Тема релігії в журналах "Главред", "Корреспондент", "Фокус", "Український тиждень"


	

Полюга Світлана Михайлівна. 


Греко-римська традиція у становленні української граматичної термінології (на матеріалі морфології)


	

Половніков Віктор Геннадійович. 


Контамінація "розуміння", "знання", "пізнання" в епістемології класичного емпіризму


	

Пожидаєва Ірина Валентинівна. 


Лінгвопрагматичний аспект маніпулятивного дискурсу блогосфери (на матеріалі англійської, російської, української і французької мов)


	

Подпружнікова Ольга Петрівна. 


Рекламний персонаж як явище в соціальній комунікації: креативний та функціональний аспекти


	

Погребняк Олег Степанович. 


Спектрофотометричне визначення хлорату(І), бромату(V) та йодату(V) N,N-діетиланіліном


	

Платонова Айше Вадимівна. 


Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет


	

Пірон Іван Степанович. 


Правове регулювання зайнятості населення радянської України у 1917-1937 рр.


	

Піменова Олена Володимирівна. 


Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних відносин


	

Підвисоцький Ян Володимирович. 


Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів


	

Петрук Андрій Миколайович. 


Регулювання світового ринку інтелектуальної власності


	

Перцов Андрій Сергійович. 


Мінімаксне оцінювання параметрів крайових задач для бігармонічного рівняння та рівнянь лінійної теорії пружності


	

Перепелятніков Георгій Петрович. 


Радиоэкологическое обоснование рационального ведения растениеводства при загрязнении территории радиоактивными выбросами после ядерных и радиационных инцидентов


	

Передерій Ірина Григоріївна. 


В'ячеслав Липинський у громадсько-політичному та науковому житті України й української еміграції першої третини ХХ ст.


	

Парасунько Богдан Петрович. 


Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ ст.


	

Пагіря Олександр Михайлович. 


Відносини між ОУН(б) і УПА та збройними силами Угорщини в 1942-1945 рр.


	

Осьодло Василь Ілліч. 


Психологічні засади становлення субєкта військово-професійної діяльності


	

Осіпчук Ірина Олегівна. 


Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області


	

Орловська Галина Михайлівна. 


Моніторинг, біологічні особливості та профілактика вірусних інфекцій сонішнику


	

Орлова Оксана Степанівна. 


Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів господарювання


	

Орищенко Ірина Олександрівна. 


Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св, Володимира в 30-х роках ХІХ--на початку ХХ ст.


	

Оржеховський Станіслав Петрович. 


Критика соціальної феноменології як основи соціальних досліджень


	

Оноцький В'ячеслав Валерійович. 


Чисельне та комп'ютерне моделювання процесів переносу з використанням двокрокових симетризованих алгоритмів


	

Онисенко Світлана Володимирівна. 


Інтертекстуальність у фольклорі: на матеріалі паремій у казках


	

Олексійчук Людмила Валеріївна. 


Церковне право як християнська нормативна система


Автореферати 2801 — 2900 з 3141
Початок | Поперед. | 27 28 29 30 31 | Наст. | Кінець Всі