Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Кирилюк Оксана Сергіївна. 


Фольклоризм сучасної авторської пісні


	

Кириленко Олеся Миколаївна. 


ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ СПОРТУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ


	

Кашуба Ольга Віталіївна. 


Документи Головліту УРСР як історичне джерело 1944-1991 рр.


	

Карюк Вікторія Іванівна. 


Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності на промислових підприємствах


	

Карповець Максим В'ячеславович. 


Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз


	

Карпінський Роман Леонідович. 


Управління інвестиційними ризиками підприємства в кризових умовах


	

Карлаш Ганна Юріївна. 


Фотолюменесцентні властивості композитів нанокремнію з аерогелем кремнезему та наноструктурованого оксигідроксиду алюмінію


	

Кампі Орест Юрійович. 


Правове регулювання господарської діяльност зі спіьного інвестування за участю інститутів спільного інвестування


	

Калинюк Наталя Миколаївна. 


Тактика проведення очної ставки


	

Кайдан Наталія Володимирівна. 


Скінченні кільця


	

Ісаєв Юрій Володимирович. 


Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця


	

Ільченко Юлія Василівна. 


Існування розв’язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі


	

Іллічевський Сергій Олексійович. 


Моделювання ризику неплатоспроможності страхової компанії


	

Іващенко Анна Сергіївна. 


Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих сім'ях з різним типом подружньої взаємодії


	

Йовенко Артем Валерійович. 


Національно-демократична партія Німеччини у спектрі праворадикальних сил ФРН (1964-2009 рр.)


	

Запотоцький Сергій Петрович. 


Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: суспільно-географічне дослідження


	

Залещик Віталія Віталіївна. 


Територіальна реакційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку


	

Зажицька Маріанна Олегівна. 


МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТРЕКУ ДНК ПРИ КОМЕТНОМУ ЕЛЕКТРОФОРЕЗІ ІЗОЛЬОВАНИХ КЛІТИН


	

Задорожній Олександр Віталійович. 


Тіофенові ізостери модифікованого алкалоїду глікозмініну


	

Заболотна Наталія Анатоліївна. 


Політичні аспекти ісламу: основні етапи еволюції та сучасні особливості


	

Журба Ігор Євгенович. 


Трансформація системи транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС"


	

Жорова Алла Миколаїівна. 


Коєфіцієнти переносу неідеальної плазми


	

Жирнов Павло Володимирович. 


Інженерно-геоморфологічний аналіз правобережжя Канівського водосховища (на прикладі ключової ділянки "Київ-Ржищів")


	

Жиганюк Ігор Вікторович. 


Мікроскопічна теорія взаємодії молекул води


	

Жаркова Людмила Дмитрівна. 


Молекулярно-біологічна основа адаптації вірусів грипу А (H1N1) та (H3N2) до нового хазяїна та нові вітчизняні антигрипозні препарати


	

Єфіменко Андрій Анатолійович. 


Моделі та задачі оптимального керування структурою інформаційно-комунікаційного підприємства в умовах конкуренції


	

Ємельянов Максим Вячеславович. 


Кримінально-правова характеристика шахрайства


	

Євлаш Тетяна Олександрівна. 


Обілк та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємств оптової торгівлі


	

Дюгованець Олеся Михайлівна. 


Формування спільної політики Європейського Союзу у сфері венчурного фінансування


	

Духовна Оксана Василівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ


	

Дудар Світлана Костянтинівна. 


Розвиток законодавства України в умовах європейської правової інтеграції (загальнотеоретичний аспект)


	

Дубіс Лідія Францівна. 


Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся


	

Дрель Віктор Ростиславович. 


Біохімічні механізми розвитку оксидативно-нітративного стресу та діабетичних ускладнень


	

Дочу Аліна Рашитівна. 


Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону)


	

Долінська Оксана Ярославівна. 


Державні зовнішні запозичення в системі макроекономічного регулювання в умовах глобалізації


	

Долгоновська Людмила Григорівна. 


Громадські об'єднання національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності


	

Довгей Жанна Іллінічна. 


Будова групи трикутних автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над заданим полем


	

Довга Лариса Михайлівна. 


Система ціннстей в українській культурі другої половини XVII ст. (на матеріалі теоретичної спадщини Інкентія Ґізеля)


	

Діденко Тетяна Петрівна. 


Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів


	

Діденко Наталія Миколаївна. 


Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам’ятках першої половини XVII століття


	

Денісова Галина Василівна. 


Підстави та порядок заявлення і вирішення відводів (самовідводів) посадових осіб, які ведуть провадження в кримінальній справі


	

Денисова Дар'яна Олександрівна. 


Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій


	

Дембовська Людмила Миколаївна. 


пряма і непряма композитна номінація в англійській мові: соціодискурсивний аспект


	

Девізоров Денис Сергійович. 


Правове регулювання укладення трудового договору з особливими категоріями працівників


	

Дахненко Марина Валеріївна. 


Життя та діяльність С.А. Ковпака (1887-1967 рр.)


	

Давибіда Лідія Іванівна. 


Регіональний довгостроковий прогноз природного режиму грунтових вод із використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Житомирської і Дніпропетровської областей)


	

Гуцалюк Інна Олександрівна. 


Українські національні органи влади на Волині (1917-1921 рр.)


	

Гудзенко Станіслав Володимирович. 


Факторстепені симетричної групи зліченного степеня


	

Губанов Віктор Олександрович. 


Спектроскопія фононів, екситонів і екситонних комплексів та їх симетрія в кристалах і періодичних наноструктурах


	

Грицюта Наталія Миколаївна. 


Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції


	

Грицюк Андрій Григорович. 


Незаконне відшкодування податку на додану вартість: кримінально-правові аспекти


	

Гриньків Андрій Петрович. 


Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик в масовому суспільстві


	

Гридчина Вікторія Віталіївна. 


Семіотичні методи дослідження візуальної інформації в науці про соціальні комунікації


	

Гребіник Сергій Миколайович. 


Продукування активних форм кисню та зміна рівня цитозольного Са2+ у трансформованих Т-клітинах за дії фотозбудженого фулерену С60


	

Горбач Тимур Сергійович. 


Польща і Тевтонський Орден у ХІІІ–ХV ст.: військово-дипломатичний аспект відносин


	

Горбатенко Микола Юрійович. 


Змішаний варіаційний підхід до оцінювання розв'язків та детермінованих даних лінійних еліптичних та параболічних рівнянь в умовах невизначеності


	

Горбась Ірина Миколаївна. 


Управління диверсифікованими підприємствами на ринку будівельної кераміки


	

Гончарук Євгенія Леонідівна. 


Поезія українського Бароко: концептуальний простір


	

Гончарова Катерина Володимирівна. 


Держава та її органи як суб'єкти трудового права


	

Гонгало Сергій Йосипович. 


Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку


	

Гомон Наталія Володимирівна. 


Відтворення персоніфікації в іспансько-українському перекладі


	

Глушко Ірина Миколаївна. 


Числення та розширення сигнатур табличних алгебр


	

Глазунова Ольга Володимирівна. 


Стратегія просування міжнародного бренду країни в сучасних умовах глобалізації


	

Гладун Юлія Петрівна. 


Громадсько-політична діяльність українців у Канаді 1950-х - початку 1990-х рр.


	

Гладка Крісітіна Олександрівна. 


Обсесивно-компульсивна симптоматика в контексті психологічного захисту та копінгу


	

Германюк Світлана Ярославівна. 


Розвиток тюркології в Україні


	

Герасимчук Надія Григорівна. 


Трансформація фейлетону на шпальтах київської преси другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: призначення, жанрова сутність, стилістика


	

Галькевич Алла Володимирівна. 


Облік і аудит процесів придбання та об"єднання підприємств


	

Галів Уляна Богданівна. 


Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація


	

Галагуз Ірина Вікторівна. 


ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ТА ЕТНІЧНИХ МЕНШИН ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ (1990-ті – 2012 рр.)


	

Гайдай Тетяна Вікторівна. 


Еволюція методологічних засад парадигми інституціоналізму


	

Гайдабрус Тамара Михайлівна. 


Правовий статус та режим Чорноморських проток


	

Гаврилець Юрій Дмитрович. 


Короткотривалі медіаефекти в молодіжних студентських групах (на матеріалі теленовин)


	

Вуйців Микола Миколайович. 


Організаційно-методичні засади формування та функціонування внутрішньогосподарського контролю на підприємствах


	

Воробей Ольга Сергіївна. 


Творчість Лао Ше та китайська розмовна драма першої половини ХХ ст.


	

Волков Тимофій Олександрович. 


Політична Консервативної та Лейбористської партії Великої Британії відносно "ольстерської проблеми"


	

Волженцева Ірина Вікторівна. 


Генезис поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами


	

Войнаровська Людмила Іванівна. 


Антропоціннісний зміст філософсько-економічного знання


	

Власенко Валентина Вікторівна. 


Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941-1944 рр.)


	

Виноградова Анна Ігорівна. 


Розслідування порушень законодавства про захист рослин


	

Винарчук Ольга Олександрівна. 


Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України


	

Виговська Ольга Сергіївна. 


Зовнішньополітичні аспекти національної безпеки України в інформаційній сфері


	

Вернигора Світлана Миколаївна. 


Французьке телебачення в Україні: особливості міжкультурного діалогу


	

Вернигора Ніна Миколаївна. 


Книговидання для дітей в Україні ХХ століття: типологія, проблематика, жанрові особливості


	

Вербовий Руслан Миколайович. 


Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу


	

Венедіктова Ірина Валентинівна. 


Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві


	

Величко Марія Петрівна. 


Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики


	

Величко Ігор Миколайович. 


Арифметичні функції над кільцями матриць


	

Великодська Олена Олександрівна. 


Трансформації присудка в англо-українському перекладі


	

Васильєва Ольга Олексіївна. 


Двір гетьманів Лівобережної України у 1663-1734 рр.


	

Васильєва Ірина Михайлівна. 


Особливості нейрогуморального статусу у щурів із домінантним та субмісивним типами поведінки


	

Вакал Юлія Євгеніївна. 


Дослідження резонансних коливних процесів у маловимірних гамільтонових системах


	

Важна Катерина Анатоліївна. 


Концепція кримінальної відповідальності держави


	

Буско Тетяна Олегівна. 


Радіаційно-стимульована фотоактивність тонких плівок нанокомпозитів ТіО2


	

Бузань Віталій Юрійович. 


Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.)


	

Бридня Наталія Сергіївна. 


Аналітична філософія релігії Елвіна Плантінги


	

Борисюк Оксана Анатоліївна. 


Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження)


	

Борисов Євген Михайлович. 


Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: кримінально-правова характеристика


	

Бондзик Олена Володимирівна. 


Вплив L-аргініну на кисневий баланс та зовнішньосекреторну функцію печінки


	

Бондаренко Мар'яна Костянтинівна. 


Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами


Автореферати 3001 — 3100 з 3129
Початок | Поперед. | 28 29 30 31 32 | Наст. | Кінець Всі