Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Дідух Лілія Віталіївна. 


СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕХНОКРАТИЗМУ ЯК НАПРЯМУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гігіберія Володимир Аркадійович. 


ПРОЦЕСИ САМООРГАНІЗАЦІЇ В РІДИННИХ СИСТЕМАХ, НАПОВНЕНИХ НАНОЧАСТИНКАМИ АНІЗОТРОПНОЇ ФОРМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лесюк Андрій Іванович. 


ОРІЄНТАЦІЙНІ ЯВИЩА У КОМІРЦІ РІДКОГО КРИСТАЛУ З МОДУЛЬОВАНОЮ ПОВЕРХНЕЮ І КЕРОВАНОЮ ЛЕГКОЮ ВІССЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ушкац Михайло Віторович. 


ОПИС ПРОЦЕСУ КОНДЕНСАЦІЇ ОДНОКОМПОНЕНТНИХ ФЛЮЇДІВ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОГО ПІДХОДУ ГІББСА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Куварова Олена Костянтинівна. 


СТРУКТУРНА ТИПОЛОГІЯ І СТИЛІСТИКА ЗВЕРТАННЯ В ЕПІСТОЛЯРНИХ ТЕКСТАХ (на матеріалі російськомовних листів ХVIII–ХХ ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТОМА МАРІАНА ГЕОРГІЇВНА. 


ОСОБИСТІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВІДБУВАЄ ПОКАРАННЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ (ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Задорожна Олена Сергіївна. 


Україна та жінка як ключові образи художньо-інтелектуальної реальності Оксани Забужко - постмодерніста

Автореферат: завантажити

	

Посвістак Олеся Анатоліївна. 


СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ СІМ’Ї ЯК ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ЗНАНЬ У ХІХ–ХХ СТОЛІТТЯХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДИРДА АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ НЕЙТРАЛІТЕТУ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ (НА ПРИКЛАДІ АВСТРІЇ, ФІНЛЯНДІЇ, ШВЕЦІЇ, ШВЕЙЦАРІЇ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бульдович Павло Віталійович . 


МЕТОДОЛОГІЯ НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Плахотнікова Олена Юріївна. 


КОРПУС УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ Й ОСНОВИ ПРАКТИЧНОГО ВТІЛЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТОПОЛЬНИЦЬКА ЮЛІЯ АНДРІЇВНА. 


ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА В УРСР (1964-1985 РР.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Богомолець Ольга Вадимівна . 


ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ДОМАШНЬОЇ ІКОНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ткачук Віталій Анатолійович. 


УКРАЇНСЬКІ ПРАВОСЛАВНІ АНТИМІНСИ XVII–XVIII СТ.: СИСТЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СМИСЛОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лук'янець Катерина Юріївна. 


ОРГАНІЗОВАНІ НАБОРИ РОБІТНИКІВ В УРСР ТА ЇХ ПЕРЕСЕЛЕННЯ (друга половина 1940-х – середина 1980-х рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДІДИЧ ТАРАС ОЛЕГОВИЧ. 


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОУТВОРЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЗЛОВСЬКА ЮЛІЯ ІГОРІВНА. 


ПОЛІТИКА США ЩОДО РЕГІОНУ ЗАХІДНІ БАЛКАНИ В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТАРАНЕНКО КАТЕРИНА ЮРІЇВНА. 


ПОДАТКОВО-ПРАВОВИЙ ПАТЕРНАЛІЗМ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ (ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОПОВИЧ ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ПРЕСА ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОБОРНОСТІ (1885-1930-ТІ РР.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОРДІЙЧУК МИРОН ГРИГОРОВИЧ. 


ОСОБИСТІСТЬ, ГРОМАДСЬКА І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА АМВРОСІЙОВИЧА МЕНЧИЦЯ (1837-1916)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУРИЛЕНКО ДАНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ПОЛІФОНІЯ ПРОЗИ кін. 50–70-х рр. ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ О. ІЛЬЧЕНКА «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ, АБО Ж МАМАЙ І ЧУЖА МОЛОДИЦЯ», ДИЛОГІЇ В. ЗЕМЛЯКА «ЛЕБЕДИНА ЗГРАЯ» ТА «ЗЕЛЕНІ МЛИНИ»)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРУГЛІЙ АЛІНА МИКОЛАЇВНА. 


ОРАТОРСЬКО-ПРОПОВІДНИЦЬКА ПРОЗА І ВЕЛИЧАЛЬНА ПОЕЗІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІІІ– СЕРЕДИНИ ХVІ СТ.: ҐЕНЕЗА, ХУДОЖНЯ СПЕЦИФІКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШВЕЧИКОВА-ПЛАВСЬКА ЯРОСЛАВА ПАВЛІВНА. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ БЕЗПЕКИ В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Городнюк Наталія Андріївна. 


СЕМІОТИКА РЕЧІ У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОМУ МОДЕРНІСТСЬКОМУ РОМАНІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЛЕВИЧ ІРИНА ЮРІЇВНА. 


УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ПІСНЯ: ПОЕТИКО-ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОСТКІНА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИЧУК ЮЛІЯ ГЕОРГІЇВНА. 


ДИСКУРС РЕЛІГІЙНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ГАЗЕТІ „БУКОВИНА” КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЮБЧИК Олександр Антонович. 


ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕСПАЛОВ Олександр Олександрович. 


СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХАШЕМІ МОХАММАД. 


ТЕРМОМЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ ТА ВТОМНА ПОВЕДІНКА В’ЯЗКО- ПРУЖНИХ НАНОКОМПОЗИТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ СТАТИЧНОМУ І ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РУДНИК ІРИНА ПЕТРІВНА. 


ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОЇ ПРОЗИ ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Берізко Володимир Миколайович. 


АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХРУТЬБА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА. 


ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ТОВАРОТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОЛОДКА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА. 


ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ МІНІМІЗАЦІЇ КООРДИНАЦІЙНИХ ДЕСТРУКЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОВГИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ. 


ФУНКЦІОНАЛЬНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ФАГОЦИТІВ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ У ТВАРИН РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРИСЯЖНЮК АЛЬОНА ІГОРІВНА. 


РОЛЬ ПЕРИФЕРИЧНОЇ ДОФАМІНЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ В ПАТОГЕНЕЗІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЕНКО ОЛЬГА ПЕТРІВНА. 


ЛІНГВОПРАГМАТИКА І ЛІНГВОСЕМІОТИКА АНГЛІЙСЬКОГО ВІРТУАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі сучасної англійської мови)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОВОРОЗНЮК Роксолана Владиславівна. 


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМОВОГО ТА УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СМИК СВІТЛАНА ІВАНІВНА . 


ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДОПИТУ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Маляр Микола Миколайович. 


Інформаційна технологія обмежено-раціонального багатокритеріального вибору в соціо-економічних системах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОЧКУРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРАВЦОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА. 


ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В СЕКТОРАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАВРИЛЕНКО Ілля Ігорович. 


ДИПЛОМАТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ «М’ЯКОЇ СИЛИ» США

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЛІБОВА Світлана Олександрівна. 


ЗОВНІШНЯ КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИЦЕНКО СВІТЛАНА ПАВЛІВНА. 


ДИНАМІКА ЛЕКСИКОНУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVI–XVII CТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАСТАВНА ГАННА ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


АНТРОПОЛОГО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВА: ПРИРОДА, ЗМІСТ, ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛЕЦЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


АКТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ДЕЙКСИСУ У ГІПЕРТЕКСТІ (на матеріалі текстів-описів товарів комерційних Інтернет-сайтів)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чекарева Євгенія Сергіївна. 


КОНЦЕПТУАЛЬНІ СФЕРИ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРИНЧАК ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ. 


ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЗИДЕНТІВ – ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гаврись Андрій Петрович. 


Моделі та методи формування портфелів проектів захисту територій від затоплення

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФЕДІРЧИК ІГОР ІГОРОВИЧ. 


ПЛАЗМОВО-КАТАЛIТИЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ВУГЛЕВОДНIВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Храбан Тетяна Євгенівна. 


КОНЦЕПТ ЖІНКА В ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ(на матеріалі англійської, португальської,російської, української мов)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКОЛОВА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА   . 


ТИПОЛОГІЯ ПСЕВДОМОРФНИХ ПЕРСОНАЖІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУР КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТКАЧЕНКО Тетяна Іванівна. 


ОНТОЛОГІЧНО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛОВКО ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ ПРАВА НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАВИДЮК НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА . 


ЕКОСИСТЕМА ФРАНЦУЗЬКОГО ТВІТТЕРА У ДИСКУРСИВНІЙ ПЛОЩИНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САРАНЮК ЄВГЕНІЯ ВІТАЛІЇВНА. 


КОНЦЕПТ GLAMOUR У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАВИДЮК Лілія Михайлівна . 


НАРОДНА НАРАТИВНА ТРАДИЦІЯ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ: СТАТИКА ТА ДИНАМІКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОГОРІЛА МАРИНА СЕРГІЇВНА. 


ІМУНОМОДУЛЯТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕКСТРАКТУ З ЕМБРІОНАЛЬНИХ ТКАНИН ПТАХІВ 9-ТИ ДІБ РОЗВИТКУ ЗА ІНДУКОВАНОЇ ІМУНОДЕПРЕСІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛЕНЬКИЙ БОГДАН ІГОРОВИЧ. 


АРГУМЕНТАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В НІМЕЦЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі жанру ток-шоу)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Табурець Олеся Володимирівна. 


МЕХАНІЗМ ДЕРМАТОТРОПНОЇ ДІЇ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ МЕЛАНІНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЕВИЦЬКА ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іванова Ірина Борисівна. 


Еволюція лінгвостилістики рекламного дискурсу в мовному просторі України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білюк Анастасія Анатоліївна. 


ОЦІНКА ПРОТИПУХЛИННИХ, АНТИ-МЕТАСТАТИЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НОВОСИНТЕЗОВАНИХ n, π-ХЕЛАТНИХ КОМПЛЕКСІВ Pd2+ТА Pt2+ З N-АЛІЛТІОСЕЧОВИНАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОСТАПЕНКО ПАВЛО ОЛЕГОВИЧ. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЮМАЧІКОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА. 


СТІЙКІ СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ У НАУКОВОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ТЕКСТІ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАТОГ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ЕКОЛОГО-ГІДРОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЙМ м. КИЄВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Смолій Андрій Валерійович. 


Міжнародно-правове регулювання діяльності митних союзів на сучасному етапі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Клебанов Денис Олександрович. 


СТІК РОЗЧИНЕНИХ РЕЧОВИН У БАСЕЙНІ Р. ДУНАЙ У МЕЖАХ УКРАЇНИ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Козеренко Сергій Олександрович. 


Графи Маркова одновимірних динамічних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САВЕНЕЦЬ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


СЕЗОННА ТА ДОВГОТЕРМІНОВА МІНЛИВІСТЬ ОСНОВНИХ АЕРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ксьондзик Катерина Віталіївна. 


СТАНОВЛЕННЯ ДОГОВІРНИХ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СОМАТИЧНИХ ТА РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЯРНИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ. 


АДМІНІСТРАТИВНА ДЕЛІКТОЛОГІЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЬОРДЯК ОКСАНА ВАСИЛІВНА. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бриська Орислава Ярославівна. 


Микола Зеров як критик та теоретик перекладу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШУЛЬГУН МАДЛЕНА ЕДУАРДІВНА. 


МЕТАЖАНР ПОДОРОЖІ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХІДНОГО ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стежко Світлана Орестівна. 


КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 1920 – 1930 - х РОКІВ (С. ЧЕРКАСЕНКО, Л. СТАРИЦЬКА - ЧЕРНЯХІВСЬКА , І. МИКИТЕНКО, М. ІРЧАН)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Махно Михайло Федорович. 


МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЧІТКИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ЧАСОВОГО РЕСУРСУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РИЖКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА. 


ПЛАГІАТ У СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНОМУ ВИМІРІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРИРОДА ЯВИЩА ТА ІСТОРІЯ БОРОТЬБИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Царегородцев Ярослав Вячеславович. 


Асимптотичні властивості оцінок у лінійній та поліноміальній моделях із похибками в змінних

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БОНДАРЕНКО АЛЛА ІВАНІВНА. 


ОБРАЗНА СЕМАНТИКА ТЕМПОРАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ ХХ СТОЛІТТЯ В ІНТЕГРАТИВНОМУ ВИМІРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЮБИЧ ЛАРИСА ДМИТРІВНА. 


ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОМЕЛЬЧЕНКО ЛІЛІЯ ОЛЕГІВНА. 


ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗІВ ІСПАНОМОВНИХ СОНЕТІВ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кожуховська Юлія Віталіївна. 


КОНЦЕПТ ПОДОРОЖ У НОВОГРЕЦЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТА ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іляш Святослав Андрійович. 


КІНЕТИКА ФОТОПРОВІДНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ РЕКОМБІНАЦІЇ НЕРІВНОВАЖНИХ НОСІЇВ ЗАРЯДУ В БАР’ЄРНИХ СТРУКТУРАХ InGaAs/GaAs ТА Ge/Si

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Самусенко Петро Федорович. 


Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціально-функціональних рівнянь з виродженнями

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Вірич Павло Анатолійович. 


ВПЛИВ НОВИХ ПОХІДНИХ 3-ЗАМІЩЕНИХ 1,4-БЕНЗОДІАЗЕПІН-2- ОНІВ НА БРАДИКІНІН-ІНДУКОВАНЕ СКОРОЧЕННЯ ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ ШЛУНКУ ЩУРІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТОКАР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ І ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЕНИСЕВИЧ Антон Юрійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сиротенко Антон Володимирович. 


ОБМЕЖЕНІ ТА ІНТЕГРОВНІ ЗІ СТЕПЕНЕМ р РОЗВ’ЯЗКИ РІЗНИЦЕВИХ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У БАНАХОВОМУ ПРОСТОРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШИШКА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Макарчук Віталій Володимирович. 


Правовий статус реєстрового козацтва в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Романюк Ірина Вікторівна. 


Атрактори нескінченновимірних імпульсних динамічних систем

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Клімчук Тарас Володимирович. 


КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПРУЖНОЇ СМУГИ З ПІВНЕСКІНЧЕННИМИ ШТАМПАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ніколаєнко Аліна Володимирівна. 


ВПЛИВ ОПРОМІНЕННЯ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ МОДУЛЬОВАНИХ СТРУКТУР У ПОТРІЙНИХ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦІПКО АНАТОЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ. 


ГНОСЕО-ЕСТЕТИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Коваленко Юлія Валентинівна. 


Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

 ЗАБОРОВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ . 


ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кушнір Сергій Миколайович . 


ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Андрієнко Тетяна Петрівна. 


Стратегії в інтеракційній моделі перекладу (на матеріалі перекладу англомовних прозових та драматургічних творів українською та російською)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 601 — 700 з 3068
Початок | Поперед. | 5 6 7 8 9 | Наст. | Кінець Всі