Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Данилюк Наталія Михайлівна. 


Ісламська лексика в історії української мови


	

Романова Катерина Вікторывна. 


Масові самоспалення у старообрядстві (XVII - XIX століття): практика та догматика


	

Левчин Ірина Дмитрівна. 


Поезія Ірану 80-90-х рр. ХХ ст.: проблематика та еволюція жанрових форм


	

Слесаренко Ольга Олександрівна. 


Історичні погляди М.П. Драгоманова


	

Дубчак Сергій Валерійович. 


Вплив арбускулярних мікоризних грибів на накопичення цезію рослинами


	

Горбик Роман Олександрович. 


Контент ілюстрованої розважальної преси 20-х - поч. 30-х рр. ХХ ст. в системах соціальної комунікації України та Німеччини


	

Сошка надія Володимирівна. 


Податкові надходження у механізмі формування місцевих бюджетів в Україні


	

Рошко Наталія Борисівна. 


Облік і аналіз туристичної діяльності (на прикладі Карпатського регіону України)


	

Овчаренко Володимир Петрович. 


Взаємозв'язок етнічних і державотворчих процесів у сучасній Україні (1991-2010 рр.): етнологічний вимір


	

Павленко Денис Вікторович. 


Адміністративна відповідальність суб'єктів надання публічних послуг в аграрному секторі економіки України


	

Лук'янов Володимир Сергійович. 


Державні регуляторні імперативи сучасних фінансових ринків


	

Патерило Ірина Володимирівна. 


Адміністративно-правові інструменти діяльності публічної адміністрації України


	

Дерев'янко Марина Іванівна. 


Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою


	

Ставнійчук Роман Васильович. 


Роль 12/15-ліпоксигенази у метаболічних та функціональних порушеннях за експериментальної діабетичної нейропатії


	

Жук Владислав Вікторович. 


Індукція адаптивних реакцій у рослин злаків в умовах посухи


	

Геращенко Ольга Леонідівна. 


Протипухлинна сктивність рекомбінатних бета-дефенсинів людини на моделі in cellulo


	

Забірник Арсеній Сергійович. 


Роль білку ламіну в функціонуванні стромальних клітин жирової тканини


	

Кощій Юлія Петрівна. 


Жанрово-стилістичні особливості іспанської драми ХХ - ХХІ ст. в українських перекладах


	

Потильчак Олександр Іванович . 


Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації діяльності суддів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи


	

Садикова Вікторія Вікторівна. 


Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.)


	

Котлярова Катерина Миколаївна. 


Superstitiones в суспільно-політичних практиках Стародавнього Риму (І ст. до Р.Х. - ІІІ ст. від Р.Х.)


	

Зенова Марина Володимирівна. 


Поняття, види і значення згоди (або прохання) особи на заподіяння школи її правоохоронним інтересам (порівняльне кримінально-правове дослідження)


	

Копанчук Володимир Олександрович. 


Кримінально-правова охорона життя осіб у зв'язку з виконанням спеціальних повноважень (ст. 348, 379, 400 КК України)


	

Слободян Наталія Володимирівна. 


Зовнішня політика Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації в Перській затоці (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)


	

Прушківська Емілія Василівна. 


Секторальна структура економіки в умовах глобалізації


	

Вегера Володимир Михайлович. 


Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб державного регулювання оплати праці в Україні


	

Носенко Віктор Олексійович. 


Правове регулювання дистанційної зайнятості працівників в Україні


	

Перощук Зорина Іванівна. 


Правові проблеми регулювання відносин у сфері бюджетної системи України


	

Біла Орися Ігорівна. 


Генеалогічний проект Мішеля Фуко як спроба подолання історицизму


	

Сорока Сергій Володимирович. 


Деформація профілю концентрації неоднорідної плазми при взаємодії з модульованим електронним пучком


	

Резніченко Валентин Михайлович. 


Правове регулювання нестандартних форм зайнятості працівників в Україні


	

Андрієць  Тетяна Вікторівна. 


Новітній тектогенез теориторії басейну річки Латориця (Складчасті Карпати) на основі структурної морфометрії


	

Алмодарс Баррак Субхі Камл. 


Розробка методів та алгоритмів пошуку розв'язку у нечітких задачах лінійного програмування з ресурсними обмеженнями


	

Адигьозалов Тогрул Аскер Оглу. 


Еволюція азербайджансько-українських міждержавних відносин


	

Ільїв Ольга Миколаївна. 


Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області


	

Качур Оксана Вікторівна. 


Геопросторович аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях


	

Обушенко Наталія Миколаївна. 


Правозастосування та його місце в трудовому праві


	

Бутков Ігор Миколайович. 


Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб'єкта трудових правовідносин


	

Третяков Євген Андрійович. 


Правове регулювання охорони працівників сільського господарства


	

Гапон Оксана Євгенівна. 


Адаптація трудового законодавства України про час відпочинку до законодавства Європейського Суду


	

Касмінін Олександр Володимирович. 


Особливості правового регулювання механізму захисту конституційних трудових прав працівників


	

Байрака Тетяна Федорівна. 


Формування і розвиток українського і російського кримінального права в XI - першій половині XVII ст.


	

Тихонович Юрій Станіславович. 


Правове регулювання порядку звільнення працівників


	

Сливка-Тилищак Ганна Іванівна. 


Задачі математичної фізики з випадковими факторами


	

Чубата Марина Валеріївна. 


Законодавство у сфері державного будівництва доби Української революції 1917-1921 років в історико-правових дослідженнях


	

Каптар Ганна Григорівна. 


Пенсійне страхування у солідарній системі України


	

Петренко Володимир Васильович. 


Адміністративна відповідальність за порушення правил рибальства та охорони рибних запасів в Україні


	

Заводовський Данило Олександрович. 


Структурні та мехінчні зміни м'язових волокон та саркомерів за умов ішемічного переродження


	

Страх Олександр Петрович. 


Нетерові крайові задачі для систем динамічних рівнянь на часовій школі


	

Барський Артем Станіславович. 


Правове регулювання професійного розвитку працівників


	

Чернота Дмитро Сергійович. 


Особливості правового регулювання праці жінок


	

Тимошкевич Лариса Миколаївна. 


Прямі та обернені спектральні задачі зважених скінченних графів і злічених графів Кокстера


	

Тустановська Любов Віталіївна. 


Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського Придніпров'я на основі структурно-морфометричного аналізу


	

Даниліна Світлана Юріївна. 


Відтворення пародійності художнього світу Чака Паланіка в українських та російських перекладах


	

Фурманець Катерина Леонідівна. 


Зовнішній державний борг України в умовах глобальної трансформації


	

Вакуленко Василь Федорович. 


Грецизми і латинізми в українських фольклорних текстах


	

Романенко Ольга Ярославівна. 


Ціннісні засади соціального передбачення


	

Пахолок Зінаїда Олександрівна. 


Категорія повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри


	

Набруско Марія Степанівна. 


Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми


	

Курбанов Богдан Бахрамович. 


Принципи та форми захисту трудлових прав суддів


	

Кириленко Ірина Сергіївна. 


Локальна нормотворчість в сучасному суспільстві: теоретико-правові аспекти


	

Ткаченко Антон Миколайович. 


Фторовмісні конформаційно обмежені аналоги природних амінокислот як мітки для твердотільної 19F ЯМР-спектроскопії


	

Жорнік Марія Олегівна. 


Судочинство в справах про визнання недійсними правочинів, вчинених із дефектами волі (на матеріалах судової практики)


	

Процун Наталія Михайлівна. 


Вплив міжнародного фінансового капіталу на інноваційний розвиток країн з ринками, що формуються


	

Заріцька Надія Юріївна. 


Дауншифтінг як альтернативні стилежиттєві практики у сучасному суспільстві


	

Зайцева Катерина Валеріївна. 


Наративні моделі в сучасній дитячій літературі (на матеріалі української, білоруської прози)


	

Періус Надія Василівна. 


Психологічні особливості розвитку соціально-психологічної компетентності майбітніх учителів початкових класів


	

Кулінич Тарас Олександрович. 


Ібероамериканський напрямок зовнішньої політики Іспанії


	

Придеткевич Станіслав Станіславович. 


Зооценози антропогенних ландшафтів Поділля, їх структура, класифікація і раціональне використання


	

Вишньов Віктор Михайлович. 


Роль ядерного фактору в регіональних системах міжнародної безпеки в Азії


	

Кієнко Олександр Борисович. 


Правові засади податкового представництва при справлянні податку на доходи фізичних осіб


	

Донська Анастасія Геннадіївна. 


Політична концептуалізація Європи в сучасному науковому дискурсі


	

Кутовий Тарас Вікторович. 


Міжнародні ринки первиної публічної пропозиції акцій як джерело зовнішнього фінансування корпорацій


	

Дерун Іван Анатолійович. 


Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами


	

Пошивайло Марія Олександрівна. 


Інтерсиміотика гончарства як тексту в українському фольклорі


	

Пшиченко Вікторія Вікторівна. 


Зміни морфо-функціонального стану шишкоподібної залози щурів при різних видах стресу


	

Гнатюк Любомира. 


Інтерперсовальна комунікація в міжкультурній взаємодії: прагматика, типологія вербальних і невербальних виявів (на матеріалі української, англійської, польської мов)


	

Дорошенко Ірина Юріївна. 


Нанорозмірні кластери у воднево-зв'язаних молекулярних рідинах


	

Данієлян Сергій Ашотович. 


Правове регулювання єдиного податку


	

Калініченко Вікторія Володимирівна. 


Правовий статус Вищого господарського суду України


	

Крижевський Антон Васильович. 


Антикознавство в Університеті Св. Володимира (1934-1919 рр.)


	

Джундієт Віктор Сергійович. 


Державно-правовий механізм підготовки і проведення Селянської реформи в Україні (1860-ті рр.)


	

Моренко Алевтина Григорівна. 


Мозкові процеси під час мануальних рухів у осіб із різними характеристиками альфа-ритму


	

Беньковська Леся Костянтинівна. 


Біологічне значення антигенної мімікрії при діагностиці гепатиту С


	

Крук Юлія Андріївна. 


Захист права на здоров'я в Раді Європи


	

Чебан Олеся Михайлівна. 


Злочинність безпритульних неповнолітніх осіб: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання


	

Хом'яков Дмитро Олегович. 


Адміністративно-правове регулювання перетину кордонів України вантажами військового призначення та подвійного використання


	

Кулішенко Олена Юріївна. 


Правове регулювання земельних відносин в Гетьманській Україні у період другої половини ХVII - кінця XVIII століття


	

Боровець Оксана Василівна. 


Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів


	

Конта Ростислав Михайлович. 


Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія


	

Літинська Наталія Василівна. 


Концептосфера "Сучасна Італія" в національній лінгвокультурі


	

Гаврилюк Ольга Олександрівна. 


Текстова трансляція як нова форма спортивного репортажу (на матеріалі англійської мови)


	

Співак Інна Віталіївна. 


Валютний механізм функціонування глобальної економіки


	

Карпенко Ірина Миколаївна. 


Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним правом України


	

Пилипенко Сергій Володимирович. 


Моторна функція шлунково-кишкового тракту в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку та її кореляція


	

Богачевський Павло Станіславович. 


Концепт віртуальності в сучасній методологічній свідомості


	

Шелестун Катерина Юріївна. 


Реалізація наукового потенціалу молодих учених в сучасному суспільстві


	

Машаровська Світлана Юріївна. 


Маніпулятивні технології як складова політичних кампаній


	

Вовченко Людмила Леонтіївна. 


Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів


	

Коваленко Сергій Олександрович. 


Кодифікація інституту відповідальності міжнародних організацій у міжнародному праві


Автореферати 1301 — 1400 з 2285
Початок | Поперед. | 12 13 14 15 16 | Наст. | Кінець Всі