Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Мельник Оксана Василівна. 


Творчість Миколи Маркевича в контексті європейського романтизму

Автореферат: завантажити

	

Матвієнко Наталія Миколаївна. 


Біологічні властивості РНК-вмісних вірусів риб прісноводної аквакультури України

Автореферат: завантажити

	

Діковська Ірина Андріївна. 


Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов'язань: теоретичні та практичні аспекти

Автореферат: завантажити

	

Горбачова Оксана Олегівна. 


Недержавні пенсійні фонди як субєкти цивільного права України

Автореферат: завантажити

	

Абдульвапов Наріман Ремзійович. 


Суфізм у кримськотатарській поезії XV-XVIII ст.: витоки, еволюція, система жанрів

Автореферат: завантажити

	

Шевченко Маргарита Юріївна. 


Стратегії інформування в сучасному французькому медійному дискурсі

Автореферат: завантажити

	

Писанець Костянтин Костянтинович. 


Економіко-математичне моделювання скорингових систем оцінки позичальників

Автореферат: завантажити

	

Петреченко Світлана Анатоліївна. 


Розвиток інституту права власності на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII - на початку ХІХ століття

Автореферат: завантажити

	

Пежинська Ольга Михайлівна. 


Топоніми французької мови: динаміка форм та функціональних ознак

Автореферат: завантажити

	

Марініна Віталія Михайлівна. 


Структурні особливості індивідуального стилю діяльності лікаря-терапевта

Автореферат: завантажити

	

Керц Ольга Ігорівна. 


Римо-католицькі мас-медіа незалежної України: контент та аудиторія

Автореферат: завантажити

	

Каптюрова Віра Володимирівна. 


Прагматичні принципи формування повідомлень у соціальних мережах і мікроблогах (на матеріалі англійської мови)

Автореферат: завантажити

	

Громова Мирослава Володимирівна. 


Традиції метафізичної поезії в ліриці 1970-2000-х рр. (С.Кекова, О.Парщиков, Г.Сапгір, Г.Кружков)

Автореферат: завантажити

	

Бабире Олена Валентинівна. 


Персуаливні і маніпулятивні стратегії англомовної комунікації з екотематики

Автореферат: завантажити

	

Яцино Катерина Сергіївна. 


Предмет соціології права та її місце в системі юридичних наук

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чинчин Микола Миколайович. 


Правові основи податкового адміністрування в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Павелків Сергій Романович. 


Адміністративно-правовий статус органів публічної адміністрації у сфері житлово-комунального господарства України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Наджафгулієв Рафіг Іслам огли. 


Адміністративно-правовий статус біженців і вимушених переселенців в Азербайджанській Республіці

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мацелюх Іванна Андріївна. 


Джерела церковного права державного походження в Україні (Х-середина ХVІІ ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Котенко Микола Віталійович. 


Системний спосіб тлумачення норм права та його застосування в судовій практиці України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гедзюк Олена Вікторівна. 


Правове регулювання бюджетних надходжень від операцій з цінними паперами

Автореферат: завантажити

	

Булкат Марина Сергіївна. 


Зовнішні функції України (теоретико-правовий аналіз)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Андрухів Олег Ігорович. 


Депортаційно-репресивніпроцеси на територіях західних областей в 1939-1953 роках: історико-правовий аспект

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Янковський Станіслав Анатолійович. 


Інститут громадянства Європейського Союзу та тенденції його розвитку

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чернобай Ганна Сергіївна. 


Міфологічний суб'єкт безособового речення в українській мові

Автореферат: завантажити

	

Чернега Галина Олегівна. 


Концепція соціальної фігурації в соціології Н.Еліаса: історико-теоретична реконструкція

Автореферат: завантажити

	

Ухань Ольга Олександрівна. 


Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець

Автореферат: завантажити

	

Труляєв Роман Олександрович. 


Позитивні цінності та властивості особистості педагога як чинник успішності учнів

Автореферат: завантажити

	

Паримський Ігор Святославович. 


Національна преса - суспільна домінанта інформаційного простору демократичної держави

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Богучарова Олена Іванівна. 


Психологія ставлення до здоров'я: парадигми, моделі, чинники розвитку

Автореферат: завантажити

	

Мудра Ірина Миколаївна. 


Маркетингові стратегії сучасних громадсько-політичних газет України

Автореферат: завантажити

	

Білозерська Євгенія Іванівна. 


Докази та доказування у нотаріальному процесі

Автореферат: завантажити

	

Балаклицький Максим Анатолійович. 


Розвиток протестанської журналістики в Україні: ґенеза та сучасний стан

Автореферат: завантажити

	

Вербов Сергій Віталійович. 


Регулювання угод зі злиття та поглинання в приватному праві

Автореферат: завантажити

	

Фелінська Аліна Олександрівна. 


Морально-етичні виміри PR-діяльності

Автореферат: завантажити

	

Тарасюк Тарас Миколайович. 


Нові функціональні похідні бензотіазепінів та бензоксатієпінів

Автореферат: завантажити

	

Сладкевич Нікіта Вікторович. 


Естетика комп'ютерного моделювання

Автореферат: завантажити

	

Резнікова Наталія Володимирівна. 


Парадигма економічної неозалежності країн в умовах глобалізації

Автореферат: завантажити

	

Радченко Наталія Володимирівна. 


Особливості ГАМК-ергічного медулярного контролю функції кровообігу щурів

Автореферат: завантажити

	

Володарська Маргарита Володимирівна. 


Концепт дитини в американській літературі доби романтизму

Автореферат: завантажити

	

Бриняк Оксана Миколаївна. 


Хрестинні пісні в системі родинно-обрядового фольклору українців

Автореферат: завантажити

	

Блідченко-Найко Вікторія Василівна. 


Жанрові та художні особливості поезії в прозі раннього українського модернізму

Автореферат: завантажити

	

Кулешова Олена Олександрівна. 


Циклічні 2- азагетарил -3- енамінонітрили в синтезі функціоналізованих азагетероциклів, металокомплексів та зондів.


	

Попович Олексій Анатолійович. 


ОУН і УПА в політиці пам’яті та свідомості населення України (2005-2014)


	

Ніколаєнко Ольга Олександрівна. 


Польські жінки Наддніпрянщини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: громадське і приватне життя


	

Молнар Д. Стефан Стефанович. 


вплив змін влади на формування чисельності населення Закарпаття з 1869 року по сьогодення


	

Сіжук Андрій Сергійович. 


ВПЛИВ ДАЛЕКОДІЮЧОЇ ТА КОРОТКОДІЮЧОЇ ВЗАЄМОДІЙ НА КІНЕТИЧНІ ТА ОПТИЧНІ (ПОГЛИНАЛЬНІ) ВЛАСТИВОСТІ АТОМАРНИХ І МОЛЕКУЛЯРНИХ ГАЗІВ


	

Швець Наталія Іванівна. 


Особенности режима ветра на територии Украины и их связь с глобальными изменениями атмосферной циркуляции и другими факторами


	

Кондуков Андрій Юрійович. 


Вплив морського відомства і кораблебудівних структур на соціально-економічний розвиток м. Миколаєва в середині ХІХ - початку ХХ ст.


	

Турінін Олександр Вікторович. 


Адміністративно-правове регулювання службових відносин в органах державної влади


	

Рахно Костянтин Юрійович. 


Глиняні вироби в календарній обрядовості слов'янських етносів (на прикладі Свистопляски та Ренкавки)


	

Городецький Олександр Віталійович. 


Спектральний аналіз адветивно-дифузійного перемішування


	

Камінська Їя Петрівна. 


Психологічні особливості формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови


	

Суріна Ірина Анатоліївна. 


Ценностніе ориентаціии современных российских предпринимателей


	

Гопаненко Ольга Орестівна. 


Пероксидні процеси та ліпідний склад плазми крові, печінки й скелетних м'язів кролів гострого L-агрінін-індукованого панкреатиту та його корекції


	

Кулинич Людмила Сергіївна. 


Адміністративно-правові засади контрольно-наглядової діяльності органів прокуратури за дотриманням прав, свобод та законних інтересів громадян у державному управлінні


	

Лазарєва Валентина Тимофіївна. 


Соціотворчий потенціал філософських поглядів Пантелеймона Куліша


	

Федоров Валентин Андрійович. 


Боргова функція сучасної держави


	

Гарбазей Дмитро Олександрович. 


Міжнародно-правові основи боротьби з корупцією


	

Маринчук Северин Георгійович. 


Моделювання стратегій використання офшорних зон для податкової оптимізації суб'єктами господарювання


	

Красильников Ігор Олександрович. 


Вивчення впливу конфліктності ціннісної сфери особистості на адаптаційний потенціал


	

Дзівідзінський Владислав Євгенійович. 


Онтологічний статус права в контексті історико-філософського дискурсу


	

Капталан Іван Михайлович. 


Політичні партії як суб'єкти цивільного права


	

Данилюк Наталія Михайлівна. 


Ісламська лексика в історії української мови


	

Романова Катерина Вікторывна. 


Масові самоспалення у старообрядстві (XVII - XIX століття): практика та догматика


	

Левчин Ірина Дмитрівна. 


Поезія Ірану 80-90-х рр. ХХ ст.: проблематика та еволюція жанрових форм


	

Слесаренко Ольга Олександрівна. 


Історичні погляди М.П. Драгоманова


	

Дубчак Сергій Валерійович. 


Вплив арбускулярних мікоризних грибів на накопичення цезію рослинами


	

Горбик Роман Олександрович. 


Контент ілюстрованої розважальної преси 20-х - поч. 30-х рр. ХХ ст. в системах соціальної комунікації України та Німеччини


	

Сошка надія Володимирівна. 


Податкові надходження у механізмі формування місцевих бюджетів в Україні


	

Рошко Наталія Борисівна. 


Облік і аналіз туристичної діяльності (на прикладі Карпатського регіону України)


	

Овчаренко Володимир Петрович. 


Взаємозв'язок етнічних і державотворчих процесів у сучасній Україні (1991-2010 рр.): етнологічний вимір


	

Павленко Денис Вікторович. 


Адміністративна відповідальність суб'єктів надання публічних послуг в аграрному секторі економіки України


	

Лук'янов Володимир Сергійович. 


Державні регуляторні імперативи сучасних фінансових ринків


	

Патерило Ірина Володимирівна. 


Адміністративно-правові інструменти діяльності публічної адміністрації України


	

Дерев'янко Марина Іванівна. 


Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою


	

Ставнійчук Роман Васильович. 


Роль 12/15-ліпоксигенази у метаболічних та функціональних порушеннях за експериментальної діабетичної нейропатії


	

Жук Владислав Вікторович. 


Індукція адаптивних реакцій у рослин злаків в умовах посухи


	

Геращенко Ольга Леонідівна. 


Протипухлинна сктивність рекомбінатних бета-дефенсинів людини на моделі in cellulo


	

Забірник Арсеній Сергійович. 


Роль білку ламіну в функціонуванні стромальних клітин жирової тканини


	

Кощій Юлія Петрівна. 


Жанрово-стилістичні особливості іспанської драми ХХ - ХХІ ст. в українських перекладах


	

Потильчак Олександр Іванович . 


Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації діяльності суддів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи


	

Садикова Вікторія Вікторівна. 


Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.)


	

Котлярова Катерина Миколаївна. 


Superstitiones в суспільно-політичних практиках Стародавнього Риму (І ст. до Р.Х. - ІІІ ст. від Р.Х.)


	

Зенова Марина Володимирівна. 


Поняття, види і значення згоди (або прохання) особи на заподіяння школи її правоохоронним інтересам (порівняльне кримінально-правове дослідження)


	

Копанчук Володимир Олександрович. 


Кримінально-правова охорона життя осіб у зв'язку з виконанням спеціальних повноважень (ст. 348, 379, 400 КК України)


	

Слободян Наталія Володимирівна. 


Зовнішня політика Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації в Перській затоці (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)


	

Прушківська Емілія Василівна. 


Секторальна структура економіки в умовах глобалізації


	

Вегера Володимир Михайлович. 


Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб державного регулювання оплати праці в Україні


	

Носенко Віктор Олексійович. 


Правове регулювання дистанційної зайнятості працівників в Україні


	

Перощук Зорина Іванівна. 


Правові проблеми регулювання відносин у сфері бюджетної системи України


	

Біла Орися Ігорівна. 


Генеалогічний проект Мішеля Фуко як спроба подолання історицизму


	

Сорока Сергій Володимирович. 


Деформація профілю концентрації неоднорідної плазми при взаємодії з модульованим електронним пучком


	

Резніченко Валентин Михайлович. 


Правове регулювання нестандартних форм зайнятості працівників в Україні


	

Андрієць  Тетяна Вікторівна. 


Новітній тектогенез теориторії басейну річки Латориця (Складчасті Карпати) на основі структурної морфометрії


	

Алмодарс Баррак Субхі Камл. 


Розробка методів та алгоритмів пошуку розв'язку у нечітких задачах лінійного програмування з ресурсними обмеженнями


	

Адигьозалов Тогрул Аскер Оглу. 


Еволюція азербайджансько-українських міждержавних відносин


	

Ільїв Ольга Миколаївна. 


Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області


	

Качур Оксана Вікторівна. 


Геопросторович аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях


	

Обушенко Наталія Миколаївна. 


Правозастосування та його місце в трудовому праві


Автореферати 1501 — 1600 з 2547
Початок | Поперед. | 14 15 16 17 18 | Наст. | Кінець Всі