Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Цімболинець Руслана Федорівна. 


Бімономіальні матриці над комутативними кільцями

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Буханько Валерій Олександрович. 


Двофотонна активація вивільнення нітроген ( ІІ ) оксиду з рутеній - нітрозильних комплексів, що містять ліганди різної електронодонорної здатності.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сисак Катерина Ярославівна. 


Локально нiльпотентнi алгебри Лi диференцiювань комутативних кiлець.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Оліх Олег Ярославович. 


Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-бар'єрних кремнієвих та арсенід-ґалієвих структурах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Саєнко Галина Володимирівна. 


ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ В БІНАРНИХ І БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ АМОРФНИХ СПЛАВАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТЕМПЕРАТУРНО-ЧАСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сікорський Юрій Миколайович. 


ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОБІЛЬНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В ТНК.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іщенко Анастасія Іванівна. 


Історія становлення українського телебачення: виникнення телевізійних професій та апробація жанрів екранного мистецтва (1939 – 1969 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шатіло Володимир Анатолійович. 


Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Давидова Людмила Вікторівна. 


Організаційно - структурна і функціональна специфіка університетського видавництва

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гуменюк Ярослав Миколайович. 


Диверсифікація зовнішньоторговельних звязків аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шапошніков Антін Олегович. 


КВАЗІДЕРЖАВА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РИБАК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Нестор Яна Володимирівна. 


КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДУБОВИК ОЛЬГА ІГОРІВНА. 


ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОДЕЛЕЙ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Воровка Володимир Петрович. 


ПРИАЗОВСЬКА ПАРАДИНАМІЧНА ЛАНДШАФТНА СИСТЕМА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОЖКО ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА. 


НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЄЛІКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 


СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРИФЕРІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАШІКА ГАННА ВАСИЛІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МА МІНЬ. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УСНОГО КИТАЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАПУТЬКО  СВІТЛАНА  ВОЛОДИМИРІВНА. 


ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ ЩОДО СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БУРЛАКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛІЧЕНКО Володимир Миколайович. 


ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жовнич Олеся Володимирівна. 


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ЗАСОБАМИ БЛОГ-ТЕХНОЛОГІЙ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОНОМАРЕНКО Євген Юрійович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІ З ПОСАДИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИБАН Інна Олександрівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ СУДДІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТАРАСЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЧИТАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шуляк Світлана Андріївна. 


МАГІЧНА ФУНКЦІЯ МОВИ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ: НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАМОВЛЯНЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Задорожна Ольга Іванівна. 


ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ НІМЕЦЬКОМОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У РЕЦЕПТИВНИХ ВИДАХ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОЛІЙНИК Наталя Максимівна. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ ПРАВ ГРОМАДЯН ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГУБСЬКА Яна Віталіївна. 


МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЗА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАЛИЦЬКА Дар’я Сергіївна. 


АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОМАНЮК Роман Васильович. 


ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З СУДДЯМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Федорова Марія Вікторівна. 


Автоматні дії вільних добутків груп

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МУЗИЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА. 


АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ ЩОДО ПРАВОМІРНОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ОСОБИ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДРУЖЧЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА. 


МЕТОДИКА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дідух Лілія Віталіївна. 


СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕХНОКРАТИЗМУ ЯК НАПРЯМУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гігіберія Володимир Аркадійович. 


ПРОЦЕСИ САМООРГАНІЗАЦІЇ В РІДИННИХ СИСТЕМАХ, НАПОВНЕНИХ НАНОЧАСТИНКАМИ АНІЗОТРОПНОЇ ФОРМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лесюк Андрій Іванович. 


ОРІЄНТАЦІЙНІ ЯВИЩА У КОМІРЦІ РІДКОГО КРИСТАЛУ З МОДУЛЬОВАНОЮ ПОВЕРХНЕЮ І КЕРОВАНОЮ ЛЕГКОЮ ВІССЮ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ушкац Михайло Віторович. 


ОПИС ПРОЦЕСУ КОНДЕНСАЦІЇ ОДНОКОМПОНЕНТНИХ ФЛЮЇДІВ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОГО ПІДХОДУ ГІББСА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Куварова Олена Костянтинівна. 


СТРУКТУРНА ТИПОЛОГІЯ І СТИЛІСТИКА ЗВЕРТАННЯ В ЕПІСТОЛЯРНИХ ТЕКСТАХ (на матеріалі російськомовних листів ХVIII–ХХ ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТОМА МАРІАНА ГЕОРГІЇВНА. 


ОСОБИСТІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВІДБУВАЄ ПОКАРАННЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ (ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Задорожна Олена Сергіївна. 


Україна та жінка як ключові образи художньо-інтелектуальної реальності Оксани Забужко - постмодерніста

Автореферат: завантажити

	

Посвістак Олеся Анатоліївна. 


СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ СІМ’Ї ЯК ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ЗНАНЬ У ХІХ–ХХ СТОЛІТТЯХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДИРДА АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ЕВОЛЮЦІЯ НЕЙТРАЛІТЕТУ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ (НА ПРИКЛАДІ АВСТРІЇ, ФІНЛЯНДІЇ, ШВЕЦІЇ, ШВЕЙЦАРІЇ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бульдович Павло Віталійович . 


МЕТОДОЛОГІЯ НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Плахотнікова Олена Юріївна. 


КОРПУС УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ Й ОСНОВИ ПРАКТИЧНОГО ВТІЛЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТОПОЛЬНИЦЬКА ЮЛІЯ АНДРІЇВНА. 


ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА В УРСР (1964-1985 РР.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Богомолець Ольга Вадимівна . 


ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ДОМАШНЬОЇ ІКОНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ткачук Віталій Анатолійович. 


УКРАЇНСЬКІ ПРАВОСЛАВНІ АНТИМІНСИ XVII–XVIII СТ.: СИСТЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СМИСЛОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лук'янець Катерина Юріївна. 


ОРГАНІЗОВАНІ НАБОРИ РОБІТНИКІВ В УРСР ТА ЇХ ПЕРЕСЕЛЕННЯ (друга половина 1940-х – середина 1980-х рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДІДИЧ ТАРАС ОЛЕГОВИЧ. 


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОУТВОРЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЗЛОВСЬКА ЮЛІЯ ІГОРІВНА. 


ПОЛІТИКА США ЩОДО РЕГІОНУ ЗАХІДНІ БАЛКАНИ В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТАРАНЕНКО КАТЕРИНА ЮРІЇВНА. 


ПОДАТКОВО-ПРАВОВИЙ ПАТЕРНАЛІЗМ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ (ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОПОВИЧ ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ПРЕСА ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОБОРНОСТІ (1885-1930-ТІ РР.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОРДІЙЧУК МИРОН ГРИГОРОВИЧ. 


ОСОБИСТІСТЬ, ГРОМАДСЬКА І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА АМВРОСІЙОВИЧА МЕНЧИЦЯ (1837-1916)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУРИЛЕНКО ДАНА ВОЛОДИМИРІВНА. 


ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ПОЛІФОНІЯ ПРОЗИ кін. 50–70-х рр. ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ О. ІЛЬЧЕНКА «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ, АБО Ж МАМАЙ І ЧУЖА МОЛОДИЦЯ», ДИЛОГІЇ В. ЗЕМЛЯКА «ЛЕБЕДИНА ЗГРАЯ» ТА «ЗЕЛЕНІ МЛИНИ»)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРУГЛІЙ АЛІНА МИКОЛАЇВНА. 


ОРАТОРСЬКО-ПРОПОВІДНИЦЬКА ПРОЗА І ВЕЛИЧАЛЬНА ПОЕЗІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІІІ– СЕРЕДИНИ ХVІ СТ.: ҐЕНЕЗА, ХУДОЖНЯ СПЕЦИФІКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШВЕЧИКОВА-ПЛАВСЬКА ЯРОСЛАВА ПАВЛІВНА. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ БЕЗПЕКИ В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Городнюк Наталія Андріївна. 


СЕМІОТИКА РЕЧІ У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОМУ МОДЕРНІСТСЬКОМУ РОМАНІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЛЕВИЧ ІРИНА ЮРІЇВНА. 


УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ПІСНЯ: ПОЕТИКО-ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОСТКІНА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИЧУК ЮЛІЯ ГЕОРГІЇВНА. 


ДИСКУРС РЕЛІГІЙНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ГАЗЕТІ „БУКОВИНА” КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЮБЧИК Олександр Антонович. 


ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕСПАЛОВ Олександр Олександрович. 


СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХАШЕМІ МОХАММАД. 


ТЕРМОМЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ ТА ВТОМНА ПОВЕДІНКА В’ЯЗКО- ПРУЖНИХ НАНОКОМПОЗИТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ СТАТИЧНОМУ І ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РУДНИК ІРИНА ПЕТРІВНА. 


ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОЇ ПРОЗИ ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Берізко Володимир Миколайович. 


АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХРУТЬБА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА. 


ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ТОВАРОТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СОЛОДКА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА. 


ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ МІНІМІЗАЦІЇ КООРДИНАЦІЙНИХ ДЕСТРУКЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДОВГИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ. 


ФУНКЦІОНАЛЬНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ФАГОЦИТІВ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ У ТВАРИН РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРИСЯЖНЮК АЛЬОНА ІГОРІВНА. 


РОЛЬ ПЕРИФЕРИЧНОЇ ДОФАМІНЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ В ПАТОГЕНЕЗІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЕНКО ОЛЬГА ПЕТРІВНА. 


ЛІНГВОПРАГМАТИКА І ЛІНГВОСЕМІОТИКА АНГЛІЙСЬКОГО ВІРТУАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі сучасної англійської мови)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОВОРОЗНЮК Роксолана Владиславівна. 


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМОВОГО ТА УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СМИК СВІТЛАНА ІВАНІВНА . 


ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДОПИТУ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Маляр Микола Миколайович. 


Інформаційна технологія обмежено-раціонального багатокритеріального вибору в соціо-економічних системах

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОЧКУРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КРАВЦОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА. 


ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В СЕКТОРАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГАВРИЛЕНКО Ілля Ігорович. 


ДИПЛОМАТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ «М’ЯКОЇ СИЛИ» США

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЛІБОВА Світлана Олександрівна. 


ЗОВНІШНЯ КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГРИЦЕНКО СВІТЛАНА ПАВЛІВНА. 


ДИНАМІКА ЛЕКСИКОНУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVI–XVII CТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАСТАВНА ГАННА ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


АНТРОПОЛОГО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВА: ПРИРОДА, ЗМІСТ, ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛЕЦЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


АКТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ДЕЙКСИСУ У ГІПЕРТЕКСТІ (на матеріалі текстів-описів товарів комерційних Інтернет-сайтів)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Чекарева Євгенія Сергіївна. 


КОНЦЕПТУАЛЬНІ СФЕРИ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРИНЧАК ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ. 


ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЗИДЕНТІВ – ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гаврись Андрій Петрович. 


Моделі та методи формування портфелів проектів захисту територій від затоплення

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФЕДІРЧИК ІГОР ІГОРОВИЧ. 


ПЛАЗМОВО-КАТАЛIТИЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ВУГЛЕВОДНIВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Храбан Тетяна Євгенівна. 


КОНЦЕПТ ЖІНКА В ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ(на матеріалі англійської, португальської,російської, української мов)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НІКОЛОВА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА   . 


ТИПОЛОГІЯ ПСЕВДОМОРФНИХ ПЕРСОНАЖІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУР КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТКАЧЕНКО Тетяна Іванівна. 


ОНТОЛОГІЧНО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГОЛОВКО ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ ПРАВА НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАВИДЮК НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА . 


ЕКОСИСТЕМА ФРАНЦУЗЬКОГО ТВІТТЕРА У ДИСКУРСИВНІЙ ПЛОЩИНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САРАНЮК ЄВГЕНІЯ ВІТАЛІЇВНА. 


КОНЦЕПТ GLAMOUR У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАВИДЮК Лілія Михайлівна . 


НАРОДНА НАРАТИВНА ТРАДИЦІЯ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ: СТАТИКА ТА ДИНАМІКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОГОРІЛА МАРИНА СЕРГІЇВНА. 


ІМУНОМОДУЛЯТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕКСТРАКТУ З ЕМБРІОНАЛЬНИХ ТКАНИН ПТАХІВ 9-ТИ ДІБ РОЗВИТКУ ЗА ІНДУКОВАНОЇ ІМУНОДЕПРЕСІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАЛЕНЬКИЙ БОГДАН ІГОРОВИЧ. 


АРГУМЕНТАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В НІМЕЦЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі жанру ток-шоу)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Табурець Олеся Володимирівна. 


МЕХАНІЗМ ДЕРМАТОТРОПНОЇ ДІЇ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ МЕЛАНІНУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛЕВИЦЬКА ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА. 


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іванова Ірина Борисівна. 


Еволюція лінгвостилістики рекламного дискурсу в мовному просторі України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білюк Анастасія Анатоліївна. 


ОЦІНКА ПРОТИПУХЛИННИХ, АНТИ-МЕТАСТАТИЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НОВОСИНТЕЗОВАНИХ n, π-ХЕЛАТНИХ КОМПЛЕКСІВ Pd2+ТА Pt2+ З N-АЛІЛТІОСЕЧОВИНАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОСТАПЕНКО ПАВЛО ОЛЕГОВИЧ. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 601 — 700 з 3103
Початок | Поперед. | 5 6 7 8 9 | Наст. | Кінець Всі