Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Доронін Олексій В'ячеславович. 


Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за спостереженнями у суміші

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САМОЙЛЕНКО Юлія Іванівна . 


АСИМПТОТИЧНІ СОЛІТОНОПОДІБНІ РОЗВ'ЯЗКИ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНОГО РІВНЯННЯ КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРІЗА ЗІ ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Відейко Михайло Юрійович. 


Етносоціальні трансформації у центральній та південно-східній Європі V-IV тис. до н.е.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Худайбердиєва Оксана Аширгельдиєвна. 


"Вплив доісламських вірувань на формування духовної культури та побуту кримських татар і ногайців"

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Стеблова Ольга Вікторівна. 


ЕЛЕКТРОННИЙ ТРАНСПОРТ ТА ЕЛЕКТРОННА ПОЛЬОВА ЕМІСІЯ З НАНОКОМПОЗИТНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУР

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАЗЮК АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ (ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СМІРНОВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ. 


АЛЮМОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ РОСЛИН РОДУ ГРЕЧКИ (FAGOPYRUM MILL.) ЗА ПІДВИЩЕНОЇ КИСЛОТНОСТІ СУБСТРАТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПРОЦЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ. 


СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КЛЕПКО ОЛЕКСАНДРА ЮРІЇВНА. 


ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКЦІЙНО-ПРЕСОВАНИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Ті – В – Al – O

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОСТЕНКО ІНЕСА ВОЛОДИМИРІВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У РОЗПОРЯДЖЕННІ СУДУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕРДНІКОВА КАТЕРИНА ВАДИМІВНА. 


АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАБОРОН ТА ОБМЕЖЕНЬ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДАНИЛОВА НІКОЛЬ ВІКТОРІВНА. 


СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА РИНОК ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА ЄС

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПІНЧУК-РУГАЛЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА. 


РАДІАЦІЙНІ ПОШКОДЖЕННЯ ПОЛІЄНОВИХ МАКРОРАДИКАЛІВ КОМПОЗИТІВ КАРБОЛАНЦЮГОВИХ ПОЛІМЕРІВ З ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФОМЕНКО ІРИНА СТЕПАНІВНА. 


CИСТЕМИ НІТРОГЕНУ ОКСИДУ ТА ГІДРОГЕНУ СУЛЬФІДУ У МЕХАНІЗМАХ УШКОДЖЕННЯ СЛИЗОВОЇ ШЛУНКА ТА ТОВСТОЇ КИШКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАРНАУХОВА НАДІЯ ЛЕОНІДІВНА. 


ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ РЕЛІГІЇ НІНІАНА СМАРТА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шалайко Тарас Олександрович. 


Стохастичний аналіз змішаних моделей

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЯРОЦЬКА ГАЛИНА СЕРГІЇВНА. 


МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СВІДОМОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ганиченко Юрій валерійович. 


Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ІВАНИЦЬКА МАРІЯ ЛОНГИНІВНА. 


ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ (ВІД СЕРЕДИНИ ХІХ ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЦИГАНКОВА ЗОЯ МИКОЛАЇВНА. 


ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ПРОСТОРІ ПОСТФЕМІНІСТИЧНИХ РОМАНІВ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ХОВАЙБА НАТАЛЯ ГРИГОРІВНА. 


ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ КІНЕМАТОГРАФА УРСР (ДРУГА ПОЛОВИНА 1960-х – ПЕРША ПОЛОВИНА 1980-х рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛОВ Іван Михайлович. 


КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБУТ ТА ІНШІ НЕЗАКОННІ ДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗБУТОМ ПІДРОБЛЕНИХ ГРОШЕЙ, ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, БІЛЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ЛОТЕРЕЇ, МАРОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ТА ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВИСЕЛКО ІННА ВЯЧЕСЛАВІВНА. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ СМИСЛІВ У КОНТЕКСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гриців Наталія Миколаївна. 


ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ВАСИЛЯ МИСИКА ЯК ПЕРЕКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОРІЧЧЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАЇКА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА. 


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕРНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧОРНОДОН МИРОСЛАВА ІВАНІВНА. 


ГЕНДЕРНА КОНЦЕПТОСФЕРА СУЧАСНОЇ ПЕРІОДИКИ ДЛЯ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МИХАЙЛЮТА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЖУРНАЛІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

САДІВНИЧИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ. 


СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В СЕГМЕНТІ МЕДИЧНОЇ ПРЕСИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ, КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ СКЛАДНИКИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛОМОНОСОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА. 


ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА МАЛИХ ТЕКСТОВИХ ФОРМ У МАС-МЕДІА: СТРУКТУРА І ТИПОЛОГІЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПРЕСОВИХ ТА ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СИНЯВСЬКА ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА. 


РОСІЙСЬКА КОМЕРЦІЙНА НОМІНАЦІЯ XIX – XXI СТОЛІТЬ У КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИМІРАХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Продан Олександра Олександрівна. 


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОУСВІДОМЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РОГАЛЬ НІНА ІВАНІВНА. 


БАТЬКІВСЬКЕ СТАВЛЕННЯ ЯК ЧИННИК КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ганкевич Олександра Вікторівна. 


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ В МОЛОДІЙ СІМ’Ї

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИЯНИЦЯ Леонід Леонідович. 


ВПЛИВ «АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ» НА СПІВВІДНОШЕННЯ СИЛ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Компан Сергій Володимирович. 


Композиційна семантика ядра об'єктних баз даних

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Омельяненко Віталій Анатолійович. 


РОЗВИТОК ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ткаченко Роман Петрович. 


ХУДОЖНЬО-ІНТЕПРЕТАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОЗИ ПРО НАУКУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ РІЗНОВИДИ Й НОВАЦІЇ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Заяць Олена Іванівна. 


IНCТИТУЦIOНAЛIЗAЦIЯ КOНВEPГEНТНИX ПPOЦECIВ У PEГIOНAЛЬНИX ТOPГOВEЛЬНO-EКOНOМIЧНИX OБ'ЄДНAННЯX

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПОЛЯНСЬКИЙ Антон Олександрович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ В УКРАЇНІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Філінович Валерія Вікторівна. 


Веб-сайт як особливий об’єкт права інтелектуальної власності

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МЕЛЬНИК АЛІНА МИКОЛАЇВНА. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАТРИМАНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАБОШИН АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 


ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОКУМЕНТУВАННЯМ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧОРНОУС ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Різниченко Євген Іванович. 


ФІНАНСОВІ ІМПЕРАТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Тимофеєв Владислав Євгенійович. 


ЦИРКУЛЯЦІЯ АТМОСФЕРИ ПІВДЕННОЇ ПОЛЯРНОЇ ОБЛАСТІ У ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ І МЕТОДИ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУ ПОГОДИ В РАЙОНІ АНТАРКТИЧНОГО ПІВОСТРОВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЕТЬМАНЦЕВА Ніна Дмитрівна. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ТИХОНОВИЧ Лариса Анатоліївна. 


ВЗАЄМОДІЯ НОРМ ПРАВА І НОРМ МОРАЛІ В РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дука Анастасія Петрівна. 


Інвестиційне забезпечення інноваційно-індустріального розвитку національної економіки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОМАР ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ. 


СОЦІАЛЬНІ АНОМАЛІЇ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ НАСЕЛЕННЯ УСРР 20-х рр. XX ст.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Панасюк Леонід Валерійович. 


БІЛІНГВІЗМ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВАЩЕНКО ЮЛІЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА. 


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Мельник Ірина Анатоліївна. 


Структуроутворення та перколяційні властивості рідинних систем, наповнених наночастинками анізотропної форми

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Власенко Тетяна Станіславівна. 


Вплив радіаційного опромінення на структуру та термодинамічні властивості молекулярних рідин

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Біцай Анна Володимирівна. 


Організаційно-правові засади участі адвоката в медіації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЛУЦІВ НАТАЛІЯ ЗБИСЛАВІВНА. 


ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНТОНЮК ТЕТЯНА ДМИТРІВНА. 


МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1991 – 2012 рр.): ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТІВ МІСТА КИЄВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ФІЛОНЕНКО ДАНИЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ. 


НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ПЕРІОДИКА В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МОСТОВЕНКО Сергій Миколайович. 


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ПАВЛЮХ Наталія Миколаївна. 


ПРОБЛЕМА ЧИТАЧА У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ ДОБИ РОМАНТИЗМУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сулейманов Юрій Миколайович. 


Нанооб’єкти та нанокомпозити зі спіновим переходом на основі сполук Феруму (ІІ) з 1,2,4-триазолами

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОЛОМИЦЕВА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ НУДЬГИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЮРЧЕНКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА. 


Комунікативна діяльність інституцій ЄС в Україні

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОСОВИЧ ОЛЬГА ВАСИЛIВНА . 


ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦI СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРIАЛI ОНЛАЙНОВИХ ВИДАНЬ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЛКОВЕЦЬКА Наталія Володимирівна. 


ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ В АНГЛОМОВНІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бугай Світлана Григорівна. 


Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

МАРХОВСЬКА АННА ЮРІЇВНА. 


ВІДТВОРЕННЯ ЕВФЕМІЗМІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ІСПАНСЬКОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АНЦИБОР ДАР’Я ВІКТОРІВНА. 


ПАРАДИГМА ОНІРИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Погребняк Олена Альбертівна. 


Модус України в чеській прозі кінця ХХ - початку ХХІ століття: типологія і жанрологія

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Прокопенко Олександр Володимирович . 


Мікрохвильові властивості спінтронних магнітних наноструктур та пристроїв НВЧ на їх основі

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

АЛЬ-САММАРРАІ МОХАММЕД СААД ІБРАХІМ. 


РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УЗАГАЛЬНЕНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАЧАХ З НЕЧІТКОЮСТРУКТУРОЮТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ДЯДЧЕНКО Людмила Сергіївна. 


Міфопоетичний простір у ліриці Тараса Федюка (київський період)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БІЛОНОЖКО Лідія Василівна. 


ПЕРЕКОДУВАННЯ ДЖАЗУ ЯК ВИЯВ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Е.Л. ДОКТОРОУ «РЕГТАЙМ» І Т.МОРРІСОН«ДЖАЗ»)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Плутенко Максим Олександрович. 


Координаційні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШПИГОЦЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА. 


КОНЦЕНТРАЦІЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЕНКО КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА. 


ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ УКРАЇНИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧАН ТХЕ ВІНЬ. 


ЗАСТОСУВАННЯ СУМ КЛОСТЕРМАНА В КРИПТОГРАФІЇ І КОДУВАННІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КИСЛА  Оксана  Федорівна. 


ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ СЕРЕДИНИ Й ДРУГОЙ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

РАХМАТУЛЛІНА ЕЛЬМІРА РАВІЛЬЇВНА. 


ГІДРОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ РІЧОК БАСЕЙНУ ПІВДЕННОГО БУГУ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАБАНОВ Роман Іванович . 


ДОКТРИНА ЗАЙНЯТОСТІ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД БЕЗРОБІТТЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУТОМАНОВ Дмитро Євгенович. 


МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СИДОРЕНКО Євгенія Вікторівна. 


ДОДАТКОВІ УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ОЛЕКСІЄНКО ІННА МИКОЛАЇВНА. 


ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ ЗАМОРОЗКІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПЛОДОВІ КУЛЬТУРИ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

НАЗАРЕНКО ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ. 


РОСІЙСЬКИЙ ГАРНІЗОН м. КИЄВА (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII – XVIII ст.): ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Яремова Інна Вікторівна. 


Визначення моменту набуття права власності за законодавством України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КУЛІНІЧ МАРІЯ ЮРІЇВНА . 


АРХІВНА УКРАЇНІКА: ІСТОРІЯ ПОВЕРНЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ, ДЖЕРЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ (1991 – 2014 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Броварець Ольга Олександрівна. 


Мікроструктурні механізми виникнення спонтанних точкових мутацій

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЮРЧЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ. 


ДИСКУРС ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ У СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БЕРЕГОВИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ. 


РОЛЬ ТРАНСКРИПЦІЙНОГО ФАКТОРУ EGR-1 В ПАТОГЕНЕЗІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ВОЛОВЕНКО ОЛЕСЯ БОГДАНІВНА. 


СПЕКТРОСКОПІЧНЕ І ТЕСТ-ВИЗНАЧЕННЯ Pt(II), Pt(IV) ТА Pd(II) З ПОПЕРЕДНІМ ВИЛУЧЕННЯМ МОДИФІКОВАНИМ СИЛІКАГЕЛЕМ І МАГНІТНИМ НАНОКОМПОЗИТОМ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бондажевська Людмила Сергіївна . 


Проблема експлікації поняття „помилка” в неформальних дослідженнях аргументації

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

БАСЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА. 


ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ НАУКОВОГО МИСТЕЦТВА (ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

СЕРЬОГІН СТАНІСЛАВ ЮРІЙОВИЧ. 


ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ШАРКО ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ. 


ЯВИЩЕ СЕМАНТИЧНОЇ НЕЯСНОСТІ: ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЗАДОРОЖНІЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ. 


МІЖНАРОДНЕ ПРАВО У ВІДНОСИНАХ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ Валерій Васильович. 


ІГРОВИЙ ФОЛЬКЛОР ПОДІЛЛЯ: РЕГІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА ТРАДИЦІЯ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Лисовенко Сергій Олександрович. 


Побудова та аналіз структурних моделей металічних розплавів на основі експериментального структурного фактору

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білоус Оксана Сергіївна. 


Уніфікація і порівняльний аналіз договірного права в рамках Принципів УНІДРУА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА ІГОРІВНА . 


ПОЕТИКА КОЛОМИЙОК

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЮРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА. 


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ АНТИКОЛОНІАЛЬНОГО ТА ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО ХУДОЖНІХ ДИСКУРСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ГЛУЩЕВСЬКА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА. 


ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОЇ ЕКСПАНСІЇ ТНК АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ФРН

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

Автореферати 1001 — 1100 з 2548
Початок | Поперед. | 9 10 11 12 13 | Наст. | Кінець Всі