Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Коваль Ольга Миколаїівна. 


Право особи на виправдання у кримінальному процесі України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Заболотна Марина Ігорівна. 


Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшоклавників в умовах профільного навчання

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Жванія Людмила Вікторівна. 


Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Дорошенко Дмитро Петрович. 


Система фінансового законодавства України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гальчук Оксана Василівна. 


Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі

Автореферат: завантажити

	

Гаврилюк Вікторія Михайлівна. 


Правонаступництво при реорганізації юридичних осіб за законодавством України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Гаврилишина Наталія Анатоліївна. 


Рід Кочубеїв в історії Лівобережної Гетьманщини (середина XVII - кінець XVIII ст.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Браславський Руслан Георгійович. 


Правове регулювання процедур виконання податкового обов'язку

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Білоус Олександр Павлович. 


Діяльність радянських партизанів на території Північно-Східної України в 1941-1943 рр.

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Беньківський Володимир Олександрович. 


Теоретичні і практичні питання причинового зв'язку в кримінальному праві

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

КАЛЬМУК ІРИНА ПАВЛІВНА. 


УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ЗМІСТ ФІЛОСОФСЬКО- КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ВЧЕННЯ В.П.ПЕТРОВА

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

ЧУБЕНКО ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА. 


УКРАЇНСЬКА ІКОНА ЯК ФЕНОМЕН СХІДНОХРИСТИЯНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Колос Ольга Валеріївна. 


Повторність злочинів за Кримінальним кодексом України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ребрій Олександр Володимирович. 


Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному та діяльнісному вимірах

Автореферат: завантажити

	

Кіца Мар'яна Олегівна. 


Недобросовісна реклама у газетних виданнях України

Автореферат: завантажити

	

Караневич Мар'яна Ігорівна. 


Прагматично зумовлені трансформації в англо-української художньому перекладі

Автореферат: завантажити

	

Зарицька Анна Валеріївна. 


Освітні послуги центрів зайнятості як засіб професійної ресоціалізації безробітних

Автореферат: завантажити

	

Гач Наталія Олегівна. 


Мовна концептуалізація культурного континууму в американській поезії ХІХ-ХХ століття

Автореферат: завантажити

	

Березенко Віта Віталіївна. 


Наукове осмислення феномену PR як соціальнокомунікаційної діяльності в Україні

Автореферат: завантажити

	

Шевченко Георгій Михайлович. 


Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю

Автореферат: завантажити

	

Шастун Віталій Валерійович. 


Енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок з домішками N та Cr

Автореферат: завантажити

	

Савко Ульяна Вікторівна. 


БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОШКОДЖЕННЯ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО ПРИГНІЧЕННЯ СЕКРЕЦІЇ ГІДРОХЛОРИДНОЇ КИСЛОТИ У ШЛУНКУ

Автореферат: завантажити

	

Лівінська Ганна Володимирівна. 


Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтенсивністю вхідного потоку

Автореферат: завантажити

	

Кизилова Віталіна Володимирівна. 


Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття

Автореферат: завантажити

	

Василенко Олександра Сергіївна . 


Уніфікація правил електронної комерції в рамках ЮНСІТРАЛ

Автореферат: завантажити

	

Бондар Юлія Олегівна. 


Комплексна оцінка геологічних пам'яток природа на прикладі об'єктів Криворіжжя

Автореферат: завантажити

	

Чорній Віталій Петрович. 


Спетроскопія і моделювання центрів люмінесенції в фосфатах та молібдах з тривалентними катіонами

Автореферат: завантажити

	

Поліщук Олексій Григорович. 


Правові засади набуття земельних ділянок комунальної власності у користування в Україні

Автореферат: завантажити

	

Невара Лілія Михайлівна. 


Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин

Автореферат: завантажити

	

Москаленко Катерина Вікторівна. 


Продюсерський договір в сфері музичного шоу-бізнесу: цивільно-правові аспекти

Автореферат: завантажити

	

Марущак Наталія Вікторівна. 


Ефективність соціальної відповідальності ТНК

Автореферат: завантажити

	

Комарова Олена Олексіївна. 


Соціальні трансферти як чинник життєзабезпечення людей похилого віку (на прикладі Дніпропетровської області)

Автореферат: завантажити

	

Задира Світлана Володимирівна. 


Вплив антропогенного забруднення довкілля важкими металами на природні популяції мишоподібних гризунів

Автореферат: завантажити

	

Вірченко Олександр Володимирович. 


Стрес-протективні властивості пробіотичних штамів

Автореферат: завантажити

	

Поштар Євгенія Леонідівна. 


Розвиток інституції фінансової інтеграції Європейського Союзу

Автореферат: завантажити

	

Максимець Олександр Миколайович. 


Алгебро-автоматні методи аналізу процедурних програм і реактивних систем

Автореферат: завантажити

	

Калініна Ольга Миколаївна. 


Правове регулювання діяльності компаній в Європейському Союзі

Автореферат: завантажити

	

Ісаєв Микола Вікторович. 


Особливості фототермічного та фотоакустичного перетворення в неоднорідних структурах на основі кремнію

Автореферат: завантажити

	

Дерій Олена Олександрівна. 


Аліментні зобов'язання у цивілістичному процесі

Автореферат: завантажити

	

Войтов Сергій Геннадійович. 


Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки

Автореферат: завантажити

	

Воєводін Богдан Володимирович. 


Інститут реклами: цивільно-правовий аспект

Автореферат: завантажити

	

Вінциславська Марія Валеріївна. 


Суб'єкти виконавчого процесу

Автореферат: завантажити

	

Бесчасний Сергій Павлович. 


Механічзми адаптації до стресу дітей 7-11 років викликаного вродженою сенсоневральною туговухістю

Автореферат: завантажити

	

Стеценко Надія Михайлівна. 


Новий медіатекст російськомовних ЗМІ України: семантика, структура, прагматика

Автореферат: завантажити

	

Орос Олександра Богданівна. 


Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшого підліткового віку

Автореферат: завантажити

	

Міщенко Дар'я Сергіївна. 


Інтерпретаціні моделі "вічних" мотивів донкіхотства та донжуанства в українській літературі ХХ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кушнір Олександр Олександрович. 


Гайдамацький рух 1715‒1760-х рр.: перебіг і сприйняття сучасниками

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кузьмин Роман Ярославович. 


Політичні та соціально-економічні перетворення більшовиків на Волині та у Східній Галичині в ході радянсько-польської війни 1919-1920 років

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кабов Аркадій Вікторович. 


Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у французькій та іспанській мовах

Автореферат: завантажити

	

Доля Інна Василівна. 


Інтонаційна варіативність висловлень позитивної та негативної оцінки в анломовному діалогічному радіодискурсі

Автореферат: завантажити

	

Довга Тетяна Миколаївна. 


Економіко-екологічна ефективність рециклінгу твердих побутових відходів

Автореферат: завантажити

	

Васильєва Ольга Олександрівна. 


Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів ХХІ століття

Автореферат: завантажити

	

Бабчук Юлыія Йосипівна. 


Просодичні характеристики вигуків у сучасному анлійському дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження)

Автореферат: завантажити

	

Ярмоленко Ганна Володимирівна. 


Типологічна система образів в українській історичній прозі першої половини ХІХ століття

Автореферат: завантажити

	

Шафаренко Юлія Михайлівна. 


Аналітична діяльність у паблік рилейшнз: основні тенденції розвитку, перспективи.

Автореферат: завантажити

	

Сищук Олексій Андрійович. 


Комунікаційна діяльність центральних органів виконавчої влади України

Автореферат: завантажити

	

Петрецька Наталія Іванівна. 


Конституційно-правовий статус окремих учасників навчально-виховного процесу в галузі вищої освіти України

Автореферат: завантажити

	

Паламарчук Дмитро Миколайович. 


Глобальний інноваційний простір сучасного економічного розвитку

Автореферат: завантажити

	

Морозова Олена Олександрівна. 


Формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в науках про соціальні комунікації

Автореферат: завантажити

	

Матвіюк Тетяна Володимирівна. 


Дизайн, синтез та біологічна активність 1,3-дизаміщених піролідин-2,5-діонів як потенційних протитуберкульозних препаратів

Автореферат: завантажити

	

Матвієнко Марія Григорівна. 


Морфофункціональний стан гіпоталамо-гонадного комплексу щурів при взаємодії кісспептинергічної та а-адренергічної систем і металоніну

Автореферат: завантажити

	

Голуб Геннадій Сергійович. 


Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області

Автореферат: завантажити

	

Ямборко Світлана Мирославівна. 


Василь Стефаник і польський модернізм: полістилістичні константи творчості

Автореферат: завантажити

	

Хоменко Наталія Михайлівна. 


Український народний романс: генеза жанрових різновидів

Автореферат: завантажити

	

Сосницький Олег Євгенович. 


Стохастичне моделювання інвестицій на фінансовому та страховому ринках

Автореферат: завантажити

	

Пащенко Оксана Григорівна. 


Істориофілософські концепти ars poetica О. Ольжича в контексті "Празької школи"

Автореферат: завантажити

	

Куцевич Ольга Петрівна. 


Правові питання консолідації земель в Україні

Автореферат: завантажити

	

Косінова Оксана Миколаївна. 


Концепція панмузичності у творах Павла Тичини

Автореферат: завантажити

	

Коваленко Тетяна Олександрівна. 


Проблеми законодавчого забезпечення реалізації принципу законості у регулюванні земельних відносин в Україні

Автореферат: завантажити

	

Загорулько Марія Анатоліївна. 


естетичний тезаурус Чернігівського літературно-філософського кола доби українського Бароко

Автореферат: завантажити

	

Ярошенко Олена Дмитрівна. 


“Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України)”

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Скляренко Олеся Олександрівна. 


Політика США щодо Куби: формування та основні принципи (початок 1990-х-2008 р.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сергієнко Вікторія Григорівна. 


Становлення та діяльність православних церковних братств Лівобережної України (1864 - 1917 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сахнюк Оксана Степанівна. 


Мовна концептуалізація болю: когнітивний та лінгвопрограмний аспекти (на матеріалі близько- і неблизькоспоріднених мов)

Автореферат: завантажити

	

Радзивілюк Валерія Вікторівна. 


Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності)

Автореферат: завантажити

	

Нетреба Маргарита Миколаїна. 


Діяльність прес-служби банківської установи в умовах інформаційної війни

Автореферат: завантажити

	

Мазурик Олег Володимирович. 


Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України

Автореферат: завантажити

	

Ковальчук Оксана Олександрівна. 


Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: цивільно-правовий аспект

Автореферат: завантажити

	

Кашка Олена Сергіївна. 


Повноваження суду апеляційної інстанції в кримінальному процесі України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Карпиленко Валерія Андріївна. 


Когнітивні структури тематичних новин в електронних ЗМІ

Автореферат: завантажити

	

Яхонтова Тетяна Вадимівна. 


Лінгвогенологія сучасної науки (на матеріалі англомовних текстів)

Автореферат: завантажити

	

Шомпол Олена Анатоліївна. 


Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в еонтексті міжнародно-правових зобов'язань

Автореферат: завантажити

	

Тирон Ірина Володимирівна. 


Експресивний синтаксис у дискурсі англомовної блогосфери

Автореферат: завантажити

	

Сухачова Ірина Олександрівна. 


Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності під час проведення досудового розслідування

Автореферат: завантажити

	

Степанова Ганна Аркадіївна. 


"Рефлексії про фаустівську культуру в літературному процесі Європи Та США 1920-1930-х рр.: естетика, поетологія, типологія"

Автореферат: завантажити

	

Розовик Олеся Дмитрівна. 


Жінка в громадсько-політичному та соціально культурному житті УСРР (1920-ті роки)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іщук Наталія Михайлівна. 


Демасифікація інформаційно-комунікаційних потоків українських мережевих мас-медіа

Автореферат: завантажити

	

Далекорей Михайло Іванович. 


Українська православна церква як суб'єкт соціально-економічної діяльності: релігієзнавчий контекст"

Автореферат: завантажити

	

Головко Анна Ярославівна. 


Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства

Автореферат: завантажити

	

Габер Євгенія Василівна. 


Регіональний вимір турецько-американських відносин в постбіполярний період

Автореферат: завантажити

	

Чабанов Василь Григорович. 


Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації

Автореферат: завантажити

	

Соколіна Ольга Віталіївна. 


Ментальні засади української літературної мови

Автореферат: завантажити

	

Сарміна Ганна Лембітівна. 


Комунікативні особливості німецькомовних шантажних листів

Автореферат: завантажити

	

Прилипко Олександра Сергіївна. 


Юридична природа і зміст нестандартних трудових договорів

Автореферат: завантажити

	

Іванов Євген В'ячеславович. 


Дослідження абстрактних систем із входами та виходами як частковими функціями часу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Горяєва Олександра Сергіївна. 


Правове регулювання здійснення аудиторської діяльності в Україні

Автореферат: завантажити

	

Войтенко Валерія Володимирівна. 


Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією

Автореферат: завантажити

	

Берлач Юрій Анатолійович. 


Адміністративно-правове забезпечення протидії рейдерству в Україні

Автореферат: завантажити

	

Беженар Антоніна Анатоліївна. 


Електрофізичні властивості шаруватих композицій фторопласт-вуглець

Автореферат: завантажити

	

Демчишин Андрій Богданович. 


Моделювання поверхневого шару твердих тіл, модифікованого методом радіаційно-індукованих нановключень

Автореферат: завантажити

Автореферати 1101 — 1200 з 2285
Початок | Поперед. | 10 11 12 13 14 | Наст. | Кінець Всі