Фільтр

  
Назва дисертаційної роботи:
Науковий керівник:
На здобуття наукового ступеня:
Захист у СВР:
Тип захисту:
Галузь наук:
№ теми опробації:

	

Вінциславська Марія Валеріївна. 


Суб'єкти виконавчого процесу

Автореферат: завантажити

	

Бесчасний Сергій Павлович. 


Механічзми адаптації до стресу дітей 7-11 років викликаного вродженою сенсоневральною туговухістю

Автореферат: завантажити

	

Стеценко Надія Михайлівна. 


Новий медіатекст російськомовних ЗМІ України: семантика, структура, прагматика

Автореферат: завантажити

	

Орос Олександра Богданівна. 


Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшого підліткового віку

Автореферат: завантажити

	

Міщенко Дар'я Сергіївна. 


Інтерпретаціні моделі "вічних" мотивів донкіхотства та донжуанства в українській літературі ХХ століття

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кушнір Олександр Олександрович. 


Гайдамацький рух 1715‒1760-х рр.: перебіг і сприйняття сучасниками

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кузьмин Роман Ярославович. 


Політичні та соціально-економічні перетворення більшовиків на Волині та у Східній Галичині в ході радянсько-польської війни 1919-1920 років

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Кабов Аркадій Вікторович. 


Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у французькій та іспанській мовах

Автореферат: завантажити

	

Доля Інна Василівна. 


Інтонаційна варіативність висловлень позитивної та негативної оцінки в анломовному діалогічному радіодискурсі

Автореферат: завантажити

	

Довга Тетяна Миколаївна. 


Економіко-екологічна ефективність рециклінгу твердих побутових відходів

Автореферат: завантажити

	

Васильєва Ольга Олександрівна. 


Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів ХХІ століття

Автореферат: завантажити

	

Бабчук Юлыія Йосипівна. 


Просодичні характеристики вигуків у сучасному анлійському дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження)

Автореферат: завантажити

	

Ярмоленко Ганна Володимирівна. 


Типологічна система образів в українській історичній прозі першої половини ХІХ століття

Автореферат: завантажити

	

Шафаренко Юлія Михайлівна. 


Аналітична діяльність у паблік рилейшнз: основні тенденції розвитку, перспективи.

Автореферат: завантажити

	

Сищук Олексій Андрійович. 


Комунікаційна діяльність центральних органів виконавчої влади України

Автореферат: завантажити

	

Петрецька Наталія Іванівна. 


Конституційно-правовий статус окремих учасників навчально-виховного процесу в галузі вищої освіти України

Автореферат: завантажити

	

Паламарчук Дмитро Миколайович. 


Глобальний інноваційний простір сучасного економічного розвитку

Автореферат: завантажити

	

Морозова Олена Олександрівна. 


Формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в науках про соціальні комунікації

Автореферат: завантажити

	

Матвіюк Тетяна Володимирівна. 


Дизайн, синтез та біологічна активність 1,3-дизаміщених піролідин-2,5-діонів як потенційних протитуберкульозних препаратів

Автореферат: завантажити

	

Матвієнко Марія Григорівна. 


Морфофункціональний стан гіпоталамо-гонадного комплексу щурів при взаємодії кісспептинергічної та а-адренергічної систем і металоніну

Автореферат: завантажити

	

Голуб Геннадій Сергійович. 


Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області

Автореферат: завантажити

	

Ямборко Світлана Мирославівна. 


Василь Стефаник і польський модернізм: полістилістичні константи творчості

Автореферат: завантажити

	

Хоменко Наталія Михайлівна. 


Український народний романс: генеза жанрових різновидів

Автореферат: завантажити

	

Сосницький Олег Євгенович. 


Стохастичне моделювання інвестицій на фінансовому та страховому ринках

Автореферат: завантажити

	

Пащенко Оксана Григорівна. 


Істориофілософські концепти ars poetica О. Ольжича в контексті "Празької школи"

Автореферат: завантажити

	

Куцевич Ольга Петрівна. 


Правові питання консолідації земель в Україні

Автореферат: завантажити

	

Косінова Оксана Миколаївна. 


Концепція панмузичності у творах Павла Тичини

Автореферат: завантажити

	

Коваленко Тетяна Олександрівна. 


Проблеми законодавчого забезпечення реалізації принципу законості у регулюванні земельних відносин в Україні

Автореферат: завантажити

	

Загорулько Марія Анатоліївна. 


естетичний тезаурус Чернігівського літературно-філософського кола доби українського Бароко

Автореферат: завантажити

	

Ярошенко Олена Дмитрівна. 


“Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України)”

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Скляренко Олеся Олександрівна. 


Політика США щодо Куби: формування та основні принципи (початок 1990-х-2008 р.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сергієнко Вікторія Григорівна. 


Становлення та діяльність православних церковних братств Лівобережної України (1864 - 1917 рр.)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сахнюк Оксана Степанівна. 


Мовна концептуалізація болю: когнітивний та лінгвопрограмний аспекти (на матеріалі близько- і неблизькоспоріднених мов)

Автореферат: завантажити

	

Радзивілюк Валерія Вікторівна. 


Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності)

Автореферат: завантажити

	

Нетреба Маргарита Миколаїна. 


Діяльність прес-служби банківської установи в умовах інформаційної війни

Автореферат: завантажити

	

Мазурик Олег Володимирович. 


Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України

Автореферат: завантажити

	

Ковальчук Оксана Олександрівна. 


Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: цивільно-правовий аспект

Автореферат: завантажити

	

Кашка Олена Сергіївна. 


Повноваження суду апеляційної інстанції в кримінальному процесі України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Карпиленко Валерія Андріївна. 


Когнітивні структури тематичних новин в електронних ЗМІ

Автореферат: завантажити

	

Яхонтова Тетяна Вадимівна. 


Лінгвогенологія сучасної науки (на матеріалі англомовних текстів)

Автореферат: завантажити

	

Шомпол Олена Анатоліївна. 


Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в еонтексті міжнародно-правових зобов'язань

Автореферат: завантажити

	

Тирон Ірина Володимирівна. 


Експресивний синтаксис у дискурсі англомовної блогосфери

Автореферат: завантажити

	

Сухачова Ірина Олександрівна. 


Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності під час проведення досудового розслідування

Автореферат: завантажити

	

Степанова Ганна Аркадіївна. 


"Рефлексії про фаустівську культуру в літературному процесі Європи Та США 1920-1930-х рр.: естетика, поетологія, типологія"

Автореферат: завантажити

	

Розовик Олеся Дмитрівна. 


Жінка в громадсько-політичному та соціально культурному житті УСРР (1920-ті роки)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Іщук Наталія Михайлівна. 


Демасифікація інформаційно-комунікаційних потоків українських мережевих мас-медіа

Автореферат: завантажити

	

Далекорей Михайло Іванович. 


Українська православна церква як суб'єкт соціально-економічної діяльності: релігієзнавчий контекст"

Автореферат: завантажити

	

Головко Анна Ярославівна. 


Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства

Автореферат: завантажити

	

Габер Євгенія Василівна. 


Регіональний вимір турецько-американських відносин в постбіполярний період

Автореферат: завантажити

	

Чабанов Василь Григорович. 


Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації

Автореферат: завантажити

	

Соколіна Ольга Віталіївна. 


Ментальні засади української літературної мови

Автореферат: завантажити

	

Сарміна Ганна Лембітівна. 


Комунікативні особливості німецькомовних шантажних листів

Автореферат: завантажити

	

Прилипко Олександра Сергіївна. 


Юридична природа і зміст нестандартних трудових договорів

Автореферат: завантажити

	

Іванов Євген В'ячеславович. 


Дослідження абстрактних систем із входами та виходами як частковими функціями часу

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Горяєва Олександра Сергіївна. 


Правове регулювання здійснення аудиторської діяльності в Україні

Автореферат: завантажити

	

Войтенко Валерія Володимирівна. 


Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією

Автореферат: завантажити

	

Берлач Юрій Анатолійович. 


Адміністративно-правове забезпечення протидії рейдерству в Україні

Автореферат: завантажити

	

Беженар Антоніна Анатоліївна. 


Електрофізичні властивості шаруватих композицій фторопласт-вуглець

Автореферат: завантажити

	

Демчишин Андрій Богданович. 


Моделювання поверхневого шару твердих тіл, модифікованого методом радіаційно-індукованих нановключень

Автореферат: завантажити

	

Голуб Павло Олександрович. 


Прояви динаміки кластеризації молекул спиртів в коливальних спектрах

Автореферат: завантажити

	

Деделюк Катерина Юріївна. 


Георегінальні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні

Автореферат: завантажити

	

Бойко Наталія Михайлівна. 


Правове регулювання договору позички

Автореферат: завантажити

	

Ясковець Юлія Володимирівна. 


Розвиток взаємодоповнюваності інфраструктурних галузей України та ЄС

Автореферат: завантажити

	

Шульга Володимир Петрович. 


Суспільно-географічне дослідження еконологічного туризму Сумської області

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Шевченко Анна Василівна. 


Дисциплінарна відповідальність суддів України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Цибульський Віталій Олександрович. 


Комплексна геолого-геофізична модель нижньомайкопських відкладів Прикерченського шельфу

Автореферат: завантажити

	

Цибульська Оксана Вікторівна. 


Геолого-генетична типізація селів та оцінка селенебезпеки басейну р. Тиса (гірськоскладчаста область Карпат)

Автореферат: завантажити

	

Сенченко Надія Миколаївна. 


Кримінальне провадженя щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Савенкова Ірина Іванівна. 


Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань

Автореферат: завантажити

	

Прилуцький Сергій Валентинович. 


Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в України

Автореферат: завантажити

	

Мураста Володимир Анатолійович. 


Петрофізичні характеристики та параметри неоднорідності кайнозойських відкладів українського сектора Чорного та Азовського морів

Автореферат: завантажити

	

Кучинська Оксана Петрівна. 


Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників

Автореферат: завантажити

	

Іщук Андрій Васильович. 


Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Бурлуцький Микола Семенович. 


Закономірності локалізації гермієносних площ Донецького вугільного басейну та їх геолого-економічна оцінка (на прикладі Лисичанського геолого-промислового району)

Автореферат: завантажити

	

Бондарчук Віталій Вікторович. 


Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємство (ст. 205 КК України)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Ануфрієва Ольга Вячеславівна. 


Відвід у кримінальному процесі України

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Цирфа Юлія Анатоліївна. 


Зовнішньополітична ідентичність у теорії міжнародних відносин

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Сенін Сергій Андрійович. 


СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЛІПІДІВ КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ТА СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТРИВАЛОЇ ГІПОАЦИДНОСТІ

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Петруняк Василь Дмитрович. 


Геолого-геофізичне моделювання кам'яновугільних та девонських відкладів південної прибортової частини ДДз (на прикладі Ливенської площі)

Автореферат: завантажити

	

Овчаренко Катерина Федорівна. 


Християнська етика як предмет релігієзнавчого дослідження

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

М'яловська Анна Володимирівна. 


Зміст та форми культу в християнській традиції (феноменологічний аналіз)

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Косенко Дмитро Васильович. 


Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Заіченко Олександр Сергійович. 


Синтез поверхнево-активних олігоперксидів, олігоперксидних металокомплексів для отримання функціональних нано- та мікрокомпозитів

Автореферат: завантажити

	

Дадівєріна Наталія Ігорівна. 


Взаємозв'язок релігії та економіки:методологічні аспекти дослідження

Автореферат: завантажити
Дисертаційна робота: завантажити

	

Богдановський Ігор Валерійович. 


Феномен нетрадиційної релігійності: філософський і соціально-психологічний аналіз

Автореферат: завантажити

	

Беляєва Оксана Омельянівна. 


Управління формуванням кредитних портфелів у банківській системі країни Центральної та Східної Європи в умовах євроінтеграції

Автореферат: завантажити

	

Шмараков Ігор Олександрович. 


Біохімічні аспекти функціонування ретиноїд-залежних сигнальних та метаболічних шляхів

Автореферат: завантажити

	

Чеченя Ольга Вікторівна. 


Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі

Автореферат: завантажити

	

Лавриненко Світлана Томівна. 


Культуроправова інформативність фольклорних текстів: лінгвокультурологічний аспект

Автореферат: завантажити

	

Карпова Ірина Данилівна. 


Імпліцитне заперечення в українській фразеології (аксіологічний і когнітивний аспекти)

Автореферат: завантажити

	

Іващенко Олена Русланівна. 


Міжнародне право у національному правопорядку європейських держав та застосування права національними судами

Автореферат: завантажити

	

Жиленко Вероніка Володимирівна. 


Дослідження біохімічних механізмів протипухлинної активності фенугреку (

Автореферат: завантажити

	

Данько Володимир Петрович. 


Сенсори хвильового фронту з голографічною оптикою

Автореферат: завантажити

	

Вовк Тетяна Борисівна. 


Стан системи гемостазу за умов розвитку системного червоного вовчака

Автореферат: завантажити

	

Васюкова Наталія Віталіївна. 


Лінгвокультурологічні та лангвопрагматичні риси інтернет-реклами військової сфери (на матеріалі англійської, російської, української, французької мов)

Автореферат: завантажити

	

Болобан Марина Анатоліївна. 


Календарно-часова лексика української мови в когнітивному висвітленні

Автореферат: завантажити

	

Бішер М.А. Аларадж. 


Палестино-ізраїльські відносини в контексті близькосхідного врегулювання

Автореферат: завантажити

	

Стоян Валентина Олександрівна. 


Позитивні цінності та властивості особистості педагога як чинник успішності учнів

Автореферат: завантажити

	

Скитиба Катерина Михайлівна. 


Облік і контроль витрат виробництва підприємств енергомістких галузей переробної прописловості

Автореферат: завантажити

	

Пушко Руслан Олексійович. 


Міжнародний страховий захист аграрних підприємств за умов членкства України в СОТ

Автореферат: завантажити

Автореферати 1401 — 1500 з 2548
Початок | Поперед. | 13 14 15 16 17 | Наст. | Кінець Всі