Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


		
Правила та положення процедури прикріплення здобувачів поза аспірантурою


		
Порядок отримання коштів за опонування дисертації


		
Вимоги до оформлення дисертації


		
Титульна сторінка дисертації


		
Заява про надання послуг з технічного супроводу


		
Опис справи, що залишається в архіві


		
Опис справи, що подається у МОН України


		
Протокол засідання лічильної комісії


		
Бюлетень для таємного голосування


		
Витяг з протоколу спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до захисту


		
Відомості про офіційних опонентів


		
Вимоги до висновку експертної комісії


		
Особова картка (форма П-2ДС)