ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ (у т.ч. електронних)

ФАХОВИХ ВИДАНЬ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА,

В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ

НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

Перелік

електронних наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Затверджено

наказами Міністерства

освіти і науки України

від 25.01.2013 № 54

від 25.04.2013 № 463

від 31.05.2013 № 654

від 04.07.2013 № 893

від 10.10.2013 № 1411

від 21.11.2013 № 1609

від 17.01.2014 № 41

від 14.02.2014 № 153

від 15.04.2014 № 455

від 04.07.2014 № 793

від 29.09.2014 № 1081

від 06.11.2014 № 1279

від 29.12.2014 № 1528

від 06.03.2015 № 261

від 12.05.2015 № 528

від 13.07.2015 № 747

від 07.10.2015 № 1021

від 21.12.2015 № 1328

від 09.03.2016 № 241

від 16.05.2016 № 515

від 11.07.2016 № 820

від 07.10.2016 № 1222

Назва видання

Засновник (співзасновники)

Галузь

науки

Дата включення, поновлення (внесення змін)

Дата

попереднього включення

1.

Європейські історичні студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

09.03.2016


2.

Журнал європейського і порівняльного права

Київський національний університет імені Тараса

юридичні

16.05.2016


3.

Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

економічні

15.04.2014


4.

Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

політичні

14.02.2014


5.

Право і громадянське суспільство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичні

10.10.2013


6.

Правові системи

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут законодавства Верховної Ради України, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», Київський регіональний центр НАПрН України

юридичні

04.07.2014


Перелік

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття

наукових ступенів доктора і кандидата наук

Затверджено

наказами Міністерства

освіти і науки України

від 25.01.2013 № 54

від 25.04.2013 № 463

від 31.05.2013 № 654

від 04.07.2013 № 893

від 10.10.2013 № 1411

від 21.11.2013 № 1609

від 17.01.2014 № 41

від 14.02.2014 № 153

від 15.04.2014 № 455

від 26.05.2014 № 642

від 04.07.2014 № 793

від 29.09.2014 № 1081

від 06.11.2014 № 1279

від 29.12.2014 № 1528

від 06.03.2015 № 261

від 12.05.2015 № 528

від 13.07.2015 № 747

від 07.10.2015 № 1021

від 21.12.2015 № 1328

від 09.03.2016 № 241

від 16.05.2016 № 515

від 11.07.2016 № 820

від 07.10.2016 № 1222

Назва видання

Засновник (співзасновники)

Галузь

науки

Дата включен-ня, понов-

лення (внесення змін)

Дата

попе-реднього вклю-чення

1.

Advances in Astronomy and Space Physics

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

фізико-математичні

21.11.2013


2.

Studia linguistica

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

(мово-знавство)

13.07.2015

08.07.09

3.

Адміністративне право і процес

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичні

21.11.2013


4.

Актуальні питання масової комунікації

Current issues of mass comunication

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015

10.03.10

5.

Актуальні проблеми міжнародних відносин

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

політичні

юридичні

економічні

09.03.2016

09.03.2016

09.03.2016

22.12.10

22.12.10

22.12.10

6.

Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

(мовознавство)

07.10.2015

26.05.10

7.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціологічні

04.07.2013


8.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

хімічні

14.02.2014


9.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління

Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Государственное управление

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

державне управління

04.07.2014


10.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

психологічні

29.12.2014


11.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Філософія. Політологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

06.03.2015

16.12.09

12.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Серія: Журналістика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015


13.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичні

13.07.2015

14.10.09

14.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

геологічні

фізико-математичні

07.10.2015

21.12.2015

01.07.10

01.07.10

15.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Серія: Українознавство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

філософські

21.12.2015

16.05.2016


16.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

психологічні

09.03.2016


17.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

09.03.2016

06.10.10

18.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

09.03.2016

06.10.10

19.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

політичні

юридичні

економічні

09.03.2016

09.03.2016

09.03.2016

22.12.10

22.12.10

22.12.10

20.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

економічні

09.03.2016

10.11.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

21.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (історія)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

16.05.2016

22.12.10

22.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

16.05.2016

01.07.10

23.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

16.05.2016

10.03.10

24.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

педагогічні

11.07.2016


25.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

фізико-математичні

технічні

07.10.2016

07.10.2016

01.07.10

10.11.10

26.

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну

Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design

Київський національний університет технологій та дизайну

технічні

економічні

13.07.2015

13.07.2015

08.07.09

14.10.09

27.

Вісник кримінального судочинства

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Правова єдність»

юридичні

07.10.2015


28.

Географія та туризм

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

16.05.2016

10.03.10

29.

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

16.05.2016

10.03.10

30.

Гуманітарні студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

06.03.2015

16.12.09

31.

Економічна та соціальна географія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

16.05.2016

10.03.10

32.

Етнічна історія народів Європи

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

07.10.2015

10.03.10

33.

Журнал обчислювальної та прикладної математики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МП «ТВ і МС»

фізико-математичні

технічні

07.10.2016

07.10.2016

06.10.10

06.10.10

34.

Журналістика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015

26.01.11

35.

Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

технічні

16.05.2016

16.12.09

36.

Інформаційне суспільство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015

10.03.10

37.

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

13.07.2015

14.04.10

38.

Література. Фольклор. Проблеми поетики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні (літературознавство)

13.07.2015

26.05.10

39.

Літературознавчі студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

21.12.2015

01.07.10

40.

Методи та об’єкти хімічного аналізу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

хімічні

11.07.2016

14.10.09

41.

Мова і культура.

Язык и культура.

Language & culture

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Видавничий дім Дмитра Бураго»

філологічні

09.03.2016

18.11.09

42.

Мовні і концептуальні картини світу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

21.12.2015

01.07.10

43.

Наукові записки Інституту журналістики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015

10.03.10

44.

Образ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015

10.03.10

45.

Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

07.10.2015

10.02.10

46.

Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник

София. Гуманитарно-религиоведческий вестник

Sophia. Human and Religious Studies Bulletin

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

12.05.2015


47.

Стиль і переклад

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

11.07.2016


48.

Стиль і текст

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015

10.03.10

49.

Українознавчий альманах

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

філософські

07.10.2016

07.10.2016

23.02.11

23.02.11

50.

Українське журналістикознавство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015

10.03.10

51.

Українське мовознавство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

06.03.2015

14.04.10

52.

Український антарктичний журнал

Украинский антарктический журнал

Ukrainian Antarctic Journal

ДУ «Національний антарктичний науковий центр», Інститут геологічних наук НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

біологічні

геологічні

географічні

12.05.2015

13.07.2015

13.07.2015

26.01.11

22.12.10

53.

Український хімічний журнал

Украинский химический журнал

Національна академія наук України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

хімічні

11.07.2016

10.11.10

54.

Український часопис міжнародного права

Украинский журнал международного права

Ukainian Journal of International Law

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», ТОВ «Юридична фірма «Проксен»

юридичні

25.01.2013


55.

Фізична географія та геоморфологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

16.05.2016

10.03.10

56.

Часопис картографії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

16.05.2016

22.12.10

57.

Часопис української історії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ видавництво «Книги - ХХІ»

історичні

13.07.2015

10.03.10

58.

Шевченкознавчі студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

07.10.2015

14.04.10

Затверджено постановами

президії ВАК України

від 27.05.2009 р. № 1-05/2

від 08.07.2009 р. № 1-05/3

від 14.10.2009 р. № 1-05/4

від 18.11.2009 р. № 1-05/5

від 16.12.2009 р. № 1-05/6

від 10.02.2010 р. № 1-05/1

від 10.03.2010 р. № 1-05/2

від 14.04.2010 р. № 1-05/3

від 26.05.2010 р. № 1-05/4

від 01.07.2010 р. № 1-05/5

від 06.10.2010 р. № 1-05/6

від 06.10.2010 р. № 3-05/6

від 10.11.2010 р. № 1-05/7

від 10.11.2010 р. № 2-05/7

від 22.12.2010 р. № 1-05/8

від 26.01.2011 р. № 1-05/1

від 23.02.2011 р. № 1-05/2

від 30.03.2011 р. № 1-05/3

від 22.04.2011 р. № 1-05/4

від 31.05.2011 р. № 1-05/5

Назва видання

Засновник (співзасновники)

Галузь

науки

Дата включення (внесення змін)

1.

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціологічні, психологічні, педагогічні

22.12.10

31.05.11

2.

Банківська справа

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

економічні

30.03.11

3.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

астрономія

01.07.10

4.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

біологічні

10.02.10

5.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

біологічні

26.01.11

6.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

фізико-математичні,

технічні

26.01.11

7.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

фізико-математичні (математика, механіка)

26.05.10

8.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

біологічні

14.04.10

9.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

фізико-математичні (фізика)

10.02.10

10.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Філософія. Політологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

політичні

30.03.11

11.

Вісник Прокуратури

Генеральна прокуратура України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичні

10.02.10

12.

Гуманітарні студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

політичні

22.04.11

13.

Журнал обчислювальної та прикладної математики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МП “ТВ і МС”

фізико-математичні (математика)

01.07.10

14.

Журнал Хроматографічного товариства

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,

ГО “ Хроматографічне товариство”,

ДП “Центр розвитку експериментальних методів дослідження якості “Хроматос”

технічні, хімічні

01.07.10

15.

Заповідна справа

(Заповідна справа

в Україні)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(Канівський природний заповідник)

біологічні

10.03.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

16.

Київські полоністичні студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

08.07.09

17.

Русская литература. Исследования

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України

філологічні (літературознавство)

06.10.10

18.

Теоретичні та прикладні питання економіки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

економічні

10.03.10

19.

Філологічні семінари

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні (літературознавство)

10.11.10

20.

Філософські проблеми гуманітарних наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

14.10.09