ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА,

в яких можуть публікуватися результатии дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук


(відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 6 лютого 2018 року за № 148/21600)

ЕЛЕКТРОННІ НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ:

Електронне наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення. Перелік електронних наукових фахових видань затверджено наказами Міністерства освіти і науки України:

від 25.01.2013 № 54

від 25.04.2013 № 463

від 31.05.2013 № 654

від 04.07.2013 № 893

від 10.10.2013 № 1411

від 21.11.2013 № 1609

від 17.01.2014 № 41

від 14.02.2014 № 153

від 15.04.2014 № 455

від 04.07.2014 № 793

від 29.09.2014 № 1081

від 06.11.2014 № 1279

від 29.12.2014 № 1528

від 06.03.2015 № 261

від 12.05.2015 № 528

від 13.07.2015 № 747

від 07.10.2015 № 1021

від 21.12.2015 № 1328

від 09.03.2016 № 241

від 16.05.2016 № 515

від 11.07.2016 № 820

від 07.10.2016 № 1222

від 22.12.2016 № 1604

від 13.03.2017 № 374

від 10.05.2017 № 693

від 11.07.2017 № 996

від 24.10.2017 № 1413

від 28.12.2017 № 1714

від 04.04.2018 № 326

(1-99)

Назва видання

Засновник (співзасновники)

Галузь

науки

Дата включення, поновлення (внесення змін)

Дата

попереднього включення

1.                 

Американська історія та політика

(перенесено до переліку друкованих фахових видань від 24.10.2017 №1413)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

11.07.2017


2.                 

Європейські історичні студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

09.03.2016


3.                 

Журнал європейського і порівняльного права

Київський національний університет імені Тараса

юридичні

16.05.2016


4.                 

Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

економічні

15.04.2014


5.                 

Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

політичні

14.02.2014


6.                 

Місто: історія, культура, суспільство

Інститут історії України НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

10.05.2017


7.                 

Право і громадянське суспільство
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичні

10.10.2013


8.                 

Правові системи

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут законодавства Верховної Ради України, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», Київський регіональний центр НАПрН України

юридичні

04.07.2014


9.                 

Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

13.03.2017


ДРУКОВАНІ НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ:


Затверджено наказами МОН України:

від 24.05.2018 № 527

від 16.07.2018 № 775

від 07.11.2018 № 1218

від 18.12.2018 № 1412

від 15.03.2019 № 358

І. Категорія «А»

Назва видання

Засновник (співзасновники)

Галузь науки,

код (шифр) спеціальності або

галузь знань

Дата включен-ня (внесення змін), категорія

1.                 

Advances in Astronomy and Space Physics

(Здобутки астрономії та фізики космосу)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Головна астрономічна обсерваторія НАН України

фізико-математичні (астрономія, 01.04.08, 04.00.22, 05.07.12)

спеціальності (104)

16.07.2018 «А»

2.                 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія// Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченка. Геология // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

геологічні

спеціальність – 103

18.12.2018 «А»

3.                 

Методи та об’єкти хімічного аналізу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

хімічні (02.00.02)

спеціальності 102

16.07.2018 «А»

ІІ. Категорія «Б»

Назва видання

Засновник (співзасновники)

Галузь науки,

код (шифр) спеціальності або

галузь знань

Дата включен-ня (внесення змін), категорія

1.                 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

біологічні

спеціальність – 091

18.12.2018 «Б»

2.                 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

біологічні

спеціальність – 091

18.12.2018 «Б»

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення. Перелік друкованих наукових фахових видань затверджено наказами Міністерства освіти і науки України:

від 25.01.2013 № 54

від 25.04.2013 № 463

від 31.05.2013 № 654

від 04.07.2013 № 893

від 10.10.2013 № 1411

від 21.11.2013 № 1609

від 17.01.2014 № 41

від 14.02.2014 № 153

від 15.04.2014 № 455

від 26.05.2014 № 642

від 04.07.2014 № 793

від 29.09.2014 № 1081

від 06.11.2014 № 1279

від 29.12.2014 № 1528

від 06.03.2015 № 261

від 12.05.2015 № 528

від 13.07.2015 № 747

від 07.10.2015 № 1021

від 21.12.2015 № 1328

від 09.03.2016 № 241

від 16.05.2016 № 515

від 11.07.2016 № 820

від 07.10.2016 № 1222

від 22.12.2016 № 1604

від 13.03.2017 № 374

від 10.05.2017 № 693

від 11.07.2017 № 996

від 24.10.2017 № 1413

від 28.12.2017 № 1714

від 04.04.2018 № 326

від 24.05.2018 № 527

Категорія «В»

Назва видання

Засновник (співзасновники)

Галузь

науки

Дата включення, поновлення (внесення змін)

Дата

попереднього включення

3.                 

Advances in Astronomy and Space Physics

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

фізико-математичні

21.11.2013


4.                 

Studia linguistica

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

(мово-знавство)

13.07.2015

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

5.                 

Адміністративне право і процес

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичні

21.11.2013


6.                 

Актуальні питання масової комунікації

Current issues of mass comunication

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

7.                 

Актуальні проблеми міжнародних відносин

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

політичні

юридичні

економічні

09.03.2016

09.03.2016

09.03.2016

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

8.                 

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціологічні

22.12.2016

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

9.                 

Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

(мовознавство)

07.10.2015

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

10.             

Американська історія та політика

American History and Politics

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

24.10.2017


11.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціологічні

04.07.2013


12.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

хімічні

14.02.2014


13.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління

Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Государственное управление

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

державне управління

04.07.2014


14.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

психологічні

29.12.2014


15.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Філософія. Політологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

06.03.2015

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

16.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Серія: Журналістика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015


17.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичні

13.07.2015

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

18.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

геологічні

фізико-математичні

07.10.2015

21.12.2015

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

19.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Серія: Українознавство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

філософські

21.12.2015

16.05.2016


20.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

09.03.2016

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

21.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

09.03.2016

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

22.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

політичні

юридичні

економічні

09.03.2016

09.03.2016

09.03.2016

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

23.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

економічні

09.03.2016

10.11.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

(фахове до 10.11.15)

24.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (історія)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

16.05.2016

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

25.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

16.05.2016

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

26.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

16.05.2016

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

27.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

педагогічні

11.07.2016


28.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

фізико-математичні

технічні

07.10.2016

07.10.2016

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

29.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

фізико-математичні

технічні

13.03.2017

13.03.2017

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

30.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

психологічні

28.12.2017

09.03.2016


31.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

фізико-математичні

04.04.2018

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

32.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

біологічні

04.04.2018

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

33.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

біологічні

04.04.2018

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

34.             

Вісник кримінального судочинства

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Правова єдність»

юридичні

07.10.2015


35.             

Географія та туризм

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

16.05.2016

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

36.             

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

16.05.2016

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

37.             

Гуманітарні студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

06.03.2015

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

38.             

Економічна та соціальна географія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

16.05.2016

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

39.             

Етнічна історія народів Європи

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

07.10.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

40.             

Журнал обчислювальної та прикладної математики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МП «ТВ і МС»

фізико-математичні

технічні

07.10.2016

07.10.2016

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

41.             

Журналістика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

42.             

Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

технічні

16.05.2016

16.12.09

(фахове до 16.12.14)

43.             

Інформаційне суспільство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

44.             

Київські полоністичні студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

28.12.2017

08.07.09

(фахове до 08.07.14)

45.             

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

13.07.2015

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

46.             

Література. Фольклор. Проблеми поетики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні (літературознавство)

13.07.2015

26.05.10

(фахове до 26.05.15)

47.             

Літературознавчі студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

21.12.2015

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

48.             

Методи та об’єкти хімічного аналізу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

хімічні

11.07.2016

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

49.             

Мова і культура.

Язык и культура.

Language & culture

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Видавничий дім Дмитра Бураго»

філологічні

09.03.2016

18.11.09

(фахове до 18.11.14)

50.             

Мовні і концептуальні картини світу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

21.12.2015

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

51.             

Наукове сходження: Біологічні науки

ScienceRise: Biological Science

ПП «Технологічний центр», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

біологічні

22.12.2016


52.             

Наукові записки Інституту журналістики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

53.             

Образ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

54.             

Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

07.10.2015

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

55.             

Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник

София. Гуманитарно-религиоведческий вестник

Sophia. Human and Religious Studies Bulletin

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

12.05.2015


56.             

Соціальне право

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичні

04.04.2018


57.             

Стиль і переклад

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

11.07.2016


58.             

Стиль і текст

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

59.             

Теоретичні та прикладні питання економіки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

економічні

24.10.2017

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

60.             

Теорія ймовірностей та математична статистика

Київський університет імені Тараса Шевченка

фізико-математичні

04.04.2018

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

61.             

Українознавчий альманах

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

філософські

07.10.2016

07.10.2016

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

62.             

Українське журналістикознавство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

13.07.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

63.             

Українське мовознавство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

06.03.2015

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

64.             

Український антарктичний журнал

Украинский антарктический журнал

Ukrainian Antarctic Journal

ДУ «Національний антарктичний науковий центр», Інститут геологічних наук НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

біологічні

геологічні

географічні

12.05.2015

13.07.2015

13.07.2015

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

65.             

Український психологічний журнал

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

психологічні

13.03.2017


66.             

Український хімічний журнал

Украинский химический журнал

Національна академія наук України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

хімічні

11.07.2016

10.11.10

(фахове до 10.11.15)

67.             

Український часопис міжнародного права

Украинский журнал международного права

Ukainian Journal of International Law

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», ТОВ «Юридична фірма «Проксен»

юридичні

25.01.2013


68.             

Фізична географія та геоморфологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

16.05.2016

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

69.             

Філософські проблеми гуманітарних наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

28.12.2017

14.10.09

(фахове до 14.10.14)

70.             

Фінансові послуги

Финансовые услуги

Financial services

ТОВ «Видавничий Дім «Україна Бізнес», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

економічні

11.07.2017


71.             

Цивілістична процесуальна думка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичні

04.04.2018


72.             

Часопис картографії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

16.05.2016

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

73.             

Часопис української історії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ видавництво «Книги - ХХІ»

історичні

13.07.2015

10.03.10

(фахове до 10.03.15)

74.             

Шевченкознавчі студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

07.10.2015

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

Затверджено постановами президії ВАК України:

від 27.05.2009 р. № 1-05/2

від 08.07.2009 р. № 1-05/3

від 14.10.2009 р. № 1-05/4

від 18.11.2009 р. № 1-05/5

від 16.12.2009 р. № 1-05/6

від 10.02.2010 р. № 1-05/1

від 10.03.2010 р. № 1-05/2

від 14.04.2010 р. № 1-05/3

від 26.05.2010 р. № 1-05/4

від 01.07.2010 р. № 1-05/5

від 06.10.2010 р. № 1-05/6

від 06.10.2010 р. № 3-05/6

від 10.11.2010 р. № 1-05/7

від 10.11.2010 р. № 2-05/7

від 22.12.2010 р. № 1-05/8

від 26.01.2011 р. № 1-05/1

від 23.02.2011 р. № 1-05/2

від 30.03.2011 р. № 1-05/3

від 22.04.2011 р. № 1-05/4

від 31.05.2011 р. № 1-05/5

 

Назва видання

Засновник (співзасновники)

Галузь

науки

Дата включення (внесення змін)

1.             

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

психологічні

педагогічні

22.12.10

(фахове до 22.12.15)

31.05.11

(фахове до 31.05.16)

2.             

Банківська справа

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

економічні

30.03.11

(фахове до 30.03.16)

3.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

астрономія

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

4.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

біологічні

26.01.11

(фахове до 26.01.16)

5.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

фізико-математичні (фізика)

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

6.             

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Філософія. Політологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

політичні

30.03.11

(фахове до 30.03.16)

7.             

Вісник Прокуратури

Генеральна прокуратура України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичні

10.02.10

(фахове до 10.02.15)

8.             

Гуманітарні студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

політичні

22.04.11

(фахове до 22.04.16)

9.             

Журнал обчислювальної та прикладної математики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МП “ТВ і МС”

фізико-математичні (математика)

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

10.         

Журнал Хроматографічного товариства

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,

ГО “ Хроматографічне товариство”,

ДП “Центр розвитку експериментальних методів дослідження якості “Хроматос”

технічні, хімічні

01.07.10

(фахове до 01.07.15)

11.         

Заповідна справа

(Заповідна справа

в Україні)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(Канівський природний заповідник)

біологічні

10.03.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

(фахове до 10.03.15)

12.         

Політологічний вісник

МП “ Політологічний центр при КНУ імені Тараса Шевченка

політичні, філософські

14.04.10

(фахове до 14.04.15)

13.         

Русская литература. Исследования

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України

філологічні (літературознавство)

06.10.10

(фахове до 06.10.15)

14.         

Українознавчий альманах

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

політичні, філологічні

23.02.11

(фахове до 23.02.16)

15.         

Філологічні семінари

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні (літературознавство)

10.11.10

(фахове до 10.11.15)