Фахові видання

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у Переліку

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня

доктора філософії

(відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженогонаказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України06 лютого 2018 року за № 148/21600)

Затверджено

наказами Міністерства

освіти і науки України

від 24.05.2018 № 527

від 16.07.2018 № 775

від 07.11.2018 № 1218

від 18.12.2018 № 1412

від 15.03.2019 № 358

від 07.05.2019 № 612

від 11.07.2019 № 975

від 15.10.2019 № 1301

від 28.12.2019 № 1643

від 17.03.2020 № 409

від 14.05.2020 № 627

від 02.07.2020 № 886

від 24.09.2020 № 1188

від 26.11.2020 № 1471

від 09.02.2021 № 157

від 15.04.2021 № 420

від 29.06.2021 № 735

від 27.09.2021 № 1017

від 30.11.2021 № 1290

від 01.02.2022 № 89

від 07.04.2022 № 320

від 06.06.2022 №530

від 10.10.2022 №894

І. Категорія «А»

Назва видання

Засновник

(співзасновники)

Галузь науки,

код (шифр)

спеціальності

або

галузь знань

Дата

включення

(внесення

змін),

категорія

1.

Advancesin Astronomy and Space Physics

Здобутки астрономії та фізики космосу

https://doi.org/10.17721/2227-1481

Київський національний

університет імені Тараса Шевченка,

Головна астрономічна

обсерваторія НАН України

фізико-

математичні

(астрономія,

01.04.08,

04.00.22,

05.07.12)

спеціальності -

104

16.07.2018

«А»

2.

Вісник Київського національного

університету імені Тараса Шевченка. Геологія

Вестник Киевского

Национального университета имени Тараса Шевченко.

Геология

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Geology

https://doi.org/10.17721/1728-2713

Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка

геологічні

спеціальність –

103

18.12.2018

«А»

3.

Методи та об’єкти хімічного

Аналізу

Methods and Objects of Chemical Analysis

https://doi.org/10.17721/moca

Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка

хімічні

(02.00.02)

спеціальності

102

16.07.2018

«А»

4.

Теорія ймовірностей та математична статистика

Theory of Probability and Mathematical Statistics

http://probability.univ.kiev.ua/tims/

Київський

національний

університет

імені Тараса Шевченка

фізико-

математичні

спеціальності –

111, 112, 113

15.10.2019

«А»

ІІ. Категорія «Б»

Назва видання

Засновник

(співзасновники)

Галузь науки,

код (шифр)

спеціальності

або

галузь знань

Дата

включення

(внесення

змін),

категорія

1.

Studia linguistica

https://doi.org/10.17721/StudLing

Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка

філологічні

спеціальності –

035

02.07.2020

«Б»

2.

Адміністративне право і процес

Administrative Law and Process

https://doi.org/10.17721/2227-796X

Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка

юридичні

спеціальності –

081

28.12.2019

«Б»

3.

Актуальні питання масової комунікації

CurrentIssues of Mass

Communication

https://doi.org/10.17721/2312-5160

Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка

соціальні

комунікацї

спеціальності –

061

02.07.2020

«Б»

4.

Актуальні проблеми

міжнародних відносин

Actual problems of international

Relations

https://doi.org/10.17721/apmv

Київський

національний

університет

імені Тараса Шевченка

юридичні

економічні

політичні

спеціальності –

051, 052, 072,

073, 081, 291,

292, 293

17.03.2020

«Б»

5.

Актуальні проблеми

української лінгвістики: теорія і практика

Current Issues of Ukrainian Linguistics : Theory and Practice

https://doi.org/10.17721/APULTP

Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка

філологічні

спеціальності –

035

02.07.2020

«Б»

6.

Американська історія таполітика

American History and Politics

https://doi.org/10.17721/2521-1706

Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка

історичні

спеціальності –

032

17.03.2020

«Б»

7.

Вісник Київського

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Міжнародні відносини»

Journal of International Relations of KNU

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/index

Київський національний

університет імені

Тараса Шевченка

юридичні

спеціальності –

293

економічні

спеціальності –

051, 292

політичні

спеціальності – 291

30.11.2021

«Б»

07.04.2022

«Б»

10.10.2022

«Б»

8.

Вісник Київського

національного університету

імені Тараса Шевченка

серія: Державне управління

Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration

https://doi.org/10.17721/2616-9193

Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка

державне

управління

спеціальності –

281

30.11.2021

«Б»

9.

Вісник Київського

національного університету

імені Тараса Шевченка. Серія:Біологія

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Biology

https://doi.org/10.17721/1728_2748

Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка

біологічні

спеціальність –

091

18.12.2018

«Б»

10.

Вісник Київського

національного університету

імені Тараса Шевченка. Історія

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv.History

https://doi.org/10.17721/1728-2640

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

історичні

спеціальності –

032

28.12.2019

«Б»

11.

Вісник Київського

національного університету

імені Тараса Шевченка.

Юридичні науки

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Legal Studies

https://doi.org/10.17721/1728-2195

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

юридичні

спеціальності –

081

17.03.2020

«Б»

12.

Вісник Київського національного університету

імені Тараса Шевченка.

Літературознавство

Мовознавство

Фольклористика

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

філологічні

спеціальності –

035

07.04.2022

13.

Вісник Київського

національного університету

імені Тараса Шевченка. Хімія

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Chemistry

https://doi.org/10.17721/1728-2209

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

хімічні

спеціальності –

102

17.03.2020

«Б»

14.

Вісник Київського

національного університету

імені Тараса Шевченка.

Географія

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geography

http://doi.org/10.17721/1728-2721

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

географічні

спеціальності –

103, 106, 193

17.03.2020

«Б»

15.

Вісник Київського

національного університетуімені Тараса Шевченка.

Економіка

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics

https://doi.org/10.17721/1728-2667

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

економічні

спеціальності –

051, 071, 072,

073, 075, 076,

292

17.03.2020

«Б»

16.

Вісник Київського

національного університету

імені Тараса Шевченка

Математика. Механіка

http://nfv.ukrintei.ua/view/5bae06a6e9c40f0b783f84f2

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

фізико-

математичні

спеціальності –

111, 112, 113

02.07.2020

«Б»

17.

Вісник Київського

національного університетуімені Тараса Шевченка.

Серія «Психологія»

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Psychology

https://doi.org/10.17721/BSP

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

психологічні

спеціальності –

053

02.07.2020

«Б»

18.

Вісник Київського

національного університетуімені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab23f

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

фізико-

математичні

спеціальності –

111, 112, 113,

104, 105

технічні

спеціальності –

121, 122, 123,

124

24.09.2020

«Б»

26.11.2020

«Б»

19.

Вісник Київського

національного університету

імені Тараса Шевченка.

Астрономія

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Astronomy

https://doi.org/10.17721/BTSNUA

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

фізико-

математичні

спеціальності –

104

24.09.2020

«Б»

20.

Вісник Київського

національного університету

імені Тараса Шевченка.

Військово-спеціальні науки

Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv. Military-Special Sciences

https://doi.org/10.17721/1728-2217

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

педагогічні

економічні

технічні

спеціальності –

011, 014, 015,

072, 193

юридичні

психологічні

спеціальності –

053, 081

26.11.2020

«Б»

09.02.2021

«Б»

21.

Вісник Київського

національного університету імені Тараса Шевченка.

Соціальна робота

Bulletin of Taras Shevchenko

National University of Kyiv. Socialwork

https://doi.org/10.17721/2616-7786

Київський

національний

університет

імені Тараса Шевченка

педагогічні

психологічні

спеціальності –

011, 231, 053

09.02.2021

«Б»

22.

Вісник Київського

національного університету імені

Тараса Шевченка. Серія«Педагогіка»

Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv. Pedagogy

https://doi.org/10.17721/2415-369

Київський

національний

університет

імені Тараса Шевченка

педагогічні

спеціальності –

011

15.04.2021

«Б»

23.

Вісник кримінального

судочинства

Herald of Criminal Justice

https://doi.org/10.17721/2413-5372

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Правова єдність»

юридичні

спеціальності –

081

02.07.2020

«Б»

24.

Географія та туризм

Geography and Tourism

https://doi.org/10.17721/2308-135X

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

географічні

спеціальності –

101, 103, 106,

242

економічні

спеціальності -

051, 241, 281

02.07.2020

«Б»

24.09.2020

«Б»

25.

Гідрологія, гідрохімія тагідрогеологія

Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecology

https://doi.org/10.17721/2306-5680

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

географічні

спеціальності –

103

09.02.2021

«Б»

26.

Економічна та соціальна географія

Economic and Social Geography

https://doi.org/10.17721/2413-7154

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

географічні

спеціальності –

103, 106

технічні

спеціальності –

193

28.12.2019

«Б»

17.03.2020

«Б»

27.

Етнічна історія народів Європи

Ethnic History of European Nations

https://doi.org/10.17721/2518-1270

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

історичні

спеціальності –

032

17.03.2020

«Б»

28.

Журнал обчислювальної та прикладної математики

Journal of Computational and Applied Mathematics

http://opmj.univ.kiev.ua/index_u.htm

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка,

МП «ТВ і МС»

технічні

фізико-

математичні

спеціальності –

113, 122, 124

17.03.2020

«Б»

29.

Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

Collection of scientific works of the Military Institute of Kyiv National Taras Shevchenko University

https://doi.org/10.17721/2519-481X

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

спеціальності –

124, 126, 254,

255

24.09.2020

«Б»

30.

Літературознавчі студії

Literary Studies

https://doi.org/10.17721/2520-6346

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

філологічні

спеціальності –

035

26.11.2020

«Б»

31.

Мистецтво лінгводидактики

Ars linguodidacticae

https://doi.org/10.17721/2663-0303

Київський

національний

університет

імені Тараса Шевченка

педагогічні

спеціальності –

011

15.04.2021

«Б»

32.

Мовні і концептуальні картини світу

Linguistic and Conceptual Views of the World

https://doi.org/10.17721/2520-6397

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

філологічні

спеціальності –

035

09.02.2021

«Б»

33.

Наукові записки Інституту

журналістики

Scientific Notes of Institute of Journalism

https://doi.org/10.17721/2522-1272

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

соціальні

комунікації

спеціальності –

061

26.11.2020

«Б»

34.

Образ

Obraz

https://obraz.sumdu.edu.ua/

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка,

Сумський державний

університет

соціальні

комунікації

спеціальності –

061

24.09.2020

«Б»

35.

Політологічний вісник

Politology Bulletin

https://doi.org/10.17721/2415-881x

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка,

ТОВ «Вадекс»

філософські

політичні

спеціальності –

033, 052

17.03.2020

«Б»

36.

Проблеми семантики,

прагматики та когнітивної

лінгвістики

Problems of Semantics, Pragmatics and Cognitive Linguistics

https://doi.org/10.17721/2663-6530

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

філологічні

спеціальності –

035

26.11.2020

«Б»

37.

Софія. Гуманітарно-

релігієзнавчий вісник

София. Гуманитарно-

Религиоведческий вестник

Sophia. Human and Religious

Studies Bulletin

https://doi.org/10.17721/sophia

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

філософські

спеціальності –

031

02.07.2020

«Б»

38.

Соціальне право

Social Law

https://soclaw.com.ua/index.php/journal

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

юридичні

спеціальності –

081

17.03.2020

«Б»

39.

Соціологічні студії

Sociological Studios

https://sociostudios.vnu.edu.ua/

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Соціологічні, спеціальності– 054

02.07.2020

«Б»

40.

Теоретичні та прикладні

питання економіки

Theoretical and Applied Issues of Economics

https://doi.org/10.17721/tppe

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

економічні

спеціальності -

051, 072,

073, 076

29.06.2021

«Б»

41.

Українознавчий альманах

Almanac of Ukrainian Studies

https://doi.org/10.17721/2520-2626

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

філософські

спеціальності –

033

історичні

спеціальності –

032

02.07.2020

«Б»

26.11.2020

«Б»

42.

Українське мовознавство

Ukrainian Linguistics

https://doi.org/10.17721/um

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

філологічні

спеціальності –

035

02.07.2020

«Б»

43.

Український антарктичний

журнал

Украинский антарктический

журнал

Ukrainian AntarcticJournal

http://uaj.uac.gov.ua/

ДУ «Національний

антарктичний науковий

центр», Інститут

геологічних наук НАН

України, Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка,

Національний

технічний університет

України «Київський

політехнічний інститут

імені Ігоря

Сікорського»

біологічні

спеціальності –

091, 101

геологічні

спеціальності –

103

фізико-

математичні

спеціальності –

104

02.07.2020

«Б»

24.09.2020

«Б»

09.02.2021

«Б»

44.

Український психологічний

Журнал

Ukrainian Psychological Journal

https://doi.org/10.17721/upj

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

психологічні

спеціальності –

053

17.03.2020

«Б»

45.

Український хімічний журнал

Украинский химический

журнал

Ukrainian Chemistry Journal

https://ucj.org.ua/index.php/journal

Національна академія

наук України, Інститут

загальної та

неорганічної хімії ім.

В.І. Вернадського

НАН України,

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

хімічні

спеціальності –

102

02.07.2020

«Б»

46.

Український часопис

міжнародного права

юридичні

Ukainian Journal of International Law

http://jusintergentes.com.ua/

Всеукраїнська

громадська організація

«Українська асоціація

міжнародного права»,

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка,

ТОВ

"Юридична фірма

"ПРОКСЕН"

спеціальності –

081, 293

09.02.2021

«Б»

47.

Фізична географія та

Геоморфологія

Physical Geography and Geomorphology

https://doi.org/10.17721/phgg

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

географічні

спеціальності –

103, 106

02.07.2020

«Б»

48.

Часопис української історії

The Journal of Ukrainian History

https://doi.org/10.17721/2522-4611

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

історичні

спеціальності –

032

02.07.2020

«Б»

49

Folia Philologica

https://foliaphilologica.uni.kyiv.ua/index.php/foliaphilologica/issue/view/2))

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

філологічні спеціальності – 035

06.06.2022

«Б»

50

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка серія: Філософія

http://www.philosophy.univ.kiev.ua/

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

філософські спеціальності – 033

06.06.2022

«Б»

51

Українські культурологічні студії

http://www.ucs-univ.kiev.ua/index.php/ua/

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка

культурологія спеціальності – 034

10.10.2022

«Б»

Перелік

електронних наукових фахових видань України,

в яких можуть оприлюднюватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня

доктора філософії

(відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600)

Затверджено

наказами Міністерства

освіти і науки України

від 07.11.2018 № 1218

від 18.12.2018 № 1412

від 15.03.2019 № 358

від 07.05.2019 № 612

від 11.07.2019 № 975

від 15.10.2019 № 1301

від 28.12.2019 № 1643

від 17.03.2020 № 409

від 14.05.2020 № 627

від 02.07.2020 № 886

від 24.09.2020 № 1188

від 26.11.2020 № 1471

від 09.02.2021 № 157

від 15.04.2021 № 420

від 29.06.2021 № 735

від 27.09.2021 №1017

від 30.11.2021 № 1290

від 01.02.2022 № 89

від 07.04.2022 № 320

І. Категорія «А»

Назва видання

Засновник

(співзасновники)

Галузь науки,

код (шифр)

спеціальності

або

галузь знань

Дата

включення

(внесення

змін),

категорія

1.

French-Ukrainian Journal of Chemistry

Французько-український хімічний журнал

https://doi.org/10.17721/fujc

Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка,

Хімічний факультет

хімічні

спеціальності –

102

02.07.2020

«А»

2.

Modern Stochastics: Theory and

Applications

https://vmsta.org/journal/VMSTA

Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка,

Вільнюський

університет

фізико-

математичні

спеціальності –

111, 112, 113

30.11.2021

«А»

ІІ. Категорія «Б»

Назва видання

Засновник

(співзасновники)

Галузь науки,

код (шифр)

спеціальності

або

галузь знань

Дата

включення

(внесення

змін),

категорія

1.

Європейські історичні студії

European Historical Studies

http://doi.org/10.17721/2524-048X

Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка

історичні

спеціальності –

032

28.12.2019

«Б»

2.

Місто: історія, культура,суспільство

City: History, Culture, Society

http://mics.org.ua/journal/index.php/mics

Інститут історії України

НАН України,

Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка

історичні

спеціальності –

032

17.03.2020

«Б»

3.

Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва

Text and Image: Essential Problems in Art History

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1926367847426a6319193e

Київський

національний

університет імені

Тараса Шевченка

історичні

спеціальності –

032

17.03.2020

«Б»