Депонування результатів інтелектуальної діяльності науково-технічного змісту
22.11.2016 Державна науково-технічна бібліотека України з першого листопада 2016 року розпочала прийом для депонування результатів інтелектуальної діяльності науково-технічного змісту, до яких відносяться:

    наукові роботи, науково-технічні розробки;
    літературні твори: рецензії, статті, лекції, промови, проекти офіційних документів, підручники, монографії, доповіді тощо;
    аудіовізуальні твори;
    зображення макетів, символіки, творів живопису, архітектури, скульптури та графіки;
    фотографії, ілюстрації, карти, плани, ескізи;
    переклади, адаптації, компіляції та інші переробки;
    комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, мультимедіа та комплексні об’єкти в електронному вигляді;
    комерційні таємниці (ноу-хау);
    раціоналізаторські пропозиції.

Депонування в бібліотеці результатів Вашої інтелектуальної діяльності дозволить засвідчити пріоритет їх створення та слугуватиме  доказовою  базою при захисті авторських прав. Крім цього, за бажанням автора об’єкт може бути оприлюднений та, у випадку його копіювання на запити третіх осіб, з кожної копії автор або співавтори отримають винагороду згідно умов договору про використання копії результату інтелектуальної  діяльності.

Порядок депонування та зразки документів викладені в Інструкції про депонування результатів інтелектуальної діяльності науково-технічного змісту в Державній науково-технічній бібліотеці України, з якою можна ознайомитись на сайті бібліотеки – http://www.gntb.gov.ua  або одержати на Ваш запит.

До кінця 2016 року процедура депонування безкоштовна, в подальшому – згідно тарифів бібліотеки, що зазначені в Переліку платних послуг ДНТБ України зі змінами та доповненнями, що внесені наказом від 26.10.2016р. №30.

Запрошуємо Вас депонувати в ДНТБ України результати своєї інтелектуальної діяльності.

Ми збережемо Ваш інтелектуальний продукт та допоможемо перетворити його на джерело пасивного прибутку.

Телефон для довідок:  (044) 529 34 91

Е-mail: depon@gntb.gov.ua

Джерело: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/11/22/derzhavna-naukovo-texnichna-biblioteka-ukrayini-rozpochala-prijom-dlya-deponuvannya-rezultativ/

Повернення до списку