Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Україна стане асоційованим учасником Рамкової програми ЄС «Горизонт 2020»
15.05.2014 13 травня 2014 року в м. Брюссель відбулось спільне засідання Уряду України та Європейської Комісії, на якому, зокрема, розглядалось питання щодо участі України у програмі «Горизонт 2020». Сторони привітали намір України стати асоційованим учасником Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (див. детальну інформацію на веб-сайті Представництва України при ЄС – http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/22856-joint-statement-after-the-meeting-between-the-european-commission-and-the-ukrainian-government)

Програма Європейського Союзу «Горизонт 2020» розрахована на 7 років (2014-2020 роки) та орієнтована на підтримку дослідницької та інноваційної діяльності в усіх сферах суспільного життя - від фундаментальних наук до впровадження інновацій в реальний сектор економіки. Пріоритети програми «Горизонт 2020» - сприяння фундаментальним науковим дослідженням, підвищення конкурентоспроможності виробництва, розвиток ІКТ, нанотехнологій, нового матеріалознавства, біотехнологій та космічної галузі, а також пошук відповідей на найбільш гострі соціальні виклики в сфері охорони здоров’я, екології та демографії.

Загальний обсяг фінансування підтримки досліджень та інновацій у рамках програми передбачений у розмірі понад 70 млрд євро.

Участь України в проектах ЄС дозволить українським вченим проводити фундаментальні дослідження в найбільших науково-дослідних центрах, виконувати широкий спектр новаторських і прикладних робіт, дасть можливість залучати високотехнологічні галузі промисловості України до реалізації проектів і отримувати додаткові замовлення на створення високотехнологічної продукції п'ятого-шостого укладу, що також сприятиме розвитку промисловості України.

Джерело: http://www.mon.gov.ua/ua/news/32796-ukrayina-stane-asotsiyovanim-uchasnikom-ramkovoyi-programi-es-gorizont-2020

Повернення до списку