Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


У зв’язку із набранням чинності  Наказу МОН України від 24.09.2020 № 1188 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 24 вересня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України», на виконання рішення Вченої ради Університету від 12 жовтня 2020 року протокол № 2, затверджені димломи доктора філософії (№487-34 від 19.10.2020 р.):

1. Хмельовій Ілоні Євгеніївні в галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 293 - Міжнародне право, серія та номер ДР № 000612;

2. Бабич Надії Олександрівні в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 - Право, серія та номер ДР № 000613;

3. Білик Оксані Анатоліївні в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 - Право, серія та номер ДР № 000614;

4. Шевчишин Оксані Ігорівні в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 - Право, серія та номер ДР № 000615;

5. Бурці Альоні Валентинівні в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 - Право, серія та номер ДР № 000616;

6. Джурі Христині Юріївні в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 - Право, серія та номер ДР № 000617;

7. Ткачук Анжеліці Олегівні в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 - Право, серія та номер ДР № 000618;

Наказ №487-34 від 19.10.2020 р.

У зв’язку із набранням чинності Наказу МОН України від 26.02.2020 № 289 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 26 лютого 2020 року», на виконання рішення Вченої ради Університету від 19 травня 2020 року протокол №9, затверджений диплом доктора філософії (№195-34 від 05.06.2020 р.)

Гребоножку Євгену Петровичу в галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» .


Наказ №195-34 від 05.06.2020 р.Повернення до списку