Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


 У травні 2020 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

З наказу Міністерства освіти і науки України 14.05.2020 № 627:

2. Внести зміни:

1) до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 1;


з/п

Назва установи,

шифр спецради

Суть змін

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

1.       

Київський національний університет імені

Тараса Шевченка,

Д 26.001.20

1.  Ввести до складу ради доктора історичних наук, професора Телячого Юрія Васильовича, директора департаменту Державної служби якості освіти України, спеціальність 07.00.01 «Історія України»

У березні 2020 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

З наказу Міністерства освіти і науки України 04.03.2020 № 387:

1. Утворити такі ради:

 

Д 26.001.31

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Спеціальності

01.04.03 «Радіофізика»


01.04.08 «Фізика плазми»

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Голова ради:

1.       Анісімов Ігор Олексійович, д.ф.-м.н, професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08.

Заступник голови:

2.      Григорук Валерій Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03.

Вчений секретар:

3.      Нагуляк Олег Олександрович, к.ф.-м.н., молодший науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03.

Члени ради:

4.           Аркуша Юрій Васильович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 01.04.03.

5.           Веклич Анатолій Миколайович, д.ф.-м.н., професор кафедри, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08.

6.           Висоцький Володимир Іванович, д.ф.-м.н., професор кафедри, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03.

7.            Гончаров Олексій Антонович, д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.08.

8.            Ільченко Володимир Васильович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10.

9.            Зависляк Ігор Володимирович, д.ф.-м.н., професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03.

10.        Лисенко Володимир Сергійович, д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10.

11.        Лозовський Валерій Зіновійович, д.ф.-м.н., професор кафедри, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10.

12.        Мартиш Євген Власович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08.

13.        Назаров Олексій Миколайович, д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10.

14.        Найденко Віктор Іванович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України, спеціальність 01.04.03.

15.        Прокопенко Олександр Володимирович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03.

16.       Скришевський Валерій Антонович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10.

17.       Стріха Максим Віталійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10.

18.       Черняк Валерій Якович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08.

19.       Яковенко Юрій Володимирович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут ядерних досліджень НАН України, спеціальність 01.04.08.

1.                  

Д 26.001.23

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Спеціальності

01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»  


01.04.07 «Фізика твердого тіла» 

01.04.13 «Фізика металів» 

Голова ради

1.      Дмитрук Ігор Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.05;

Заступник голови ради

2.      Боровий Микола Олександрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07

Вчений секретар ради

3.      Семенько Михайло Петрович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.13.

Члени  ради:

4.      Гордієнко Юрій Григорович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Національний технічний  університет України «Київський  політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 01.04.13;

5.      Дегода Володимир Якович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07;

6.      Дехтяр Олександр Ілліч, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.13;

7.      Єщенко Олег Анатолоійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.13.

8.      Зеленський Сергій Євгенович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.05;

9.      Коваленко Валерій Фадейович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07;

10.  Коротченков Олег Олександрович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07;

11.  Негрійко Анатолій Михайлович, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАНУ, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.05;

12.  Поперенко Леонід Володимирович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.05;

13.  Попов Олексій Юрійович, д.ф.-м.н., доцент, доценет кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.13.

14.  Стащук Василь Степанович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.13;

15.  Стрельчук Віктор Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач структурної науково-дослідницької лабораторії, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.05;

16.  Стронський Олександр Володимирович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.07;

17.  Татаренко Валентин Андрійович, д.ф.-м.н., професор, директор, Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.07;

18.  Ящук Валерій Миколайович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.05.

2.                  

Д 26.001.35

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Спеціальності

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (фізико-математичні науки)

 

 

01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» (фізико-математичні науки)

 

01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» (технічні науки)

 

Голова ради

1.      Наконечний Олександр Григорович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність  01.05.04  (фізико-математичні науки).

Заступник  голови:

2.      Іксанов Олександр Маратович, д.ф.-м. н., професор,  завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність  01.05.02 (фізико-математичні науки).

Вчений секретар:

3.      Зінько Петро Миколайович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність  01.05.02 (фізико-математичні науки).

Члени ради:

4.       Гладкий Анатолій Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, спеціальність  01.05.02 (фізико-математичні науки).

5.      Гуляницький Леонід Федорович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, спеціальність  01.05.02  (технічні науки).

6.      Данилов  Валерій Якович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України  «КПІ», спеціальність  01.05.04  (технічні науки).

7.      Джаладова Ірада Агаверді-кизи, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, спеціальність  01.05.04  (фізико-математичні науки).

8.      Заславський Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність  01.05.04  (технічні науки).

9.      Івохін Євген Вікторович, д.ф.-м.н., пррфесор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність  01.05.04  (фізико-математичні науки). 

10.  Крак Юрій Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність  01.05.04  (фізико-математичні науки).

11.  Лебєдєв Євген Олександрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність  01.05.04 (технічні науки).

12.  Мащенко Сергій Олегович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність  01.05.04  (технічні науки).

13.  Пашко Анатолій Олексійович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність  01.05.02 (фізико-математичні науки).

14.   Пічкур Володимир Володимирович, д.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність   01.05.04  (фізико-математичні науки).

15.   Самойленко Ігор Валерійович, д.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність   01.05.04  (фізико-математичні науки).

16.  Семенова Наталія Володимирівна, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, спеціальність  01.05.02  (фізико-математичні науки).

17.  Семенов Володимир Вікторович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність   01.05.02 (фізико-математичні науки).

18.  Хусаінов Денис Яхьєвич, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність   01.05.02 (фізико-математичні науки).

19.  Чабанюк Ярослав Михайлович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет ім. Івана Франка, спеціальність   01.05.04  (фізико-математичні науки).

                 

Д 26.001.14

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Спеціальності

03.00.12 «Фізіологія рослин»


03.00.05 «Ботаніка»

03.00.06 «Вірусологія»

Голова ради:

 1. Таран Наталія Юріївна, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.12.

Заступник голови ради:

 1. Костіков Ігор Юрійович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.05.

Вчений секретар ради:

 1. Джаган Вероніка Володимирівна, к.біол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.05.

Члени ради:

 1. Бровко Федір Михайлович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.05;
 2. Будзанівська Ірина Геннадіївна, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.06;
 3. Бучацький Леонід Петрович, д.біол.н., професор, старший науковий співробітник лабораторії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.06;
 4. Гайдаржи Марина Миколаївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, директор, Ботанічний сад імені академіка О. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.05;
 5. Гарманчук Людитла Василівна, д.біол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.12;
 6. Іванніков Роман Вікторович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка, спеціальність 03.00.12;
 7. Коваленко Олексій Григорович, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, спеціальність 03.00.06;
 8. Косаківська Ірина Василівна, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного, спеціальність 03.00.12;
 9. Міщенко Лідія Трохимівна, д.біол.н., професор, провідний біолог відділу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.06;
 10. Мусієнко Микола Миколайович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.12;
 11. Сківка Лариса Михайлівна, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.12;
 12. Стасенко Аліна Анатоліївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.06;
 13. Сухомлин Марина Миколаївна, д.біол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.05;
 14. Устименко Павло Митрофанович, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного, спеціальність 03.00.05;
 15. Федорончук Микола Михайлович, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного, спеціальність 03.00.05;
 16. Щербатенко Іван Степанович, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, спеціальність 03.00.06.

4.                   

Д 26.001.24

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Спеціальності

03.00.04 «Біохімія»


 

03.00.09 «Імунологія»

 

03.00.16 «Екологія»

 

Голова ради:

 1. Остапченко Людмила Іванівна, д.біол.н., професор, директор ННЦ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04.

Заступник голови ради:

 1. Лукашов Дмитро Володимирович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.16.

Вчений секретар ради:

 1. Ракша Наталія Григорівна, к.біол.н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04.

Члени ради:

 1. Афанасьєва Катерина Сергіївна, д.біол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;
 2. Гавриленко Тетяна Іллівна, д.біол.н., професор, завідувач відділу, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска» НАМН України», спеціальність 03.00.09;
 3. Гандзюра Володимир Петрович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.16;
 4. Гарманчук Людмила Василівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.09;
 5. Гудков Ігор Миколайович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 03.00.16;
 6. Демидов Сергій Вікторович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.09;
 7. Ємельянов Ігор Георгійович, д.біол.н., професор, директор, Національний науково-природничий музей, спеціальність 03.00.16;
 8. Калачнюк Лілія Григорівна, д.біол.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 03.00.04;
 9. Кучмеровська Тамара Муратівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;
 10. Любич Лариса Дмитрівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», спеціальність 03.00.09;
 11. Савчук Олексій Миколайович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;
 12. Сківка Лариса Михайлівна, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.09;
 13. Сокур Олеся Вадимівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, заступник директора ННЦ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;
 14. Стасенко Аліна Анатоліївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.09;
 15. Таран Наталія Юріївна, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.16;
 16. Трохимець Владлен Миколайович, д.біол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.16.

 

 

 

 

 

 

 

Д 26.001.51

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Спеціальності

05.13.06 «Інформаційні технології» 

 

05.13.22 «Управління проектами і програмами»

 

Голова ради

1.      Снитюк Віталій Євгенович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.;

Заступник голови ради

2.      Білощицький Андрій Олександрович, д.т.н., професор, заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22.

Вчений секретар ради

3.      Латишева Тетяна Володимирівна, к.т.н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22.

Члени  ради:

4.      Медведєва Олена Михайлівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Університет економіки та права «Крок», спеціальність 05.13.22..

5.      Барабаш Олег Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Державний університет телекомунікацій, спеціальність 05.13.06.

6.      Хлевна Юлія Леонідівна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22..

7.      Волошин Олексій Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22.

8.      Данченко Олена Борисівна, д.т.н., доцент, прпрфесор кафедри, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 05.13.22.

9.      Колеснікова Катерина Вікторівна, д.т.н., професор,  професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22.

10.  Кравченко Юрій Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22.

11.  Кудін Володимир Іванович, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22.

12.  Оксіюк Олександр Глібович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.

13.  Порєв Геннадій Володимирович, д.т.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.

14.  Самохвалов Юрій Якович, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.

15.  Стеценко Інна Вячеславівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний  інститут», спеціальність 05.13.06.

16.  Бичков Олексій Сергійович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.

17.  Толюпа Сергій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.

18.  Харитонов Юрій Миколайович. д.т.н., професор, декан, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.13.06.

19.  Хрутьба Вікторія Олександрівна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 05.13.22.

 

 


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

5.                   

Д 26.001.12

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Спеціальності

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

 

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності»

Голова ради:

1.     Рожко Олександр Дмитрович, д.е.н., доцент, проректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08.

Заступник голови:

2.     Приказюк Наталія Валентинівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

3.     Шолойко Антоніна Сергіївна, к.е.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08.

Члени ради:

4.     Буряченко Андрій Євгенович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, спеціальність 08.00.08;

5.     Гура Надія Олександрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.09;

6.     Дорош Ніна Іванівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.09;

7.     Костирко Руслан Олександрович, д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Університет банківської справи», спеціальність 08.00.09;

8.     Купалова Галина Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.09;

9.     Кучер Галина Вікторівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.08;

10. Лютий Ігор Олексійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08;

11. Науменкова Світлана Валентинівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08;

12. Пантелеєв Володимир Павлович, д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Національна академія статистики, обліку та аудиту», спеціальність 08.00.09;

13. Солодка Ольга Олегівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08;

14. Ткаченко Наталія Володимирівна, д.е.н., професор, заступник директора Інституту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08;

15. Швець Віктор Григорович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.09;

16. Шірінян Лада Василівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08.

6.                   

Д 26.001.13

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Спеціальності

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

 

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.10 «Статистика»

Голова ради:

1.  Ігнатюк Анжела Іванівна, д.е.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Заступник голови:

2.      Филюк Галина Михайлівна д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 08.00.01.

Вчений секретар:

3.      Томчук-Понамаренко Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Члени ради:

4.      Баженова Олена Володимирівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11;

5.      Базилевич Віктор Дмитрович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01;

6.      Баюра Дмитро Олександрович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;

7.      Бодров Володимир Григорович, д.е.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.01;

8.      Гражевська Надія Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01;

9.      Грішова Олена Антонівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;

10.  Длігач Андрій Олександрович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;

11.  Єранкін Олександр Олександрович, д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.04;

12.  Єріна Антоніна Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.10;

13.  Захожай Валерій Борисович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник, Національна академія внутрішніх справ МВС України, спеціальність 08.00.10;

14.  Ковтун Наталія Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.10;

15.  Купалова Галина іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.10;

16.  Моторин Руслан Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.10;

17.  Осецький Валерій Леонідович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01;

18.  Радіонова Ірина Федорівна, д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.01;

19.  Федорченко Андрій Васильович, д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.04.

7.                   

Д 26.001.48

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Спеціальності

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

 

08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Голова ради:

1.     Черняк Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11.

Заступник голови:

2.     Затонацька Тетяна Георгіївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3.     Чорноус Галина Олександрівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11.

Члени ради:

4.     Баженова Олена Володимирівна, д.е.н., доцент, доцента кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11;

5.     Гражевська Надія Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;

6.     Жилінська Оксана Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;

7.     Захарченко Павло Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 08.00.11;

8.     Ігнатюк Анжела Іванівна, д.е.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03.

9.     Камінський Андрій Борисович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11;

10. Ковальчук Костянтин Федорович, д.е.н., професор, декан, Національна металургійна академія України, спеціальність 08.00.11;

11. Ляшенко Олена Ігорівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11;

12. Малік Микола Йосипович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки», спеціальність 08.00.03;

13. Одотюк Ігор Васильович, д.е.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», спеціальність 08.00.03;

14. Пилипів Віталій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.03;

15. Плескач Валентина Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;

16. Шегда Анатолій Васильович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03.

 


ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

8.                   

Д 26.001.43

Київський національний  університет імені Тараса Шевченка

Спеціальності

09.00.11 «Релігієзнавство»

 

09.00.12 «Українознавство»

Голова ради:

1.    Харьковщенко Євген Анатолійович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний  університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.11.

Заступник голови ради:

2.      Обушний Микола Іванович, д.політ.н., професор, директор, Центр українознавства Київського національного  університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12.

Вчений секретар:

3.      Фенно Ірина Миколаївна, к.філос.н., доцент кафедри, Київський національний  університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12.

Члени ради:

4.      Бондаренко Віктор Дмитрович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет  імені М. П. Драгоманова, спеціальність 09.00.11.

5.      Васильєва Ірина Василівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця  МОЗ України, спеціальність 09.00.11.

6.      Владиченко Лариса Дмитрівна, д.філос.н., доцент, заступник директора, департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України, спеціальність  09.00.12.

7.      Йосипенко Сергій Льовович, д.філос.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут філософії імені  Г. С. Сковороди НАН України, спеціальність 09.00.12.

8.      Кондратьєва Ірина Владиславівна, д.філос.н., доцент, професор кафедри, Київський національний  університет імені Тараса Шевченка, спеціальність, 09.00.11.

9.      Кононенко Тарас Петрович, д.філос.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний  університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12

10.  Конотоп Людмила Григорівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний  університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.11.

11.  Конта Ростислав Михайлович, д.і.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний  університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12.

12.  Кривда Наталія Юріївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний  університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12.

13.  Марченко Олексій Васильович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 09.00.11.

14.  Панченко Валентина Іванівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний  університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12.

15.  Предко Олена Іллівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний  університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.11.

16.  Цвих Володимир Федорович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний  університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12.

17.  Швед Зоя Володимирівна, д.філос.н., доцент, професор кафедри, Київський національний  університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.11.

18.  Ямчук Павло Миколайович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва, спеціальність 09.00.12.

 


ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

9.                   

Д 26.001.15

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Спеціальності

10.01.01 «Українська література»


10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

10.01.06 «Теорія літератури»

10.01.07 «Фольклористика»

Голова ради:

1.      Семенюк Григорій Фокович, д.філол.н., професор, директор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.01;

Заступник голови:

 1.  Грицик Людмила Василівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.05;

Вчений секретар:

 1.  Наумовська Олеся Владиславівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.07;

Члени ради:

 1. Астаф’єв Олександр Григорович, д.філол.н., професор, професор кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.06;
 2. Бернадська Ніна Іванівна, д.філол.н., професор,  професор кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.06;
 3. Білик Наталія Леонідівна, д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.05;
 4. Бондарєва Олена Євгенівна, д.філол.н., професор, проректор Київського університеті імені Бориса Грінченка, спеціальність 10.01.06;
 5. Вільна Ярослава Володимирівна, д.філол. н., професор, професор кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.01;
 6. Гарасим Ярослав Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність 10.01.07;
 7. Гнатюк Мирослава Михайлівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.01;
 8. Давидюк Віктор Феодосійович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, спеціальність 10.01.07
 9. Задорожна Людмила Михайлівна, д.філол.н., професор, професор кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.01;
 10. Заярна Ірина Сергіївна, д.філол.н., професор, професор кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.05;
 11. Івановська Олена Петрівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.07;
 12.  Зимомря Микола Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, спеціальність 10.01.05;
 13. Клочек Григорій Дмитрович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Кіровоградський державний педагогічний університеті імені Володимира Винниченка, спеціальність 10.01.06;
 14. Ковалів Юрій Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.01;
 15. Козачок Ярослав Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри Національного авіаційного університету, спеціальність 10.01.01;
 16. Копаниця Любов Миколаївна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.07;
 17. Ленська Світлана Василівна, д.філол.н., доцент, доцент кафедри Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, спеціальність 10.01.05;
 18. Мегела Іван Петрович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.05;
 19. Сліпушко Оксана Миколаївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.07
 20. Ткаченко Анатолій Олександрович, д.філол.н., професор, професор кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.06;
 21. Ткачук Микола Платонович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка, спеціальність 10.01.01;
 22. Шаповал Мар’яна Олександрівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.06.

10.               

Д 26.001.39

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Спеціальності

10.01.02 «Російська література»


10.01.03 «Література слов’янських народів»

10.01.04 «Література зарубіжних народів»

Голова спецради:

1. Радишевський Ростислав Петрович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.03;

Заступник голови:

2. Мережинська Ганна Юріївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.02;

Вчений секретар:

3.Лубарецт Наталія Олексіївна, к.філол.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04;

Члени ради:

4.Астаф’єв Олександр Григорович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.03;

5.  Брацка Марія Валентинівна, д.філол.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.03;

6. Зарва Вікторія Анатоліївна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.02;

7.Заярна Ірина Сергіївна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.02;

8.Ісаєва Наталя Станіславівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04;

9.Ковалів Юрій Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.03;

10. Копаниця Любов Миколаївна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.02;

11. Мегела Іван Петрович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04;

12. Мірошниченко Лілія Ярославівна, д.філол.н., доцент, завідувач кафедри,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04;

13.Нахлік Євген Казимирович, д.філол.н., професор, директор Інституту Івана Франка НАН України (м. Львів), спеціальність 10.01.02;

14.Овчаренко Наталія Федорівна, д.філол.н., завідувач відділу, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, спеціальність 10.01.04;

15. Прушковська Ірина Віталіївна, д.філол.н., доцент,  доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04;

16. Росовецький Станіслав Казимирович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.02;

17. Сухарєва Світлана Володимирівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 10.01.03;

18. Сухомлинов Олексій Миколайович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Український-польський вищий навчальний заклад «Центральноєвропейський університет», спеціальність 10.01.03;

19. Шимчишин Марія Мирославівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 10.01.04

 

2. Внести зміни:

1) до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 1;


 з/п

Назва установи,

шифр спецради

Суть змін

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1.       

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Д 26.001.30

1.      Ввести до складу ради доктора соціологічних наук, доцента Савельєва Юрія Борисовича, доцента кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.02 «Методологія та методи соціологічного дослідження»

 

 


У жовтні 2019 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

З наказу Міністерства освіти і науки України 15.10.2019 № 1301:

6. Утворити:

…спеціалізовану вчену раду Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердивши її у складі згідно з додатком 2:

-       для проведення разового захисту дисертації Георгієвської Вікторії Володимирівни на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»;

-       для проведення разового захисту дисертації Аль Худірі Ясір Хамза Салман на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології».

Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

15.10.2019 № 1301

Склад спеціалізованої вченої ради  Д 26.001.34

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Голова ради:

1.    Гоян Олександр Яремович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  спеціальність 27.00.04.

Заступник голови:

2.    Чекмишев Олександр Вікторович, д.н. із соц.ком., доцент, доцент кафедри, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  спеціальність 27.00.04.

Вчений секретар:

3.    Пономаренко Людмила Григорівна, д.н. із соц.ком., професор,  професор кафедри, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  спеціальність 27.00.04.

Члени ради:

4.    Бідзіля Юрій Михайлович, д.н. із соц.ком., доцент, завідувач кафедри, Ужгородський національний університет, спеціальність 27.00.04;

5.    Василик Любов Євгенівна, д.н. із соц ком., доцент, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 27.01.06;

6.    Горська Катерина Олександрівна, д.н. із соц ком., доцент, доцент кафедри, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  спеціальність 27.00.06;

7.    Женченко Марина Іванівна, д.н. із соц ком., доцент, доцент кафедри, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  спеціальність 27.00.06.

8.    Зелінська Надія Віталіївна, д.філол.н. , професор, завідувач кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 27.00.06;

9.    Крайнікова Тетяна Степанівна, д.н із соц.ком., доцент, професор кафедри, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  спеціальність 27.00.06;

10.    Мітчук Ольга Андріївна, д.н. із соц.ком., доцент, професор кафедри, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука», спеціальність 27.00.06;

11.    Олтаржевський Дмитро Олегович, д.н. із соц.ком., доцент, доцент кафедри, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  спеціальність 27.00.06;

12.     Сидоренко Наталя Миколаївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  спеціальність 27.00.06;

13.    Рижко Олена Миколаївна, д.н. із соц.ком., доцент, доцент кафедри,  Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  спеціальність 27.00.04;

14.    Сніцарчук Лідія Віталіївна, д.н. із соц.ком., професор, заступник генерального директора, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника НАН України, спеціальність 27.00.04;

15.    Шумарова Наталія Петрівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  спеціальність 27.00.06.

У грудні 2018 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

18.12.2018  № 1412

Перелік

спеціалізованих вчених рад –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.38 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.02 «Біофізика», 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія» та 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» строком до 31 грудня 2020 року.

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.02 «Економічна і соціальна географія», 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» та 11.00.12 «Географічна картографія» строком до 31 грудня 2020 року.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» строком до 31 грудня 2020 року.

 

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

18.12.2018  № 1412

Склад

спеціалізованих вчених рад –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.38

Голова ради:

1.    Мартинюк Віктор Семенович, д.б.н., професор, проректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02.

Заступники голови:

2.    Дзержинський Микола Едуардович, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11;

3.    Макарчук Микола Юхимович, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13.

Вчений секретар:

4.    Дворщенко Катерина Олександрівна, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач НДЛ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11.

Члени ради:

5.    Берегова Тетяна Володимирівна, д.б.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13;

6.    Білан Павло Володимирович, д.б.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця, спеціальність 03.00.02;

7.    Жолос Олександр Вікторович, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;

8.    Зима Ігор Григорович, д.б.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник ННЦ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13;

9.    Квітницька-Рижова Тетяна Юріївна, д.б.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут геронтології ім. акад. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 03.00.11;

10.Костерін Сергій Олексійович, д.б.н., професор, академік НАН України, заступник директора, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.02;

11.Коцан Ігор Ярославович, д.б.н., професор, ректор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 03.00.13;

12.Курик Олена Георгіївна, д.м.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини», спеціальність 03.00.11;

13.Літовка Ірина Георгіївна, д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця, спеціальність 03.00.13

14.Нурищенко Наталія Євгенівна, д.б.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;

15.Остапченко Людмила Іванівна, д.б.н., професор, директор ННЦ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11;

16.Островська Галина Віталіївна, д.б.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11;

17.Сиволоб Андрій Володимирович, д.б.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;

18. Фалалєєва Тетяна Михайлівна, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13.

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Голова ради:

1.    Олійник Ярослав Богданович, д.е.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02.

Заступник голови:

2.     Любіцева Ольга Олександрівна, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02.

Вчений секретар:

3.    Мезенцев Костянтин Володимирович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02.

Члени ради:

4.    Барановський Микола Олександрович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, спеціальність 11.00.02;

5.    Бондаренко Едуард Леонідович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.12;

6.    Гордєєв Антон Юрійович, д.геогр.н., заступник директора, ДУ «Науковий гідрофізичний центр НАН України», спеціальність 11.00.12;

7.    Гродзинський Михайло Дмитрович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.11;

8.    Даценко Людмила Миколаївна, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.12;

9.    Денисик Григорій Іванович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, спеціальність 11.00.11;

10.    Дмитрук Олександр Юрійович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.11;

11.    Запотоцький Сергій Петрович, д.геогр.н., професор, заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02;

12.    Калько Андрій Дмитрович, д.геогр.н., професор, декан, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, спеціальність 11.00.11;

13.    Ковальчук Іван Платонович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 11.00.11;

14.    Ляшенко Дмитро Олексійович, д.геогр.н., доцент, професор кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 11.00.12;

15.    Масляк Петро Григорович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.12;

16.    Самойленко Віктор Миколайович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.11;

17.    Смирнов Ігор Георгійович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.12;

18.    Степаненко Анатолій Васильович, д.геогр.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», спеціальність 11.00.02;

19.    Хвесик Юлія Михайлівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02;

20.    Хільчевський Валентин Кирилович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.11;

21.    Шищенко Петро Григорович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.11;

22.    Яценко Борис Павлович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.12.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.06

Голова ради:

1.    Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., професор, в.о. обов’язки завідувача кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.04.

Заступник голови:

2.    Майданик Роман Андрійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03.

Вчений секретар:

3.    Лукач Ірина Володимирівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність12.00.04.

Члени ради:

4.    Бичкова Світлана Сергіївна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Національна академія внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.03;

5.    Бобкова Антоніна Григорівна, д.ю.н., професор, в.о. декана, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 12.00.04;

6.    Боднар Тетяна Валеріївна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03;

7.    Бутирський Андрій Анатолійович, д.ю.н., доцент, суддя, Господарський суд Чернівецької області, спеціальність 12.00.04;

8.    Дзера Олександр Васильович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03;

9.    Коваль Ірина Федорівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 12.00.04;

10.    Кологойда Олександра Вячеславівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.04;

11.    Кохановська Олена Велеонінівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03;

12.    Кузнєцова Наталія Семенівна, д.ю.н., професор, керівник, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, спеціальність 12.00.03;

13.    Отраднова Олеся Олександрівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.04;

14.    Пацурія Ніно Бондовна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.04;

15.    Поєдинок Валерія Вікторівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.04;

16.    Радзивілюк Валерія Вікторівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.04;

17.    Рєзнікова Вікторія Вікторівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.04;

18.    Шимон Світлана Іванівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 12.00.03;

19.    Цюра Вадим Васильович, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03.

У жовтні 2018 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

07.11.2018  № 1218

Перелік

спеціалізованих вчених рад

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.42 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних та фізико-математичних наук за спеціальностями 04.00.05 «Геологічна інформатика» (геологічні та фізико-математичні) та 04.00.22 «Геофізика» (геологічні науки) строком до 31 грудня 2020 року.

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

07.11.2018  № 1218

Склад

спеціалізованих вчених рад

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.42

Голова ради:

1.    Вижва Сергій Андрійович, д.геол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.22.

Заступник голови:

2.     Карпенко Олексій Миколайович, д.геол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.22.

Вчений секретар:

3.    Бондар Ксенія Михайлівна, к.геол.н., старший науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.22.

Члени ради:

4.    Зацерковний Віталій Іванович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (геологічні);

5.    Іванік Олена Михайлівна, д.геол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (геологічні);

6.    Кошляков Олексій Євгенович, д.геол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (геологічні);

7.    Бахмутов Володимир Георгійович, д.геол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна, спеціальність 04.00.05 (геологічні);

8.    Лісний Георгій Дмитрович, д.геол.н., доцент, заступник генерального директора, ТОВ «Геоюніт», спеціальність 04.00.05 (геологічні);

9.    Вижва Зоя Олександрівна, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (фізико-математичні);

10.    Майборода Ростислав Євгенович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (фізико-математичні);

11.    Маслов Борис Петрович, д.ф.-м. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка, спеціальність 04.00.05 (фізико-математичні);

12.    Меньшов Олександр Ігорович, д.геол.н., старший науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.22;

13.    Михайлов Володимир Альбертович, д.геол.н., професор, директор інституту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 04.00.22;

14.    Міліневський Геннадій Петрович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (фізико-математичні);

15.    Міненко Павло Олександрович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 04.0.05 (фізико-математичні);

16.    Орлюк Михайло Іванович, д.геол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна, спеціальність 04.00.22;

17.    Станжицький Олександр Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (фізико-математичні);

18.    Трипільський Олександр Андрійович, д.геол.-мін.н., старший науковий співробітник старший науковий співробітник, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна, спеціальність 04.00.22;

19.    Шнюков Сергій Євгенович, д.геол.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (геологічні).


05 липня 2018 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

16.07.2018  № 775

Перелік

спеціалізованих вчених рад –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.37 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.02 «Диференціальні рівняння» та 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика» строком до 31 грудня 2020 року.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.17 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» та 09.00.09 «Філософія науки» строком до 31 грудня 2020 року.

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  спеціалізована вчена рада К 26.001.22 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальностями 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів», 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія», 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» та 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія» строком до 31 грудня 2020 року.

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) соціологічних наук за спеціальностями 22.00.01 «Теорія та історія соціології», 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень», 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини» та 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» строком до 31 грудня 2020 року.

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

16.07.2018  775

Склад

спеціалізованих вчених рад

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.37

Голова ради:

1.    Городній Михайло Федорович, д.ф.-м.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02.

Заступник голови:

2.    Козаченко Юрій Васильович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05.

Вчений секретар:

3.    Моклячук Михайло Павлович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05.

Члени ради:

4.    Бойчук Олександр Андрійович, д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, професор, завідувач лабораторії, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.02;

5.    Капустян Олексій Володимирович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

6.    Королюк Володимир Семенович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, радник дирекції, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.05;

7.    Кулініч Григорій Логвінович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

8.    Курченко Олександр Олексійович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

9.    Майборода Ростислав Євгенович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

10.    Масол Володимир Іванович, д.ф.-м.н., професор, Інститут СЗР України, спеціальність 01.01.05;

11.    Мацак Іван Каленикович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

12.    Мельник Тарас Анатолійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

13.    Мішура Юлія Степанівна, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

14.    Парасюк Ігор Остапович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

15.    Перестюк Микола Олексійович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

16.    Самойленко Анатолій Михайлович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, Академік-секретар відділення математики НАН України, спеціальність 01.01.02;

17.    Самойленко Валерій Григорович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

18.    Станжицький Олександр Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

19.    Ткаченко Віктор Іванович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.02;

20.    Торбін Григорій Мирославович, д.ф.-м.н., професор, проректор з наукової роботи, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 01.01.05.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Голова ради:

1.    Губерський Леонід Васильович, д.філос.н., професор, академік НАН України, ректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.03.

Заступник голови:

2.    Добронравова Ірина Серафімівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.09.

Вчений секретар:

3.    Шашкова Людмила Олексіївна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.09.

Члени ради:

4.    Ільїн Володимир Васильович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.03;

5.    Кочубей Наталія Василівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 09.00.09;

6.    Крилова Світлана Анатоліївна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 09.00.03;

7.    Бойченко Михайло Іванович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.03;

8.    Пасько Ярослав Ігорович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 09.00.03;

9.    Предко Олена Іллівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.03;

10.    Рижко Володимир Антонович, д.філос.н., професор, директор, Центр гуманітарної освіти НАН України, спеціальність 09.00.09;

11.    Рубанець Олександра Михайлівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 09.00.09;

12.    Сидоренко Лідія Іванівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.09;

13.    Харьковщенко Євген Анатолійович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.03;

14.    Хоменко Ірина Вікторівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.09;

15.    Щербина Олена Юріївна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.09.

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

К 26.001.22

Голова ради:

1.    Бортник Сергій Юрійович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04.

Заступник голови:

2.    Гребінь Василь Васильович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.09.

Вчений секретар:

3.    Погорільчук Наталія Михайлівна, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04.

Члени ради:

4.    Антоненко Володимир Степанович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський університет культури, спеціальність 11.00.09;

5.    Балабух Віра Олексіївна, к.геогр.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Український гідрометеорологічний інститут, спеціальність 11.00.09;

6.    Герасименко Наталія Петрівна, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.09;

7.    Гродзинський Михайло Дмитрович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.01;

8.    Дмитрук Олександр Юрійович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.01;

9.    Комлєв Олександр Олександрович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04;

10.    Лук’янець Ольга Іванівна, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

11.    Мельник Анатолій Васильович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 11.00.01;

12.    Ободовський Олександр Григорович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

13.    Осадчий Володимир Іванович, д.геогр.н., чл.-кор. НАН України, директор, Український гідрометеорологічний інститут, спеціальність 11.00.07;

14.    Палієнко Валентина Петрівна, д.геогр.н., професор, головний науковий відділу, Інститут географії НАН України, спеціальність 11.00.04;

15.    Самойленко Віктор Миколайович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

16.    Свідзінська Валеріївна, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.01;

17.    Сніжко Сергій Іванович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.09;

18.    Стецюк Володимир Васильович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04;

19.    Філоненко Юрій Миколайович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, спеціальність 11.00.04;

20.    Хільчевський Валентин Кирилович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07.

21.    Чехній Віктор Михайлович, к.геогр.н., завідувач відділу, Інститут географії НАН України, спеціальність 11.00.01;

22.    Шевченко Ольга Григорівна, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

23.    Шищенко Петро Григорович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.01;

24.    Яцюк Михайло Васильович, к.геогр.н., в.о. заступника директора, Інститут водних проблем і меліорації НААН України, спеціальність 11.00.07.

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Голова ради:

1.    Куценко Ольга Дмитрівна, д.соц.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальності 22.00.03.

Заступник голови:

2.    Судаков Володимир Іванович, д.соц.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.01.

Вчений секретар:

3.    Тарабукін Юрій Орестович, к.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04.

Члени ради:

4.    Аза Лариса Олександрівна, д.соц.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.03;

5.    Александров Денис Олександрович, д.псих.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04;.

6.    Бевзенко Любов Дмитрівна, д.соц.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.02;

7.    Добронравова Ірина Серафімівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.02;

8.    Злобіна Олена Геннадіївна, д.соц.н., професор, завідувач відділу, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.03;

9.    Костенко Наталія Вікторівна, д.соц.н., професор, завідувач відділу, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.04;

10.    Крупельницька Людмила Францівна, д.псих.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.02;

11.    Курило Ірина Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач відділу, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, спеціальність 22.00.03;

12.    Кутуєв Павло Володимирович, д.соц.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 22.00.01;

13.    Мазурик Олег Володимирович, д.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.03;

14.    Малес Людмила Володимирівна, д.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.01;

15.    Ручка Анатолій Олександрович, д.філос.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.01;

16.    Сірий Євген Володимирович, д.соц.н., професор, завідувач науково-дослідного сектору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.01;

17.    Соболевська Марина Олександрівна, д.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.01;

18.    Стегній Олександр Григорович, д.соц.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.04;

19.    Туленков Микола Васильович, д.соц.н., професор, професор кафедри Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04;

20.    Цимбалюк Наталія Миколаївна, д.соц.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.03;

21.    Черняк Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.02;

22.    Чепак Валентина Василівна, д.соц.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04;

23.    Чудовська Ірина Анатоліївна, д.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04;

24.    Чурілов Микола Миколайович, д.соц.н., старший науковий співробітник, генеральний директор, ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез», спеціальність 22.00.02;

25.    Яковенко Юрій Іванович, д.соц.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.02.


У травні 2018 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

24.05.2018  № 527

Перелік

спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» (фізико-математичні) та 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» (фізико-математичні та технічні) строком до 31 грудня 2020 року.

ХІМІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

спеціалізована вчена рада Д 26.001.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.01 «Неорганічна хімія», 02.00.02 «Аналітична хімія» та 02.00.04 «Фізична хімія» строком до 31 грудня 2020 року;

спеціалізована вчена рада Д 26.001.25 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.03 «Органічна хімія» та 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» строком до 31 грудня 2020 року.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.27 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія», 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури», 09.00.05 «Історія філософії» та 09.00.06 «Логіка» строком до 31 грудня 2020 року.

 

Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

24.05.2018  527

Склад

спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.09

Голова ради:

1.        Анісімов Анатолій Васильович, д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.01 (фізико-математичні).

Заступник голови:

2.        Погорілий Сергій Дем’янович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 (технічні).

Вчений секретар:

3.        Шевченко Володимир Петрович, к.ф.-м.н., доцент, заступник директора, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.01.

Члени ради:

4.        Глибовець Микола Миколайович, д.ф.-м.н., професор, декан, Національний університет «Київо-Могилянська академія», спеціальність 01.05.01 (фізико-математичні);

5.        Гупал Анатолій Михайлович, д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.01 (фізико-математичні);

6.        Дорошенко Анатолій Юхимович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 01.05.03 (фізико-математичні);

7.        Заславський Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 (технічні);

8.        Клюшин Дмитро Анатолійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.01 (фізико-математичні);

9.        Крак Юрій Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.01 (фізико-математичні);

10.    Кривий Сергій Лук’янович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 (фізико-математичні);

11.    Кудін Володимир Іванович, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 (технічні);

12.    Лєнков Сергій Васильович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 (технічні);

13.    Марченко Олександр Олександрович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 (фізико-математичні);

14.    Нікітченко Микола Степанович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 (фізико-математичні);

15.    Прімін Михайло Андрійович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.03 (технічні);

16.    Провотар Олександр Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.01 (фізико-математичні);

17.    Редько Володимир Никифорович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 (фізико-математичні).

18.    Скобелєв Володимир Геннадійович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.01 (фізико-математичні);

19.    Стецюк Петро Іванович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.03 (фізико-математичні);

20.    Терещенко Василь Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.01 (фізико-математичні);

21.    Хусаінов Деніс Ях’євич, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.01 (фізико-математичні);

22.    Чеботарьов Анатолій Миколайович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.03 (технічні).

 

ХІМІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.03

Голова ради:

1.        Слободяник Микола Семенович, д.х.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01.

Заступник голови:

2.        Запорожець Ольга Антонівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02.

Вчений секретар:

3.        Іщенко Олена Вікторівна, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04.

Члени ради:

4.        Амірханов Володимир Михайлович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01;

5.        Зуй Олег Вікторович, д.х.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, спеціальність 02.00.02;

6.        Казіміров Володимир Петрович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04;

7.        Кокозей Володимир Миколайович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02;

8.        Колотілов Сергій Володимирович, д.х.н., завідувач відділу, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського, спеціальність 02.00.04;

9.        Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 02.00.01;

10.    Лампека Ростислав Дмитрович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01;

11.    Лампека Ярослав Дмитрович, д.х.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського, спеціальність 02.00.01;

12.    Линник Петро Микитович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут гідробіології, спеціальність 02.00.02;

13.    Неділько Сергій Андрійович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01;

14.    Олексенко Людмила Петрівна, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04;

15.    Сухан Василь Васильович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02;

16.    Трохимчук Анатолій Костянтинович, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02;

17.    Тьортих Валентин Анатолійович, д.х.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, спеціальність 02.00.04;

18.    Фрицький Ігор Олегович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.25

Голова ради:

1.        Воловенко Юліан Михайлович, д.х.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03.

Заступник голови:

2.        Савченко Ірина Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06

Вчений секретар:

3.        Вретік Людмила Олександрівна, д.х.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

Члени ради:

4.        Алексєєва Тетяна Трохимівна, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут хімії високомолекулярних сполук, спеціальність 02.00.06;

5.        Броварець Володимир Сергійович, д.х.н., професор, заступник директора, Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії, спеціальність 02.00.03;

6.        Вовк Андрій Іванович, д.х.н., професор, чл.-кор. НАН України, директор, Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії, спеціальність 02.00.03;

7.        Войтенко Зоя Всеволодівна, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06;

8.        Желтоножська Тетяна Борисівна, д.х.н., професор, провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06;

9.        Іщенко Олександр Олександрович, д.х.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут органічної хімії, спеціальність 02.00.03;

10.     Ковтуненко Володимир Олексійович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03;

11.     Колендо Олексій Юрієвич, д.х.н., професор, завідувач кафедри Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06;

12.     Куцевол Наталія Володимирівна, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06;

13.     Мірошниченко Микола Степанович, д.б.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03;

14.     Пивоваренко Василь Георгійович, д.х.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03;

15.     Пуд Олександр Аркадійович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії, спеціальність 02.00.06;

16.     Рябов Сергій Володимирович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут хімії високомолекулярних сполук, спеціальність 02.00.06;

17.     Толмачов Андрій Олексійович, д.х.н., професор, директор НВЦ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03;

18.     Хиля Володимир Петрович, д.х.н., професор, чл.-кор. НАН України, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.27

Голова ради:

1.        Конверський Анатолій Євгенович, д.філос.н., професор, академік НАН України, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.06.

Заступник голови:

2.        Кононенко Тарас Петрович, д.філос.н., доцент, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05.

Вчений секретар:

3.        Крикун Віталій Юрійович, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05.

Члени ради:

4.        Алєксандрова Олександра Василівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.04;

5.        Аляєв Геннадій Євгенович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка, спеціальність 09.00.01;

6.        Баумейстер Андрій Олегович, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01;

7.        Довгань Анатолій Олексійович, д.філос.н., доцент, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 09.00.05;

8.        Дротянко Любов Григорівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 09.00.01;

9.        Дуцяк Ігор Зенонович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 09.00.06;

10.    Ільїн Володимир Васильович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05;

11.    Кебулазде Вахтанг Іванович, д.філос.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01;

12.    Комаха Лариса Григорівна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.06;

13.    Конотоп Людмила Григорівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05;

14.    Лактіонова Анна Валеріївна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.04;

15.    Мозгова Наталія Григорівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 09.00.05;

16.    Павлова Олена Юріївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.04;

17.    Рогожа Марія Михайлівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.04;

18.    Руденко Сергій Валерійович, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05;

19.    Савельєва Марина Юріївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Центр гуманітарної освіти НАН України, спеціальність 09.00.04;

20.    Хома Олег Ігорович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький державний технічний університет, спеціальність 09.00.04;

21.    Хоменко Ірина Вікторівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.06;

22.    Чуйко Вадим Леонідович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01;

23.    Шашкова Людмила Олексіївна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01;

24.    Шрамко Ярослав Владиславович, д.філос.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, ДВНЗ «Криворізький національний університет», спеціальність 09.00.06;

25.    Щербина Олена Юріївна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.06.

 

У грудні 2017 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

28.12.2017 № 1714

Перелік

спеціалізованих вчених рад

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.29 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальностями 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» та 21.03.03 «Геополітика» строком на три роки.

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

28.12.2017 № 1714

Склад

спеціалізованих вчених рад

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Голова ради:

1.    Копійка Валерій Володимирович, д.політ.н., професор, директор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.04.

Заступник голови:

2.    Дорошко Микола Савович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 21.03.03.

Вчений секретар:

3.    Бєлоусова Наталія Борисівна, к.політ.н., доцент, доцент кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.04.

Члени ради:

4.    Галака Сергій Павлович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.04;

5.    Даниленко Сергій Іванович, д.політ.н., доцент, завідувач кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.04;

6.    Кірсенко Михайло Володимирович, д.і.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Києво-Могилянська академія», спеціальність 21.03.03;

7.    Коппель Олена Арнольдівна, д.і.н., професор, професор кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 21.03.03;

8.    Крушинський Вадим Юрійович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.04;

9.    Майборода Олександр Микитович, д.і.н., професор, заступник директора, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, спеціальність 23.00.04;

10.Манжола Володимир Андрійович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 21.03.03;

11.Матвієнко Віктор Михайлович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.04;

12.Нагорняк Михайло Миколайович, д.політ.н., професор, директор, Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 21.03.03;

13.Ожеван Микола Андрійович, д.філос.н., професор, головний науковий співробітник, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 21.03.03;

14.Парахонський Борис Олександрович, д.філос.н., професор, головний науковий співробітник, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 21.03.03;

15.Пархомчук Олена Станіславівна, д.політ.н., професор, професор кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.04;

16.Піляєв Ігор Славович, д.політ.н., доцент, професор кафедри, ПАТ ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 23.00.04;

17.Перепелиця Григорій Миколайович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 21.03.03;

18.Погорська Ірина Іванівна, д.політ.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 21.03.03;

19.Ржевська Ніна Федорівна, д.політ.н., доцент, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 23.00.04;

20.Рижков Микола Миколайович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченко, спеціальність 23.00.04;

21.Рубель Вадим Анатолійович, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 21.03.03;

22.Скороход Юрій Степанович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.04;

23.Чекаленко Людмила Дмитрівна, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 23.00.04;

24.Яковенко Наталя Леонідівна, д.політ.н., професор, професор кафедри, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 21.03.03.


У жовтні 2017 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

24.10 .2017 № 1413

Перелік

спеціалізованих вчених рад

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.32 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних наук за спеціальностями 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія», 04.00.11 «Геологія металевих та неметалевих корисних копалин» та 04.00.19 «Економічна геологія» строком на три роки.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.02 «Всесвітня історія» та 07.00.05 «Етнологія» строком на три роки.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» строком на три роки.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.50 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії» строком на три роки.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

спеціалізована вчена рада Д 26.001.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.001.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» та 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» строком на три роки.

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.41 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальностями 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки» та 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» строком на три роки.

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

24.10 .2017 № 1413

Склад

спеціалізованих вчених рад:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.32

Голова ради:

1. Михайлов Володимир Альбертович, д.геол.н., професор, директор, ННІ «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.11.

Заступник голови:

2. Огар Віктор Володимирович, д.геол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.01.

Вчений секретар:

3. Курило Марія Михайлівна, к.геол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.19.

Члени ради:

4. Волкова Тетяна Петрівна, д.геол.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний технічний університет, спеціальність 04.00.11;

5. Гулій Василь Миколайович, д.г.-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 04.00.11;

6. Дубина Олександр Володимирович, д.геол.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.11;

7. Загнітко Василь Миколайович, д.г.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.19;

8. Іванік Олена Михайлівна, д.геол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.01;

9. Коржнєв Михайло Миколайович, д.г.-м.н., професор, старший науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.11;

10. Ляшенко Олена Ігорівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.19;

11. Митрохин Олександр Валерійович, д.геол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.01;

12. Нестеровський Віктор Антонович, д.геол.н., професор, професор кафедри, директор Геологічного музею, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.19;

13. Плотніков Олександр Володимирович, д.геол.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Криворізький національний університет», спеціальність 04.00.19;

14. Покалюк Володимир Васильович, д.геол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», спеціальність 04.00.01;

15. Ремезова Олена Олександрівна, д.геол.н., доцент, в.о. начальника відділу, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.01;

16. Рудько Георгій Ілліч, д.г.-м.н., професор, Голова Державної комісії України по запасах корисних копалин, Державна служба геології та надр України, спеціальність 04.00.19;

17. Шевченко Олексій Леонідович, д.геол.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.19;

18. Шевчук Віктор Васильович, д.г.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.01;

19. Шнюков Сергій Євгенович, д.геол.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.11.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Голова ради:

1. Капелюшний Валерій Петрович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.05.

Заступник голови:

2. Мордвінцев В’ячеслав Михайлович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02.

Вчений секретар:

3. Пількевич Андрій Леонідович, к.і.н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02.

Члени ради:

4. Бевз Тетяна Анатоліївна, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 07.00.05;

5. Борисенко Валентина Кирилівна, д.і.н., професор, завідувач відділу, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, спеціальність 07.00.05;

6. Борисенко Мирослав Володимирович, д.і.н., професор, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.05;

7. Горбань Тетяна Юріївна, д.пол.н., професор, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.05;

8. Городня Наталія Данилівна, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02;

9. Залізняк Леонід Львович, д.і.н., професор, завідувач відділу, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.05;

10. Киридон Алла Миколаївна, д.і.н., професор, директор, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», спеціальність 07.00.02;

11. Конта Ростислав Михайлович, д.і.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.05;

12. Машевський Олег Петрович, д.і.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02;

13. Орлик Василь Михайлович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 07.00.02;

14. Рафальський Олег Олексійович, д.і.н., професор, директор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 07.00.05;

15. Рубель Вадим Анатолійович, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02;

16. Слюсаренко Анатолій Гнатович, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.05;

17. Срібняк Ігор Володимирович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 07.00.02;

18. Ставнюк Віктор Володимирович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02;

19. Терпиловський Ростислав Всеволодович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.05;

20. Яковенко Наталія Леонідівна, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02;

21. Яровий Валерій Іванович, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Голова ради:

1. Філіпенко Антон Сергійович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02.

Заступник голови:

2. Рогач Олександр Ігорович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02.

Вчений секретар:

3. Стаканов Роман Дмитрович, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02.

Члени ради:

4. Бураковський Ігор Валентинович, д.е.н., професор, професор кафедри, НУ «Києво-Могилянська академія», спеціальність 08.00.02;

5. Вергун Володимир Антонович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

6. Гребельник Олександр Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.02;

7. Заблоцька Ріта Олександрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

8. Ільницький Денис Олександрович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.02;

9. Каніщенко Олена Леонідівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

10. Кістерський Леонід Леонідович, д.е.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.02;

11. Пузанов Ігор Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

12. Румянцев Анатолій Павлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Київський економічний інститут менеджменту», спеціальність 08.00.02;

13. Резнікова Наталія Володимирівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

14. Циганов Сергій Андрійович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

15. Шнирков Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.50

Голова ради:

1. Бондаренко Іван Петрович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13.

Заступник голови:

2. Покровська Ірина Леонідівна, д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13.

Вчений секретар:

3. Телешун Катерина Олегівна, к.філол.н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13.

Члени ради:

4. Безпаленко Анатолій Мілетійович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13;

5. Валігура Ольга Романівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри східної філології, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 10.02.13;

6. Голубовська Ірина Олександрівна, д.філол.н, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевчен1, спеціальність 10.02.13;

7. Дядечко Людмила Петрівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13;

8. Колесник Валентина Олександрівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, спеціальність 10.02.13;

9. Кшановський Олег Чеславович, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 10.02.13;

10. Мазепова Олена Вікторівна, д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13;

11. Рибалкін Валерій Сергійович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13;

12. Снитко Олена Степанівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13;

13. Тищенко Костянтин Миколайович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13;

14. Хамрай Олексій Олександрович, д.філол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, спеціальність 10.02.13;

15. Цолін Дмитро Васильович, д.філол.н., керівник лабораторії перекладу, Національний університет «Острозька академія», спеціальність 10.02.13.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Голова ради:

1. Гриценко Іван Сергійович, д.ю.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.01.

Заступники голови:

2. Марцеляк Олег Володимирович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.02;

3. Мельник Роман Сергійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:

4. Чуприна Людмила Миколаївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07.

Члени ради:

5. Баймуратов Михайло Олександрович, д.ю.н., професор, головний науковий консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України, спеціальність 12.00.02;

6. Батанов Олександр Васильович, д.ю.н., професор, старший науковий співробітник, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.02;

7. Бевзенко Володимир Михайлович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07;

8. Бобровник Світлана Василівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.01;

9. Васильченко Оксана Петрівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.02;

10. Губерська Наталія Леонідівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07;

11. Колодій Анатолій Миколайович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національна академія внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.01;

12. Малишев Борис Володимирович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.01;

13. Мірошниченко Марія Іванівна, д.ю.н., професор, в.о. завідувача кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.01;

14. Мосьонз Сергій Олександрович, д.ю.н., професор, проректор з навчальної та наукової роботи, ВНЗ «Університет сучасних знань», спеціальність 12.00.07;

15. Мяловицька Ніна Анатоліївна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.02;

16. Пришва Надія Юріївна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07;

17. Процюк Ігор Валерійович, д.ю.н., професор, декан, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.01;

18. Савченко Леся Анатоліївна, д.ю.н., професор, віце-президент з наукових та юридичних питань, ПВНЗ «Київський міжнародний університет», спеціальність 12.00.07;

19. Якимчук Наталія Яківна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.02.

Д 26.001.05

Голова ради:

1. Погорецький Микола Анатолійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.08.

Заступники голови:

2. Берзін Павло Сергійович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.08;

3. Кучинська Оксана Петрівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.09.

Вчений секретар:

4. Сиза Наталія Петрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.09.

Члени ради:

5. Варфоломеєва Тетяна Вікторівна, д.ю.н., ректор, Академія адвокатури України, спеціальність 12.00.10;

6. Вільгушинський Михайло Йосипович, д.ю.н., суддя, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, спеціальність 12.00.10;

7. Гринюк Володимир Олексійович, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.09;

8. Грібов Михайло Леонідович, д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Національна академія внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09;

9. Костенко Олександр Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач відділу, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.08;

10. Кузнецов Віталій Володимирович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.08;

11. Кучер Тетяна Миколаївна, д.ю.н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.10;

12. Нор Василь Тимофійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 12.00.09;

13. Орлеан Андрій Михайлович, д.ю.н., доцент, провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.08;

14. Прилуцький Сергій Валентинович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.10;

15. Притика Юрій Дмитрович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.10;

16. Сергєєва Діана Борисівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.09;

17. Фесенко Євгеній Володимирович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Академія адвокатури України, спеціальність 12.00.08;

18. Шумило Микола Єгорович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.09;

19. Яновська Олександра Григорівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.10.

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Голова ради:

1. Цвих Володимир Федорович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.02.

Заступник голови:

2. Малкіна Ганна Миколаївна, д.політ.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.02.

Вчений секретар:

3. Постригань Григорій Федорович, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.02.

Члени ради:

4. Батрименко Олег Володимирович, д.політ.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.01;

5. Ващенко Костянтин Олександрович, д.політ.н., старший науковий співробітник, голова, Національне агентство України з питань державної служби, спеціальність 23.00.01;

6. Зеленько Галина Іванівна, д.політ.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02;

7. Колюх Валерій Вікторович, д.політ.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.02;

8. Лікарчук Наталія Василівна, д.політ.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.01;

9. Ляшенко Тетяна Михайлівна, д.політ.н., провідний науковий співробітник, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02;

10. Мироненко Петро Володимирович, д.політ.н., президент, Громадська організація «Академія політичних наук», спеціальність 23.00.02;

11. Неліпа Дмитро Васильович, д.політ.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.01;

12. Обушний Микола Іванович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.02;

13. Салтовський Олександр Іванович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.01;

14. Ткач Олег Іванович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.02;

15. Томенко Микола Володимирович, д.політ.н., професор, голова, Громадський рух «Рідна країна», спеціальність 23.00.01;

16. Шляхтун Петро Панасович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.02;

17. Шульга Марина Андріївна, д.політ.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.01.


У квітні 2017 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

10.05.2017 № 693

Перелік спеціалізованих вчених рад

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

спеціалізована вчена рада Д 26.001.20 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» строком до 31 грудня 2019 року.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

спеціалізована вчена рада Д 26.001.48 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» строком до 31 грудня 2019 року.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

спеціалізована вчена рада Д 26.001.39 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.01.02 «Російська література», 10.01.03 «Література слов’янських народів» та 10.01.04 «Література зарубіжних країн» строком до 31 грудня 2019 року.

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

спеціалізована вчена рада Д 26.001.26 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальностями 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» та 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» строком до 31 грудня 2019 року.

 

Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

10.05.2017 № 693

Склад

спеціалізованих вчених рад

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.20

Голова ради:

1. Слюсаренко Анатолій Гнатович, д.і.н., професор, в.о. завідувача кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01.

Заступник голови:

2. Даниленко Олександр Вікторович, д.і.н., доцент, в.о. завідувача кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01.

Вчений секретар:

3. Іваницька лілія Василівна, к.і.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01.

Члени ради:

4. Верба Ігор Володимирович, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06;

5. Войцехівська Ірина Нінелівна, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06;

6. Гуржій Олександр Іванович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, спеціальність 07.00.06;

7. Калакура Ярослав Степанович, д.і.н., професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06;

8. Колесник Віктор Федорович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06;

9. Коцур Анатолій Петрович, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01;

10. Литвин Володимир Михайлович, д.і.н., професор, народний депутат України, спеціальність 07.00.01;

11. Могильний Леонід Петрович, д.і.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01;

12. Ніколаєць Юрій Олексійович, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06;

13. Палієнко Марина Геннадіївна, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06;

14. Поліщук Юрій Миколайович, д.і.н., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 07.00.01;

15. Сергійчук Володимир Іванович, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01;

16. Смолій Валерій Андрійович, д.і.н., професор, директор, Інститут історії України НАН України, спеціальність 07.00.01;

17. Сорока Юрій Михайлович, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01;

18. Ульяновський Василь Іринархович, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.48

Голова ради:

1. Черняк Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11.

Заступник голови:

2. Затонацька Тетяна Георгіївна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3. Баженова Олена Володимирівна, к.е.н., доцент, доцента кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11.

Члени ради:

4. Гражевська Надія Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;

5. Жилінська Оксана Іванівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;

6. Захарченко Павло Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 08.00.11;

7. Ігнатюк Анжела Іванівна, д.е.н., професор, заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;

8. Камінський Андрій Борисович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11;

9. Ковальчук Костянтин Федорович, д.е.н., професор, декан, Національна металургійна академія України, спеціальність 08.00.11;

10. Ляшенко Олена Ігорівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11;

11. Малік Микола Йосипович, д.е.н, професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки», спеціальність 08.00.03;

12. Одотюк Ігор Васильович, д.е.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», спеціальність 08.00.03;

13. Пилипів Віталій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 08.00.03;

14. Плескач Валентина Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;

15. Чорноус Галина Олександрівна, доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11;

16. Шегда Анатолій Васильович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.39

Голова ради:

1. Радишевський Ростислав Петрович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.03.

Заступник голови:

2. Мережинська Ганна Юріївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.02.

Вчений секретар:

3. Мурашевич Катерина Геннадіївна, к.філол.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04.

Члени ради:

4. Астаф’єв Олександр Григорович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.03;

5. Бовсунівська Тетяна Володимирівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04;

6. Брацка Марія Валентинівна, д.філол.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.03;

7. Єршов Володимир Євгенович, д.філол.н., професор кафедри, Житомирський державний університет імені І. Я. Франка, спеціальність 10.01.03;

8. Зарва Вікторія Анатоліївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.02;

9. Заярна Ірина Сергіївна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.03;

10. Ковалів Юрій Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.03;

11. Копаниця Любов Миколаївна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.02;

12. Мегела Іван Петрович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04;

13. Михед Тетяна Василівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.10.04;

14. Нахлік Євген Казимирович, д.філол.н., директор, Інститут Івана Франка НАН України, спеціальність 10.01.02;

15. Овчаренко Наталія Федорівна, д.філол.н., завідувач відділу, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, спеціальність 10.01.04;

16. Прушковська Ірина Віталіївна, д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04;

17. Росовецький Станіслав Казимирович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.02;

18. Сухомлинов Олексій Миколайович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, спеціальність 10.01.03;

19. Шимчишин Марія Мирославівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 10.01.04.

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Голова ради:

1. Данилюк Іван Васильович, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01.

Заступник голови:

2. Коваленко Алла Борисівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05.

Вчений секретар:

3. Траверсе Тетяна Михайлівна, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05;

Члени ради:

4. Бурлачук Леонід Фокович, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01;

5. Васютинський Вадим Олександрович, д.псих.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, спеціальність 19.00.05;

6. Ващенко Ірина Володимирівна, д.псих.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05;

7. Власова Олена Іванівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.07;

8. Журавльова Лариса Петрівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 19.00.07;

9. Крупельницька Людмила Францівна, д.псих.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01;

10. Льовочкіна Антоніна Михайлівна, д.псих.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.07;

11. Мілютіна Катерина Леонідівна, д.псих.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01;

12. Москалець Віктор Петрович, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 19.00.07;

13. Найдьонова Любов Антонівна, д.псих.н., чл.-кор., заступник директора з наукової роботи, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, спеціальність 19.00.05;

14. Осьодло Василь Ілліч, д.псих.н., професор, начальник гуманітарного інституту, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України, спеціальність 19.00.01;

15. Сердюк Людмила Захарівна, д.псих.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут психології імені Г. С. Костюка, спеціальність 19.00.01;

16. Чепак Валентина Василівна, д.с.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.07;

17. Чуйко Олена Василівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 19.00.07;

18. Швалб Юрій Михайлович, д.псих.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05.


28 лютого 2017 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

13.03.2017 № 374

Перелік спеціалізованих вчених рад

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

спеціалізована вчена рада Д 26.001.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» та 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)» строком до 31 грудня 2019 року;

спеціалізована вчена рада Д 26.001.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» та 08.00.10 «Статистика» строком до 31 грудня 2019 року.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.43 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.11 «Релігієзнавство» та 09.00.12 «Українознавство» строком до 31 грудня 2019 року.

 

Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

13.03.2017 № 374

Склад

спеціалізованих вчених рад

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.12

Голова ради:

1. Старостіна Алла Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Васильченко Зоя Миколаївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

3. Каніщенко Олена Леонідівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

4. Алексеєнко Людмила Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський навчально-науковий інститут Тернопільського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;

5. Базилевич Віктор Дмитрович, д.е.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08;

6. Баюра Дмитро Олександрович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;

7. Варналій Захарій Степанович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08;

8. Грішнова Олена Антонівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;

9. Гура Надія Олександрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.09;

10. Дорош Ніна Іванівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.09;

11. Єранкін Олександр Олександрович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, спеціальність 08.00.04;

12. Костирко Руслан Олександрович, д.е.н., професор, директор інституту, ДВНЗ «Університет банківської справи», спеціальність 08.00.09;

13. Кравченко Василь Іванович, д.е.н., професор, президент інституту, Міжнародний інститут фінансів, спеціальність 08.00.08;

14. Крупка Михайло Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 08.00.08;

15. Купалова Галина Іванівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.09;

16. Лабурцева Олена Іванівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.04;

17. Лютий Ігор Олексійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08;

18. Науменкова Світлана Валентинівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08;

19. Пантелеєв Володимир Павлович, д.е.н., професор, декан, Національна академія статистики, обліку та аудиту, спеціальність 08.00.09;

20. Федоренко Андрій Васильович, д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.04;

21. Филюк Галина Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;

22. Швець Віктор Григорович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.09;

23. Шегда Анатолій Васильович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04.

 

Д 26.001.13

Голова ради:

1. Ігнатюк Анжела Іванівна, д.е.н., професор, заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Заступник голови:

2. Мазур Ірина Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Вчений секретар:

3. Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Члени ради:

4. Базилевич Віктор Дмитрович, д.е.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01;

5. Бодров Володимир Григорович, д.е.н., професор, тимчасово не працює, спеціальність 08.00.01;

6. Захожай Валерій Борисович, д.е.н., професор, директор Інституту, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.10;

7. Горняк Ольга Василівна, д.е.н., професор кафедри, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність 08.00.01;

8. Гражевська Надія Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01;

9. Єріна Антоніна Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.10;

10. Осецький Валерій Леонідович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01;

11. Ковтун Наталія Василівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.10;

12. Купалова Галина Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.10;

13. Моторин Руслан Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.10;

14. Радіонова Ірина Федорівна, д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.01;

15. Швець Віктор Григорович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.10;

16. Филюк Галина Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.43

Голова ради:

1. Харьковщенко Євген Анатолійович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.11.

Заступник голови:

2. Обушний Микола Іванович, д.політ.н., професор, директор, Центр українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12.

Вчений секретар:

3. Фенно Ірина Миколаївна, к.філос.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12.

Члени ради:

4. Бондаренко Віктор Дмитрович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 09.00.11;

5. Васильєва Ірина Василівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 09.00.11;

6. Владиченко Лариса Дмитрівна, д.філос.н., доцент, заступник директора, Департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України, спеціальність 09.00.12;

7. Йосипенко Сергій Львович, д.філос.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, спеціальність 09.00.12;

8. Кондратьєва Ірина Владиславівна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність, 09.00.11;

9. Кононенко Тарас Петрович, д.філос.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12;

10. Конотоп Людмила Григорівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.11;

11. Конта Ростислав Михайлович, д.і.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12;

12. Кривда Наталія Юріївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12;

13. Марченко Олексій Васильович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 09.00.11;

14. Панченко Валентина Іванівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12;

15. Предко Олена Іллівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.11;

16. Цвих Володимир Федорович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12;

17. Швед Зоя Володимирівна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.11;

18. Ямчук Павло Миколайович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва, спеціальність 09.00.12.


29 вересня 2016 року 
відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

07.10.2016 № 1222

Перелік

спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

спеціалізована вчена рада Д 26.001.18 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел» та 01.01.08 «Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада К 26.001.21 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» та 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми» строком на три роки.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада К 26.001.49 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)» строком на три роки.

Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

07.10.2016 № 1222

Склад

спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.18

Голова ради:

1. Петравчук Анатолій Петрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06.

Заступник голови:

2. Нікітченко Микола Степанович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.08.

Вчений секретар ради:

3. Журавльов Віктор Миколайович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06.

Члени ради:

4. Бондаренко Віталій Михайлович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.06;

5. Бондаренко Євген Володимирович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.08;

6. Донченко Володимир Степанович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.08;

7. Кириченко Володимир Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06;

8. Лавренюк Ярослав Васильович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06;

9. Любашенко Володимир Васильович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.06;

10. Мащенко Сергій Олегович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.08;

11. Мішура Юлія Степанівна, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.08;

12. Олійник Андрій Степанович, д.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06;

13. Олійник Богдан Віталійович, д.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри, Національний університет «Києво-Могилянська академія», спеціальність 01.01.08;

14. Протасов Ігор Володимирович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06;

15. Скобелєв Володимир Геннадійович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, спеціальність 01.01.08.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

К 26.001.21

Голова ради:

1. Жук Ярослав Олександрович , д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.04.

Заступник голови:

2. Маципура Володимир Тимофійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.05.

Вчений секретар:

3. Ловейкін Андрій Вячеславович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.04.

Члени ради:

4. Веклич Анатолій Миколайович, д.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.05;

5. Грінченко Віктор Тимофійович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, директор, Інститут гідромеханіки НАН України, спеціальність 01.02.05;

6. Григоренко Олександр Ярославович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04;

7. Зависляк Ігор Володимирович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.04;

8. Карнаухов Василь Гаврилович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04;

9. Куценко Олексій Григорович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент, спеціальність 01.02.04;

10. Мартиш Євген Власович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.05;

11. Мацуй Людмила Юріївна, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.04;

12. Острик Володимир Іванович, д.ф.-м.н., доцент, завідувач НДС, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.04;

13. Нікішов Володимир Іванович, д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, професор, заступник директора, Інститут гідромеханіки НАН України, спеціальність 01.02.05;

14. Сенченков Ігор Костянтинович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04;

15. Харитонов Олексій Михайлович, к.ф.-м.н., доцент, заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.05;

16. Черній Дмитро Іванович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.05.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

К 26.001.49                    

Голова ради:

1. Шовковий В’ячеслав Миколайович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)».

Заступник голови:

2. Любашенко Олеся Вадимівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)».

Вчений секретар:

3. Лазер-Паньків Олеся Василівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)».

Члени ради:

4. Бех Петро Олексійович, к.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

5. Биркун Людмила Вікторівна, к.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

6. Гриценко Світлана Павлівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)»;

7. Звонська Леся Леонідівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)»;

8. Зязюн Лариса Іванівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

9. Карабан В’ячеслав Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

10. Крючков Георгій Георгійович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

11. Лучканич Сергій Мирославович, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)»;

12. Морська Лілія Іванівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

13. Окопна Яна Володимирівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

14. Петращук Олена Петрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

15. Сенів Михайло Григорович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)»;

16. Сторчова Тетяна Володимирівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)».

Витяг

з наказу МОН України від 07. 10 .2016 № 1222

« Про затвердження рішень

Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад

від 29 вересня 2016 року»

Відповідно до підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, ……, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 29 вересня 2016 року

НАКАЗУЮ:

7. Припинити повноваження:

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.21 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, утвореної відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 року № 820 « Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року».

01 липня 2016 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

11.07.2016 № 820

Перелік

спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.21 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» та 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми» строком на три роки.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

спеціалізована вчена рада Д 26.001.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.02.04 «Германські мови», 10.02.05 «Романські мови» та 10.02.16 «Перекладознавство» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.001.15 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 «Українська література», 10.01.05 «Порівняльне літературознавство», 10.01.06 «Теорія літератури» та 10.01.07 «Фольклористика» строком на три роки.

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

11.07.2016 № 820

Склад

спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.21

Голова ради:

1. Жук Ярослав Олександрович , д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.04.

Заступник голови:

2. Маципура Володимир Тимофійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.05.

 Вчений секретар:

3. Ловейкін Андрій Вячеславович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.04.

Члени ради:

4. Веклич Анатолій Миколайович, д.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.05;

5. Грінченко Віктор Тимофійович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, директор, Інститут гідромеханіки НАН України, спеціальність 01.02.05;

6. Григоренко Олександр Ярославович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04;

7. Зависляк Ігор Володимирович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.04;

8. Карнаухов Василь Гаврилович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04;

9. Куценко Олексій Григорович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент, спеціальність 01.02.04;

10. Мартиш Євген Власович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.05;

11. Мацуй Людмила Юріївна, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.04;

12. Острик Володимир Іванович, д.ф.-м.н., доцент, завідувач НДС механіки спряжених хвильових полів механіко-математичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.04;

13. Нікішов Володимир Іванович, д.ф.-м.н., член-кор. НАН України, професор, заступник директора, Інститут гідромеханіки НАН України, спеціальність 01.02.05;

14. Сенченков Ігор Костянтинович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України, спеціальність 01.02.04;

15. Харитонов Олексій Михайлович, к.ф.-м.н., доцент, заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.05;

16. Черній Дмитро Іванович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.02.05.

Д 26.001.11

Голова ради:

1. Бурбело Валентина Броніславівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.05.

Заступник голови:

2. Пилипенко Ростислав Євгенович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.04.

Вчений секретар:

3. Клименко Лада Вікторівна, к.філол.н., науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.05.

Члени ради:

4. Бєлова Алла Дмитрівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.04;

5. Гетьман Зоя Олексіївна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.05;

6. Гудманян Артур Грантович, д.філол.н., професор, директор Гуманітарного інституту, Національний авіаційний університет, спеціальність 10.02.16;

7. Ільченко Ольга Михайлівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, спеціальність 10.02.04;

8. Карабан В’ячеслав Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.16;

9. Кияк Тарас Романович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.16;

10. Клименко Ніна Федорівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.16;

11. Козловський Віктор Володимирович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.04;

12. Коломієць Лада Володимирівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.16;

13. Корбозерова Ніна Миколаївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.05;

14. Крючков Георгій Георгійович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.05;

15. Неборсіна Наталія Павлівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.04;

16. Помірко Роман Семенович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.05;

17. Пономаренко Володимир Панасович, д.філол.н., професор, завідувач відділу, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, спеціальність 10.02.05;

18. Ребрій Олександр Володимирович, д.філол.н., доцент, в.о. завідувача кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 10.02.16;

19. Смущинська Ірина Вікторівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.16;

20. Солощук Людмила Василівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 10.02.04;

21. Чередниченко Олександр Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.16.

Д 26.001.15

Голова ради:

1. Семенюк Григорій Фокович, д.філол.н., професор, директор, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.01.

Заступник голови:

2. Грицик Людмила Василівна, д.філол.н. професор, завідувач кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.06.

Вчений секретар:

3. Наумовська Олеся Владиславівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.07.

Члени ради:

4. Александрова Галина Андріївна, д.філол.н., старший науковий співробітник, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.05;

5. Астаф’єв Олександр Григорович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.06;

6. Бернадська Ніна Іванівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.06;

7. Бондарєва Олена Євгенівна, д.філол.н., професор, директор, Гуманітарний інститут Київського університеті імені Бориса Грінченка, спеціальність 10.01.06;

8. Вільна Ярослава Володимирівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.01;

9. Гарасим Ярослав Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.07;

10. Гнатюк Мирослава Михайлівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.01;

11. Давидюк Віктор Феодосійович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 10.01.07;

12. Задорожна Людмила Михайлівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.01;

13. Заярна Ірина Сергіївна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.05;

14. Івановська Олена Петрівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.07;

15.  Кеба Олександр Володимирович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 10.01.05;

16. Клочек Григорій Дмитрович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Кіровоградський державний педагогічний університеті імені                                Володимира Винниченка, спеціальність 10.01.06;

17. Ковалів Юрій Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.01;

18. Козачок Ярослав Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 10.01.01;

19. Копаниця Любов Миколаївна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.07;

20. Ленська Світлана Василівна, д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г.Короленка, спеціальність 10.01.01;

21. Мегела Іван Петрович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.05;

22. Сліпушко Оксана Миколаївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.01;

23. Ткаченко Анатолій Олександрович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.06;

24. Ткачук Микола Платонович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 10.01.01;

25. Шаповал Мар’яна Олександрівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.06.

12 травня 2016 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

16.05.2016 № 515

Перелік  спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.37 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.02 «Диференціальні рівняння» та 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика» строком на два роки.

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.22 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» та 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія» строком на два роки.

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

16.05.2016 № 515

Склад спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.37

Голова ради:

1. Городній Михайло Федорович, д.ф.-м.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02.

Заступник голови:

2. Козаченко Юрій Васильович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05.

Вчений секретар:

3. Моклячук Михайло Павлович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05.

Члени ради:

4. Бойчук Олександр Андрійович, д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, професор, завідувач лабораторії, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.02;

5. Капустян Олексій Володимирович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

6. Карташов Микола Валентинович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

7. Королюк Володимир Семенович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, радник дирекції, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.05;

8. Кулініч Григорій Логвінович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

9. Майборода Ростислав Євгенович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

10. Масол Володимир Іванович, д.ф.-м.н., професор, Інститут Служби зовнішньої розвідки України, спеціальність 01.01.05;

11. Мацак Іван Каленикович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

12. Мельник Тарас Анатолійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

13. Мішура Юлія Степанівна, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05;

14. Парасюк Ігор Остапович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

15. Перестюк Микола Олексійович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

16. Самойленко Анатолій Михайлович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, Академік-секретар відділення математики НАН України, спеціальність 01.01.02;

17. Самойленко Валерій Григорович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

18. Станжицький Олександр Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.02;

19. Ткаченко Віктор Іванович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.02;

20. Торбін Григорій Мирославович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 01.01.05. 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.22

Голова ради:

1. Хільчевський Валентин Кирилович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07 .

Заступник голови:

2.  Сніжко Сергій Іванович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.09.

Вчений секретар:

3. Круківська Алла Володимирівна, к.г.н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.09.

Члени ради:

4. Антоненко Володимир Степанович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.09;

5. Герасименко Наталія Петрівна, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.09;

6. Гребінь Василь Васильович, д.г.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

7. Комлєв Олександр Олександрович, д.г.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

8. Кошляков Олексій Євгенович, д. геол. н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

9. Линник Петро Микитович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут гідробіології НАН України, спеціальність 11.00.07;

10. Ободовський Олександр Григорович, д.г.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

11. Осадчий Володимир Іванович, д.г.н., чл.-кор. НАН України, директор, Український гідрометеорологічний інститут, спеціальність 11.00.07;

12. Польовий Анатолій Миколайович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Одеський державний екологічний університет, спеціальність 11.00.09;

13. Прусов Віталій Арсентійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.09;

14. Самойленко Віктор Миколайович, д.г.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

15. Тимофеєв Владислав Євгенійович, д.г.н., доцент, старший науковий співробітник відділу, Український гідрометеорологічний інститут, спеціальність 11.00.09;

16. Стецюк Володимир Васильович, д.г.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07;

17. Тімченко Володимир Михайлович, д.г.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут гідробіології НАН України, спеціальність 11.00.07.


У лютому 2016 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

09.03.2016 № 241

Перелік спеціалізованих вчених рад

ХІМІЧНІ НАУКИ

спеціалізована вчена рада Д 26.001.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.01 «Неорганічна хімія», 02.00.02 «Аналітична хімія» та 02.00.04 «Фізична хімія» строком на два роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.001.25 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.03 «Органічна хімія», 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» та 02.00.10 «Біоорганічна хімія» строком на два роки.

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

спеціалізована вчена рада Д 26.001.42 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних та фізико-математичних наук за спеціальностями 04.00.05 «Геологічна інформатика» (геологічні та фізико-математичні) та 04.00.22 «Геофізика» (геологічні) строком на два роки.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

спеціалізована вчена рада Д 26.001.17 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання», 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» та 09.00.09 «Філософія науки» строком на два роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.001.27 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія», 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури», 09.00.05 «Історія філософії» та 09.00.06 «Логіка» строком на два роки.

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

спеціалізована вчена рада Д 26.001.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) соціологічних наук за спеціальностями 22.00.01 «Теорія та історія соціології», 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень», 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини» та 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» строком на два роки.

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

09.03.2016 № 241

Склад спеціалізованих вчених рад

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Голова ради:

1. Слободяник Микола Семенович, д.х.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01.

Заступник голови:

2. Запорожець Ольга Антонівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02.

Вчений секретар:

3. Іщенко Олена Вікторівна, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04.

Члени ради:

4. Амірханов Володимир Михайлович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01;

5. Зуй Олег Вікторович, д.х.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України, спеціальність 02.00.02;

6.Казіміров Володимир Петрович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04;

7. Кокозей Володимир Миколайович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02;

8. Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 02.00.01;

9.Лампека Ростислав Дмитрович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01;

10. Лампека Ярослав Дмитрович, д.х.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, спеціальність 02.00.01;

11. Линник Петро Микитович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут гідробіології НАН України, спеціальність 02.00.02;

12. Неділько Сергій Андрійович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01;

13. Олексенко Людмила Петрівна, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04;

14. Строюк Олександр Леонідович, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, спеціальність 02.00.04;

15. Сухан Василь Васильович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02;

16. Трохимчук Анатолій Костянтинович, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02;

17. Тьортих Валентин Анатолійович, д.х.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, спеціальність 02.00.04;

18. Фрицький Ігор Олегович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04.

Д 26.001.25

Голова ради:

1. Воловенко Юліан Михайлович, д.х.н., професор, декан факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03.

Заступник голови:

2. Колендо Олексій Юрієвич, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

Вчений секретар:

3. Савченко Ірина Олександрівна, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

Члени ради:

4. Броварець Володимир Сергійович, д.х.н., професор, заступник директора, Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України, спеціальність 02.00.10;

5. Вовк Андрій Іванович, д.х.н., професор, чл.-кор. НАН України, директор, Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України, спеціальність 02.00.10;

6. Войтенко Зоя Всеволодівна, д.х.н., професор, заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03;

7. Желтоножська Тетяна Борисівна, д.х.н., професор, провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06;

8. Іщенко Олександр Олександрович, д.х.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України, спеціальність 02.00.03;

9. Ковтуненко Володимир Олексійович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03;

10. Комаров Ігор Володимирович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03;

11. Куцевол Наталія Володимирівна, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06;

12. Мірошниченко Микола Степанович, д.б.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.10;

13. Пивоваренко Василь Георгійович, д.х.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.10;

14. Пуд Олександр Аркадійович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, спеціальність 02.00.06;

15. Рябов Сергій Володимирович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 02.00.06;

16. Толмачов Андрій Олексійович, д.х.н., професор, директор НВЦ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.10;

17. Хиля Володимир Петрович, д.х.н., професор, чл.-кор. НАН України, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.10;

18. Ягупольський Юрій Львович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України, спеціальність 02.00.03.

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.42

Голова ради:

1. Вижва Сергій Андрійович, д.геол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.22 .

Заступник голови:

2. Карпенко Олексій Миколайович, д.геол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.22.

Вчений секретар:

3. Тішаєв Іван Васильович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (фізико-математичні).

Члени ради:

4. Зацерковний Віталій Іванович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (геологічні);

5. Іванік Олена Михайлівна, д.геол.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (геологічні);

6. Корчагін Ігнат Миколайович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна, спеціальність 04.00.05 (фізико-математичні);

7. Курганський Валерій Микитович, д.геол.-мін.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (геологічні);

8. Лозинський Всеволод Григорович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (фізико-математичні);

9. Майборода Ростислав Євгенович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (фізико-математичні);

10. Маслов Борис Петрович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка, спеціальність 04.00.05 (геологічні);

11. Міліневський Геннадій Петрович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (геологічні);

12. Міненко Павло Олександрович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Криворізький національний університет, спеціальність 04.0.05 (фізико-математичні);

13. Нікулін Сергій Леонідович, д.геол.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 04.00.05 (геологічні);

14. Орлюк Михайло Іванович, д.геол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна, спеціальність 04.00.22.

15. Станжицький Олександр Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (фізико-математичні);

16. Таран Євген Юрійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.05 (фізико-математичні);

17. Толстой Михайло Іванович, д.геол.-мін.н., професор, провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.22.

18. Трипільський Олександр Андрійович, д.геол.-мін.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут геофізики ім. С. І. Суботтіна, спеціальність 04.00.22.

19. Шнюков Сергій Євгенович, д.геол.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.22.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Голова ради:

1. Губерський Леонід Васильович, д.філос.н., професор, академік НАН України, ректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.03.

Заступник голови:

2. Добронравова Ірина Серафімівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.09.

Вчений секретар:

3.Шашкова Людмила Олексіївна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.09.

Члени ради:

4. Богачов Андрій Леонідович, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.02;

5. Бойченко Михайло Іванович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.03;

6. Гвоздік Олег Іванович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Національна академія прокуратури України, спеціальність 09.00.09;

7. Малкіна Ганна Миколаївна, д.політ.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.03;

8. Огнев’юк Віктор Олександрович, д.філос.н., професор, ректор, Київський університет імені Б. Д. Грінченка, спеціальність 09.00.03;

9. Пасько Ярослав Ігорович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 09.00.03;

10. Предко Олена Іллівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.02;

11. Рижко Володимир Антонович, д.філос.н., професор, директор, Центр гуманітарної освіти НАН України, спеціальність 09.00.09;

12. Рубанець Олександра Михайлівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ», спеціальність 09.00.02;

13. Сидоренко Лідія Іванівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.09;

14. Харьковщенко Євген Анатолійович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.03;

15. Хоменко Ірина Вікторівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.02;

16. Чорноморденко Іван Васильович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 09.00.02;

17. Чуйко Вадим Леонідович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.09;

18. Щербина Олена Юріївна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.02;

19. Ярошовець Володимир Іванович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.02.

Д 26.001.27

Голова ради:

1. Конверський Анатолій Євгенович, д.філос.н., професор, академік НАН України, декан факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.06.

Заступник голови:

2. Ярошовець Володимир Іванович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01.

Вчений секретар:

3. Крикун Віталій Юрійович, к.філос.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05.

Члени ради:

4. Алєксандрова Олександра Василівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.04;

5. Аляєв Геннадій Євгенович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка, спеціальність 09.00.01;

6. Баумейстер Андрій Олегович, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01;

7. Довгань Анатолій Олексійович, д.філос.н., доцент, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 09.00.05;

8. Дротянко Любов Григорівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 09.00.01;

9. Дуцяк Ігор Зенонович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 09.00.06;

10. Ільїн Володимир Васильович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05;

11. Кебулазде Вахтанг Іванович, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01;

12. Кононенко Тарас Петрович, д.філос.н., доцент, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05;

13. Конотоп Людмила Григорівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05;

14. Мозгова Наталія Григорівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 09.00.05;

15. Павлова Олена Юріївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.04;

16. Рогожа Марія Михайлівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.04;

17. Руденко Сергій Валерійович, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05;

18. Савельєва Марина Юріївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Центр гуманітарної освіти НАН України, спеціальність 09.00.04;

19. Сайтарли Інна Анатоліївна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.04;

20. Хома Олег Ігорович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький державний технічний університет, спеціальність 09.00.04;

21. Хоменко Ірина Вікторівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.06;

22. Чуйко Вадим Леонідович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.06;

23. Шашкова Людмила Олексіївна, д.філос.н., професор, в. о. завідувача кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01;

24. Шрамко Ярослав Владиславович, д.філос.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, ДВНЗ «Криворізький національний університет», спеціальність 09.00.06;

25. Щербина Олена Юріївна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.06.

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Голова ради:

1. Куценко Ольга Дмитрівна, д.соц.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальності 22.00.03.

Заступник голови:

2. Судаков Володимир Іванович, д.соц.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.01.

Вчений секретар:

3. Тарабукін Юрій Орестович, к.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04.

Члени ради:

4. Аза Лариса Олександрівна, д.соц.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.03;

5. Бевзенко Любов Дмитрівна, д.соц.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.02;

6. Волович Володимир Ілліч, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.02;

7. Злобіна Олена Геннадіївна, д.соц.н., професор, завідувач відділу, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.03;

8. Ковтун Наталія Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.02;

9. Костенко Наталія Вікторівна, д.соц.н., професор, завідувач відділу, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.04;

10. Курило Ірина Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач відділу, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, спеціальність 22.00.03;

11. Кутуєв Павло Володимирович, д.соц.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України «КПІ», спеціальність 22.00.01;

12. Льовочкіна Антоніна Михайлівна, д.псих.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.02;

13. Мазурик Олег Володимирович, д.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.03;

14. Макеєв Сергій Олексійович, д.соц.н., професор, завідувач відділу, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.03;

15. Малес Людмила Володимирівна, д.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.01;

16. Ручка Анатолій Олександрович, д.філос.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.01;

17. Сірий Євген Володимирович, д.соц.н., професор, завідувач науково-дослідного сектору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.01;

18. Соболевська Марина Олександрівна, д.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.01;

19. Стегній Олександр Григорович, д.соц.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут соціології НАН України, спеціальність 22.00.04.

20. Туленков Микола Васильович, д.соц.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04;

21. Цимбалюк Наталія Миколаївна, д.соц.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.03;

22. Чепак Валентина Василівна, д.соц.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04;

23. Чудовська Ірина Анатоліївна, д.соц.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04;

24. Чуйко Олена Василівна, д.псих.н., доцент, в.о. завідувача кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.04;

25. Чурілов Микола Миколайович, д.соц.н., старший науковий співробітник, генеральний директор, ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез», спеціальність 22.00.02;

26. Яковенко Юрій Іванович, д.соц.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.02.У грудні 2015 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

21 .12.2015 № 1328

Перелік спеціалізованих вчених рад

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.38 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.02 «Біофізика», 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія» та 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» строком на три роки.

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.02 «Економічна та соціальна географія», 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» та 11.00.12 «Географічна картографія» строком на три роки.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

- спеціалізована вчена рада Д 26.001.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» строком на три роки;
- спеціалізована вчена рада Д 26.001.52 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» строком на три роки.

Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

21.12.2015 № 1328

Склад спеціалізованих вчених рад

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.38

Голова ради:
1. Мартинюк Віктор Семенович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02.

Заступники голови:
2. Дзержинський Микола Едуардович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11;
3.
Макарчук Микола Юхимович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13.

Вчений секретар:
4.
Фалалєєва Тетяна Михайлівна, д.біол.н., старший науковий співробітник НДЛ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13.

Члени ради:
5.
Берегова Тетяна Володимирівна, д.біол.н., професор, завідувач НДЛ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13;
6.
Білан Павло Володимирович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, спеціальність 03.00.02;
7.
Весельський Станіслав Павлович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13;
8.
Гарманчук Людмила Василівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11;
9.
Жолос Олександр Вікторович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;
10.
Квітницька-Рижова Тетяна Юріївна, д.біол.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 03.00.11;
11.
Костерін Сергій Олексійович, д.біол.н., професор, академік НАН України, заступник директора, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.02;
12.
Коцан Ігор Ярославович, д.біол.н., професор, ректор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 03.00.13;
13.
Мірошниченко Микола Степанович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;
14.
Нурищенко Наталія Євгенівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;
15.
Остапченко Людмила Іванівна, д.біол.н., професор, директор ННЦ «Інститут біології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11;
16.
Островська Галина Віталіївна, д.біол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11;
17.
Рибальченко Володимир Корнійович, д.біол.н., професор, керівник НДС, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11;
18.
Родіонова Наталія Василівна, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, спеціальність 03.00.11;
19.
Сиволоб Андрій Володимирович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;
20.
Толстанова Ганна Миколаївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.11;
21.
Шевчук Віктор Григорович, доктор медичних наук, професор, пенсіонер за віком, спеціальність 03.00.13.
22.
Янчук Петро Іванович, д.біол.н., професор, завідувач сектору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.13.

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.07

Голова ради:
1.
Олійник Ярослав Борисович, д.е.н., професор, член-кореспондент НАПН України, декан факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02.

Заступник голови:
2.
Дмитрук Олександр Юрійович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.11.

Вчений секретар:
3.
Мезенцев Костянтин Володимирович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02.

Члени ради:
4.
Барановський Микола Олександрович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, спеціальність 11.00.02;
5.
Бейдик Олександр Олексійович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.11;
6.
Бондаренко Едуард Леонідович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.12;
7.
Гладкий Олександр Віталійович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02;
8.
Гродзинський Михайло Дмитрович, д.геогр.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.11;
9.
Даценко Людмила Миколаївна, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.12;
10.
Денисик Григорій Іванович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, спеціальність 11.00.11;
11.
Запотоцький Сергій Петрович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02;
12.
Іщук Степан Іванович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02;
13.
Ковальчук Іван Платонович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 11.00.02;
14.
Лісовський Сергій Антонович, д.геогр.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут географії НАН України, спеціальність 11.00.02;
15.
Любіцева Ольга Олександрівна, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02;
16.
Маслак Петро Григорович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.11;
17.
Смирнов Ігор Георгійович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , спеціальність 11.00.12;
18.
Степаненко Анатолій Васильович, д.геогр.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» , спеціальність 11.00.02;
19.
Царик Любомир Петрович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка , спеціальність 11.00.12;
20.
Шищенко Петро Григорович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , спеціальність 11.00.11;
21.
Яценко Борис Павлович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , спеціальність 11.00.12.

 ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.06

Голова ради:
1.
Кузнєцова Наталія Семенівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03.

Заступник голови:
2.
Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.04.

Вчений секретар:
3.
Діковська Ірина Андріївна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03.

Члени ради:
4.
Бобкова Антоніна Григорівна, д.ю.н., професор, декан юридичного факультету, Донецький національний університет, спеціальність 12.00.04;
5.
Боднар Тетяна Валеріївна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03;
6.
Безух Олександр Васильович, д.ю.н., старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.04;
7.
Дзера Олександр Васильович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03;
8.
Кохановська Олена Велеонінівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03;
9.
Луць Володимир Васильович, д.ю.н., професор, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.04;
10.
Майданик Роман Андрійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03;
11.
Пацурія Ніно Бондовна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.04;
12.
Погрібний Сергій Олексійович, д.ю.н., доцент, заступник голови, Приморський районний суд м. Одеси, спеціальність 12.00.03;
13.
Поєдинок Валерія Вікторівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.04;
14.
Радзивілюк Валерія Вікторівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.04;
15.
Рєзнікова Вікторія Вікторівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.04;
16.
Сліпченко Святослав Олександрович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.03;
17.
Шимон Світлана Іванівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 12.00.03.

Д 26.001.52

Голова ради:
1.
Носік Володимир Васильович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.06.

Заступник голови:
2.
Мірошниченко Анатолій Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.06.

Вчений секретар:
3.
Ковальчук Тетяна Григорівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.06.

Члени ради:
4.
Балюк Галина Іванівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.06;
5.
Краснова Марія Василівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.06;
6.
Безклубий Ігор Анатолійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.06;
7.
Коваленко Тетяна Олександрівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.06;
8.
Вавженчук Сергія Ярославович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.06;
9.
Пацурія Ніно Бондівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.06;
10.
Радзивілюк Валерія Вікторівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.06;
11.
Бугера Сергій Іванович, д.ю.н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, ННЦ «Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича» НААН України, спеціальність 12.00.06;
12.
Головкін Олександр Васильович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України, спеціальність 12.00.06;
13.
Гвоздик Павло Олександрович, д.ю.н., доцент, суддя, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, спеціальність 12.00.06;
14.
Соколова Алла Костянтинівна, д.ю.н., доцент, в.о. завідувача кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.06;
15.
Костицький Василь Васильович, д.ю.н., професор, президент, ВГО «Асоціація українських правників», спеціальність 12.00.06.


30 червня 2015 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
13.07.2015 № 747

Перелік спеціалізованих вчених рад

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» строком на два роки.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.50 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії» строком на два роки.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.46 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» строком на два роки.

Додаток 7
до наказу Міністерства
освіти і науки України
13.07.2015 № 747
Склад спеціалізованих вчених рад

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Голова ради:

1. Філіпенко Антон Сергійович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02.

Заступник голови:

2. Рогач Олександр Ігорович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02.

Вчений секретар:

3. Поліщук Ліна Сергіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02.

Члени ради:

4. Бураковський Ігор Валентинович, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», спеціальність 08.00.02;
5.
Вергун Володимир Антонович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;
6.
Гребельник Олександр Петрович, д.е.н., професор, проректор, Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні, спеціальність 08.00.02;
7.
Заблоцька Ріта Олександрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;
8.
Каніщенко Олена Леонідівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;
9.
Кістерський Леонід Леонідович, д.е.н., професор, директор, Інститут міжнародного ділового співробітництва, спеціальність 08.00.02;
10.
Луцишин Зоряна Орестівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;
11.
Пузанов Ігор Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;
12.
Румянцев Анатолій Павлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський економічний інститут менеджменту, спеціальність 08.00.02;
13.
Столярчук Ярослав Михайлович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, спеціальність 08.00.02;
14.
Циганов Сергій Андрійович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;
15.
Шнирков Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.50

Голова ради:

1. Бондаренко Іван Петрович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13.

Заступник голови:

2. Голубовська Ірина Олександрівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13.

Вчений секретар:

3. Покровська Ірина Леонідівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13.

Члени ради:

4. Безпаленко Анатолій Мілетійович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування, спеціальність 10.02.13;
5.
Валігура Ольга Романівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри східної філології, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 10.02.13;
6.
Дядечко Людмила Петрівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13;
7.
Карпенко Олена Юріївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, спеціальність 10.02.13;
8.
Колесник Валентина Олександрівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, спеціальність 10.02.13;
9.
Кшановський Олег Чеславович, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 10.02.13;
10.
Пилипенко Ростислав Євгенович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13;
11.
Петлюченко Наталія Володимирівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Одеська юридична академія», спеціальність 10.02.13;
12.
Рибалкін Валерій Сергійович, д.філол.н., професор, завідувач відділу, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, спеціальність 10.02.13;
13.
Снитко Олена Степанівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13;
14.
Тищенко Костянтин Миколайович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.13;
15.
Хамрай Олексій Олександрович, д.філол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, спеціальність 10.02.13.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.46

Голова ради:

1. Іншин Микола Іванович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05.

Заступник голови:

2. Щербина Віктор Іванович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05.

Вчений секретар:

3. Черноус Світлана Миколаївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05.

Члени ради:

4. Андріїв Василь Михайлович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.05;
5.
Безклубий Ігор Анатолійович, д.ю.н., професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05;
6.
Вавженчук Сергій Ярославович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05;
7.
Венедіктов Сергій Валентинович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05;
8.
Гришина Юлія Миколаївна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05;
9.
Журавльов Дмитро Володимирович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність 12.00.05;
10.
Занфірова Тетяна Анатоліївна, д.ю.н., професор, проректор, Класичний приватний університет, спеціальність 12.00.05;
11.
Лукаш Сергій Станіславович, д.ю.н., доцент, начальник, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України; спеціальність 12.00.05;
12.
Мельничук Наталія Олексіївна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05;
13.
Прилипко Сергій Миколайович, д.ю.н., професор, головний вчений секретар, Національна академія правових наук України, спеціальність 12.00.05;
14.
Процевський Олександр Іванович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 12.00.05;
15.
Тищенко Олена Володимирівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05.


28 квітня 2015 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому було прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015 № 528

Перелік спеціалізованих вчених рад

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.39 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.01.02 «Російська література», 10.01.03 «Література слов’янських народів» та 10.01.04 «Література зарубіжних країн» строком на два роки.

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки
України 12.05.2015 № 528

Склад спеціалізованих вчених рад

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.39

Голова спецради:

1. Радишевський Ростислав Петрович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.03.

Заступник голови:

2. Мережинська Ганна Юріївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.02.

Вчений секретар:

3. Мурашевич Катерина Геннадіївна, к.філол.н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04.

Члени ради:

4. Астаф’єв Олександр Григорович, д.філол.н., професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.03;
5.
Бовсунівська Тетяна Володимирівна, д.філол.н., професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04;
6.
Брацка Марія Валентинівна, д.філол.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.03;
7.
Волощук Євгенія Валентинівна, д.філол.н., старший науковий співробітник, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, спеціальність 10.01.04;
8.
Грицик Людмила Василівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04;
9.
Єршов Володимир Євгенович, д.філол.н., доцент кафедри, Житомирський державний університет імені І. Я. Франка, спеціальність 10.01.03;
10.
Зарва Вікторія Анатоліївна, д.філол.н., професор, ректор, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.02;
11.
Заярна Ірина Сергіївна, д.філол.н., професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.03;
12.
Корзов Юрій Іванович, д.філол.н., професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.02;
13.
Костенко Наталія Василівна, д.філол.н., професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.02;
14.
Мегела Іван Петрович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.04;
15.
Михед Тетяна Василівна, д.філол.н., професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.10.04;
16.
Нахлік Євген Казимирович, д.філол.н., керівник, Львівське відділення Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, спеціальність 10.01.02;
17.
Овчаренко Наталія Федорівна, д.філол.н., завідувач відділу, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, спеціальність 10.01.04;
18.
Садикова Лариса Володимирівна, д.філол.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.02;
19.
Сухомлинов Олексій Миколайович, д.філол.н., завідувач кафедри, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, спеціальність 10.01.03.


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства
освіти і науки України
06.03.2015 № 261


Перелік спеціалізованих вчених рад

ГЕОГРаФІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.45 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів» та 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія» строком на два роки.

Склад спеціалізованих вчених рад:

Д 26.001.45

Голова ради:

1. Бортник Сергій Юрійович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04.

Заступник голови:

2. Гродзинський Михайло Дмитрович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.01.

Вчений секретар:

3. Погорільчук Наталія Михайлівна, к. г. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04.

Члени ради:

4. Герасименко Наталія Петрівна, д.г.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04;

5. Дмитрук Олександр Юрійович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.01;

6. Комлєв Олександр Олександрович, д.г.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04;

7. Матвіїшина Жанна Миколаївна, д.г.н., професор, завідувач відділу, Інститут географії НАН України, спеціальність 11.00.04;

8. Мельник Анатолій Васильович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 11.00.01;

9. Ободовський Олександр Григорович, д.г.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04;

10. Палієнко Валентина Петрівна, д.г.н., професор, завідувач відділу, Інститут географії НАН України, спеціальність 11.00.04;

11. Пащенко Володимир Михайлович, д.г.н., професор, головний редактор, Київський географічний щорічник Українського географічного товариства, спеціальність 11.00.01;

12. Прусов Віталій Арсенійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.01;

13. Самойленко Віктор Миколайович, д.г.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.01;

14. Стецюк Володимир Васильович, д.г.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04;

15. Тютюнник Юліан Геннадійович, д.г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут еволюційної екології НАН України, спеціальність 11.00.01;

16. Черваньов Ігор Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.04;

17. Шищенко Петро Григорович, д.г.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.01.


Витяг з наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 26 лютого 2015 року № 261

Про затвердження рішень

Атестаційної колегії Міністерства

щодо діяльності спеціалізованих

вчених рад від 26 лютого 2015 року

Змінити профіль:

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.26 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, надавши раді право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальностями 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» та 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» у складі згідно з додатком 9:

Склад

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.26 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Голова ради:

1. Данилюк Іван Васильович, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01.

Заступник голови ради:

2. Коваленко Алла Борисівна, д.псих.н, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05.

Вчений секретар ради:

3. Траверсе Тетяна Михайлівна, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05.

Члени ради:

4. Бурлачук Леонід Фокович, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01;

5. Васютинський Вадим Олександрович, д.псих.н, професор, завідувач лабораторії, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, спеціальність 19.00.05;

6. Ващенко Ірина Володимирівна, д.псих.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05;

7. Власова Олена Іванівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.07;

8. Головко Борис Андрійович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01;

9. Журавльова Лариса Петрівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 19.00.07;

10. Завацька Наталія Євгенівна, д.псих.н., професор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 19.00.05;

11. Кочарян Олександр Суренович, д.псих., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 19.00.01;

12. Льовочкіна Антоніна Михайлівна, д.псих.н., доцент, доцента кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.07;

13. Макарук Микола Юхимович, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01;

14. Мілютіна Катерина Леонідівна, д.псих.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01;

15. Москалець Віктора Петровича, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 19.00.07;

16. Носенко Елеонора Львівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 19.00.01;

17. Осьодло Василь Ілліч, д.псих.н, доцент, начальник кафедри, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України, спеціальність 19.00.01;

18. Плахотнік Ольга Василівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05;

19. Хазратова Нігора Вікторівна, д.псих.н., доцент, професор кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 19.00.05;

20. Чепак Валентина Василівна, д.соц.н., професора, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.07;

21. Чуйко Олена Василівна, д.псих.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.07;

22. Швалб Юрій Михайлович, д.псих.н, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05;

23. Щербина Людмила Францівна, д.псих., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01.


1 грудня 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому було прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Витяг з наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 29 грудня 2014 року № 1528
Перелік спеціалізованих вчених рад

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.43 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.11 «Релігієзнавство» та 09.00.12 «Українознавство» строком на два роки.

З додатку 3
до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.12.2014 № 1528

Склад спеціалізованих вчених рад

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.43

Голова ради:

1. Харьковщенко Євген Анатолійович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.11.

Заступник голови:

2. Обушний Микола Іванович, д.політ.н., професор, директор, Центр українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12.

Вчений секретар:

3. Фенно Ірина Миколаївна, к.філос.н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12.

Члени ради:

4. Бондаренко Віктор Дмитрович, д.філос.н., професор, директор, Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, спеціальність 09.00.11;

5. Васильєва Ірина Василівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О. О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 09.00.11;

6. Йосипенко Сергій Льовович, д.філос.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, спеціальність 09.00.12;

7. Кондратьєва Ірина Владиславівна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність, 09.00.11;

8. Кононенко Тарас Петрович, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12

9. Конотоп Людмила Григорівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.11;

10. Кривда Наталія Юріївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12;

11. Лубський Володимир Іонович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.11;

12. Марченко Олексій Васильович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 09.00.11;

13. Панченко Валентина Іванівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12;

14. Предко Олена Іллівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.11;

15. Рибачук Микола Филимонович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Український гуманітарний інститут, спеціальність 09.00.12;

16. Цвих Володимир Федорович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.12;

17. Швед Зоя Володимирівна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.11;

18. Ямчук Павло Миколайович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 09.00.12


З додатку 10
до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.12.2014 № 1528

Зміни до складу спеціалізованих вчених рад

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Д 26.001.48

Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата економічних наук, доцента Чорноус Галину Олександрівну, спеціальність 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», ввівши до складу ради та призначивши вченим секретарем ради кандидата економічних наук, доцента Баженову Олену Володимирівну, доцента кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Вивести зі складу ради доктора філософських наук, професора Толстоухова Анатолія Володимирович, спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Д 26.001.11

1. Вивести зі складу ради:

заступника голови, доктора філологічних наук, професора Левицького Андрія Едуардовича, спеціальність 10.02.04 «Германські мови», призначивши заступником голови ради члена ради, доктора філологічних наук, професора Пилипенка Ростислава Євгеновича, завідувача кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови»;

доктора філологічних наук, професора Новикову Марину Олексіївну, спеціальність 10.02.16 «Перекладознавство».

2. Вважати члена ради, доктора філологічних наук, професора Кияка Тараса Романовича, завідувача кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка фахівцем зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови»


Д 26.001.15

Вивести зі складу ради:

доктора філологічних наук, професора Штоня Григорія Максимовича, спеціальність 10.01.01 «Українська література»;

доктора філологічних наук, професора Рудякова Павла Миколайовича, спеціальність 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»,

ввівши до складу ради:

доктора філологічних наук, професора Гнатюк Мирославу Михайлівну, професора кафедри Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.01 «Українська література»;

доктора філологічних наук, старшого наукового співробітника Александрову Галину Андріївну, старшого наукового співробітника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.06

1. Залишити членом ради вченого секретаря ради, доктора юридичних наук, професора Боднар Тетяну Валеріївну, спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», ввівши до складу ради та призначивши вченим секретарем ради доктора юридичних наук, доцента Отраднову Олесю Олександрівну, доцента кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

2. Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, доцента Венедіктову Ірину Валентинівну, спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», ввівши до складу ради доктора юридичних наук, доцента Сліпченка Святослава Олександровича, професора кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»


ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

К 26.001.49

Залишити у складі ради вченого секретаря ради, доктора філологічних наук, професора Звонську Лесю Леонідівну, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)», призначивши вченим секретарем ради члена ради, кандидата філологічних наук, доцента Лазер-Паньків Олесю Василівну, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)»


ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Вивести зі складу ради вченого секретаря ради, кандидата політичних наук, доцента Кривоноса Романа Анатолійовича, спеціальність 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку», ввівши до складу ради та призначивши вченим секретарем ради кандидата політичних наук, доцента Бєлоусову Наталію Борисівну, доцента кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»
30 жовтня 2014 року
відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому було прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Витяг з наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 06 листопада 2014 року № 1279
Перелік спеціалізованих вчених рад

БІОЛОГІЧНІ науки

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.24 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.01 «Радіобіологія», 03.00.04 «Біохімія», 03.00.12 «Фізіологія рослин» та 03.00.16 «Екологія» строком на два роки

З додатку 3
до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 06.11.2014 № 1279

Склад спеціалізованих вчених рад

БІОЛОГІЧНІ науки

Д 26.001.24

Голова ради:

1. Остапченко Людмила Іванівна, д.б.н., професор, директор ННЦ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04.

Заступник голови:

2. Таран Наталія Юріївна, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.12.

Вчений секретар:

3. Ракша Наталія Григорівна, к.б.н., науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.01.

Члени ради:

4. Бойко Анатолій Леонідович, д.б.н., професор, академік НААН, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.12;

5. Гайдаржи Марина Миколаївна, д.б.н., завідувач НДЛ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.16;

6. Гандзюра Володимир Петрович, д.б.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.16;

7. Гродзинський Дмитро Михайлович, д.б.н., професор, академік НАН України, головний науковий співробітник, Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України, спеціальність 03.00.12;

8. Гудков Ігор Миколайович, д.б.н., професор, академік НААН, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 03.00.01;

9. Ємельянов Ігор Георгійович, д.б.н., професор, член-кореспондент НАН України, директор, Національний науково-природничий НАН України, спеціальність 03.00.16;

10. Кашпаров Валерій Олександрович, д.б.н., професор, директор, Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології НУБіП України, спеціальність 03.00.01;

11. Косаківська Ірина Василівна, д.б.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, спеціальність 03.00.16;

12. Кучмеровська Тамара Мурадівна, д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.04;

13. Лукашов Дмитро Володимирович, д.б.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.16;

14. Мартинюк Віктор Семенович, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.01;

15. Міщенко Лідія Трохимівна, д.б.н., професор, провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.12;

16. Мусієнко Микола Миколайович, д.б.н., професор, академік НААН, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.12;

17. Плюйко Володимир Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.01;

18. Рибальченко Володимир Корнійович, д.б.н., професор, керівник НДС, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.01;

19. Савчук Олексій Миколайович, д.б.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;

20. Серебряков Валентин Валентинович, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.16;

21. Сокур Олеся Вадимівна, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач НДЛ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;

22. Тищенко Олена Миколаївна, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, спеціальність 03.00.12;

23. Толстанова Ганна Миколаївна, д.б.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник НДЛ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;

24. Цудзевич Борис Олександрович, д.б.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.01;

25. Шликов Сергій Георгійович, д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.04.

З додатку8
до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 06.11.2014 № 1279

Зміни до складу спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.23

1. Призначити головою ради заступника голови ради, доктора фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Куліша Миколу Полікарповича, завідувача кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.13 «Фізика металів», залишивши у складі ради членом ради доктора фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Макару Володимира Арсенійовича, завідувача кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07 «Фізика твердого тіла».

2. Призначити заступником голови ради члена ради, доктора фізико-математичних наук, доцента Борового Миколу Олександровича, завідувача кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07 «Фізика твердого тіла».

3. Вивести зі складу ради доктора фізико-математичних наук, професора Захаренка Миколу Івановича, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.13 «Фізика металів», ввівши до складу ради доктора фізико-математичних наук, професора Рево Сергія Лукича, завідувача науково-дослідної лабораторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.13 «Фізика металів»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

1. Вивести зі складу ради доктора філософських наук, професора Огородника Івана Васильовича, спеціальність 09.00.05 «Історія філософії», ввівши до складу ради доктора філософських наук, доцента Щербину Олену Юріївну, доцента кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.06 «Логіка».

2. Вважати членів ради: доктора філософських наук, професора Аляєва Геннадія Євгеновича, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, фахівцем за спеціальністю 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»; доктора філософських наук, доцента Руденка Сергія Валерійовича, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, фахівцем за спеціальністю 09.00.05 «Історія філософії»


Д 26.001.28

Призначити заступником голови ради члена ради, доктора філософських наук, доцента Руденка Сергія Валерійовича, доцента кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.07 «Етика».

Д 26.001.06

Вивести зі складу ради доктора юридичних наук, професора Вінник Оксану Мар’янівну, спеціальність 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право», ввівши до складу ради доктора юридичних наук, доцента Пацурію Ніно Бондівну, доцента кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»25 вересня 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому було прийнято ряд рішень щододіяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Витяг
з наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.09.2014 № 1081

Спеціалізована вчена рада К 26.001.49 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» строком на два роки.

З додатку 2
до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.09.2014 № 1081

Склад спеціалізованих вчених рад

К 26.001.49

Голова ради:

1. Шовковий В’ячеслав Миколайович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)».

Заступник голови:

2. Любашенко Олеся Вадимівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)».

Вчений секретар:

3. Звонська Леся Леонідівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)».

Члени ради:

4. Бех Петро Олексійович, к.філол.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

5. Биркун Людмила Вікторівна, к.пед.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

6. Бігич Оксана Борисівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

7. Грищенко Світлана Павлівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)»;

8. Зязюн Лариса Іванівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

9. Карабан В’ячеслав Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

10. Крючков Георгій Георгійович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

11. Лазер-Паньків Олеся Василівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)»;

12. Лучканин Сергій Мирославович, д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)»;

13. Окопна Яна Володимирівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

14. Петращук Олена Петрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»;

15. Сенів Михайло Григорович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)»;

16. Сторчова Тетяна Володимирівна, к.пед.н., старший викладач кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)».


З додатку 8
до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29.09.2014 № 1081
Зміни до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертації

У зв"язку із захистом дисертації Дарчук Наталії Петрівни "Лінгвістичне забезпечення автоматизованих систем аналізу українськомовного тексту (на прикладі системи автоматичного граматичного аналізу АГАТ)" зі спеціальностей 10.02.01 «Українська мова», 10.02.21 «Структурна, прикладна і математична лінгвістика», поданої на розгляд спеціалізованої вченої ради Д 26.001.10 для здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук:

Ввести до складу спеціалізованої ради фахівців із спеціальності 10.02.21 «Структурна, прикладна і математична лінгвістика»:

доктора філологічних наук, професора Біскуп Ірину Павлівну, завідувача кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

доктора філологічних наук, професора Карпіловську Євгенію Анатоліївну, завідувача відділу Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України ;

доктора філологічних наук, члена-кореспондента НАН України Клименко Ніну Федорівну, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

доктора філологічних наук, професора Нікітіну Фіоніллу Олексіївну, професора кафедри Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

доктора філологічних наук, професора Перебийніс Валентину Ісидорівну, професора кафедри Київського національного лінгвістичного університету.

З додатку 9

до нак азу

Міністурства освіти і науки України

від 29.09.2014 № 1081

Зміни до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертації

Вивести зі складу ради Д 26.001.26 доктора психологічних наук, доцента Хазратову Нігору Вікторівну, спеціальність 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи», ввівши до складу ради доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника Найдьонову Любов Антонівну, заступника директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, спеціальність 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»26 червня 2014 року
відбулось засідання А тестаці йної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому було прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Витяг з наказу 

Міністерства освіти і науки України 

від 04 липня 2014 року № 793

Перелік спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.31 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.03 «Радіофізика», 01.04.08 «Фізика плазми» та 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» строком на три роки.

БІОЛОГІЧНІ науки

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.05 «Ботаніка», 03.00.06 «Вірусологія» та 03.00.09 «Імунологія» строком на два роки.

Витяг з наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 04 липня 2014 року № 793

Зміни до складу спеціалізованих вчених рад, профіль яких змінено

Змінити профіль спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доповнивши перелік спеціальностей, за якими раді надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук , спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

Ввести до складу ради фахівців зі спеціальності 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»:

доктора економічних наук, професора Гуру Надію Олександрівну, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

доктора економічних наук, професора Дорош Ніну Іванівну, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

доктора економічних наук, професора Костирка Руслана Олександровича, завідувача кафедри Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України;

доктора економічних наук, професора Купалову Галину Іванівну, завідувача кафедри, Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

доктора економічних наук, доцента Пантелеєва Володимира Павловича, завідувача кафедр, Національної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України;

доктора економічних наук, професора, Швеця Віктора Григоровича, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Витяг з наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 04 липня 2014 року № 793

Склад спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.31

Голова ради:

Анісімов Ігор Олексійович, д.ф.-м.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08.

Заступник голови:

Григорук Валерій Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03.

Вчений секретар:

Прокопенко Олександр Володимирович, к.ф.-м.н., доцент, в.о. завідувача кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03.

Члени ради:

Аркуша Юрій Васильович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.03;

Веклич Анатолій Миколайович, д.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08;

Висоцький Володимир Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03;

Гончаров Олексій Антонович, д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.08;

Жарких Юрій Серафімович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10;

Зависляк Ігор Володимирович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03;

Ільченко Володимир Васильович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10;

Лисенко Володимир Сергійович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10;

Лозовський Валерій Зіновійович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10;

Мартиш Євген Власович, д.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08;

Мелков Геннадій Андрійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03;

Назаров Олексій Миколайович, д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10;

Найденко Віктор Іванович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ», спеціальність 01.04.03;

Скришевський Валерій Антонович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10;

Третяк Олег Васильович, д.ф.-м.н., професор, директор інституту високих технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10;

Черняк Валерій Якович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08;

Яковенко Юрій Володимирович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут ядерних досліджень НАН України, спеціальність 01.04.08.

БІОЛОГІЧНІ науки

Д 26.001.14

Голова ради:

Поліщук Валерій Петрович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.06.

Заступник голови:

Костіков Ігор Юрійович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.05.

Вчений секретар:

Джаган Вероніка Володимирівна, к.біол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.05.

Члени ради:

Бойко Анатолій Леонідович, д.біол.н., професор, академік НААН, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.06;

Бучацький Леонід Петрович, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.06;

Коваленко Олексій Григорович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.06;

Міщенко Лідія Трохимівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.06;

Щербатенко Іван Степанович, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.06;

Бичкова Ніна Григорівна, д.біол.н., професор, завідувач лабораторії, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 03.00.09;

Гавриленко Тетяна Іллівна, д.біол.н., професор, завідувач відділу, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. Н. Д. Стражеска НАМН України», спеціальність 03.00.09;

Гарманчук Людмила Василівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.09;

Демидов Сергій Вікторович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.09;

Позур Володимир Костянтинович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.09;

Цудзевич Борис Олександрович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.09;

Гревцова Ганна Терентіївна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник сектору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.05;

Соломаха Володимир Андрійович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.05;

Сухомлин Марина Миколаївна, д.біол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.05;

Устименко Павло Митрофанович, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, спеціальність 03.00.05;

Федорончук Микола Михайлович, д.біол.н., провідний науковий співробітник відділу, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, спеціальність 03.00.0516 травня 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому було прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Витяг з наказу 

Міністерства освіти і науки України 
від 26 травня 2014 року № 642

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.41 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальностями 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки» та 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» строком на три роки

Голова ради:
 1. Шляхтун Петро Панасович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.02.

Заступник голови:

2. Цвих Володимир Федорович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.02.

Вчений секретар:

3. Постригань Григорій Федорович, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.02.

Члени ради:

4. Батрименко Олег Володимирович, д.політ.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.01;

5. Ващенко Костянтин Олександрович, д.політ.н., старший науковий співробітник, перший віце-президент, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 23.00.01;

6. Зеленько Галина Іванівна, д.політ.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02;

7. Лікарчук Наталія Василівна, д.політ.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.01;

8. Лященко Тетяна Михайлівна, д.політ.н., науковий співробітник, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02;

9. Малкіна Ганна Миколаївна, д.політ.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.02;

10. Неліпа Дмитро Васильович, д.політ.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.01;

11. Обушний Микола Іванович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.02;

12. Салтовський Олександр Іванович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.01;

13. Ткач Олег Іванович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.02;

14. Томенко Микола Володимирович, д.політ.н., доцент, народний депутат, Верховна Рада України, спеціальність 23.00.01;

15. Шульга Марина Андріївна, д.політ.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 23.00.01.


З додатку 8
до наказу МОН
№ 642 від 26.05.2014
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ Д 26.001.27

Вивести зі складу ради доктора філософських наук, професора Прокопова Дениса Євгеновича, спеціальність 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія», ввівши до складу ради доктора філософських наук, доцента Руденка Сергія Валерійовича, професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»


3 квітня 2014 року
відбулось засідання А тестаці йної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому було прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Витяг з наказу 

Міністерства освіти і науки України 
від 15 квітня 2014 року № 455

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.32 з правом прийн яття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних наук за спеціальностями 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія» та 04.00.19 «Економічна геологія» строком на три роки.

 Голова ради:

1. Михайлов Володимир Альбертович, д.геол.н., професор, декан факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.19.

Заступник голови:

2. Огар Віктор Володимирович, д.геол.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.01.

Вчений секретар:

3. Курило Марія Михайлівна, к.геол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.19.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.48 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» строком на три роки.

 Голова ради:

1. Черняк Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11.

Заступник голови

2. Затонська Тетяна Георгіївна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3. Чорноус Галина Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11.

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.26 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальностями 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» та 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» строком на три роки.

 Голова ради:

1. Данилюк Іван Васильович, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01.

Заступник голови:

2. Коваленко Алла Борисівна, д.псих.н, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05.

Вчений секретар:

3. Траверсе Тетяна Михайлівна, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05.

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.33 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з соціальних комунікацій за спеціальностями 27.00.04 «Теорія та історія журналістики» та 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування» строком на три роки.

 Голова ради:

1. Гоян Олександр Яремович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.04.

Заступник голови:

2. Сидоренко Наталія Миколаївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальності 27.00.04.

Вчений секретар:

3. Носова Богдана Миколаївна, к.н.соц.ком., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.04.14 лютого 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому було прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Витяг з наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 14 лютого 2014 року № 153

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.20 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» строком на три роки.

Голова ради:

1. Колесник Віктор Федорович, д.і.н., професор, член-кореспондент НАН України, декан факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06.

Заступник голови:

2. Верба Ігор Володимирович, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06.

Вчений секретар:

3. Божко Олег Іванович, к.і.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01.17 січня 2014 року
 відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому було прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Витяг з наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 17 січня 2014 року № 41 

ХІМІЧНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.01 «Неорганічна хімія», 02.00.02 «Аналітична хімія» та 02.00.04 «Фізична хімія» строком на два роки.

Голова ради:

1. Слободяник Микола Семенович, д.х.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01.

Заступники голови:

2. Запорожець Ольга Антонівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02.

Вчений секретар:

3. Іщенко Олена Вікторівна, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04;

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.25 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.03 «Органічна хімія», 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» та 02.00.10 «Біоорганічна хімія» строком на два роки.

Голова ради:

1. Воловенко Юліан Михайлович, д.х.н., професор, декан факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03.

Заступник голови:

2. Колендо Олексій Юрієвич, д.х.н., професор, завідувач кафедри Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

Вчений секретар:

3. Савченко Ірина Олександрівна, д.х.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком на три роки.

Голова ради:

1. Старостіна Алла Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2.  Васильченко Зоя Миколаївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

3. Каніщенко Олена Леонідівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» та 08.00.10 «Статистика» строком на три роки.

Голова ради:

1. Базилевич Віктор Дмитрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Заступник голови:

2. Осецький Валерій Леонідович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Вчений секретар:

3. Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.


14 лютого 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому було прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Витяг з наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 14 лютого 2014 року № 153

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.20 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» строком на три роки.

Голова ради:

1. Колесник Віктор Федорович, д.і.н., професор, член-кореспондент НАН України, декан факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06.

Заступник голови:

2. Верба Ігор Володимирович, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06.

Вчений секретар:

3. Божко Олег Іванович, к.і.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01.


17 січня 2014 року
 відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому було прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Витяг з наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 17 січня 2014 року № 41 

ХІМІЧНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.01 «Неорганічна хімія», 02.00.02 «Аналітична хімія» та 02.00.04 «Фізична хімія» строком на два роки.

Голова ради:

1. Слободяник Микола Семенович, д.х.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01.

Заступники голови:

2. Запорожець Ольга Антонівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02.

Вчений секретар:

3. Іщенко Олена Вікторівна, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04;

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.25 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.03 «Органічна хімія», 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» та 02.00.10 «Біоорганічна хімія» строком на два роки.

Голова ради:

1. Воловенко Юліан Михайлович, д.х.н., професор, декан факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03.

Заступник голови:

2. Колендо Олексій Юрієвич, д.х.н., професор, завідувач кафедри Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

Вчений секретар:

3. Савченко Ірина Олександрівна, д.х.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком на три роки.

Голова ради:

1. Старостіна Алла Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2.  Васильченко Зоя Миколаївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

3. Каніщенко Олена Леонідівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» та 08.00.10 «Статистика» строком на три роки.

Голова ради:

1. Базилевич Віктор Дмитрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Заступник голови:

2. Осецький Валерій Леонідович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Вчений секретар:

3. Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

3 квітня 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому було прийнято рішення щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, зокрема і Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Повернення до списку