Згідно з даними МОН України: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/merezha-specializovanih-vchenih-rad

 

Мережа спеціалізованих вчених рад

станом на 1 січня 2018 року

 

Установа в якій функціонує спеціалізована вчена рада

Шифр

спеціалізованої вченої ради

Спеціальності

 

Термін повноважень

Наказ

МОН України

 

 

 

 

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 

 

 

 

 

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

 

Д 26.208.01

01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»

01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи»

05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Д 20.051.06

01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

К 20.051.09

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д 61.051.01

01.04.04 «Фізична електроніка»

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

К 41.053.07

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.02

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.09

01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.10

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Запорізький національний університет

 

К 17.051.06

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Д 26.200.01

04.00.22 «Геофізика»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Інститут гідромеханіки НАН України

Д 26.196.01

01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

01.04.06 «Акустика

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Інститут електрофізики і  радіаційних технологій НАН України

Д 64.245.01

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

 

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Д 26.194.02

01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» (ф.-м.)

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України

Д 26.205.01

05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут магнетизму НАН України та МОН України

Д 26.248.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.11 «Магнетизм»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Інститут математики НАН України

Д 26.206.01

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.01.03 «Математична фізика»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Інститут математики НАН України

Д 26.206.02

01.01.02 «Диференціальні рівняння»

01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

01.01.07 «Обчислювальна математика»

01.02.01 «Теоретична механіка»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Інститут математики НАН України

Д 26.206.03

01.01.04 «Геометрія та топологія»

01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.01

01.04.13 «Фізика металів»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.02

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

01.04.22 «Надпровідність»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України

Д 26.166.01

01.02.01 «Теоретична механіка»

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Д 35.195.01

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Інститут прикладної фізики НАН України

 

К 55.250.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.20 «Фізика пучків заряджених частинок»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Д 26.207.01

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.13 «Фізика металів»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України

Д 64.157.01

01.04.03 «Радіофізика»

01.04.04 «Фізична електроніка»

04.00.22 «Геофізика»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

Д 26.191.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

Д 35.156.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.24 «Фізика колоїдних систем»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Інститут фізики НАН України

Д 26.159.01

01.04.04 «Фізична електроніка»

01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.15 «Фізика молекулярних та рідких кристалів»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Інститут фізики напівпровідників        ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.01

01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут фізики напівпровідників        ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.02

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха

Д 35.071.01

01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України

 

Д 26.210.02

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Інститут ядерних досліджень НАН України

 

Д 26.167.01

01.04.16 «Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.08

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

03.00.02 «Біофізика»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.18

01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

01.01.08 «Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.21

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.23

01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.13 «Фізика металів»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.31

01.04.03 «Радіофізика»

01.04.08 «Фізика плазми»

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.35

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.37

01.01.02 «Диференціальні рівняння»

01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.42

04.00.05 «Геологічна інформатика»

04.00.22 «Геофізика»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.07

01.01.02 «Диференціальні рівняння»

01.01.07 «Обчислювальна математика»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.09

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

01.04.13 «Фізика металів»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.03

05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

Д 64.845.01

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.21 «Радіаційна фізика та ядерна безпека»

01.04.20 «Фізика пучків заряджених частинок»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

Д 64.845.02

01.04.02 «Теоретична фізика»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

НТК «Інститут монокристалів» НАН України

Д 64.169.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

05.02.01 «Матеріалознавство»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Д 41.051.01

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

01.04.17 «Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Д 41.051.04

01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»

01.04.02 «Теоретична фізика»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

К 41.051.05

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.01.02 «Диференціальні рівняння»

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Сумський державний університет

 

Д 55.051.02

01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України

Д 64.175.01

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.01.03 «Математична фізика»

01.01.04 «Геометрія та топологія»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України

Д 64.175.02

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.09 «Фізика низьких температур»

01.04.11 «Магнетизм»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України

Д 64.175.03

01.04.07 «Фізика твердого тіла» 

01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

01.04.22  «Надпровідність»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.02

01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»

01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

01.04.03 «Радіофізика»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.03

01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.11 «Магнетизм»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

К 64.051.11

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.01.02 «Диференціальні рівняння»

01.01.03 «Математична фізика» 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.12

01.04.08 «Фізика плазми»

01.04.16 «Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.13

03.00.02 «Біофізика»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.02

05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.03

01.04.03 «Радіофізика» 

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.04

01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.02

01.01.02 «Диференціальні рівняння»

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

 

 

 

 

 

ХІМІЧНІ НАУКИ

 

 

 

 

 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

К 61.051.03

02.00.01 «Неорганічна хімія»

02.00.02 «Аналітична хімія»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Д 08.078.01

02.00.05 «Електрохімія»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Д 08.078.03

02.00.03 «Органічна хімія»

02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України

 

Д 26.209.01

02.00.11 «Колоїдна хімія»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Д 26.220.01

02.00.10 «Біоорганічна хімія»

02.00.13 «Нафтохімія і вуглехімія»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України

Д 26.218.01

02.00.01 «Неорганічна хімія»

02.00.04 «Фізична хімія»

02.00.05 «Електрохімія»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України

Д 26.183.01

02.00.11 «Колоїдна хімія»

21.06.01 «Екологічна безпека»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Інститут органічної хімії НАН України

 

Д 26.217.01

02.00.03 «Органічна хімія»

02.00.08 «Хімія елементоорганічних сполук»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Д 26.207.02

02.00.04 «Фізична хімія»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України

Д 26.190.01

02.00.01 «Неорганічна хімія»

02.00.04 «Фізична хімія»

02.00.15 «Хімічна кінетика і каталіз»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України

Д 26.210.01

01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

02.00.04 «Фізична хімія»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.03

02.00.01 «Неорганічна хімія»

02.00.02 «Аналітична хімія»

02.00.04 «Фізична хімія»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.25

02.00.03 «Органічна хімія»

02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

02.00.10 «Біоорганічна хімія»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Львівський національний університет імен Івана Франка

 

Д 35.051.10

02.00.01 «Неорганічна хімія»

02.00.04 «Фізична хімія»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.01

02.00.03 «Органічна хімія»

02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України

К 41.219.01

02.00.01 «Неорганічна хімія»

02.00.02 «Аналітична хімія»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.14

02.00.03 «Органічна хімія»

02.00.04 «Фізична хімія»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

К 76.051.10

02.00.04 «Фізична хімія»

02.00.21 «Хімія твердого тіла»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

 

 

 

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 

 

 

 

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Д 35.072.02

06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського» МОЗ України

Д 58.601.01

14.03.01 «Нормальна анатомія»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського» МОЗ України

К 58.601.04

03.00.04 «Біохімія»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України

К 26.880.02

03.00.16 «Екологія»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.04

03.00.16 «Екологія»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України»

Д 26.630.01

14.03.06 «Токсикологія»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»

Д 26.604.01

14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

 

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»

Д 26.558.01

14.01.14 «Ендокринологія»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

Д 26.554.01

14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

ДУ «Інститут морської біології НАН України»

Д 41.258.01

03.00.17 «Гідробіологія»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

Д 26.550.01

14.03.05 «Фармакологія»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

Д 26.254.01

03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія та гістологія»

03.00.20 «Біотехнологія»

03.00.22 «Молекулярна генетика»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України»

Д 26.562.01

03.00.01 «Радіобіологія»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Інститут агроекології і природокористування НААН

Д 26.371.01

03.00.16 «Екологія»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут біології клітин НАН України

Д 35.246.01

03.00.07 «Мікробіологія»

03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут біології тварин НААН

Д 35.368.01

03.00.04 «Біохімія»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Д 26.220.01

02.00.10 «Біоорганічна хімія»

02.00.13 «Нафтохімія і вуглехімія»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Д 26.240.01

03.00.04 «Біохімія»

03.00.20 «Біотехнологія»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

Д 26.211.01

03.00.05 «Ботаніка»

03.00.21 «Мікологія»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Інститут гідробіології НАН України

Д 26.213.01

03.00.10 «Іхтіологія»

03.00.17 «Гідробіологія»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Д 26.155.01

14.01.07 «Онкологія»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Д 26.153.01

03.00.08 «Зоологія»

03.00.24 «Ентомологія»

03.00.25 «Паразитологія, гельмінтологія»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

 

К 26.202.01

03.00.01 «Радіобіологія»

03.00.15 «Генетика»

03.00.20 «Біотехнологія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України

Д 26.233.01

03.00.06 «Вірусологія»

03.00.07 «Мікробіологія»

03.00.20 «Біотехнологія»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України

Д 26.237.01

03.00.03 «Молекулярна біологія»

03.00.20 «Біотехнологія»

03.00.22 «Молекулярна генетика»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

 

Д 26.198.01

03.00.02 «Біофізика»

03.00.13 «Фізіологія людини та тварин»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Д 26.212.01

03.00.12 «Фізіологія рослин»

03.00.15 «Генетика»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.14

03.00.05 «Ботаніка»

03.00.06 «Вірусологія»

03.00.12 «Фізіологія рослин»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.24

03.00.04 «Біохімія»

03.00.09 «Імунологія»

03.00.16 «Екологія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.38

03.00.02 «Біофізика»

03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Львівський національний університет імен Івана Франка

К 35.051.14

03.00.02 «Біофізика»

03.00.04 «Біохімія»

03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

Д 26.171.03

14.03.11 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.10

14.03.11 «Медична та біологічна інформатика та кібернетика»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний ботанічний сад

ім. М. М. Гришка НАН України

Д 26.215.01

03.00.05 «Ботаніка»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.02

06.01.11 «Фітопатологія»

 

16.00.10 «Ентомологія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.08

03.00.04 «Біохімія»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.09

06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.19

03.00.01 «Радіобіологія»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.28

03.00.20 «Біотехнологія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН

К 64.354.02

03.00.18 «Грунтознавство»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Одеський національний медичний університет МОЗ України

Д 41.600.01

14.03.05 «Фармакологія»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

К 41.051.06

03.00.04 «Біохімія»

03.00.07 «Мікробіологія»

03.00.20 «Біотехнологія»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН

Д 41.363.01

03.00.15 «Генетика»

 

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

К 55.053.02

14.03.04 «Патологічна фізіологія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

К 64.051.17

03.00.04 «Біохімія»

03.00.08 «Зоологія»

03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

К 73.053.06

03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.05

03.00.04 «Біохімія»

03.00.16 «Екологія»

03.00.18 «Грунтознавство»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

 

 

 

 

 

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 

 

 

 

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Д 26.192.01

04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин»

21.06.01 «Екологічна безпека»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»

Д 26.162.03

05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

К 20.052.01

04.00.17 «Геологія нафти і газу» 04.00.22 «Геофізика»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

 

К 35.152.01

04.00.02 «Геохімія»

04.00.17 «Геологія нафти і газу»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Інститут геологічних наук НАН України 

Д 26.162.01

04.00.09 «Палеонтологія і стратиграфія»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Інститут геологічних наук НАН України 

Д 26.162.02

04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

04.00.04 «Геотектоніка»

04.00.17 «Геологія нафти і газу»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Інститут геологічних наук НАН України 

Д 26.162.04

04.00.10 «Геологія океанів і морів»

04.00.21 «Літологія»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Д 26.200.01

04.00.22 «Геофізика»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України

Д 26.203.01

04.00.02 «Геохімія»

04.00.08 «Петрологія»

04.00.20 «Мінералогія, кристалографія»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.32

04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

04.00.11 «Геологія металевих та неметалевих корисних копалин»

04.00.19 «Економічна геологія»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.42

04.00.05 «Геологічна інформатика»

04.00.22 «Геофізика»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Львівський національний університет імен Івана Франка

 

Д 35.051.04

04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 

 

 

 

Вінницький національний технічний університет

Д 05.052.01

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

05.13.06 «Інформаційні технології»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Вінницький національний технічний університет

Д 05.052.02

05.11.08 «Радіовимірювальні прилади»

05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Вінницький національний технічний університет

Д 05.052.03

05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Вінницький національний технічний університет

К 05.052.04

05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Вінницький національний технічний університет

К 05.052.05

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

05.14.02 «Електричні станції, системи та мережі»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Вінницький національний технічний університет

К 05.052.06

05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Д 11.052.03

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Д 11.052.05

05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» 05.26.01 «Охорона праці»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

Д 09.052.02

05.15.01 «Маркшейдерія»

05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин»

05.26.01 «Охорона праці»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

Д 09.052.03

05.05.06 «Гірничі машини»

05.15.08 «Збагачення корисних копалин»

05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.02

05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин»

05.15.08 «Збагачення корисних копалин»

21.06.01 «Екологічна безпека»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.03

05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.04

05.15.01 «Маркшейдерія»

05.15.04 «Шахтне та підземне будівництво»

05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.06

05.05.06 «Гірничі машини»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.07

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

05.26.01 «Охорона праці»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

К 08.080.08

05.02.09  «Динаміка та міцність машин»

05.15.10 «Буріння свердловин»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Д 35.072.03

05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Д 35.072.04

05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів із деревини»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 

Д 12.052.01

05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»

05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Д 08.085.01

05.23.02 «Основи та фундаменти»

05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

05.26.01 «Охорона праці»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Д 08.085.02

05.02.01 «Матеріалознавство»

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

05.23.17 «Будівельна механіка»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

 

Д 08.078.02

05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»

05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів»

05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»

05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Державний університет інфраструктури та технологій

К 26.820.01

05.22.01 «Транспортні системи»

05.22.06 «Залізнична колія»

05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Державний університет телекомунікацій

Д 26.861.01

05.12.02  «Телекомунікаційні системи та мережі»

05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

05.12.20 «Оптоелектронні системи»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Державний університет телекомунікацій

Д 26.861.05

05.13.06 «Інформаційні технології»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Державний університет телекомунікацій

Д 26.861.06

05.13.21 «Системи захисту інформації»

21.05.01 «Інформаційна безпека держави»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Дніпровський державний технічний університет

 

К 09.091.02

05.02.01 «Матеріалознавство» 21.06.01 «Екологічна безпека»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна Мінінфраструктури України

Д 08.820.01

05.22.06 «Залізнична колія»

05.22.09 «Електротранспорт»

05.22.12 «Промисловий транспорт»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна Мінінфраструктури України

Д 08.820.02

05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»

05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.01

05.01.01 «Прикладна геометрія, прикладна графіка»

05.13.06 «Інформаційні технології»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.10

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Донбаська державна машинобудівна академія

Д 12.105.01

05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Донбаська державна машинобудівна академія

Д 12.105.02

05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Донецький національний університет імені Василя Стуса

К 11.051.08

05.13.06 «Інформаційні технології»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка»

К 17.740.01

05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Мінрегіон України

К 26.833.01

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

05.23.02 «Основи та фундаменти»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут»

Д 64.822.01

05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

 

Д 26.192.03

21.02.03 «Цивільний захист»

21.06.01 «Екологічна безпека»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» Державної служби з питань праці

К 26.802.01

05.26.01 «Охорона праці»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»

Д 26.162.03

05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Житомирський державний технологічний університет

 

К 14.052.02

05.03.01 «Пpоцеси механiчної обpобки, веpстати та iнстpументи»

05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Запорізький національний технічний університет

 

Д 17.052.01

05.02.01 «Матеріалознавство»

05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.02

05.15.06 «Розробка нафтових та газових родовищ»

05.15.10 «Буріння свердловин»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.03

05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.04

05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості»

05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.05

21.06.01 «Екологічна безпека»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Д 26.249.01

05.14.08 «Перетворення відновлюваних видів енергії»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут водних проблем і меліорації НААН

Д 26.362.01

06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Інститут газу НАН України

Д 26.225.01

05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України

Д 08.188.01

05.05.06 «Гірничі машини»

05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»

05.26.01 «Охорона праці»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Інститут гідромеханіки НАН України

Д 26.196.01

01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

01.04.06 «Акустика

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Інститут електродинаміки НАН України

Д 26.187.01

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

05.09.05 «Теоретична електротехніка»

05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Інститут електродинаміки НАН України

Д 26.187.02

05.11.05 «Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин»

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Інститут електродинаміки НАН України

Д 26.187.03

05.09.01 «Електричні машини і апарати»

05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

Д 26.182.01

05.02.10 «Діагностика матеріалів і конструкцій»

05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

Д 26.182.02

05.02.01 «Матеріалознавство»

05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

Д 64.245.01

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут загальної енергетики НАН України

К 26.223.01

05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

Д 26.194.02

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

Д 26.194.03

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

05.13.06 «Інформаційні технології»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України

К 26.183.02

05.17.21 «Технологія водоочищення»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Інститут космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України

Д 26.205.01

05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.01

05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України

Д 26.166.01

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

 

Д 26.230.01

05.02.01 «Матеріалознавство»

05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Інститут продовольчих ресурсів НААН

 

К 26.378.01

05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»

03.00.20 «Біотехнологія»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України

Д 27.201.01

05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки»

21.06.01 «Екологічна безпека»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

Д 26.204.01

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Д 26.207.01

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

 

Д 26.207.03

05.02.01 «Матеріалознавство»

05.16.06 «Порошкова металургія та композиційні матеріали»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Д 64.180.01

05.02.09 «Динаміка та міцність машин»

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Д 64.180.02

05.05.16 «Турбомашини та турбоустановки»

05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України

Д 26.185.01

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Д 26.255.01

05.13.06 «Інформаційні технології»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Інститут технічної теплофізики НАН України

Д 26.224.01

05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Інститут технічної теплофізики НАН України

Д 26.224.02

05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин»

05.14.08 «Перетворення відновлюваних видів енергії»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Інститут фізики гірничих процесів НАН України

 

Д 11.184.02

05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Інститут фізики напівпровідників        ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.01

05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України

 

К 08.231.01

05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут ядерних досліджень НАН України

 

Д 26.167.01

01.04.16 «Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій»

05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

К 23.144.01

05.22.13 «Навігація та управління рухом»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Д 26.055.02

05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів»

05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»

05.18.16 «Технологія харчової продукції»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.01

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.22 «Управління проектами і програмами»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.03

05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.04

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

05.23.17 «Будівельна механіка»

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.05

05.23.02 «Основи та фундаменти»

05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

21.06.01 «Екологічна безпека»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.06

05.01.01 «Прикладна геометрія»

05.01.03 «Технічна естетика»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.07

05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»

05.23.04 «Водопостачання, каналізація»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.08

05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.09

05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»

05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»

05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.35

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.51

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.22 «Управління проектами і програмами»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.02

05.05.10 «Машини легкої промисловості»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.03

05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.06

05.02.01 «Матеріалознавство»

05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Д 45.052.01

05.09.01 «Електричні машини і апарати»

05.09.03 «Електротехнічні системи та комплекси»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

К 45.052.04

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

К 45.052.05

21.06.01 «Екологічна безпека»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.01

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Луцький національний технічний університет

К 32.075.02

05.02.01 «Матеріалознавство»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Луцький національний технічний університет

К 32.075.04

05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Луцький національний технічний університет

К 32.075.06

05.02.08 «Технологія машинобудування»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій

К 35.874.01

21.06.02 «Пожежна безпека»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій

К 35.874.02

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.22 «Управління проектами і програмами»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України

К 36.814.03

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України

 

К 35.840.02

05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів»

05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

К 18.053.02

05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

Д 26.171.01

05.13.06 «Інформаційні технології»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

Д 26.171.03

05.13.09 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»

 

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національна металургійна академія України

Д 08.084.01

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Національна металургійна академія України

Д 08.084.02

05.03 05 «Процеси та машини обробки тиском»

05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

05.16.04 «Ливарне виробництво»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національна металургійна академія України

Д 08.084.03

05.05.08 «Машини для металургійного виробництва»

05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національна металургійна академія України

Д 08.084.05

05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» 05.17.07 «Хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний авіаційний університет

Д 26.062.01

05.13.06 «Інформаційні технології»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Національний авіаційний університет

Д 26.062.03

05.13.03 «Системи та процеси керування»

05.22.13 «Навігація та управління рухом»

05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Національний авіаційний університет

Д 26.062.05

05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

05.07.01 «Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів»

01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Національний авіаційний університет

Д 26.062.06

05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний авіаційний університет

Д 26.062.07

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний авіаційний університет

Д 26.062.08

05.07.14 «Авіаційно-космічні тренажери»

05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний авіаційний університет

К 26.062.12

05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний авіаційний університет

Д 26.062.17

05.13.21 «Системи захисту інформації»

21.05.01 «Інформаційна безпека держави»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний авіаційний університет

К 26.062.18

05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Д 64.062.01

05.13.03 «Системи та процеси керування»

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.22 «Управління проектами і програмами»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Д 64.062.02

05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

05.07.01 «Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів»

05.07.06 «Наземні комплекси, стартове обладнання»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Д 64.062.04

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

05.03.07 «Процеси фізико-технічної обробки»

05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Д 64.062.07

05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.03

05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»

05.17.03 «Технічна електрохімія»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.04

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.05

05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»

05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

К 64.050.06

05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.07

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.08

05.09.01 «Електричні машини і апарати»

05.09.13 «Фізика сильних електричних та магнітних полів»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.09

05.05.16 «Турбомашини та турбоустановки»

05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.10

05.02.09 «Динаміка і міцність машин»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.11

05.05.16 «Турбомашини та турбоустановки»

05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропревмоегрегати»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.12

05.02.08 «Технологія машинобудування»

05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.13

05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

05.22.02 «Автомобілі та трактори»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.14

05.13.03 «Системи та процеси керування»

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.15

05.22.09 «Електротранспорт»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.17

05.11.17 «Біологічні та медичні прилади та системи»

05.09.05 «Теоретична електротехніка»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.01

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

05.02.09 «Динаміка та міцність машин»

05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.02

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.03

05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.04

05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.05

05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв»

05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»

21.06.01 «Екологічна безпека»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

К 26.002.06

05.09.05 «Теоретична електротехніка»

05.09.13 «Техніка сильних електричних та магнітних полів» 05.14.02 «Електричні станції, мережі та системи»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.07

05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»

05.11.03 «Гіроскопи та навігаційні системи»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.08

05.27.01 «Твердотільна електроніка»

05.27.02 «Вакуумна, плазмова та квантова електроніка»

05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.10

05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.11

05.02.02 «Машинознавство», 05.02.08 «Технологія машинобудування»

05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.12

05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

05.16.04 «Ливарне виробництво»

05.16.06 «Порошкова металургія та композиційні матеріали»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.13

05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»

05.17.03 «Технічна електрохімія»

05.17.14 «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії»

05.17.21 «Технологія водоочищення»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.14

05.12.02 «Телекомунікаційні мережі та системи»

05.12.07 «Антени та пристрої мікрохвильової техніки»

05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.15

05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»

05.03.07 «Процеси фізико-технічної обробки»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

К 26.002.17

05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.18

05.11.07 «Оптичні прилади та системи»

05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.19

05.09.08 «Приклада акустика та звукотехніка»

05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії»

05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.20

05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.22

05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин»

05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.24

05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів»

05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.28

03.00.20 «Біотехнологія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.29

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.21 «Системи захисту інформації»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний транспортний університет

Д 26.059.01

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.22 «Управління проектами і програмами»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний транспортний університет

Д 26.059.02

05.22.01 «Транспортні системи»

05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»

05.23.17 «Будівельна механіка»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний транспортний університет

Д 26.059.03

05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

05.22.02 «Автомобілі та трактори»

05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.02

05.09.01 «Електричні машини і апарати»

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

05.09.05 «Теоретична електротехніка»

05.14.02 «Електричні станції, системи та мережі»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.04

05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»

05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.05

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»

10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.06

05.02.02 «Машинознавство», 05.02.08 «Технологія машинобудування»

05.02.09 «Динаміка та міцність машин»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.07

05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу»

05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів»

05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.08

05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин»

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.09

05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»

05.17.11 «Технологія тугоплавких та неметалічних матеріалів»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.10

05.12.02 «Телекомунікаційні мережі та системи»

05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.12

05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»

05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.13

05.27.01 «Твердотільна електроніка»

05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.14

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.17

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.18

05.13.03 «Системи та процеси керування»

05.13.21 «Системи захисту інформації»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний університет «Львівська політехніка»

К 35.052.20

05.22.01 «Транспортні системи»

05.22.02 «Автомобілі та трактори»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.21

05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

05.11.05 «Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний університет «Львівська політехніка»

К 35.052.22

21.06.01 «Екологічна безпека»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний університет «Одеська морська академія»

 

Д 41.106.01

05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

05.22.13 «Навігація та управління рухом»

05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Національний університет біоресурсів та природокористування

Д 26.004.06

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільського господарства»

05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний університет біоресурсів та природокористування

Д 26.004.07

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний університет біоресурсів та природокористування

К 26.004.22

05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

03.00.20 «Біотехнологія»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Національний університет біоресурсів та природокористування

К 26.004.11

05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів із деревини»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний університет водного господарства та природокористування

Д 47.104.01

05.23.04 «Водопостачання, каналізація»

05.23.16 «Гідравліка та інженерна гідрологія»

06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Національний університет водного господарства та природокористування

К 47.104.06

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Д 38.060.01

05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

05.13.22 «Управління проектами та програмами»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Д 38.060.02

05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»

05.08.03 «Конструювання та будування суден»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.02

05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.03

05.18.04 «Технологія м`ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів»

03.00.20 «Біотехнологія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.04

05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Національний університет харчових технологій

К 26.058.05

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів»

05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.06

05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп`яних продуктів і комбікормів, олійних і луб`яних культур»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.07

05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів»

05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджуваних харчових продуктів»

05.18.16 «Технологія харчової продукції»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Д 64.707.01

21.06.02 «Пожежна безпека»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Д 64.707.04

21.02.03 «Цивільний захист» 21.06.01 «Екологічна безпека»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Національний центр управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України

 

К 26.894.01

05.07.06 «Наземні комплекси, стартове обладнання»

05.07.14 «Авіаційно-космічні тренажери»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

ННЦ «Інститут метрології» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Д 64.827.01

05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України

 

Д 27.358.01

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

Д 64.845.01

01.04.20 «Фізика пучків заряджених частинок»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

НТК «Інститут монокристалів» НАН України

Д 64.169.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

05.02.01 «Матеріалознавство»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Д 41.085.01

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Д 41.085.03

05.23.02 «Основи і фундаменти»

05.23.04 «Водопостачання, каналізація»

05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

 

Д 41.113.01

05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова

Д 41.816.01

05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

05.12.20 «Оптоелектронні системи»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова

Д 41.816.02

05.12.07 «Антени та пристрої мікрохвильової техніки»

05.13.21 «Системи захисту інформації»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Одеська національна академія харчових технологій

Д 41.088.01

05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп`яних продуктів і комбікормів, олійних і луб`яних культур»

05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Одеська національна академія харчових технологій

Д 41.088.02

05.18.04 «Технологія м`ясних, молочних продуктів та продуктів з гідробіонтів»

05.18.16 «Технологія харчової продукції»

03.00.20 «Біотехнологія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Одеська національна академія харчових технологій

Д 41.088.03

05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання»

05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Одеський національний морський університет

 

Д 41.060.01

05.13.22 «Управління проектами і програмами»

05.22.01 «Транспортні системи»

05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.01

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.02

05.02.02 «Машинознавство»

05.02.08 «Технологія машинобудування»

05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.04

05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Одеський національний політехнічний університет

К 41.052.08

05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»

05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.09

05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

05.13.22 «Управління проектами і програмами»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Одеський національний політехнічний університет

К 41.052.11

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

05.13.21 «Системи захисту інформації»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

К 44.052.01

05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.02

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

05.23.02 «Основи та фундаменти»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Сумський державний університет

К 55.051.03

05.02.09 «Динаміка та міцність машин»

05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Сумський державний університет

Д 55.051.04

05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»

21.06.01 «Екологічна безпека»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.03

05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.13

05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Таврійський державний агротехнологічний університет Мінагрополітики України

Д 18.819.01

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільського господарства»

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Тернопільський національний економічний університет

К 58.082.02

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

05.13.06 «Інформаційні технології»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Д 58.052.01

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Д 58.052.02

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

К 58.052.03

05.02.08 «Технологія машинобудування»

05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

К 58.052.04

05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

К 58.052.06

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

05.13.06 «Інформаційні технології»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Українська академія друкарства

Д 35.101.01

05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва»

05.13.06 «Інформаційні технології»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Українська інженерно-педагогічна академія

К 64.108.02

05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Українська інженерно-педагогічна академія

К 64.108.04

05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Український державний університет залізничного транспорту

Д 64.820.01

05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Український державний університет залізничного транспорту

Д 64.820.02

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Український державний університет залізничного транспорту

Д 64.820.04

05.22.01 «Транспортні системи»

05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»

05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України

Д 35.226.01

05.02.10 «Діагностика металів і конструкцій»

05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України

Д 35.226.02

05.02.01 «Матеріалознавство», 05.17.14 «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії»

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України

Д 26.232.01

05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

05.16.04 «Ливарне виробництво»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Д 64.088.01

05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»

05.18.16 «Технологія харчової продукції»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Харківський державний університет харчування та торгівлі

К 64.088.03

05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Д 64.059.01

05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»

05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Д 64.059.02

05.22.01 «Транспортні системи»

05.22.02 «Автомобілі та трактори»

05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

К 64.055.03

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Мінагрополітики України

Д 64.832.01

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Мінагрополітики України

К 64.832.03

05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Мінагрополітики України

Д 64.832.04

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Д 64.056.01

05.23.04 «Водопостачання, каналізація»

05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»

05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Д 64.056.04

05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

Д 64.051.29

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

05.13.21 «Системи захисту інформації»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Д 64.089.02

05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла»

05.22.09 «Електротранспорт»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

(зміна профілю)

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Д 64.089.03

05.22.01 «Транспортні системи»

05.01.04 «Ергономіка»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Д 64.089.04

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.22  «Управління проектами і програмами»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

К 64.089.05

05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи»

05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.01

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.02

05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.03

05.12.07 «Антени та пристрої мікрохвильової техніки»

05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.04

01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Харківський національний університет радіоелектроніки

К 64.052.05

05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

05.13.21 «Системи захисту інформації»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.08

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.09

05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Херсонський національний технічний університет

Д 67.052.01

05.13.06 «Інформаційні технології»

05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Херсонський національний технічний університет

Д 67.052.02

05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп`яних продуктів і комбікормів, олійних і луб`яних культур»

05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Хмельницький національний університет

Д 70.052.02

05.02.02 «Машинознавство»

05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Центральноукраїнський національний технічний університет

Д 23.073.01

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Центральноукраїнський національний технічний університет

К 23.073.02

05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

05.03.07 «Процеси фізико-технічної обробки»

05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Черкаський державний технологічний університет

К 73.052.01

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Черкаський державний технологічний університет

К 73.052.04

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

05.13.06 «Інформаційні технології»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

К 76.051.09

05.27.01 «Твердотільна електроніка»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Чернігівський національний технологічний університет

К 79.051.02

05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Чернігівський національний технологічний університет

К 79.051.03

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

05.13.06 «Інформаційні технології»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

 

 

 

 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

 

 

 

 

 

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України

 

Д 27.821.01

03.00.20 «Біотехнологія»

06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України

 

К 27.821.04

06.01.05 «Селекція і насінництво»

06.01.09 «Рослинництво»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Д 35.072.02

06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»

06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Мінагрополітики України

Д 67.830.01

06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

06.01.09 «Рослинництво»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України

Д 08.804.02

03.00.16 «Екологія»

06.01.01 «Загальне землеробство»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України

К 08.804.03

06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України

Д 08.353.01

06.01.05 «Селекція і насінництво»

06.01.09 «Рослинництво»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України

К 14.083.01

03.00.16 «Екологія»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Інститут агроекології і природокористування НААН

Д 26.371.01

03.00.16 «Екологія»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

 

Д 26.360.01

06.01.05 «Селекція і насінництво»

06.01.09 «Рослинництво»

06.01.13 «Гербологія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Інститут біології тварин НААН

Д 35.368.01

03.00.04 «Біохімія»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут водних проблем і меліорації НААН

Д 26.362.01

06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Інститут захисту рослин НААН

 

Д 26.376.01

03.00.16 «Екологія»

06.01.11 «Фітопатологія»

16.00.10 «Ентомологія»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

 

Зміна профілю

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Інститут зрошуваного землеробства НААН

К 67.379.01

06.01.05 «Селекція і насінництво»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

К 05.854.01

06.01.09 «Рослинництво»

06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Д 65.357.01

06.01.05 «Селекція і насінництво»

06.01.06 «Овочівництво»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Інститут рибного господарства НААН

К 26.364.01

06.02.03 «Рибництво»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН

Д 27.355.01

03.00.15 «Генетика»

06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН

Д 64.366.01

06.01.05 «Селекція і насінництво»

06.01.09 «Рослинництво»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут садівництва НААН

 

Д 27.375.01

06.01.07 «Плодівництво»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН

К 79.377.01

03.00.07 «Мікробіологія»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут тваринництва НААН

 

К 65.356.01

06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України

К 36.814.04

03.00.16 «Екологія»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.01

03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького Мінагрополітики України

К 35.826.02

06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

06.02.02 «Годівля тварин та технологія кормів»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Миколаївський національний аграрний університет Мінагрополітики України

 

Д 38.806.02

06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.02

06.01.11 «Фітопатологія»

 

16.00.10 «Ентомологія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.04

06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика»

06.01.04 «Агрохімія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.05

06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.09

06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»

06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.10

06.01.05 «Селекція і насінництво»

06.01.06 «Овочівництво»

06.01.09 «Рослинництво»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.15

03.00.12 «Фізіологія рослин»

03.00.16 «Екологія»

03.00.20 «Біотехнологія»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.21

06.01.01 «Загальне землеробство»

06.01.13 «Гербологія»

03.00.07 «Мікробіологія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний університет водного господарства та природокористування

К 47.104.05

06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН

Д 64.354.01

06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика»

06.01.04 «Агрохімія»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Д 27.361.01

06.01.01 «Загальне землеробство»

06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»

06.01.09 «Рослинництво»

06.01.12 «Кормовиробництво

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Подільський державний аграрно-технічний університет Мінагрополітики України

Д 71.831.01

06.01.09 «Рослинництво»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН

Д 41.363.01

03.00.15 «Генетика»

06.01.05 «Селекція і насінництво»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Сумський національний аграрний університет Мінагрополітики України та Полтавська державна аграрна академія

К 55.859.03

06.01.05 «Селекція і насінництво»

06.01.09 «Рослинництво»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. М. Г. Висоцького Держлісагенства України

К 64.828.01

06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України

Д 74.844.01

06.01.07 «Плодівництво»

06.01.15 «Первинна обробка продуктів рослинництва»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України

К 74.844.02

06.01.01 «Загальне землеробство»

03.00.07 «Мікробіологія»

03.00.12 «Фізіологія рослин»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України

К 74.844.04

06.01.05 «Селекція і насінництво»

06.01.06 «Овочівництво»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Харківська державна зооветеринарна академія Мінагрополітики України

К 64.070.01

16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Харківська державна зооветеринарна академія Мінагрополітики України

К 64.070.02

06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва Мінагрополітики України

К 64.803.02

06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика»

06.01.09 «Рослинництво»

06.01.11 «Фітопатологія»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

 

 

 

 

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 

 

 

 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Д 27.053.01

07.00.01 «Історія України»

07.00.07 «Історія науки й техніки»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

К 27.053.02

 

07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Д 20.051.05

07.00.01 «Історія України»

 07.00.05 «Етнологія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

Д 61.051.04

07.00.01 «Історія України»

07.00.02 «Всесвітня історія»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

К 29.053.06

07.00.02 «Всесвітня історія»

07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Дипломатична академія України при МЗС України

Д 26.728.01

07.00.02 «Всесвітня історія»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.14

 

07.00.01 «Історія України»

07.00.02 «Всесвітня історія»

07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

 

К 36.053.03

07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Запорізький національний університет

Д 17.051.01

07.00.01 «Історія України»

07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Інститут археології НАН України

Д 26.234.01

 

07.00.04 «Археологія»

07.00.09

«Антропологія»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут історії України

НАН України

Д 26.235.01

 

07.00.01 «Історія України»

07.00.02 «Всесвітня історія»

07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Д 26.227.01

07.00.05 «Етнологія»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Інститут українознавства                        ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України

Д 35.222.01

07.00.01 «Історія України»

07.00.02 «Всесвітня історія»

07.00.04 «Археологія»

07.00.05 «Етнологія»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Д 26.228.01

07.00.02 «Всесвітня історія»

07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Д 71.053.01

07.00.01 «Історія України»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Д 26.001.01

 

07.00.02 «Всесвітня історія»

07.00.05 «Етнологія»

 

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Д 26.001.20

07.00.01 «Історія України»

07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

К 26.133.02

07.00.01 «Історія України»

07.00.02 «Всесвітня історія»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Львівський національний університет імен Івана Франка

Д 35.051.12

07.00.01 «Історія України»

07.00.02 «Всесвітня історія»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Львівський національний університет імен Івана Франка та Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України

 

Д 35.051.25

20.02.22 «Військова історія»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Маріупольський державний університет

К 12.093.04

07.00.01 «Історія України»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Миколаївський державний університет

імені В. О. Сухомлинського

К 38.134.01

 

07.00.01 «Історія України»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.01

26.00.01 «Теорія та історія культури»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Національна бібліотека України імені

В. І. Вернадського

НАН України

Д 26.165.01

 

27.00.02 «Документознавство, архівознавство»

27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН

Д 26.373.01

07.00.07 «Історія науки і техніки»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.02

07.00.01 «Історія України»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Національний університет оборони України Міністерства оборони України

К 26.709.04

20.02.22 «Військова історія»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Національний університет «Острозька академія»

Д 48.125.01

09.00.11 «Релігієзнавство»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Національний університет «Острозька академія»

К 48.125.02

07.00.01 «Історія України»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Д 41.051.08

 

07.00.01 «Історія України»

07.00.02 «Всесвітня історія»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

К 32.051.03

07.00.01 «Історія України»

26.00.05 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.04

07.00.01 «Історія України»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

Д 58.053.04

07.00.01 «Історія України»

07.00.02 «Всесвітня історія»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Харківський національний університет

ім. В. Н. Каразіна

Д 64.051.10

 

07.00.01 «Історія України»

07.00.02 «Всесвітня історія»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Центр пам’яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

К 26.252.01

26.00.05 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Д 73.053.01

 

07.00.01 «Історія України»

07.00.02 «Всесвітня історія»

07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.06

07.00.01 «Історія України»

07.00.02 «Всесвітня історія»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

К 79.053.01

07.00.01 «Історія України»

07.00.02 «Всесвітня історія»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 

Д 38.053.02

07.00.01 «Історія України»

07.00.02 «Всесвітня історія»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 

 

 

 

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 27.821.03

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 05.854.03

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

ВНЗ «Національна академія управління»

 

Д 26.889.01

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Д 26.130.01

21.04.01 «Економічна безпека держави»

21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

К 26.130.04

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

 

Д 08.120.01

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Д 44.877.01

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Д 44.877.02

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

К 11.052.09

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.01

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.02

08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.03

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.04

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.06

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.07

08.00.10 «Статистика»

08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.08

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

Д 09.052.01

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

 

Д 08.080.01

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»,

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

К 27.053.06

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.02

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

 

К 08.085.04

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Д 20.051.12

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

К 61.051.02

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

 

Д 26.853.01

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

 

К 26.853.03

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Державний університет телекомунікацій

 

Д 26.861.03

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (інформація та телекомунікації)

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.03

08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.17

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України

 

Д 08.804.01

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство)

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна Мінінфраструктури України

 

Д 08.820.03

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Донбаська державна машинобудівна академія

 

Д 12.105.03

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Д 11.051.03

08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку»

Д 26.256.01

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Д 26.239.01

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Д 26.239.02

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього»

 

Д 35.154.01

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Житомирський державний технологічний університет

Д 14.052.01

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України

Д 14.083.02

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Запорізький національний університет

 

Д 17.051.08

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

Д 20.052.06

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Інститут агроекології і природокористування НААН

Д 26.371.02

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Д 26.247.01

08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Інститут економіки промисловості НАН України

Д 11.151.01

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут законодавства Верховної Ради України

 

Д 26.867.02

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України

 

К 26.891.01

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

21.12.2015 - 21.12.2018

Наказ МОН

21.12.2015 № 1328

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

 

Д 41.177.01

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

 

Д 41.177.02

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.01

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.03

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Київський національний торговельно-економічний університет

К 26.055.05

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.06

08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Д 26.001.02

08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Д 26.001.12

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Д 26.001.13

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

08.00.10 «Статистика»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Д 26.001.48

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Київський національний університет будівництва та архітектури

Д 26.056.03

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Київський національний університет технології та дизайну

Д 26.102.05

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Класичний приватний університет

Д 17.127.01

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Класичний приватний університет

Д 17.127.10

08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

К 45.052.02

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Луцький національний технічний університет

 

Д 32.075.03

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

 

Д 35.725.04

21.04.01 «Економічна безпека держави»

21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 36.814.02

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.01

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.22

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

К 35.860.02

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України

 

Д 35.840.01

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України

 

К 35.840.03

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Маріупольський державний університет

 

К 12.093.03

08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Миколаївський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 38.806.01

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство)

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Мукачівський державний університет

 

К 62.147.01

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Д 64.251.01

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Національна академія статистики обліку та аудиту

 

Д 26.870.01

08.00.09  «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)»

08.00.10  «Статистика»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Національний авіаційний університет

Д 26.062.02

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Національний інститут стратегічних досліджень

Д 26.718.01

21.04.01 «Економічна безпека держави»

21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.02

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.23

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Національний транспортний університет

 

Д 26.059.04

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.03

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Д 26.004.01

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Національний університет біоресурсів і природокористування України

К 26.004.17

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.20

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Національний університет водного господарства та природокористування

К 47.104.03

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

Національний університет водного господарства та природокористування

К 47.104.07

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

09.03.2016 - 09.03.2018

Наказ МОН

09.03.2016 № 241

Національний університет харчових технологій

 

Д 26.058.01

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН

Д 26.350.01

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

13.03.2017 № 374

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН

Д 26.350.02

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

07.10.2016 - 07.10.2019

Наказ МОН

07.10.2016 № 1222

Одеська національна академія харчових технологій

Д 41.088.05

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

11.07.2016 - 11.07.2019

Наказ МОН

11.07.2016 № 820

Одеський національний економічний університет

Д 41.055.01

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН

22.12.2016 № 1604

Одеський національний економічний університет

Д 41.055.03

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

10.05.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

10.05.2017 № 693

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.10

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

28.12.2017 - 28.12.2020

Наказ МОН

28.12.2017 № 1714

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

 

К 41.051.11

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

24.10.2017 - 24.10.2020

Наказ МОН

24.10.2017 № 1413

ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

Д 26.883.01

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

11.07.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН

11.07.2017 № 996

ПВНЗ «Європейський університет»

 

Д 26.063.01

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

16.05.2016 - 16.05.2018

Наказ МОН

16.05.2016 № 515

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»