Послуги, що надає Науково-консультаційний центр

 • Підготовка документів до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата наук;
 • Технічне забезпечення (аудіо-запис) засідання по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата наук;
 • Підготовка документів після захисту у відповідності з вимогами та термінами встановленними МОН України;
 • Надання послуг по підготовці документів для прикріплення до кафедр університету для написання докторської, кандидатської дисертації;
 • Надання інших, незаборонених законодавством України послуг, які пов'язані з діяльністю центру.

Послуги надаються за умов подання здобувачем заяви (зразок заяви) в кім.11, 16 адміністративної будівлі наукової частини.

Прикріплення до кафедри для написання дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" прикріплення до кафедр університету для написання кандидатської дисертації НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ до прийняття МОН України підзаконних актів.

Прикріплення до кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка на безкоштовній основі відбувається один раз на рік з 1 листопада. Документи приймаються з 1 по 25 жовтня. Право на безкоштовне прикріплення до кафедр університету мають співробітники університету та працівники системи НАН України (в межах угоди про співробітництво).

Прикріплення до кафедр університету на платній основі здійснюється протягом року з 1 числа кожного місяця.

Документи приймаються з 1 по 25 число кожного місяця, у понеділок, четвер – з 14.00 до 17.00, вівторок, п'ятницю – з 10.00 до 13.00. Тел.239-33-85.


Перелік документів, які необхідно подати для прикріплення до кафедри для написання дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

 • Заява на ім'я проректора з наукової роботи (завізована науковим керівником, завідувачем кафедри (кафедри до якої прикріплюється здобувач для написання дисертаційної роботи) та деканом факультету (директором інституту), (  приклад оформлення заяви ).
 • Клопотання з місця роботи (зразок).
 • Витяг з рішення Вченої ради факультету (інституту) про прикріплення до кафедри для виконання дисертаційної роботи, затвердження теми та призначення наукового керівника (зразок).
 • Особовий листок з обліку кадрів (завірений за основним місцем роботи).
 • Копія диплома про вищу освіту (завірена за основним місцем роботи).
 • Посвідчення про складені кандидатські іспити (для тих хто склав кандидатські іспити).
 • Список опублікованих наукових праць і винаходів (якщо такі є), підписаний науковим керівником.
 • Індивідуальний план роботи здобувача (бланк для заповнення ) .
 • Скорозшивач (картонний).

Зразок заяви для відрахування зі складу здобувачів за власним бажанням.

Прикомандирування до кафедри для написання дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук

  ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!

  Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" прикомандирування до кафедр університету для написання докторської дисертації НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ до прийняття МОН України підзаконних актів.

  Перелік документів:

 • Заява на ім'я проректора з наукової роботи (завізована науковим консультантом, завідувачем кафедри (кафедри до якої прикомандировується здобувач для написання дисертаційної роботи) та деканом факультету(директором інституту), (приклад оформлення заяви) .
 • Клопотання з місця роботи (зразок).
 • Витяг з рішення Вченої ради факультету (інституту) про прикомандирування до кафедри для виконання дисертаційної роботи, затвердження теми та призначення наукового консультанта.
 • Особовий листок з обліку кадрів (завірений за основним місцем роботи).
 • Копія диплома про вищу освіту, диплом кандидата наук, доцента, старшого наукового співробітника (завірені за основним місцем роботи).
 • Розгорнутий план дисертації (підписаний науковим консультантом).
 • Список публікацій.
 • Індивідуальний план роботи здобувача (бланк для заповнення ) .
 • Скорозшивач (картонний).

Складання  кандидатських іспитів

Складання кандидатських іспитів відбувається двічі на рік: в листопаді місяці (документи приймаються з 1 по 25 вересня) та в травні місяці, документи приймаються з 1 по 25 березня).

Документи приймаються у понеділок, четвер – з 14.00 до 17.00, вівторок, п'ятницю – з 10.00 до 13.00. Тел.239-33-85.


Перелік документів, які необхідні для складання кандидатських іспитів.

 • Заява на ім'я проректора з наукової роботи, завізована науковим керівником (при наявності), завідувачем кафедри (кафедри до якої прикріплений здобувач для написання дисертаційної роботи) та деканом факультету (приклад оформлення заяви ).
 • Клопотання з місця роботи (зразок).
 • Витяг з рішення Вченої ради факультету про затвердження теми та призначення наукового керівника (якщо особа є здобувачем чи аспірантом іншого вузу).
 • Особовий листок з обліку кадрів (завірений за основним місцем роботи).
 • Копія диплома про вищу освіту (завірена нотаріально чи за місцем роботи).
 • Посвідчення про складені кандидатські іспити (для тих хто склав кандидатські іспити).
 • Скорозшивач (картонний).

 • Ксерокопії ідентифікаційних кодів, які подані після першого числа, до наказу про виплату коштів опонентам включатись не будуть.

  Кандидатські іспити безкоштовно складають особи, які прикріплені на безкоштовній основі, та працівники університету.

  Вартість прикріплення не включає вартість кандидатських іспитів.

  Здобувачі, які є безробітними і бажають скласти кандидатські іспити з "Філософії", "Іноземної мови" подають до Наукової частини: заяву; диплом про вищу освіту, завірений нотаріально; довідку з Центру зайнятості населення.

Складання додаткового кандидатського іспиту

Згідно п.15 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013р. № 567, здобувач наукового ступеня кандидата наук, який не має повної вищої освіти в галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, складає додатковий кандидатський іспит, що визначається спеціалізованою вченою радою.  


Перелік документів, які необхідні для складання додаткового кандидатського іспиту

 • Заява на ім'я проректора з наукової роботи, завізована науковим керівником здобувача, завідувачем кафедри (кафедри на якій здобувач буде складати кандидатський іспит) та деканом факультету (інституту) (приклад оформлення заяви).;
 • Подання спеціалізованої вченої ради (зразок ).;
 • Витяг з рішення спеціалізованої вченої ради про призначення додаткового кандидатського іспиту у зв'язку з відсутністю базової вищої освіти в галузі науки, з якої підготовлено дисертацію (зразок ).
 • Витяг з рішення Вченої ради факультету про затвердження теми та призначення наукового керівника.
 • Особовий листок з обліку кадрів (завірений за основним місцем роботи).
 • Копія диплома про вищу освіту (завірена за основним місцем роботи).
 • Скорозшивач (картонний).

До МОН України подається повідомлення (зразок ). про дату  складання додаткового кандидатського іспиту протягом місяця з дня прийняття рішення (повідомлення друкується на бланку університету за підписом голови спеціалізованої вченої ради).