Послуги, що надає Науково-консультаційний центр

 • Технічне забезпечення (аудіо-запис) засідання по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата наук;
 • Відеофіксація захисту на здобуття ступеня доктора філософії;
 • Підготовка документів після захисту у відповідності з вимогами та термінами встановленними МОН України;
 • Надання послуг по підготовці документів для прикріплення до кафедр університету для написання дисертації на здобуття ступеня доктора філософії;
 • Надання інших, незаборонених законодавством України послуг, які пов'язані з діяльністю центру.

Послуги надаються за умов подання здобувачем заяви в кім.11, 16 адміністративної будівлі наукової частини.

Прикріплення до кафедри для написання дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!

Прикріплення до кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка на безкоштовній основі відбувається один раз на рік з 1 жовтня. Право на безкоштовне прикріплення до кафедр Університету мають співробітники Університету, які здобули освітній ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність, працюють в Університеті за основним місцем роботи  (Правила та процедура прикріплення здобувачів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)


Перелік документів, які необхідно подати для прикріплення до кафедри для написання дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії:

 • Заява про прикріплення на ім'я ректора Університету (приклад оформлення заяви)
 • Протокол кафедри, до якої має намір бути прикріпленим здобувач, з рекомендацією кафедри факультету/інституту Університету (приклад оформлення витягу кафедри);
 • Витяг з протоколу вченої ради університету про прикріплення (приклад витягу)
 • Дослідницька пропозицію (зразок);
 • Копія диплома магістра (ОКР спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації). Диплом, виданий іноземним закладом вищої освіти, приймається за умови його визнання рішенням Вченої ради Університету;
 • Довідка з основного місця роботи;
 • Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • Згода на збір та обробку персональних даних (приклад згоди);
 • Документ, що посвідчує особу, та диплом про вищу освіту пред'являються здобувачем особисто.

Зразок заяви для відрахування зі складу здобувачів

Складання  кандидатських іспитів

Складання кандидатських іспитів відбувається двічі на рік: в листопаді місяці (документи приймаються з 1 по 25 вересня) та в травні місяці, документи приймаються з 1 по 25 березня).

Документи приймаються у понеділок, четвер – з 14.00 до 17.00, вівторок, п'ятницю – з 10.00 до 13.00. Тел.239-33-85.


Перелік документів, які необхідні для складання кандидатських іспитів.

 • Заява на ім'я проректора з наукової роботи, завізована науковим керівником (при наявності), завідувачем кафедри (кафедри до якої прикріплений здобувач для написання дисертаційної роботи) та деканом факультету (приклад заяви)
 • Витяг з рішення Вченої ради факультету про затвердження теми та призначення наукового керівника (якщо особа є здобувачем чи аспірантом іншого вузу).
 • Особовий листок з обліку кадрів (завірений за основним місцем роботи).
 • Копія диплома про вищу освіту (завірена нотаріально чи за місцем роботи).
 • Посвідчення про складені кандидатські іспити (для тих хто склав кандидатські іспити).
 • Скорозшивач (картонний).

 • Кандидатські іспити безкоштовно складають особи, які прикріплені на безкоштовній основі, та працівники університету.

  Вартість прикріплення не включає вартість кандидатських іспитів.

  Здобувачі, які є безробітними і бажають скласти кандидатські іспити з "Філософії", "Іноземної мови" подають до Наукової частини: заяву; диплом про вищу освіту, завірений нотаріально; довідку з Центру зайнятості населення.

Складання додаткового кандидатського іспиту

Згідно п.15 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013р. № 567, здобувач наукового ступеня кандидата наук, який не має повної вищої освіти в галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, складає додатковий кандидатський іспит, що визначається спеціалізованою вченою радою.  


Перелік документів, які необхідні для складання додаткового кандидатського іспиту

 • Заява на ім'я проректора з наукової роботи, завізована науковим керівником здобувача, завідувачем кафедри (кафедри на якій здобувач буде складати кандидатський іспит) та деканом факультету (інституту) (приклад оформлення заяви);
 • Подання спеціалізованої вченої ради (зразок);
 • Витяг з рішення спеціалізованої вченої ради про призначення додаткового кандидатського іспиту у зв'язку з відсутністю базової вищої освіти в галузі науки, з якої підготовлено дисертацію (зразок ).
 • Витяг з рішення Вченої ради факультету про затвердження теми та призначення наукового керівника.
 • Особовий листок з обліку кадрів (завірений за основним місцем роботи).
 • Копія диплома про вищу освіту (завірена за основним місцем роботи).
 • Скорозшивач (картонний).

До МОН України подається повідомлення (зразок ). про дату  складання додаткового кандидатського іспиту протягом місяця з дня прийняття рішення (повідомлення друкується на бланку університету за підписом голови спеціалізованої вченої ради).