Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


						

	
Д 26.001.01
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  2393318
Email ради:  D2600101@univ.net.ua
Факультет:  Історичний факультет
Спеціальність:  07.00.02 - Всесвітня історія  / 07.00.05 - Етнологія
Голова ради:  Капелюшний Валерій Петрович
Заступник голови:  Мордвінцев В'ячеслав Михайлович
Вчений секретар:  Пількевич Андрій Леонідович


						

	
Д 26.001.02
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  481-45-12
Email ради:  D2600102@univ.net.ua
Факультет:  Інститут міжнародних відносин
Спеціальність:  08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Голова ради:  Філіпенко Антон Сергійович
Заступник голови:  Циганов Сергій Андрійович
Вчений секретар:  Стаканов Роман Дмитрович


						

	
Д 26.001.03
Наказ МОН про створення:  527
Дата початку повноважень:  24.05.2018
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  239-32-41; 239-33-16
Email ради:  D2600103@univ.net.ua
Факультет:  Хімічний факультет
Спеціальність:  02.00.01 - Неорганічна хімія  / 02.00.02 - Аналітична хімія  / 02.00.04 - Фізична хімія
Голова ради:  Слободяник Микола Семенович
Заступник голови:  Запорожець Ольга Антонівна
Вчений секретар:  Іщенко Олена Вікторівна


						

	
Д 26.001.04
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  235-00-23;239-32-54
Email ради:  D2600104@univ.net.ua
Факультет:  Юридичний факультет
Спеціальність:  12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень  / 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право  / 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Голова ради:  Гриценко Іван Сергійович
Заступник голови:  Марцеляк Олег Володимирович / Мельник Роман Сергійович
Вчений секретар:  Задирака Наталія Юріївна


						

	
Д 26.001.05
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  239-32-45; 239-32-45
Email ради:  D2600105@univ.net.ua
Факультет:  Юридичний факультет
Спеціальність:  12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право  / 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / 12.00.10 - Судоустрій, прокуратура й адвокатура
Голова ради:  Погорецький Микола Анатолійович
Заступник голови:  Берзін Павло Сергійович / Кучинська Оксана Петрівна
Вчений секретар:  Сиза Наталія Петрівна


						

	
Д 26.001.06
Наказ МОН про створення:  1412
Дата початку повноважень:  18.12.2018
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  239-31-12; 239-31-12
Email ради:  D2600106@univ.net.ua
Факультет:  Юридичний факультет
Спеціальність:  12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право  / 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Голова ради:  Щербина Валентин Степанович
Заступник голови:  Майданик Роман Андрійович
Вчений секретар:  Лукач Ірина Володимирівна


						

	
Д 26.001.07
Наказ МОН про створення:  1412
Дата початку повноважень:  18.12.2018
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  259-06-85; 259-03-38
Email ради:  D2600107@univ.net.ua
Факультет:  Географічний факультет
Спеціальність:  11.00.02 - Економічна і соціальна географія  / 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне природокористування  / 11.00.12 - Географічна картографія
Голова ради:  Олійник Ярослав Богданович
Заступник голови:  Любіцева Ольга Олександрівна
Вчений секретар:  Мезенцев Костянтин Володимирович


						

	
Д 26.001.08
Наказ МОН про створення:  1643
Дата початку повноважень:  28.12.2019
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  521-32-06; 526-24-27; 526-86-77
Email ради:  D2600108@univ.net.ua
Факультет:  Фізичний факультет
Спеціальність:  01.04.02 - Теоретична фізика  / 01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика  / 03.00.02 - Біофізика (фіз.-мат. науки)
Голова ради:  Булавін Леонід Анатолійович
Заступник голови:  Макарець Микола Володимирович / Дмитренко Оксана Петрівна
Вчений секретар:  Свечнікова Оксана Сергіївна


						

	
Д 26.001.09
Наказ МОН про створення:  527
Дата початку повноважень:  24.05.2018
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  259-04-27; 259-05-32
Email ради:  D2600109@univ.net.ua
Факультет:  Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Спеціальність:  01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики  / 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фіз.-мат. науки)  / 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні)
Голова ради:  Анісімов Анатолій Васильович
Заступник голови:  Погорілий Сергій Дем'янович
Вчений секретар:  Шевченко Володимир Петрович


						

	
Д 26.001.10
Наказ МОН про створення:  1643
Дата початку повноважень:  28.12.2019
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  481-45-19
Email ради:  D2600110@univ.net.ua
Факультет:  Інститут міжнародних відносин
Спеціальність:  12.00.11 - Міжнародне право / 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Голова ради:  Буткевич Ольга Володимирівна
Заступник голови:  Буроменський Михайло Всеволодович
Вчений секретар:  Федорова Алла Леонідівна


						

	
Д 26.001.11
Наказ МОН про створення:  1643
Дата початку повноважень:  28.12.2019
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  239-33-43; 239-33-61
Email ради:  D2600111@univ.net.ua
Факультет:  Інститут філології
Спеціальність:  10.02.04 - Германські мови  / 10.02.05 - Романські мови  / 10.02.16 - Перекладознавство
Голова ради:  Гетьман Зоя Олексіївна
Заступник голови:  Козловський Віктор Володимирович
Вчений секретар:  Клименко Лада Вікторівна


						

	
Д 26.001.12
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  257-92-91; 257-92-92
Email ради:  D2600112@univ.net.ua
Факультет:  Економічний факультет
Спеціальність:  08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит  / 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Голова ради:  Рожко Олександр Дмитрович
Заступник голови:  Приказюк Наталія Валентинівна
Вчений секретар:  Шолойко Антоніна Сергіївна


						

	
Д 26.001.13
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  521-35-78; 521-35-80; 259-05-59
Email ради:  D2600113@univ.net.ua
Факультет:  Економічний факультет
Спеціальність:  08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки  / 08.00.10 - Статистика / 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова ради:  Ігнатюк Анжела Іванівна
Заступник голови:  Филюк Галина Михайлівна
Вчений секретар:  Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна


						

	
Д 26.001.14
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  521-35-02; 521-33-36
Email ради:  D2600114@univ.net.ua
Факультет:  ННЦ ' Інститут біології та медицини'
Спеціальність:  03.00.05 - Ботаніка / 03.00.06 - Вірусологія / 03.00.12 - Фізіологія рослин
Голова ради:  Таран Наталія Юріївна
Заступник голови:  Костіков Ігор Юрійович
Вчений секретар:  Джаган Вероніка Володимирівна


						

	
Д 26.001.15
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  239-33-02; 239-31-69
Email ради:  D2600115@univ.net.ua
Факультет:  Інститут філології
Спеціальність:  10.01.01 - Українська література  / 10.01.05 - Порівняльне літературознавство  / 10.01.06 - Теорія літератури  / 10.01.07 - Фольклористика
Голова ради:  Семенюк Григорій Фокович
Заступник голови:  Грицик Людмила Василівна
Вчений секретар:  Івановська Олена Петрівна


						

	
Д 26.001.17
Наказ МОН про створення:  775
Дата початку повноважень:  16.07.2018
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  239-32-20; 239-34-57
Email ради:  D2600117@univ.net.ua
Факультет:  Філософський факультет
Спеціальність:  09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії  / 09.00.09 - Філософія науки
Голова ради:  Губерський Леонід Васильович
Заступник голови:  Добронравова Ірина Серафимівна
Вчений секретар:  Шашкова Людмила Олексіївна


						

	
Д 26.001.18
Наказ МОН про створення:  1643
Дата початку повноважень:  28.12.2019
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  259-05-17; 259-01-37
Email ради:  D2600118@univ.net.ua
Факультет:  Механіко-математичний факультет
Спеціальність:  01.01.06 - Алгебра та теорія чисел  / 01.01.08 - Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика
Голова ради:  Петравчук Анатолій Петрович
Заступник голови:  Нікітченко Микола Степанович
Вчений секретар:  Журавльов Віктор Миколайович


						

	
Д 26.001.19
Наказ МОН про створення:  1188
Дата початку повноважень:  24.09.2020
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  239-33-49; 239-33-66
Email ради:  D2600119@univ.net.ua
Факультет:  Інститут філології
Спеціальність:  10.02.01 - Українська мова  / 10.02.02 - Російська мова  / 10.02.15 - Загальне мовознавство  / 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови
Голова ради:  Мойсієнко Анатолій Кирилович
Заступник голови:  Снитко Олена Степанівна
Вчений секретар:  Домилівська Людмила Валеріївна


						

	
Д 26.001.20
Наказ МОН про створення:  1643
Дата початку повноважень:  28.12.2019
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  239-32-12; 239-34-85
Email ради:  D2600120@univ.net.ua
Факультет:  Історичний факультет
Спеціальність:  07.00.01 - Історія України  / 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Голова ради:  Слюсаренко Анатолій Гнатович
Заступник голови:  Даниленко Олександр Вікторович
Вчений секретар:  Іваницька Лілія Василівна


						

	
Д 26.001.23
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  526-23-26; 526-05-02
Email ради:  D2600123@univ.net.ua
Факультет:  Фізичний факультет
Спеціальність:  01.04.05 - Оптика, лазерна фізика  / 01.04.07 - Фізика твердого тіла  / 01.04.13 - Фізика металів
Голова ради:  Дмитрук Ігор Миколайович
Заступник голови:  Боровий Микола Олександрович
Вчений секретар:  Семенько Михайло Петрович


Спеціалізовані вчені ради 1 — 20 з 51
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі