Д 26.001.02
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Email ради:  D2600102@univ.net.ua
Факультет:  Інститут міжнародних відносин
Спеціальність:  08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Голова ради:  Резнікова Наталія Володимирівна
Заступник голови:  Приятельчук Олена Анатоліївна
Вчений секретар:  Шворак Людмила Олександрівна


						

	
Д 26.001.03
Наказ МОН про створення:  1166
Дата початку повноважень:  23.12.2022
Дата закінчення повноважень:  23.12.2025
Email ради:  D2600103@univ.net.ua
Факультет:  Хімічний факультет
Спеціальність:  02.00.01 - Неорганічна хімія  / 02.00.02 - Аналітична хімія  / 02.00.04 - Фізична хімія
Голова ради:  Фрицький Ігор Олегович
Заступник голови:  Лампека Ростислав Дмитрович / Тананайко Оксана Юріївна
Вчений секретар:  Струтинська Наталія Юріївна


						

	
Д 26.001.04
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Email ради:  D2600104@univ.net.ua
Факультет:  ННІ права
Спеціальність:  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Голова ради:  Діхтієвський Петро Васильович
Заступник голови:  Задирака Наталія Юріївна / Коропатнік Ігор Михайлович
Вчений секретар:  Герасименко Євген Станіславович


						

	
Д 26.001.08
Наказ МОН про створення:  1166
Дата початку повноважень:  23.12.2022
Дата закінчення повноважень:  23.12.2025
Контактний телефон:  521-32-06; 526-24-27; 526-86-77
Email ради:  D2600108@univ.net.ua
Факультет:  Фізичний факультет
Спеціальність:  01.04.02 - Теоретична фізика  / 01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика  / 03.00.02 - Біофізика (фіз.-мат. науки)
Голова ради:  Булавін Леонід Анатолійович
Заступник голови:  Горбар Едуард Володимирович / Дмитренко Оксана Петрівна
Вчений секретар:  Черевко Костянтин Володимирович


						

	
Д 26.001.13
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Email ради:  D2600113@univ.net.ua
Факультет:  Економічний факультет
Спеціальність:  08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки  / 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством  / 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова ради:  Ігнатюк Анжела Іванівна
Заступник голови:  Филюк Галина Михайлівна
Вчений секретар:  Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна


						

	
Д 26.001.18
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Email ради:  D2600118@univ.net.ua
Факультет:  Механіко-математичний факультет
Спеціальність:  01.01.06 - Алгебра та теорія чисел  / 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Голова ради:  Безущак Оксана Омелянівна
Заступник голови:  Радченко Вадим Миколайович
Вчений секретар:  Ральченко Костянтин Володимирович


						

	
Д 26.001.19
Наказ МОН про створення:  530
Дата початку повноважень:  06.06.2022
Дата закінчення повноважень:  06.06.2025
Факультет:  Інститут філології
Спеціальність:  10.02.01 - Українська мова  / 10.02.15 - Загальне мовознавство
Голова ради:  Гриценко Світлана Павлівна
Заступник голови:  Корольов Ігор Русланович
Вчений секретар:  Лазер-Паньків Олеся Василівна


						

	
Д 26.001.20
Наказ МОН про створення:  1166
Дата початку повноважень:  23.12.2022
Дата закінчення повноважень:  23.12.2025
Email ради:  D2600120@univ.net.ua
Факультет:  Історичний факультет
Спеціальність:  07.00.01 - Історія України  / 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни  / 07.00.02 - Всесвітня історія
Голова ради:  Городня Наталія Данилівна
Заступник голови:  Могильний Леонід Петрович
Вчений секретар:  Іваницька Лілія Василівна


						

	
Д 26.001.24
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Email ради:  D2600124@univ.net.ua
Факультет:  ННЦ ' Інститут біології та медицини'
Спеціальність:  03.00.04 - Біохімія  / 03.00.02 - Біофізика
Голова ради:  Остапченко Людмила Іванівна
Заступник голови:  Афанасьєва Катерина Сергіївна
Вчений секретар:  Ракша Наталія Григорівна


						

	
Д 26.001.25
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Email ради:  D2600125@univ.net.ua
Факультет:  Хімічний факультет
Спеціальність:  02.00.03 - Органічна хімія  / 02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук
Голова ради:  Воловенко Юліан Михайлович
Заступник голови:  Савченко Ірина Олександрівна
Вчений секретар:  Вретік Людмила Олександрівна


						

	
Д 26.001.26
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Email ради:  D2600126@univ.net.ua
Факультет:  Факультет психології
Спеціальність:  19.00.01 -Загальна психологія, історія психології  / 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи  / 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія
Голова ради:  Данилюк Іван Васильович
Заступник голови:  Коваленко Алла Борисівна
Вчений секретар:  Траверсе Тетяна Михайлівна


						

	
Д 26.001.27
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Email ради:  D2600127@univ.net.ua
Факультет:  Філософський факультет
Спеціальність:  09.00.01 - Онтологія, гносеологія, феноменологія  / 09.00.05 - Історія філософії
Голова ради:  Руденко Сергій Валерійович
Заступник голови:  Соболєвський Ярослав Андрійович
Вчений секретар:  Титаренко Вадим Анатолійович


						

	
Д 26.001.46
Наказ МОН про створення:  530
Дата початку повноважень:  06.06.2022
Дата закінчення повноважень:  06.06.2025
Факультет:  ННІ права
Спеціальність:  12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Голова ради:  Іншин Микола Іванович
Заступник голови:  Щербина Віктор Іванович / Андріїв Василь Михайлович
Вчений секретар:  Черноус Світлана Миколаївна


						

	
Д 26.001.51
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Факультет:  Факультет інформаційних технологій
Спеціальність:  05.13.06 - Інформаційні технології
Голова ради:  Снитюк Віталій Євгенович
Заступник голови:  Кравченко Юрій Васильович
Вчений секретар:  Дахно Наталія Борисівна


						

	
Д 26.001.53
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Факультет:  ННІ публічного управління та державної служби
Спеціальність:  25.00.01 Теорія та історія державного управління / 25.00.02 Механізми державного управління
Голова ради:  Рачинський Анатолій Петрович
Заступник голови:  Обушна Наталія Іванівна
Вчений секретар:  Дяченко Світлана Анатоліївна


						

	
Д 26.001.54
Наказ МОН про створення:  1166
Дата початку повноважень:  23.12.2022
Дата закінчення повноважень:  23.12.2025
Факультет:  ННІ права
Спеціальність:  12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень  / 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право
Голова ради:  Бобровник Світлана Василівна
Заступник голови:  Лотюк Ольга Степанівна / Дідич Тарас Олегович
Вчений секретар:  Варич Ольга Григорівна