Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


						

	
Д 26.001.24
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  521-35-98; 522-39-92; 521-32-14
Email ради:  D2600124@univ.net.ua
Факультет:  ННЦ ' Інститут біології та медицини'
Спеціальність:  03.00.04 - Біохімія  / 03.00.09 - Імунологія / 03.00.16 - Екологія
Голова ради:  Остапченко Людмила Іванівна
Заступник голови:  Лукашов Дмитро Володимирович
Вчений секретар:  Ракша Наталія Григорівна


						

	
Д 26.001.25
Наказ МОН про створення:  527
Дата початку повноважень:  24.05.2018
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  235-12-73; 239-34-08
Email ради:  D2600125@univ.net.ua
Факультет:  Хімічний факультет
Спеціальність:  02.00.03 - Органічна хімія  / 02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук
Голова ради:  Воловенко Юліан Михайлович
Заступник голови:  Савченко Ірина Олександрівна
Вчений секретар:  Вретік Людмила Олександрівна


						

	
Д 26.001.26
Наказ МОН про створення:  1643
Дата початку повноважень:  28.12.2019
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  521-33-69; 526-17-93
Email ради:  D2600126@univ.net.ua
Факультет:  Факультет психології
Спеціальність:  19.00.01 -Загальна психологія, історія психології  / 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи  / 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія
Голова ради:  Данилюк Іван Васильович
Заступник голови:  Коваленко Алла Борисівна
Вчений секретар:  Траверсе Тетяна Михайлівна


						

	
Д 26.001.27
Наказ МОН про створення:  527
Дата початку повноважень:  24.05.2018
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  239-34-18; 239-32-32
Email ради:  D2600127@univ.net.ua
Факультет:  Філософський факультет
Спеціальність:  09.00.01 - Онтологія, гносеологія, феноменологія  / 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури  / 09.00.05 - Історія філософії  / 09.00.06 - Логіка
Голова ради:  Конверський Анатолій Євгенович
Заступник голови:  Кононенко Тарас Петрович
Вчений секретар:  Крикун Віталій Юрійович


						

	
Д 26.001.28
Наказ МОН про створення:  1604
Дата початку повноважень:  22.12.2016
Дата закінчення повноважень:  22.12.2019
Контактний телефон:  239-34-79; 239-34-79
Email ради:  D2600128@univ.net.ua
Факультет:  Філософський факультет
Спеціальність:  09.00.07 - Етика  / 09.00.08 - Естетика  / 26.00.01 - теорія та історія культури (філософські науки)
Голова ради:  Панченко Валентина Іванівна
Заступник голови:  Руденко Сергій Валерійович
Вчений секретар:  Живоглядова Ірина Вікторівна


						

	
Д 26.001.29
Наказ МОН про створення:  1714
Дата початку повноважень:  28.12.2017
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  481-45-21; 481-45-57; 212-45-32
Email ради:  D2600129@univ.net.ua
Факультет:  Інститут міжнародних відносин
Спеціальність:  23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку  / 21.03.03 - Геополітика
Голова ради:  Копійка Валерій Володимирович
Заступник голови:  Дорошко Микола Савович
Вчений секретар:  Бєлоусова Наталія Борисівна


						

	
Д 26.001.30
Наказ МОН про створення:  775
Дата початку повноважень:  16.07.2018
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  521-33-40; 259-03-87
Email ради:  D2600130@univ.net.ua
Факультет:  Факультет соціології
Спеціальність:  22.00.01 - Теорія та історія соціології  / 22.00.02 - Методологія та методи соціологічних досліджень  / 22.00.03 - Соціальна структури та соціальні відносини  / 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології
Голова ради:  Куценко Ольга Дмитрівна
Заступник голови:  Судаков Володимир Іванович
Вчений секретар:  Мазурик Олег Володимирович


						

	
Д 26.001.31
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  526-05-32; 526-05-53
Email ради:  D2600131@univ.net.ua
Факультет:  Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Спеціальність:  01.04.03 - Радіофізика  / 01.04.08 - Фізика плазми  / 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків
Голова ради:  Анісімов Ігор Олексійович
Заступник голови:  Григорук Валерій Іванович
Вчений секретар:  Нагуляк Олег Олександрович


						

	
Д 26.001.32
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  259-70-09; 521-33-38
Email ради:  D2600132@univ.net.ua
Факультет:  ННІ " Інститут геології "
Спеціальність:  04.00.01 - Загальна та регіональна геологія  / 04.00.19 - Економічна геологія  / 04.00.11 Геологія металевих і неметалевих корисних копалин
Голова ради:  Михайлов Володимир Альбертович
Заступник голови:  Огар Віктор Володимирович
Вчений секретар:  Курило Марія Михайлівна


						

	
Д 26.001.35
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  239-32-70; 259-70-58
Email ради:  D2600135@univ.net.ua
Факультет:  Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Спеціальність:  01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки) / 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки) / 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки)
Голова ради:  Наконечний Олександр Григорович
Заступник голови:  Іксанов Олександр Маратович
Вчений секретар:  Зінько Петро Миколайович


						

	
Д 26.001.37
Наказ МОН про створення:  775
Дата початку повноважень:  16.07.2018
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  521-35-85; 259-07-85; 259-03-92
Email ради:  D2600137@univ.net.ua
Факультет:  Механіко-математичний факультет
Спеціальність:  01.01.02 - Диференціальні рівняння  / 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Голова ради:  Городній Михайло Федорович
Заступник голови:  Мішура Юлія Степанівна
Вчений секретар:  Моклячук Михайло Павлович


						

	
Д 26.001.38
Наказ МОН про створення:  1412
Дата початку повноважень:  18.12.2018
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  521-27-68; 521-27-68
Email ради:  D2600138@univ.net.ua
Факультет:  ННЦ ' Інститут біології та медицини'
Спеціальність:  03.00.02 - Біофізика  / 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин  / 03.00.11 - Цитологія, клітинна біологія, гістологія
Голова ради:  Мартинюк Віктор Семенович
Заступник голови:  Дзержинський Микола Едуардович / Макарчук Микола Юхимович
Вчений секретар:  Дворщенко Катерина Олександрівна


						

	
Д 26.001.39
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  239-34-31; 239-31-57
Email ради:  D2600139@univ.net.ua
Факультет:  Інститут філології
Спеціальність:  10.01.02 - Російська література  /  10.01.03 - Література словянських народів  / 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Голова ради:  Радишевський Ростислав Петрович
Заступник голови:  Мережинська Ганна Юріївна
Вчений секретар:  Любарець Наталя Олексіївна


						

	
Д 26.001.41
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  239-34-14; 239-34-14
Email ради:  D2600141@univ.net.ua
Факультет:  Філософський факультет
Спеціальність:  23.00.01 - Теорія та історія політичної науки  / 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Голова ради:  Цвих Володимир Федорович
Заступник голови:  Малкіна Ганна Миколаївна
Вчений секретар:  Постригань Григорий Федорович


						

	
Д 26.001.42 
Наказ МОН про створення:  1218
Дата початку повноважень:  07.11.0218
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-32-40; 521-33-42; 259-70-11
Email ради:  D2600142@univ.net.ua
Факультет:  ННІ " Інститут геології "
Спеціальність:  04.00.05 - Геологічна інформатика (геологічні науки) / 04.00.05 - Геологічна інформатика (фіз.-мат. науки)  / 04.00.22 - Геофізика (геологічні науки)
Голова ради:  Вижва Сергій Андрійович
Заступник голови:  Карпенко Олексій Миколайович
Вчений секретар:  Тішаєв Іван Васильович


						

	
Д 26.001.43
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  239-33-34
Email ради:  D2600143@univ.net.ua
Факультет:  Філософський факультет
Спеціальність:  09.00.11 - Релігієзнавство / 09.00.12 - Українознавство
Голова ради:  Харьковщенко Євген Анатолійович
Заступник голови:  Обушний Микола Іванович
Вчений секретар:  Фенно Ірина Миколаївна


						

	
Д 26.001.46
Наказ МОН про створення:  975
Дата початку повноважень:  11.07.2019
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Контактний телефон:  239-34-32
Email ради:  D2600146@univ.net.ua
Факультет:  Юридичний факультет
Спеціальність:  12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Голова ради:  Іншин Микола Іванович
Заступник голови:  Щербина Віктор Іванович
Вчений секретар:  Черноус Світлана Миколаївна


						

	
Д 26.001.48
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Факультет:  Економічний факультет
Спеціальність:  08.00.03 - Економіка та управління національним господарством  / 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Голова ради:  Черняк Олександр Іванович
Заступник голови:  Затонська Тетяна Георгіївна
Вчений секретар:  Чорноус Галина Олександрівна


						

	
Д 26.001.50
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Факультет:  Інститут філології
Спеціальність:  10.02.13 Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії
Голова ради:  Бондаренко Іван Петрович
Заступник голови:  Покровська Ірина Леонідівна
Вчений секретар:  Телешун Катерина Олегівна


						

	
Д 26.001.51
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  31.12.2021
Факультет:  Факультет інформаційних технологій
Спеціальність:  05.13.06 - Інформаційні технології  / 05.13.22 - управління проектами та програмами
Голова ради:  Снитюк Віталій Євгенович
Заступник голови:  Білощицький Андрій Олександрович
Вчений секретар:  Латишева Тетяна Володимирівна


Спеціалізовані вчені ради 21 — 40 з 52
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі