Limitless

Науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка


						

	
Д 26.001.01 
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  2393318
Email ради:  D2600101@univ.net.ua
Факультет:  Історичний факультет
Спеціальність:  07.00.02 - Всесвітня історія  / 07.00.05 - Етнологія
Голова ради:  Капелюшний Валерій Петрович
Заступник голови:  Мордвінцев В'ячеслав Михайлович
Вчений секретар:  Пількевич Андрій Леонідович


						

	
Д 26.001.02 
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  481-45-12
Email ради:  D2600102@univ.net.ua
Факультет:  Інститут міжнародних відносин
Спеціальність:  08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Голова ради:  Філіпенко Антон Сергійович
Заступник голови:  Циганов Сергій Андрійович
Вчений секретар:  Стаканов Роман Дмитрович


						

	
Д 26.001.03
Наказ МОН про створення:  527
Дата початку повноважень:  24.05.2018
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-32-41; 239-33-16
Email ради:  D2600103@univ.net.ua
Факультет:  Хімічний факультет
Спеціальність:  02.00.01 - Неорганічна хімія  / 02.00.02 - Аналітична хімія  / 02.00.04 - Фізична хімія
Голова ради:  Слободяник Микола Семенович
Заступник голови:  Запорожець Ольга Антонівна
Вчений секретар:  Іщенко Олена Вікторівна


						

	
Д 26.001.04
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  235-00-23;239-32-54
Email ради:  D2600104@univ.net.ua
Факультет:  Юридичний факультет
Спеціальність:  12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень  / 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право  / 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Голова ради:  Гриценко Іван Сергійович
Заступник голови:  Марцеляк Олег Володимирович / Мельник Роман Сергійович
Вчений секретар:  Чуприна Людмила Миколаївна


						

	
Д 26.001.05 
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-32-45; 239-32-45
Email ради:  D2600105@univ.net.ua
Факультет:  Юридичний факультет
Спеціальність:  12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право  / 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / 12.00.10 - Судоустрій, прокуратура й адвокатура
Голова ради:  Погорецький Микола Анатолійович
Заступник голови:  Берзін Павло Сергійович / Кучинська Оксана Петрівна
Вчений секретар:  Сиза Наталія Петрівна


						

	
Д 26.001.06 
Наказ МОН про створення:  1412
Дата початку повноважень:  18.12.2018
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-31-12; 239-31-12
Email ради:  D2600106@univ.net.ua
Факультет:  Юридичний факультет
Спеціальність:  12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право  / 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Голова ради:  Щербина Валентин Степанович
Заступник голови:  Майданик Роман Андрійович
Вчений секретар:  Лукач Ірина Володимирівна


						

	
Д 26.001.07 
Наказ МОН про створення:  1412
Дата початку повноважень:  18.12.2018
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  259-06-85; 259-03-38
Email ради:  D2600107@univ.net.ua
Факультет:  Географічний факультет
Спеціальність:  11.00.02 - Економічна і соціальна географія  / 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне природокористування  / 11.00.12 - Географічна картографія
Голова ради:  Олійник Ярослав Богданович
Заступник голови:  Любіцева Ольга Олександрівна
Вчений секретар:  Мезенцев Костянтин Володимирович


						

	
Д 26.001.08 
Наказ МОН про створення:  1643
Дата початку повноважень:  28.12.2019
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  521-32-06; 526-24-27; 526-86-77
Email ради:  D2600108@univ.net.ua
Факультет:  Фізичний факультет
Спеціальність:  01.04.02 - Теоретична фізика  / 01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика  / 03.00.02 - Біофізика (фіз.-мат. науки)
Голова ради:  Булавін Леонід Анатолійович
Заступник голови:  Макарець Микола Володимирович / Дмитренко Оксана Петрівна
Вчений секретар:  Свечнікова Оксана Сергіївна


						

	
Д 26.001.09 
Наказ МОН про створення:  527
Дата початку повноважень:  24.05.2018
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  259-04-27; 259-05-32
Email ради:  D2600109@univ.net.ua
Факультет:  Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Спеціальність:  01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики  / 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фіз.-мат. науки)  / 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні)
Голова ради:  Анісімов Анатолій Васильович
Заступник голови:  Погорілий Сергій Дем'янович
Вчений секретар:  Шевченко Володимир Петрович


						

	
Д 26.001.10
Наказ МОН про створення:  1643
Дата початку повноважень:  28.12.2019
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  481-45-19
Email ради:  D2600110@univ.net.ua
Факультет:  Інститут міжнародних відносин
Спеціальність:  12.00.11 - Міжнародне право / 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Голова ради:  Буткевич Ольга Володимирівна
Заступник голови:  Буроменський Михайло Всеволодович
Вчений секретар:  Федорова Алла Леонідівна


						

	
Д 26.001.11 
Наказ МОН про створення:  1643
Дата початку повноважень:  28.12.2019
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-33-43; 239-33-61
Email ради:  D2600111@univ.net.ua
Факультет:  Інститут філології
Спеціальність:  10.02.04 - Германські мови  / 10.02.05 - Романські мови  / 10.02.16 - Перекладознавство
Голова ради:  Бурбело Валентина Броніславівна
Заступник голови:  Козловський Віктор Володимирович
Вчений секретар:  Клименко Лада Вікторівна


						

	
Д 26.001.12
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  257-92-91; 257-92-92
Email ради:  D2600112@univ.net.ua
Факультет:  Економічний факультет
Спеціальність:  08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит  / 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Голова ради:  Рожко Олександр Дмитрович
Заступник голови:  Приказюк Наталія Валентинівна
Вчений секретар:  Шолойко Антоніна Сергіївна


						

	
Д 26.001.13
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  521-35-78; 521-35-80; 259-05-59
Email ради:  D2600113@univ.net.ua
Факультет:  Економічний факультет
Спеціальність:  08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки  / 08.00.10 - Статистика / 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова ради:  Ігнатюк Анжела Іванівна
Заступник голови:  Филюк Галина Михайлівна
Вчений секретар:  Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна


						

	
Д 26.001.14
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  521-35-02; 521-33-36
Email ради:  D2600114@univ.net.ua
Факультет:  ННЦ ' Інститут біології та медицини'
Спеціальність:  03.00.05 - Ботаніка / 03.00.06 - Вірусологія / 03.00.12 - Фізіологія рослин
Голова ради:  Таран Наталія Юріївна
Заступник голови:  Костіков Ігор Юрійович
Вчений секретар:  Джаган Вероніка Володимирівна


						

	
Д 26.001.15
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-33-02; 239-31-69
Email ради:  D2600115@univ.net.ua
Факультет:  Інститут філології
Спеціальність:  10.01.01 - Українська література  / 10.01.05 - Порівняльне літературознавство  / 10.01.06 - Теорія літератури  / 10.01.07 - Фольклористика
Голова ради:  Семенюк Григорій Фокович
Заступник голови:  Грицик Людмила Василівна
Вчений секретар:  Наумовська Олеся Владиславівна


						

	
Д 26.001.17 
Наказ МОН про створення:  775
Дата початку повноважень:  16.07.2018
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-32-20; 239-34-57
Email ради:  D2600117@univ.net.ua
Факультет:  Філософський факультет
Спеціальність:  09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії  / 09.00.09 - Філософія науки
Голова ради:  Губерський Леонід Васильович
Заступник голови:  Добронравова Ірина Серафимівна
Вчений секретар:  Шашкова Людмила Олексіївна


						

	
Д 26.001.18
Наказ МОН про створення:  1643
Дата початку повноважень:  28.12.2019
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  259-05-17; 259-01-37
Email ради:  D2600118@univ.net.ua
Факультет:  Механіко-математичний факультет
Спеціальність:  01.01.06 - Алгебра та теорія чисел  / 01.01.08 - Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика
Голова ради:  Петравчук Анатолій Петрович
Заступник голови:  Нікітченко Микола Степанович
Вчений секретар:  Журавльов Віктор Миколайович


						

	
Д 26.001.19
Наказ МОН про створення:  1188
Дата початку повноважень:  24.09.2020
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-33-49; 239-33-66
Email ради:  D2600119@univ.net.ua
Факультет:  Інститут філології
Спеціальність:  10.02.01 - Українська мова  / 10.02.02 - Російська мова  / 10.02.15 - Загальне мовознавство  / 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови
Голова ради:  Мойсієнко Анатолій Кирилович
Заступник голови:  Снитко Олена Степанівна
Вчений секретар:  Домилівська Людмила Валеріївна


						

	
Д 26.001.20
Наказ МОН про створення:  1643
Дата початку повноважень:  28.12.2019
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-32-12; 239-34-85
Email ради:  D2600120@univ.net.ua
Факультет:  Історичний факультет
Спеціальність:  07.00.01 - Історія України  / 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Голова ради:  Слюсаренко Анатолій Гнатович
Заступник голови:  Даниленко Олександр Вікторович
Вчений секретар:  Іваницька Лілія Василівна


						

	
Д 26.001.23
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  526-23-26; 526-05-02
Email ради:  D2600123@univ.net.ua
Факультет:  Фізичний факультет
Спеціальність:  01.04.05 - Оптика, лазерна фізика  / 01.04.07 - Фізика твердого тіла  / 01.04.13 - Фізика металів
Голова ради:  Дмитрук Ігор Миколайович
Заступник голови:  Боровий Микола Олександрович
Вчений секретар:  Семенько Михайло Петрович


						

	
Д 26.001.24 
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  521-35-98; 522-39-92; 521-32-14
Email ради:  D2600124@univ.net.ua
Факультет:  ННЦ ' Інститут біології та медицини'
Спеціальність:  03.00.04 - Біохімія  / 03.00.09 - Імунологія / 03.00.16 - Екологія
Голова ради:  Остапченко Людмила Іванівна
Заступник голови:  Лукашов Дмитро Володимирович
Вчений секретар:  Ракша Наталія Григорівна


						

	
Д 26.001.25 
Наказ МОН про створення:  527
Дата початку повноважень:  24.05.2018
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  235-12-73; 239-34-08
Email ради:  D2600125@univ.net.ua
Факультет:  Хімічний факультет
Спеціальність:  02.00.03 - Органічна хімія  / 02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук
Голова ради:  Воловенко Юліан Михайлович
Заступник голови:  Савченко Ірина Олександрівна
Вчений секретар:  Вретік Людмила Олександрівна


						

	
Д 26.001.26
Наказ МОН про створення:  1643
Дата початку повноважень:  28.12.2019
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  521-33-69; 526-17-93
Email ради:  D2600126@univ.net.ua
Факультет:  Факультет психології
Спеціальність:  19.00.01 -Загальна психологія, історія психології  / 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи  / 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія
Голова ради:  Данилюк Іван Васильович
Заступник голови:  Коваленко Алла Борисівна
Вчений секретар:  Траверсе Тетяна Михайлівна


						

	
Д 26.001.27 
Наказ МОН про створення:  527
Дата початку повноважень:  24.05.2018
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-34-18; 239-32-32
Email ради:  D2600127@univ.net.ua
Факультет:  Філософський факультет
Спеціальність:  09.00.01 - Онтологія, гносеологія, феноменологія  / 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури  / 09.00.05 - Історія філософії  / 09.00.06 - Логіка
Голова ради:  Конверський Анатолій Євгенович
Заступник голови:  Кононенко Тарас Петрович
Вчений секретар:  Крикун Віталій Юрійович


						

	
Д 26.001.28
Наказ МОН про створення:  1604
Дата початку повноважень:  22.12.2016
Дата закінчення повноважень:  22.12.2019
Контактний телефон:  239-34-79; 239-34-79
Email ради:  D2600128@univ.net.ua
Факультет:  Філософський факультет
Спеціальність:  09.00.07 - Етика  / 09.00.08 - Естетика  / 26.00.01 - теорія та історія культури (філософські науки)
Голова ради:  Панченко Валентина Іванівна
Заступник голови:  Руденко Сергій Валерійович
Вчений секретар:  Живоглядова Ірина Вікторівна


						

	
Д 26.001.29 
Наказ МОН про створення:  1714
Дата початку повноважень:  28.12.2017
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  481-45-21; 481-45-57; 212-45-32
Email ради:  D2600129@univ.net.ua
Факультет:  Інститут міжнародних відносин
Спеціальність:  23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку  / 21.03.03 - Геополітика
Голова ради:  Копійка Валерій Володимирович
Заступник голови:  Дорошко Микола Савович
Вчений секретар:  Бєлоусова Наталія Борисівна


						

	
Д 26.001.30 
Наказ МОН про створення:  775
Дата початку повноважень:  16.07.2018
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  521-33-40; 259-03-87
Email ради:  D2600130@univ.net.ua
Факультет:  Факультет соціології
Спеціальність:  22.00.01 - Теорія та історія соціології  / 22.00.02 - Методологія та методи соціологічних досліджень  / 22.00.03 - Соціальна структури та соціальні відносини  / 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології
Голова ради:  Куценко Ольга Дмитрівна
Заступник голови:  Судаков Володимир Іванович
Вчений секретар:  Мазурик Олег Володимирович


						

	
Д 26.001.31 
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  526-05-32; 526-05-53
Email ради:  D2600131@univ.net.ua
Факультет:  Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Спеціальність:  01.04.03 - Радіофізика  / 01.04.08 - Фізика плазми  / 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків
Голова ради:  Анісімов Ігор Олексійович
Заступник голови:  Григорук Валерій Іванович
Вчений секретар:  Нагуляк Олег Олександрович


						

	
Д 26.001.32 
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  259-70-09; 521-33-38
Email ради:  D2600132@univ.net.ua
Факультет:  ННІ " Інститут геології "
Спеціальність:  04.00.01 - Загальна та регіональна геологія  / 04.00.19 - Економічна геологія  / 04.00.11 Геологія металевих і неметалевих корисних копалин
Голова ради:  Михайлов Володимир Альбертович
Заступник голови:  Огар Віктор Володимирович
Вчений секретар:  Курило Марія Михайлівна


						

	
Д 26.001.34 (разова рада на здобуття наукового ступеняа доктора, кандидата наук)
Наказ МОН про створення:  1301
Дата початку повноважень:  15.10.2019
Дата закінчення повноважень:  31.12.2020
Контактний телефон:  481-45-35; 483-19-59; 481-44-45
Факультет:  Інститут журналістики
Спеціальність:  27.00.04 - Теорія та історія журналістики / 27.00.06 Прикладні соціально-комунікаційні технології
Голова ради:  Гоян Олександр Яремович
Заступник голови:  Чекмишев Олександр Вікторович
Вчений секретар:  Пономаренко Людмила Григорівна


						

	
Д 26.001.35
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-32-70; 259-70-58
Email ради:  D2600135@univ.net.ua
Факультет:  Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Спеціальність:  01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки) / 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки) / 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки)
Голова ради:  Наконечний Олександр Григорович
Заступник голови:  Іксанов Олександр Маратович
Вчений секретар:  Зінько Петро Миколайович


						

	
Д 26.001.37 
Наказ МОН про створення:  775
Дата початку повноважень:  16.07.2018
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  521-35-85; 259-07-85; 259-03-92
Email ради:  D2600137@univ.net.ua
Факультет:  Механіко-математичний факультет
Спеціальність:  01.01.02 - Диференціальні рівняння  / 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Голова ради:  Городній Михайло Федорович
Заступник голови:  Мішура Юлія Степанівна
Вчений секретар:  Моклячук Михайло Павлович


						

	
Д 26.001.38
Наказ МОН про створення:  1412
Дата початку повноважень:  18.12.2018
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  521-27-68; 521-27-68
Email ради:  D2600138@univ.net.ua
Факультет:  ННЦ ' Інститут біології та медицини'
Спеціальність:  03.00.02 - Біофізика  / 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин  / 03.00.11 - Цитологія, клітинна біологія, гістологія
Голова ради:  Мартинюк Віктор Семенович
Заступник голови:  Дзержинський Микола Едуардович / Макарчук Микола Юхимович
Вчений секретар:  Дворщенко Катерина Олександрівна


						

	
Д 26.001.39 
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-34-31; 239-31-57
Email ради:  D2600139@univ.net.ua
Факультет:  Інститут філології
Спеціальність:  10.01.02 - Російська література  /  10.01.03 - Література словянських народів  / 10.01.04 - Література зарубіжних країн
Голова ради:  Радишевський Ростислав Петрович
Заступник голови:  Мережинська Ганна Юріївна
Вчений секретар:  Любарець Наталя Олексіївна


						

	
Д 26.001.41 
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-34-14; 239-34-14
Email ради:  D2600141@univ.net.ua
Факультет:  Філософський факультет
Спеціальність:  23.00.01 - Теорія та історія політичної науки  / 23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Голова ради:  Цвих Володимир Федорович
Заступник голови:  Малкіна Ганна Миколаївна
Вчений секретар:  Постригань Григорий Федорович


						

	
Д 26.001.42 
Наказ МОН про створення:  1218
Дата початку повноважень:  07.11.0218
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-32-40; 521-33-42; 259-70-11
Email ради:  D2600142@univ.net.ua
Факультет:  ННІ " Інститут геології "
Спеціальність:  04.00.05 - Геологічна інформатика (геологічні науки) / 04.00.05 - Геологічна інформатика (фіз.-мат. науки)  / 04.00.22 - Геофізика (геологічні науки)
Голова ради:  Вижва Сергій Андрійович
Заступник голови:  Карпенко Олексій Миколайович
Вчений секретар:  Бондар Ксенія Михайлівна


						

	
Д 26.001.43
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-33-34
Email ради:  D2600143@univ.net.ua
Факультет:  Філософський факультет
Спеціальність:  09.00.11 - Релігієзнавство / 09.00.12 - Українознавство
Голова ради:  Харьковщенко Євген Анатолійович
Заступник голови:  Обушний Микола Іванович
Вчений секретар:  Фенно Ірина Миколаївна


						

	
Д 26.001.46 
Наказ МОН про створення:  975
Дата початку повноважень:  11.07.2019
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  239-34-32
Email ради:  D2600146@univ.net.ua
Факультет:  Юридичний факультет
Спеціальність:  12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення
Голова ради:  Іншин Микола Іванович
Заступник голови:  Щербина Віктор Іванович
Вчений секретар:  Черноус Світлана Миколаївна


						

	
Д 26.001.48
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Факультет:  Економічний факультет
Спеціальність:  08.00.03 - Економіка та управління національним господарством  / 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Голова ради:  Черняк Олександр Іванович
Заступник голови:  Затонська Тетяна Георгіївна
Вчений секретар:  Чорноус Галина Олександрівна


						

	
Д 26.001.50
Наказ МОН про створення:  1413
Дата початку повноважень:  24.10.2017
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Факультет:  Інститут філології
Спеціальність:  10.02.13 Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії
Голова ради:  Бондаренко Іван Петрович
Заступник голови:  Покровська Ірина Леонідівна
Вчений секретар:  Телешун Катерина Олегівна


						

	
Д 26.001.51
Наказ МОН про створення:  387
Дата початку повноважень:  04.03.2020
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Факультет:  Факультет інформаційних технологій
Спеціальність:  05.13.06 - Інформаційні технології  / 05.13.22 - управління проектами та програмами
Голова ради:  Снитюк Віталій Євгенович
Заступник голови:  Білощицький Андрій Олександрович
Вчений секретар:  Латишева Тетяна Володимирівна


						

	
Д 26.852.15 (разова рада на здобуття наукового ступеняа доктора, кандидата наук)
Наказ МОН про створення:  612
Дата початку повноважень:  07.05.2019
Факультет:  Інститут журналістики
Спеціальність:  27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Голова ради:  Сидоренко Наталія Миколаївна
Заступник голови:  Гоян Олександр Яремович
Вчений секретар:  Пономаренко Людмила Григорівна


						

	
К 26.001.21 
Наказ МОН про створення:  1222
Дата початку повноважень:  07.10.2016
Дата закінчення повноважень:  07.10.2019
Контактний телефон:  259-03-07; 239-34-85
Email ради:  К2600121@univ.net.ua
Факультет:  Механіко-математичний факультет
Спеціальність:  01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла  / 01.02.05 - Механіка рідини, газу та плазми
Голова ради:  Жук Ярослав Олександрович
Заступник голови:  Маципура Володимир Тимофійович
Вчений секретар:  Ловейкін Андрій В’ячеславович


						

	
К 26.001.22 
Наказ МОН про створення:  775
Дата початку повноважень:  16.07.2018
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Контактний телефон:  521-32-29; 521-32-86
Email ради:  D2600122@univ.net.ua
Факультет:  Географічний факультет
Спеціальність:  11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія  / 11.00.09 - Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія  / 11.00.04 - Геоморфологія та палеогеографія  / 11.00.01 - Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
Голова ради:  Бортник Сергій Юрійович
Заступник голови:  Гребінь Василь Васильович
Вчений секретар:  Погорільчук Наталія Михайлівна


						

	
К 26.001.49
Наказ МОН про створення:  1643
Дата початку повноважень:  28.12.2019
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Факультет:  Інститут філології
Спеціальність:  13.00.02 - теорія та методика навчання (германські мови) / 13.00.02 - теорія та методика навчання (класичні мови)
Голова ради:  Шовковий В'ячеслав Миколайович
Заступник голови:  Любашенко Олеся Вадимівна
Вчений секретар:  Лазер-Паньків Олеся Василівна


						

	
К 26.852.30 (разова рада для захисту дисертацій Баран Е.О. та Соколової К.О.)
Наказ МОН про створення:  1188
Дата початку повноважень:  24.09.2020
Дата закінчення повноважень:  15.05.2021
Спеціальність:  27.00.06 - Прикладні соціально-комунікаційні технології
Голова ради:  Гоян Олександр Яремович
Заступник голови:  Чекмишев Олександр Вікторович
Вчений секретар:  Пономаренко Людмила Григорівна


Спеціалізовані вчені ради 1 — 46 з 46
Початок | Поперед. | 1 | Наст. | Кінець По стор.